Historia

Finały w liczbach


 
1. Finał WOŚP, 3 stycznia 1993 r.
2. Finał WOŚP, 2 stycznia 1994 r.
3. Finał WOŚP, 8 stycznia 1995 r.
4. Finał WOŚP, 7 stycznia 1996 r.
5. Finał WOŚP, 5 stycznia 1997 r.
6. Finał WOŚP, 4 stycznia 1998 r.
7. Finał WOŚP, 10 stycznia 1999 r.
8. Finał WOŚP, 9 stycznia 2000 r.
9. Finał WOŚP, 7 stycznia 2001 r.
10. Finał WOŚP, 13 stycznia 2002 r.
11. Finał WOŚP, 12 stycznia 2003 r.
12. Finał WOŚP, 11 stycznia 2004 r.
13. Finał WOŚP, 9 stycznia 2005 r.
14. Finał WOŚP, 8 stycznia 2006 r.
15. Finał WOŚP, 14 stycznia 2007 r.
16. Finał WOŚP, 13 stycznia 2008 r.
17. Finał WOŚP, 11 stycznia 2009 r.
18. Finał WOŚP, 10 stycznia 2010 r.
19. Finał WOŚP, 9 stycznia 2011 r.
20. Finał WOŚP, 9 stycznia 2012 r.
21. Finał WOŚP, 13 stycznia 2013 r.
22. Finał WOŚP, 12 stycznia 2014 r.
23. Finał WOŚP, 11 stycznia 2015 r.
24. Finał WOŚP, 10 stycznia 2016 r. 
25. Finał WOŚP, 15 stycznia 2017 r. 

 

1. Finał WOŚP - 3 stycznia 1993 r.

Tematem Finału były choroby serca najmłodszych pacjentów.
Kwota zebrana: 1 535 440,68 USD

W ramach pierwszego Finału kupiliśmy:

 • Kardiomonitory
 • Inkubatory
 • Defibrylator
 • Pompy strzykawkowe
 • Pulsoksymetry
 • CPAP-y
 • Respiratory
   


2. Finał WOŚP - 2 stycznia 1994 r.

Tematem 2. Finału WOŚP była pomoc szpitalom noworodkowym.
Kwota zebrana - 1 930 726,93 USD

Sprzęt zakupiony po 2. Finale WOŚP:

 • Inkubatory
 • Stanowiska do resuscytacji
 • Pompy strzykawkowe
 • Pulsoksymetry
 • CPAP-y
 • Lampy do fototerapii
 • Respiratory
 • USG
 • Kardiomonitory

 

3. Finał WOŚP - 8 stycznia 1995 r.

Podczas 3. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu dla klinik onkologicznych.
Kwota zebrana - 2 816 465,36 USD

 

Sprzęt zakupiony po 3. Finale WOŚP:

 • Kolonofiberoskop pediatryczny
 • Rezonans magnetyczny
 • Analizatory hematologiczne
 • Cytofluometr przepływowy
 • USG
 • Zestaw do wideotorakoskopii
 • Kardiomonitory
 • Pompy infuzyjne
 • Ultradźwiękowy aspirator chirurgiczny
 • Diatermię chirurgiczną
 • Aparaty do napromieniania
 • Mikroskopy
 • Igły, cewniki, vascuporty

 

4. Finał WOŚP - 7 stycznia 1996 r.

4. Finał WOŚP poświęcony był ratowaniu życia dzieci, które uległy wypadkom.
Kwota zebrana - 2 543 413,59 USD

 

Sprzęt zakupiony po Finale:

 • RTG
 • Artroskopy
 • Dermatomy
 • Aparaty do znieczuleń
 • Kołnierze ortopedyczne
 • Łóżka ortopedyczne
 • Stoły ortopedyczne
 • Pompy infuzyjne
 • Pulsoksymetry
 • Deski ortopedyczne
 • Nosze podbierające
 • Uniwersalne unieruchomienia głowy
 • Wiertarki chirurgiczne
 • Piły do gipsu
 • Ssaki elektryczne
 • Laryngoskopy
 • Resuscytatory
 • Aparaty do udzielania Pierwszej Pomocy
 • Stabilizatory kości
 • USG
 • Terenowe karetki pogotowia

 

5. Finał WOŚP - 5 stycznia 1997 r.

Tematem 5. Finału WOŚP było ratowanie dzieci z chorobami serca.
Kwota zebrana - 3 062 067,29 USD

 

Sprzęt zakupiony po Finale:

 • Kardiomonitory
 • Inkubatory
 • Pompy strzykawkowe
 • Defibrylator
 • Respiratory
 • CPAP-y
 • EKG
 • Pulsoksymetry
 • Narzędzia chirurgiczne
 • Ssaki

 

6. Finał WOŚP - 4 stycznia 1998 r.

6. Finał WOŚP był poświęcony ratowaniu życia dzieci poszkodowanych w wypadkach.
Kwota zebrana – 3 543 276,74 USD

 

Sprzęt zakupiony po Finale:

 • Ambulansy wypadkowe
 • Deski ortopedyczne
 • Nosze podbierające
 • Kołnierze pediatryczne
 • Resuscytatory
 • Laryngoskopy
 • Uniwersalne systemy unieruchomienia głowy
 • Kardiomonitory
 • Stoły operacyjne
 • RTG jezdne
 • RTG z ramieniem C
 • Wiertarki chirurgiczne z trepanami
 • Łóżka ortopedyczne
 • Pompy infuzyjne
 • Zestawy do stabilizacji zewnętrznej
 • Aparaty do znieczuleń
 • Łóżka rehabilitacyjne
 • Instrumentarium chirurgiczne
 • Elektrokoagulator śródoperacyjny bipolarny

 

7. Finał WOŚP - 10 stycznia 1999 r.

Podczas 7. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze dla ratowania życia noworodków.
Kwota zebrana - 4 515 020,82 USD

 

Sprzęt zakupiony po Finale:

 • Inkubatory
 • RTG jezdne
 • Pulsoksymetry
 • Stanowiska do resuscytacji
 • Aparaty do mikrometod
 • Kardiomonitory

Złote serduszko nr 1 - 333.333,33 USD czyli, po ówczesnym kursie, blisko 1,1 miliona złotych.

