Kontakt
Numer konta:    58124011121111001009449739
Odpowiadamy Radiu RMF FM w sprawie szkoleń dla dyspozytorów medycznych
2013-05-21 16:59:58
Fundacja WOŚP złożyła w miniony czwartek (16 maja 2013 r.) gotowy „Projekt inicjatywy wspierającej system ratownictwa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dyspozytorów medycznych”. 

Projekt ten jest w całości przygotowany przez specjalistów z Wydawnictwa Medycyna Praktyczna z Krakowa. Zostali oni wskazani przez środowisko ratowników medycznych i dyspozytorów, a także zostali zaakceptowani przez członków Grupy Roboczej Fundacji WOŚP oraz Ministerstwa Zdrowia, z którym to Ministerstwem od początku konsultowaliśmy przygotowanie tego projektu.

Od momentu złożenia projektu, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz ma 3 tygodnie na skonsultowanie jego założeń w gronie specjalistów Ministerstwa Zdrowia i podjęcie decyzji, czy projekt będzie realizowany.

Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, wprowadzić ma ujednolicone i obowiązkowe procedury dla dyspozytorów. Na dziś są one ogólnie znane i bardzo często stosowane, ale nie funkcjonują jako jednolity system rozmowy z pacjentem. Jeśli Ministerstwo Zdrowia zgodzi się, aby przyjęte założenia stały się obowiązkowymi dla dyspozytorów pogotowia ratunkowego, zaproponowaliśmy wraz ze specjalistami Medycyny Praktycznej, środowiskiem dyspozytorów i ratowników medycznych, przeprowadzenie szkolenia, które obejmie 2800 osób, czyli wszystkich dyspozytorów medycznych w Polsce. Projekt szkoleń obejmuje także zajęcia poświęcone komunikacji w sytuacjach kryzysowych (m.in. negocjowanie w sytuacjach zagrożenia, technika reagowania w procesie aktywnego słuchania, czy kontrola własnych emocji).

W przedstawionym projekcie podany jest szacunkowy koszt przeprowadzenia szkoleń. Wynosi on 600 tys. złotych i kwota ta obejmuje przeprowadzenie 70 szkoleń na terenie całej Polski, wynagrodzenie merytorycznie przygotowanej kadry dydaktycznej, noclegi kadry dydaktycznej, materiały dla dyspozytorów drukowane oraz w formie elektronicznej. Oznacza to, że przeszkolenie jednego dyspozytora, wraz ze wszelkimi materiałami, kosztować będzie około 214 złotych. Są to koszty szacunkowe.

Jeśli Ministerstwo przyjmie ten projekt, to Firma Złoty Melon, działająca przy Fundacji WOŚP, także zgłosi się do przetargu na jego realizację. Spółka ma ogromne doświadczenie w szkoleniach lekarzy i personelu medycznego, związanych z zakupem nowoczesnej aparatury medycznej, a także z prowadzonymi przez Fundację narodowymi programami medycznymi (np. Programem Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, obejmującym kilka tysięcy polskich pielęgniarek).

Naturalnym jest, że przy realizacji takich projektów Złoty Melon zatrudnia odpowiednio przygotowanych specjalistów. Zresztą w tym przypadku zostali oni wskazani już wcześniej przez dyspozytorów, ratowników medycznych, a także przedstawicieli Wydawnictwa Medycyna Praktyczna.

Oczywiście wybór firmy wykonującej szkolenia należeć będzie do organizatora przetargu, czyli Ministerstwa Zdrowia.

Tragiczne wypadki, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, a związane z funkcjonowaniem medycyny ratunkowej, spowodowały nasz bardzo aktywny udział w zmianach, które powinny nastąpić. Cała dotychczasowa praca, Grupy Roboczej Fundacji WOŚP oraz Ministerstwa Zdrowia, a tajże specjalistów krakowskiej Medycyny Praktycznej, została wykonana wolontariacko. Daje to ogromną szansę, aby wznieść się ponad wszelkie nieporozumienia i środowiskowe podziały, oraz wprowadzić ujednolicone zasady, które w ogromnej mierze wyeliminują pomyłki w pracy dyspozytorów medycznych. Podobne projekty składane były w Ministerstwie Zdrowia już wielokrotnie. Jeśli Fundacja WOŚP może pomóc swoim wielkim autorytetem i zaufaniem w rozwiązaniu tych problemów, to z pełnym zaangażowaniem chcemy realizować nasz pomysł, mimo, że nie pierwszy raz napotykamy na swojej drodze przeszkody. Najczęściej tworzą je ludzie, którzy dla poprawy obecnego stanu rzeczy robią najmniej.

Apelujemy, aby poczekać trzy tygodnie na odpowiedź Ministerstwa Zdrowia i na ocenę pracy powołanych przez Komisję Roboczą fachowców.

Jerzy Owsiak & Fundacja WOŚP

Sponsorzy 24. Finału WOŚP