Kontakt
Numer konta:    58 1240 1112 1111 0010 0944 9739

 

Licytacja najbardziej hojnych darczyńców

 

 
Jak co roku, zapraszamy do udziału w licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców organizowanej w ramach 24. Finału WOŚP. W licytacji tej nagrodami są Złote Serduszka, wykonane ze złota otrzymanego w czasie poprzedniego Finału WOŚP (więcej o Złotych Serduszkach przeczytacie tutaj), oraz Złote Karty Telefoniczne wyprodukowane dla nas przez firmę PLAY. Licytacja będzie prowadzona w dniu Finału WOŚP (10 stycznia 2015) od momentu rozpoczęcia pierwszego łączenia na antenę TVP2 do późnych godzin wieczornych.
 
Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców to jedno z najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w czasie Finału WOŚP. Złote serduszka i złote karty telefoniczne stały się najbardziej prestiżowymi symbolami społecznego zaangażowanie osób i firm w 23-letniej historii Fundacji WOŚP. Finał licytacji to najbardziej emocjonujący moment transmisji z Finału WOŚP i punkt kulminacyjny całodniowej akcji, obserwowany przez miliony widzów Programu II Telewizji Polskiej oraz użytkowników internetu. Udział w przedsięwzięciu wiąże się z prestiżem i jest oznaką hojności na rzecz Wielkiej Orkiestry Świąteczne Pomocy. Cała kwota uzyskana z licytacji, rzecz jasna, wspiera cele Finału WOŚP.
 
 
W dniu Finału WOŚP (i tylko w tym dniu) dla licytujących udostępniona zostanie specjalna strona pod adresem www.licytacja.wosp.org.pl, na której będzie można zgłosić chęć uczestnictwa w licytacji i deklarować wysokość darowizn dla Orkiestry. Oprócz tego zostanie uruchomiony specjalny numer telefonu (podamy go na stronie internetowej WOŚP oraz na antenie TVP) gdzie również będzie można zgłaszać się i licytować wpłaty na rzecz WOŚP, walcząc o jak najwyższe numery Złotych Serduszek i Kart. Przez cały dzień tak w Internecie, jak i na antenie TVP, obserwować będziemy przebieg licytacji, emocjonować się będziemy zmaganiami o zajęcie pierwszych miejsc i wysokością zgłaszanych darowizn.
 
 
Możliwość udziału jest otwarta dla wszystkich – tak osób fizycznych, jak i firm, które muszą być reprezentowane przez właściciela lub jego pełnomocnika, oraz osób prawnych, które z kolei muszą być reprezentowane zgodnie z KRS lub przez odpowiednio upoważnionego pełnomocnika. UWAGA! Osoba licytująca w imieniu firmy lub osoby prawnej musi być przygotowana do ewentualnego wykazania, na prośbę operatora, że jest prawidłowo umocowana (czyli mieć możliwość przesłania mailem lub faksem odpowiednich dokumentów).

Każdy licytujący w czasie licytacji będzie występował pod wybranym przez siebie pseudonimem (którym może być nazwa firmy, marki, lub produktu) i jego dane nigdy nie zostaną nikomu udostępnione, chyba że on sam zdecyduje inaczej.

Licytujący, który będzie chciał licytować kwoty darowizn w wysokości 10 000 złotych i więcej, musi być przygotowany na dodatkową weryfikację swojej tożsamości poprzez podanie numeru swojej karty kredytowej. Operatorzy firmy FirstData (właściciela marki POLCARD) dokonają sprawdzenia danych właściciela podanej karty z danymi osoby licytującej i na tej podstawie dopuszczą licytującego do możliwości deklarowania kwot wyższych niż 10 000 PLN.

Główna część licytacji zostanie zamknięta o godzinie 21:30, kilkanaście kolejnych minut zajmie weryfikacja ostatnich zgłoszeń. Od tego momentu rozpoczną się przygotowania do udziału w Finale Licytacji, który będzie transmitowany na żywo na antenie TVP. Do Finału zaproszonych zostanie pierwszy 5 licytujących tak w przypadku nagród w postaci Złotych Serduszek, jak i Złotych Kart. Licytujący może, ale nie musi przyjąć zaproszenia do udziału w Finale, natomiast przyjęcie zaproszenia oznacza, że licytujący decyduje się zadeklarować kwotę darowizny wyższą niż obecnie zgłoszona jako najwyższa w licytacji. W czasie Finału Licytacji każdy z licytujących otrzyma swojego osobistego operatora (obecnego w studio przy stanowisku licytacji) i w połączeniu z nim będzie uczestniczył w Finale Licytacji.

Licytujący, którzy w licytacji zajmą miejsca, za które otrzymają Złote Serduszka lub Złote Karty Telefoniczne, otrzymają pisemną informację o obowiązku wpłaceni zdeklarowanej kwoty. Dopiero po otrzymaniu wpłaty Fundacja WOŚP przekaże nagrody.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi licytacji, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem (jego przeczytanie i zaakceptowanie jest warunkiem udziału w licytacji), oraz do kontaktu z Fundacją WOŚP (wosp@wosp.org.pl, tel. +48 22 852 32 14, +48 852 32 15).

 
Za pomoc w realizacji Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców dziękujemy partnerom przedsięwzięcia, którzy udostępniają technologie, sprzęt i usługi niezbędne do zrealizowania akcji:


 
                        


                         
        
                                                        

                       



             
 

Sponsorzy 24. Finału WOŚP