 

8. Finał WOŚP - 9 stycznia 2000 r.

Na 8. Finale WOŚP zbieraliśmy pieniądze dla ratowania życia dzieci z chorobami nerek.
Kwota zebrana - 6 089 390,91 USD

 

Sprzęt zakupiony po Finale:

 • 123 aparaty do automatycznej dializy otrzewnowej
 • 6 centralnych stacji uzdatniania wody do dializ
 • 7 pojazdów sanitarnych do przewozu dzieci na dializy
 • 9 aparatów do plazmaferezy
 • 14 aparatów do uzdatniania dializatorów
 • 19 kardiomonitorów nieinwazyjnych
 • 8 aparatów do badań urodynamicznych
 • 10 kpl. cystoskopów z wyposażeniem dla dzieci do badań endoskopowych z torem wizyjnym
 • 30 pomp infuzyjnych
 • 14 aparatów do hemodializ
 • 16 aparatów do ciągłego pomiaru ciśnienia krwii ABPM
 • aparat do cytometrii
 • 11 ultrasonografów dla Dziecięcych Stacji Dializ
 • 1 ultrasonograf dla kliniki kardiochirurgii dziecięcej - przekazany do Kliniki Kardiochirurgii IP-CZD
 • urządzenia do operacyjnego leczenia skolioz u dzieci - przekazane do Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie

 

9. Finał WOŚP - 7 stycznia 2001 r.

Tematem 9. Finału WOŚP była diagnostyka noworodków i niemowląt.
Kwota zebrana - 6 112 642,74 USD

 

Ilość zakupionego sprzętu po Finale:

  • wysokiej klasy ultrasonografów z kolorowym Dopplerem dla oddziałów Neonatologii – 6 szt.
  • urządzenie do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych - 440 szt.
  • kliniczny audiometr impedancyjny - 22 szt.
  • urządzenie do rejestracji otoemisji akustycznych - 42 szt.
  • kliniczny audiometr tonalny - 10 szt.
  • urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych - 32 szt.
  • urządzenie do doboru i testowania parametrów akustycznych aparatów słuchowych - 8 szt.
  • urządzenie do programowania aparatów słuchowych - 8 szt.
  • urządzenie do audiometrii wzmacnianej bodźcami wzrokowymi - 16 szt.
  • wziernik pośredni - 60 szt.
  • laser diodowy - 7 szt.
  • pompy insulinowe
  • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej

Kupiliśmy łącznie 879 urządzeń.

Kwota uzyskana z aukcji WOŚP - 113 222,76 PLN.


10. Finał WOŚP - 13 stycznia 2002 r.

10. Finał WOŚP był poświęcony ratowaniu życia dzieci z wadami wrodzonymi, a w szczególności leczeniu operacyjnemu noworodków i niemowląt.
Kwota zebrana - 6 848 998,85 USD
 

Ilość Sztabów w Polsce: 836
Ilość Sztabów na świecie: 7 (Trypolis, Berlin, Ateny, Nowy Jork, Chicago, Toronto, New Jarsey)
Kraje, które z nami grały: USA, Kanada, Grecja i Niemcy

 

100 000  wydrukowanych ankiet
85 000 wolontariuszy na ulicach
200 serduszek - tyle miał każdy wolontariusz
3 miesiące - wiek najmłodszego wolontariusza, zbierał w Kutnie
25 000 000 - tyle wydrukowaliśmy samoprzylepnych serduszek
120 000 - tyle wydrukowaliśmy skarbonek
 

Ilość zakupionego sprzętu po Finale:

 • 15 samochodów użytkowo-osobowych typu mini van
 • 31 ruchomych stanowisk zabiegowych dla noworodków kupionych od firmy DRAGER
 • 15 prostych respiratorów noworodkowych od firmy DRAGER
 • 6 respiratorów noworodkowych z możliwością HFV od firmy DUTCHMED
 • 24 respiratory noworodkowe z możliwością HFV od firmy DRAGER
 • 17 aparatów do od firmy PROMED
 • 32 inkubatory otwarte z fototerapią od firmy DRAGER
 • 47 monitorów inwazyjnych od firmy PHILIPS
 • 13 monitorów nieinwazyjnych od firmy PHILIPS
 • 30 pulsoksymetrów od firmy TYCO
 • 100 pomp strzykawkowych od firmy DUTCHMED
 • 105 pomp strzykawkowych od firmy DRAGER
 • 76 pomp objętościowych od firmy AESCULAP-CHIFA
 • 4 rentgeny z ramieniem C od firmy TIMKO
 • 6 diatermii od firmy ERBE
 • 3 stanowiska do tlenku azotu od firmy DUTCHMED
 • 3 inkubatory transportowe od firmy AxMediTec
 • 13 lamp operacyjnych oraz dwa światła czołowe od firmy ERBE
 • 45 ssaków elektrycznych od firmy ERES Medical
 • 15 wodnych materacyków grzewczych od firmy AxMediTec
 • pompy insulinowe
 • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej

Kupiliśmy łącznie 1404 urządzeń.

