Kontakt
Numer konta:    58124011121111001009449739

 

Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców


 


 
Nagrodami w licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców są Złote Serduszka, wykonane ze złota otrzymanego w czasie poprzedniego Finału (więcej o Złotych Serduszkach przeczytacie tutajoraz Złote Karty Telefoniczne wyprodukowane dla nas przez firmę PLAY.

Licytacja jest prowadzona w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od momentu rozpoczęcia pierwszego łączenia na antenie TVP 2 do późnych godzin wieczornych. Finał licytacji to najbardziej emocjonujący moment całodniowej transmisji z Finału WOŚP obserwowany przez miliony telewidzów oraz internautów. Udział w licytacji wiąże się z prestiżem i jest oznaką hojności na rzecz WOŚP.
 
 
Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców to jedno z najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w czasie Finału WOŚP. Złote Serduszka i Złote Karty Telefoniczne stały się najbardziej prestiżowymi symbolami społecznego zaangażowanie osób i firm w 24-letniej historii Fundacji WOŚP. Cała kwota uzyskana z licytacji wspiera cel Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
W dniu Finału WOŚP dla licytujących zostaje udostępniona specjalna strona pod adresem www.licytacja.wosp.org.pl, na której można zgłaszać chęć uczestnictwa w licytacji i deklarować wysokość darowizn dla Orkiestry. Oprócz tego uruchomiony zostaje specjalny numer telefonu (podawany na stronie internetowej WOŚP oraz na antenie TVP), gdzie również można zgłaszać się i licytować wpłaty na rzecz WOŚP, walcząc o jak najwyższe numery Złotych Serduszek i Kart. Przez cały dzień tak w Internecie, jak i na antenie TVP można obserwować przebieg licytacji, zmagania o zajęcie pierwszych miejsc i wysokości zgłaszanych darowizn.
 
Możliwość udziału jest otwarta dla wszystkich – tak osób fizycznych, jak i firm, które muszą być reprezentowane przez właściciela lub jego pełnomocnika, oraz osób prawnych, które z kolei muszą być reprezentowane zgodnie z KRS lub przez odpowiednio upoważnionego pełnomocnika. UWAGA! Osoba licytująca w imieniu firmy lub osoby prawnej musi być przygotowana do ewentualnego wykazania, na prośbę operatora, że jest prawidłowo umocowana (czyli mieć możliwość przesłania mailem lub faksem odpowiednich dokumentów).

Każdy licytujący w czasie licytacji będzie występował pod wybranym przez siebie pseudonimem (którym może być nazwa firmy, marki, lub produktu) i jego dane nigdy nie zostaną nikomu udostępnione, chyba że on sam zdecyduje inaczej.

Licytujący, który będzie chciał licytować kwoty darowizn w wysokości 10 000 złotych i więcej, musi być przygotowany na dodatkową weryfikację swojej tożsamości poprzez podanie numeru swojej karty kredytowej. Operatorzy firmy FirstData (właściciela marki POLCARD) dokonają sprawdzenia danych właściciela podanej karty z danymi osoby licytującej i na tej podstawie dopuszczą licytującego do możliwości deklarowania kwot wyższych niż 10 000 PLN.

Główna część licytacji zostaje zamknięta o godzinie 21:30, kilkanaście kolejnych minut zajmie weryfikacja ostatnich zgłoszeń. Od tego momentu rozpoczynają się przygotowania do udziału w Finale Licytacji, który będzie transmitowany na żywo na antenie TVP. Do Finału zaproszonych zostaje pierwszych 5 licytujących, tak w przypadku nagród w postaci Złotych Serduszek, jak i Złotych Kart. Licytujący może, ale nie musi przyjąć zaproszenia do udziału w Finale, natomiast przyjęcie zaproszenia oznacza, że licytujący decyduje się zadeklarować kwotę darowizny wyższą niż obecnie zgłoszona jako najwyższa w licytacji. W czasie Finału Licytacji każdy z licytujących otrzyma swojego osobistego operatora (obecnego w studio przy stanowisku licytacji) i w połączeniu z nim będzie uczestniczył w Finale Licytacji.

Licytujący, którzy w licytacji zajmą miejsca, za które otrzymają Złote Serduszka lub Złote Karty Telefoniczne, otrzymają pisemną informację o obowiązku wpłaceni zdeklarowanej kwoty. Dopiero po otrzymaniu wpłaty Fundacja WOŚP przekaże nagrody.


W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi licytacji, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem (jego przeczytanie i zaakceptowanie jest warunkiem udziału w licytacji), oraz do kontaktu z Fundacją WOŚP (wosp@wosp.org.pl, tel. +48 22 852 32 14, +48 852 32 15).

 

 
Za pomoc w realizacji Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców dziękujemy partnerom przedsięwzięcia, którzy udostępniają technologie, sprzęt i usługi niezbędne do zrealizowania akcji:


 
                        


                         
        
                                                        

                                    
 

Sponsorzy 24. Finału WOŚP