Transmisje telewizyjne: 510 minut na antenie TVP 2, oprócz tego cały czas była z nami Telewizja POLONIA
 11 - z tyloma ośrodkami TVP w Polsce łączyliśmy się tego dnia
 48 - tyle telewizji kablowych prowadziło lokalne bezpośrednie transmisje z 10. Finału WOŚP
 Mieliśmy bezpośrednie łączenia z Nowym Jorkiem i Atenami!
 

Kwota z aukcji WOŚP - 388 918,28 PLN
Strona internetowa www.wosp.org.pl - 2,4 miliona odsłon

 
11. Finał WOŚP - 12 stycznia 2003 r.
Podczas 11. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych.

Kwota zebrana - 7 695 614,16 USD


Ilość Sztabów w Polsce: 1 047
Ilość wolontariuszy: 100 000 
Ilość Sztabów na świecie: 13 (w niemieckim Gerlitz, czeskim Cieszynie, a także w Berlinie, Salonikach, Atenach, Trypolisie, Chicago, Nowym Yorku, New Jersey, Filadelfii, Bostonie, Vancouver, Londynie, Korziano, niedaleko Monte Cassino)
Kraje które z nami grały: Niemcy, Czechy, Grecja, USA, Kanada i Włochy

 

Ilość zakupionego sprzętu po Finale:

 • wagi niemowlęce - 100 szt.
 • wagi dziecięce ze wzrostomierzem - 111 szt.
 • łóżeczka niemowlęce - 250 szt.
 • łóżeczka dziecięce - 52 szt.
 • pulsoksymetry - 213 szt.
 • pompy strzykawkowe - 609 szt.
 • pompy do żywienia pozajelitowego/dojelitowego - 69 szt.
 • ssaki elektryczne - 150 szt.
 • inhalatory - 200 szt.
 • monitory nieinwazyjne Philips - 315 szt.
 • inkubatory Dutchmed - 45 szt.
 • glukometry Johnson&Johnson – 300 szt.
 • aparaty USG Philips – 12 szt.
 • wyposażenie pracowni endoskopowych - Olympus
 • 6 torów wizyjnych z gastroskopem
 • 9 videogastroskopów pediatrycznych
 • 2 videogastroskopy noworodkowe
 • 5 videokolonoskopów pediatrycznych
 • 4 gastroskopy optyczne pediatryczne
 • 3 kolonoskopy pediatryczne
 • myjnie endoskopowe Olympus - 5 szt. min ETD
 • myjnie endoskopowe Olympus - 3 szt. ETD-3
 • dliatermie endoskopowe Erbe – 2 szt.
 • pH-metry Synecpol - 10 szt.
 • bronchofiberoskopy Medim - 5 kpl.
 • aparaty EKG Aspel - 100 szt.
 • holtery RR Aspel - 30 szt.
 • holtery EKG Ado-Med - 8 szt.
 • pompy insulinowe
 • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej

Kupiliśmy łącznie 2906 urządzeń.    

Złote serduszko nr 3 - 87 000 PLN (serduszko nr.1 i 2 wylicytowane przez oszustów) 
Złota karta telefoniczna nr 1 - 77 777 PLN (to rekordowa licytacja dokonana przez brokerów z Torunia)

Kwota z aukcji WOŚP -697 265,79 PLN
Strona internetowa www.wosp.org.pl - 6 milionów odsłon


12. Finał WOŚP - 11 stycznia 2004 r.

Podczas 12. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych.
Kwota zebrana: 6 923 443,22 USD
 

Ilość Sztabów w Polsce: 1167
Ilość Sztabów za granicą:20 (Berlin, Chicago, Nowy Jork, Ateny Toronto, Filadelfia, Detroit, Londyn, Freiburgu, Vancouver, Egipt, Kuwejt oraz w polskiej strefie stabilizacyjnej w Iraku)
Kraje które z nami grały: Niemcy, Wielka Brytania, USA, Egipt, Irak, Kanada i Kuwejt
Ilość wolontariuszy:Kupiliśmy łącznie 2153 urządzeń.    
 

Złoty medal nr 1 - 130 000 PLN- licytowany po raz pierwszy – poświęcony Programowi Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (USZKO)
Złota karta telefoniczna nr 1 - 30 000 PLN
Kwota z aukcji WOŚP - 667 915,65 PLN

 


13. Finał WOŚP - 9 stycznia 2005 r.

Podczas 13. Finału WOŚP zbieraliśmy na nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii.
Kwota zebrana: 9 864 292,87 USD
 

Ilość Sztabów w Polsce: 1270
Ilość Sztabów na świecie: 19 - w Rijad (Arabia Saudyjska) , New Westminster, Mississauga (Kanada), Atenach (Grecja), Berlinie, Freiburgu (Niemcy), Los Angeles, New Britain, Shaumburgu, Detroit, Nowym Jorku - Pomona, Chicago (USA), Brukseli (Belgia), Trypolisie (Libia), Kairze (Egipt), Wiedniu (Austria), Pettersorough (Wielka Brytania), Sztokholmie (Szwecja) oraz we wszystkich bazach wojskowych w Iraku.
Ilość wolontariuszy: 100 000


Ilość zakupionego sprzętu po Finale:

 • aparaty USG - 20 szt. - Philips
 • kardiotokografy - 26 szt. - Philips
 • inkubatory zamknięte do opieki podstawowej - 109 szt. - Dutchmed
 • inkubatory zamknięte do opieki intensywnej - 29 szt. - GE MS Polska
 • inkubatory otwarte - 14 szt. - Dräger
 • stanowiska do resuscytacji - 22 szt. – Dutchmed
 • pompy insulinowe
 • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej
         

Kupiliśmy łącznie 1020 urządzeń.   
 

Złoty medal nr 1 - 180 000 PLN - poświęcony Programowi Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków 
Złota karta telefoniczna nr 1 - 34 000 PLN
Kwota z aukcji WOŚP - 738 147,73 PLN - przeznaczone na pomoc ofiarom tsunami na Sri Lance
Strona internetowa www.wosp.org.pl - 6 milionów odsłon

 

14. Finał WOŚP - 8 stycznia 2006 r.

Podczas 14. Finału WOŚP zbieraliśmy dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz naukę pierwszej pomocy.
Kwota zebrana: 9 660 691,00 USD
 

Ilość Sztabów w Polsce: blisko 1400
Ilość Sztabów za granicą: 24 (Detroit, Pomona – Nowy Jork, Schaumburg, Santa Monica, Minneapolis, w sztaby w New Britain, Edynburg, Filadelfia, Montreal, Ottawa, Mississauga, Vancouver, Sztokholm, Londyn, Dublin, Oberhausen, 3 sztaby w Berlinie, Freiburg, Wiedeń, Ateny oraz Kair)
Kraje które z nami grały: USA, Kanada, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Austria, Grecja, Egipt, Irak.
Ilość wolontariuszy: prawie 120 tysięcy

 

Co kupiliśmy po Finale:

 • 120 defibrylatorów AED – 13.01.2006 w ramach RUR
 • kamera wziernikowa - 3 szt.
 • urządzenie do lokalizacji zasypanych żyjących osób - 4 szt.
 • pojazd czterokołowy z przyczepą - 2 szt.
 • systemy stabilizacji elementów i konstrukcji budowlanych - zestaw lekki
 • systemy stabilizacji elementów i konstrukcji budowlanych - zestaw ciężki
 • ratowniczy zestaw hydrauliczny
 • zestaw ratowniczych siłowników hydraulicznych
 • ciężki zestaw ratowniczych siłowników hydraulicznych
 • zespół oświetleniowy - 5 zestawów
 • spalinowa piła łańcuchowa do betonu
 • elektryczny udarowy młot wyburzeniowy
 • zestaw GPS - 5 zestawów
 • zestaw PSP R1 - 5 zestawów
 • osobiste pompy insulinowe Medtronic - 200 szt.
 • osobiste pompy insulinowe Roche - 200 szt.
 • osobiste pompy insulinowe Akme - 100 szt.
 • aparaty RTG z ramieniem C SIEMENS – 13 szt.
 • aparaty RTG przyłóżkowe PHILIPS – 4 szt.
 • stoły operacyjne - ortopedyczne MEDEN – 11 szt.
 • napęd ortopedyczny uniwersalny AESKULAP – 18
 • napęd ortopedyczny wersja rozszerzona STRYKER – 1
 • mikronapęd ortopedyczny SYNTHES – 1
 • instrumentarium do prętów śródszpikowych SYNTHES – 13 szt.
 • zestaw stabilizatorów zewnętrznych STRYKER – 22 szt.
 • dermatomy COMESA – 16 szt.
 • łóżka ortopedyczno-wyciągowe FAMED ŻYWIEC – 70 szt.
 • pompy insulinowe
 • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej
            

Kupiliśmy łącznie 858 urządzeń.   
 

Złoty medal nr 1 – 955 485,38 PLN- poświęcony Programowi Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków Infant Flow 
Złota karta telefoniczna nr 1 - 50 000 PLN- GM Rekords
Kwota z aukcji WOŚP - 955 485,38 PLN
Strona internetowa www.wosp.org.pl - 7 500 000 odsłon

 

 

15. Finał WOŚP - 14 stycznia 2007 r.

Podczas 15. Finału WOŚP zbieraliśmy po raz drugi ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i naukę pierwszej pomocy.

Kwota zebrana: 9 349 814,65 USD
 

Ilość Sztabów w Polsce: 1500
Ilość Sztabów na świecie – 36 (Leeds, Londyn x2, Peterborough, Crewe, Reading, Sofia, Ottawa x2 , Mississauga, Montreal, Vancouver, Ateny, Al Diwanija, Dublin x2, Cork, Wilno, Tulancingo HGO, Oberhausen, Berlin x3, Hamburg, Krefeld-Essen, Freiburg, Belgrad, Edinburgh, Lwów, Schaumburg, Pomona, Detroit-Hamtramck, Schaumburg, Troy, New Britain)
Kraje, które z nami grały: Anglia, Bułgaria, Kanada, Grecja, Irak, Irlandia, Litwa, Meksyk, Niemcy, Serbia, Szkocja, Ukraina, USA
Ilość wolontariuszy: 120 000

 

Ilość zakupionego sprzętu po Finale:

 • osobiste pompy insulinowe Medtronic - 150 szt.
 • osobiste pompy insulinowe Akme - 150 szt.
 • osobiste pompy insulinowe Roche - 100 szt.
 • Aparat USG do diagnostyki ortopedycznej dzieci od firmy KOSMED – 14 szt.
 • Chirurgiczny ssak elektryczny dla dzieci od firmy OGARIT – 18 szt.
 • Pompa jednostrzykawkowa od firmy DRÄGER – 190 szt.
 • Pompa objętościowa od firmy DUTCHMED – 43 szt.
 • Wózek do transportu dzieci od firmy STRYKER – 14 szt.
 • Pulsoksymetr do monitorowania dzieci od firmy DIAGNOS – 38 szt.
 • Kardiomonitor do monitorowania parametrów życiowych dzieci od firmy PHILIPS – 82 szt.
 • Aparat do znieczulenia ogólnego dzieci firmy od GE MEDICAL SYSTEMS – 11 szt.
 • pompy insulinowe
 • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej
                

Kupiliśmy łącznie 1080 urządzeń.   
 

Złoty medal nr 1 – 170 000 PLN - poświęcony Programowi Leczenia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą 
Złota karta telefoniczna nr 1 - 31 313 PLN - Super Apteka
Kwota z aukcji WOŚP - blisko 1 milion 300 000 PLN 
Strona internetowa www.wosp.org.pl - 6,6 mln odsłon

 

 

16. Finał WOŚP - 13 stycznia 2008 r.

Podczas 16. Finału WOŚP zbieraliśmy dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi.
Kwota zebrana: 13 883 627,13 USD
 

Ilość Sztabów w Polsce: 1500
Ilość Sztabów na świecie: 34 (Sharana, Bedford, Newcastle Upontyne, Torquay, High Wycombe, Peterborough, Leicester, Nottingham, Londyn, Rijad, Sofia, Ateny, Ad Diwaniyah, Galway, Cork, Dublin, Camp Ziouani, Mississauga/Ontario, Ottawa, Montreal, Kaiserslautern, Oberhausen, Berlin, Osnabruck, Edynburg, Glasgow, Pomona, Clearwater floryda, 2 sztaby w Schaumburgu, Chicago, New Britain, Hamtramck, Fort Lauderdale)
Kraje, które z nami grały: Anglia (8), Afganistan, Arabia Saudyjska, Bułgaria, Kanada (3), Grecja, Irak, Irlandia (3), Izrael – Syria, Niemcy (4), Szkocja (2), USA (8)

 

120 tysięcy wolontariuszy
120 tysięcy tekturowych puszek
1600 kilometrów w powietrzu Jurek Owsiak pokonał Orkiestrolotem
14 milionów widzów sumie obejrzało 16. Finał WOŚP w telewizjach TVP i TVN
484 423 smsów wysłanych na orkiestrowy numer

Ilość wystawionych aukcji w serwisie www.aukcje.wosp.org.pl – blisko 27 tysięcy
Złote serduszko nr 1 – 312 000 PLN - Investors TFI S.A
Złota karta telefoniczna nr 1 – 55 000 PLN - Europejskie Centrum Odszkodowań
Kwota z aukcji WOŚP - blisko 1 300 000 PLN

Pierwszy raz prowadzona była transmisja w dwóch telewizjach - TVP oraz TVN.


W ramach 16. Finału WOŚP kupiliśmy: 

kardiomonitory – 12 szt.
rtg jezdny – 1 szt.
20 ssaków oper. i 13 inhalatorów ultradźwiękowe 
aparat usg – 1 szt.
pulsoksymetry – 13 szt. 
mikroskopy operacyjne – 7 szt. 
nasofiberoskopy – 51 szt. 
narzędzia do mikrochirurgii krtanii – 4 kpl.
videostroboskopy – 5 szt.  
rhinomanometry – 9 szt. 
zestaw do endoskopowych operacji nosa i zatok – 22 zest. 
zestaw endoskopów sztywnych – 24 szt. 
zestaw narzędzi do mikrochirurgii ucha – 4 zest.
wiertarki uszne – 9 szt. 
2 respiratory,
6 aparatów do znieczulania 
polisomnograf – 1 szt.
3 lupy operacyjne 
komora laminarna 
kardiomonitor 


Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 


17. Finał WOŚP - 11 stycznia 2009 r.

Tematem 17. Finału WOŚP było wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci.


Kwota zebrana: 11 011 771,01 USD
 

Ilość Sztabów w Polsce: 1500
Ilość Sztabów za granicą: 27 (Arabia Saudyjska, Austria, Bośnia i Hercegowina, Francja, Grecja, Holandia,  Irlandia – 4 sztaby, Kanada – 3 sztaby, Kosowo, Liban, Niemcy – 4 sztaby, Szkocja, USA – 3 sztaby, Wielka Brytania – 4 sztaby)
Ilość wolontariuszy: 120 tysięcy 
Ilość wydrukowanych puszek: 120 tysięcy

 

Złote serduszka: 3 753 559,90 PLN
Złote karty telefoniczne: 394 461,00 PLN
Karty kredytowe POLCARD: 456 840,44 PLN
Wpływy z smsów: 3 160 870,00 PLN
Kwota z aukcji WOŚP - 2 119 419,70 PLN

Złote serduszko nr 1 – 1 010 000 PLN - Firma Consus sp. z o.o
Karta telefoniczna nr 1 – 60 000 PLN - Europejskie Centrum Odszkodowań

 

W ramach 17. Finału WOŚP kupiliśmy: 

10 ssaków
10 pomp strzykawkowych
3 respiratory
sprzęt rehabilitacyjny
5 koncentratorów tlenu
80 aparatów USG
7 aparatów RTG

Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 


18. Finał WOŚP - 10 stycznia 2010 r.

Temat 18. Finału WOŚP to po raz drugi: "Dla dzieci z chorobami onkologicznymi – na doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny".


Zebraliśmy:  14 090 521,06 USD

 

Ilość Sztabów w Polsce: 1500

Sztaby zagraniczne: Afganistan, Arabia Saudyjska, Bośnia i Hercegowina, Grecja, Francja, Holandia, Kanada, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Austria, Egipt, Niemcy, Norwegia, USA, a także dwa Bieguny – Północny (Polska Stacja Polarna) i Południowy (Polska Stacja Antarktyczna ARCTOWSKI).
Ilość wolontariuszy: 120 000
Ilość tekturowych puszek: 120 000


Wpływy z smsów: 3 433 245,00 PLN
Karty kredytowe POLCARD: 282 699,00 PLN
Złote serduszko nr 1 – 1 110 000 złotych - Firma Consus sp. z o.o
Złota karta telefoniczna nr 1 – 225 000 PLN - Bellastoma


Dzięki 18. Finałowi udało nam się zakupić aparaturę i sprzęt medyczny do wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci:

  • 3 aparaty do znieczulania
  • system laserowy
  • mikrotom
  • 6 tomografów komputerowych
  • kolonoskop, bronchoskop
  • aparaty do znieczulania dla pracowni MRI
  • 4 cytometry przepływowe
  • 2 neuronawigacje
  • dwugłowicowa kamera SPECT
  • 2 kardiomonitory
  • 32 pompy infuzyjne
  • 12 pulsoksymetrów
  • 27 pomp infuzyjnych
  • 2 kardiomonitory
  • hybrydyzator
  • łaźnia wodna
  • aparat do badań immunohistopatologicznych
  • lodówko-zamrażarka laboratoryjna 
   Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 


19. Finał WOŚP - 9 stycznia 2011 r.

Podczas 19. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.  

Zebraliśmy: 47 248 415,05 PLN


Ilość wolontariuszy: 120 000
Ilość sztabów: 1 500
Ilość finawych koncertów: 800
 

Suma wpłat za złote serduszka - 1 354 491,52 PLN
Suma wpłat za złote karty telefoniczne - 638 229,80 PLN
Złote serduszko nr 1 – 150 000 PLN - Investors
Złota karta telefoniczna nr 1 – 200 000 PLN - EuCO Legnica
Kwota uzyskana z smsów - 2 511 830 PLN
ERA - 730 365 PLN, ORANGE - 888 720 PLN, PLAY - 144 325 PLN, PLUS - 788 420 PLN
Linia TP - 14 466,01 PLN
Wpłaty kartami kredytowymi POLCARD: - 276 950,39 PLN

 

Ponadto w internecie zebraliśmy:
Aukcje internetowe WOŚP – 3 623 684,48 PLN
Zbiórka na stronie internetowej www.wosp.org.pl – 370 265,62 PLN
Zbiórka Naszej Klasy oraz Płatności.pl: 350 622,47 PLN
Zbiórka na portalu Facebook: 114 941,75 PLN
Zbiórka w serwisie siepomaga.pl: 51 704,39 PLN 


Za pieniądze zebrane w czasie zbiórki podczas 19. Finału WOŚP zakupiliśmy aparaturę i sprzęt medyczny dla oddziałów nefrologicznych, urologicznych i intensywnej terapii:
 

 • cytometr przepływowy
 • 100 pomp strzykawkowych
 • 40 aparatów do pomiaru ciśnienia
 • 32 aparaty do ciągłych metod leczenia nerkozastępczego CRRT
 • 13 aparatów USG do identyfikacji naczyń
 • 17 aparatów USG nefrologicznych
 • 16 łóżek-wag i 7 foteli
 • 61 kardiomonitorów
 • 30 aparatów do hemodializ
 • 8 stacji uzdatniania wody
 • 13 zestawów do ureterorenoskopii
 • 50 rejestratorów ABMP i 21 rejestratorów
 • 16 aparatów USG urologicznych
 • 19 torów wizyjnych
 • 21 cystometrów i 24 uroflowmetrów
 • 100 cystoskopów i 22 resektoskopów
 • 8 zestawów laparoskopowych
 • zestaw endourologiczny
 • 10 diatermii
 • 7 aparatów USG
 • 4 aparaty CRRT
 • analizator parametrów krytycznych
 • 3 aparaty SphygmoCor
 • 5 pistoletów do biopsji
 • aparat MARS

Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 


20. Finał WOŚP - 9 stycznia 2012 r.
Temat 20. Finału WOŚP: "Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą."
Zebraliśmy: 50 638 801,30 PLN
Kwota zadeklarowana w dniu Finału: 40 269 194,76 PLN

Złote serduszko nr 1 – 127 777 PLN - WS Investments LTD
Suma wpłat za złote serduszka - 1 708 500 PLN
Złota karta telefoniczna nr 1 – 65.000 PLN - Trestelle
Suma wpłat za złote karty telefoniczne - 423 365 PLN
Kwota uzyskana z smsów - 2 736 136,65 PLN
T-MOBILE - 706 840 PLN, ORANGE 919 448,55 PLN, PLAY 273 350 PLN, PLUS 836 498,10 PLN
Linia TP - 19 660,60 PLN
Wpłaty kartami kredytowymi POLCARD - 325 938 PLN
Akcja E-Serce WOŚP - 85 352,39 PLN

 

W 20. Finale WOŚP uczestniczyło 120 000 wolontariuszy, zorganizowanych w około 1 700 sztabówi imprez zamkniętych.
Aż 33 firmy wystawiły w swoich siedzibach i oddziałach ponad 5000 skarbon stacjonarnych.
Orkiestra zagrała także poza granicami naszego kraju. Powstało 51 sztabów zagranicznych, między innymi w Afganistanie, Hiszpanii, Kanadzie, Szwecji, Stanach Zjednoczonych i Włoszech.
Najwięcej za granicą zebrano między innymi w Chicago (220 846 PLN) i w Nowym Jorku (12 152,17 PLN).
Jak co roku, wszystkim wrzucającym pieniądze do puszek, nasi wolontariusze rozdawali samoprzylepne serduszka, których wydrukowaliśmy aż 35 000 000 sztuk!
Zorganizowano 140 imprez zamkniętych.
Największą sumę zebrał sztab w Łodzi, który prowadziła p.Grażyna Wojdyłła – 832 692,42 PLN.  Sztab liczył 794 wolontariuszy. 


Dzięki 20. Finałowi udało się kupić: 

 • 20 respiratorów noworodkowych
 • 14 aparatów USG
 • 5 oksymetrów tkankowych
 • 37 monitorów pomiarów przezskórnych
 • 19 stanowisk resuscytacyjnych
 • 2 inkubatory do rezonansu
 • 24 kardiomonitory
 • ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka i inkubator transportowy
 • 22 kardiomonitory
 • 18 aparatów USG
 • 29 inkubatorów zamkniętych
 • 13 respiratorów noworodkowych
 • 20 aparatów USG
 • 41 inkubatorów hybrydowych
 • 43 stanowiska resuscytacyjne
 • 3 respiratory oscylacyjne
 • 12 respiratorów z automatyczną regulacją tlenu
 • 43 aparaty Infant Flow
 • aparat USG
 • 16 kardiomonitorów
 • 4 inkubatory hybrydowe
 • 7 stanowisk resuscytacyjnych
 • 3 respiratory oscylacyjne
 • 4 respiratory z automatyczną regulacją tlenu
 • 10 aparatów Infant Flow
 • 27 inkubatorów zamkniętych
 • 5 kardiomonitorów
 • sprzęt laktacyjny


Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 

 
21. Finał WOŚP - 13 stycznia 2013 r. 
Podczas 21. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.

Kwota zadeklarowana w dniu Finału: 39 855 148 PLN
Zebraliśmy: 50 657 747,68 PLN

Na koncie finałowym uzbieraliśmy – 47 255 061,58 PLN (*stan na 8 marca 2013)
Na aukcje.wosp.org.pl zebraliśmy – 3 402 686,10 PLN
 

Złote Serduszka
Serduszko 1: EuCO KRIS MAKS – 150 000 PLN
Serduszko 2: SIÓDEMKA S.A. – 127 777 PLN
Serduszko 3: Anonim – 100 000 PLN


Dzięki zbiórce 21. Finału WOŚP kupiliśmy: 

 • aparaty USG
 • kardiomonitory
 • fotele kąpielowe
 • podnośniki
 • densytometry
 • łóżka
 • spirometry
 • aparaty EKG
 • holtery EKG
 • holtery ciśnienia
 • spirometry
 • przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne
 • wózki inwalidzkie
 • materace przeciwodleżynowe
 • ssaki
 • inhalatory
 • pompy strzykawkowe
 • rotory
 • wagi
 • pionizatory
 • aparaty USG 
 • pompy strzykawkowe
 • sprzęt rehabilitacyjny
 • aparaty Infant Flow i ruchome stanowiska do nieinwazyjnego wspomaganiamnoworodków
 • lampy do fototerapii
 • inkubatory zamknięte
 • stanowiska do resuscytacji
 • bilirubinometry
 • monitory przezskórne
 • oksymetr tkankowy
 • lampy do fototerapii
 • inkubatory zamknięte
 • stanowiska do resuscytacji
  Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 

Szczegółową listę zakupionego sprzętu znajdziesz na stronie www.nacoidamojepieniadze.wosp.org.pl 


22. Finał WOŚP - 12 stycznia 2014 r. 
Podczas 22. Finału WOŚP zbieraliśmy "na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów".
Kwota zadeklarowana w dniu Finału: 35 489 737 PLN
Zebraliśmy: 52 448 765,49 PLN

Na koncie finałowym uzbieraliśmy: 48 923 797,33 PLN
Na aukcje.wosp.org.pl zebraliśmy: 3 524 968,16 PLN

Nie udałoby się to, gdyby nie 120 tysięcy wolontariuszy, 1800 sztabów, w tym 50 sztabów zagranicznych. Nie udałoby się to, gdyby nie skarbony stacjonarne i imprezy zamknięte.

Złote serduszka:
-nr 1: Anonim - 100 000 PLN
-nr 2: PHU Wojciech Pięta - 50 000 PLN
-nr 3: Bio-Gen Sp.z.o.o.. Namysłów - 40 004 PLN

Złote karty telefoniczne:
-nr 1: EUCO - 50 000 PLN
-nr 2: POWERDMED www.powermed.pl - 33 000 PLN
-nr 3: LGK.pl Gorzów Wlkp. - 15 000 PLN

Dzięki zbiórce 22. Finału WOŚP wsparcie uzyskało 55 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Zakupione zostały m.in. tomografy, aparaty USG, respiratory, kardiomonitory, aparaty RTG z ramieniem C, mikroanalizatory, zestawy do trudnej intubacji i wiele, wiele innych nowoczesnych urządzeń medycznych. Fundacja WOŚP doposażyła także Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (tzw. ZOL-e) w takie urządzenia jak łóżka sterowane elektronicznie, materace przeciwodleżynowe, kardiomonitory, wózki inwalidzkie, ssaki, inhalatory i wiele innych urządzeń zapewniających komfort opieki i leczenia pacjentów w podeszłym wieku. Nasza pomoc trafiła do 99 instytucji zajmujących się pomocą osobom starszych: Oddziałów Geriatrycznych i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych.  

Szczegółowe rozliczenie wydatków 22. Finału WOŚP można znaleźć na stronie: www.nacoidamojepieniadze.wosp.org.pl.
 

23. Finał WOŚP - 11 stycznia 2015 r.
Podczas 23. Finału WOŚP zbieraliśmy „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”. 
Kwota zadeklarowana w dniu Finału: 36 228 912 PLN
Zebraliśmy: 53 109 702,83 PLN

W formie środków pieniężnych otrzymaliśmy 52 504 364,27 PLN, w tym na orkiestrowych aukcjach zebraliśmy 3 036 253,01  PLN.

W darach rzeczowych na rzecz WOŚP otrzymaliśmy sprzęt medyczny wartości 605 338,56 PLN. 

Więcej na temat zbiórki znajdziecie na tej stronie. 


Złote Serduszka:
-nr 1: Euco - 222 000 PLN
-nr 2: Bio-Gen - 200 000 PLN
-nr 3: Anonim - 100 000 PLN

Złote Karty telefoniczne:
- nr 1: EUCO - 60 000 PLN
- nr 2: La Fabrique Musicale - 40 000 PLN
- nr 3: Powermed - 30 000 PLN


Wspierały nas także wszystkie lokalne telewizje, rozgłośnie radiowe oraz dzienniki i czasopisma. Od 1 do 31 stycznia 2015 w całej Polsce ukazało się 2 839 artykułów prasowych poświęconych Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

W kolejnej edycji Finału WOŚP uczestniczyło 120 000 wolontariuszy, 1800 sztabów, organizatorów imprez zamkniętych i firm wystawiających skarbony stacjonarne. Zagraliśmy też na świecie. Ponad 40 sztabów zagranicznych pokazało jak bawią się i pomagają Polacy. Byliśmy  między innymi w Nowym Jorku, Rzymie, Londynie, Paryżu, Dublinie, Reykjaviku, Oslo, Dubaju czy na Gibraltarze. Dołączyli do nas także żołnierze z KFORU (Międzynarodowych Sił Pokojowych NATO, działających na terenie Kosowa).

Jak co roku, wszystkim wrzucającym pieniądze do puszek, nasi wolontariusze rozdawali samoprzylepne czerwone serduszka. Wydrukowaliśmy ich, podobnie jak w latach poprzednich, 35 milionów sztuk.

 

24. Finał WOŚP - 10 stycznia 2016 r.
W czasie Finału zbieraliśmy pieniądze "na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów". 

Kwota zadeklarowana w dniu Finału: 44 047 594 PLN
Zebraliśmy: 72 696 501,53 PLN!

Na aukcje.wosp.org.pl zebraliśmy: 4 449 705, 66 PLN 

 

Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Serduszka, wygrali:

Maciej Szperliński – 670 000 PLN
Bracia Haidar – 655 999 PLN
Roman Roszkiewicz – 222 222 PLN
 
Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Karty, wygrali:

Euco – 165 000 PLN
At Krotoszyn – 136 000 PLN
Bio-Gen Namysłów – 100 000 PLN 

 
Nawet 1,96 Gb/s – wyniósł maksymalny ruch internetowy podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  To o ponad połowę więcej niż w poprzednim roku, zaś w porównaniu do wyniku sprzed dwóch lat natężenie wykorzystania łączy wzrosło ponad dwukrotnie – wynika z danych Atmana. 

Ponad 500 000 złotych wyniosły wpłaty kartą przez telefon i internet. To najlepszy wynik w historii Finałów WOŚP.  

 

 

25. Finał WOŚP - 15 stycznia 2017 r. 

W czasie 25. Finału WOŚP zbieraliśmy dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom

Kwota zadeklarowana na zakończenie 25. Finału WOŚP: 62 418 767 PLN
Podczas 25. Finału WOŚP zebraliśmy: 105 570 801,49 PLN

 

Internauci, uczestniczący w aukcjach Allegro dla WOŚP i wrzucający złotówki do Wirtualnej puszki w aplikacji mobilnej, dwukrotnie pobili ubiegłoroczny wynik przekazując aż 9 327 716,54 PLN.

 

Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Serduszka, wygrali:

Serduszko 1: Roman Roszkiewicz - 333 333 PLN
Serduszko 2: EUCO LEGNICA - 262 000 PLN
Serduszko 3: Bio-Gen Sp.zo.o. Namysłów - 130 000 PLN

 

Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Karty Play, wygrali:
Karta 1: EUCO Legnica - 50 000 PLN
Karta 2: EuCOcar Legnica - 16 000 PLN
Karta 3: MASTERBOT.PL - 10 777 PLN
Aktualności
2017-08-10 15:37:07

Prawie 1000 osób nauczyło się ratować na Woodstocku

Uczestnicy Przystanku Woodstock co roku mają okazję w trakcie festiwalu nauczyć się podstawowych czynności ratujących życie. W tym roku dla młodych uczestników Woodstocku mieliśmy dodatkową niespodziankę - marka Volkswagen przygotowała dodatkowo strefę Małych Ratowników.

Zobacz też