Konkursy Ofert

Kupujemy sprzęt medyczny

Regulamin i niezbędne informacje
 • Regulamin

  Przed przystąpieniem do Konkursu Ofert przeczytaj Regulamin Konkursu Ofert

   

  ZASADY OGÓLNE DOKONYWANIA ZAKUPÓW WYROBÓW MEDYCZNYCH

  Fundacja WOŚP dokonuje zakupów wyrobów medycznych w celu doposażenia jednostek opieki zdrowotnej i lepszego pełnienia przez nie usług w zakresie ochrony zdrowia w trybie:

  • ogłoszonego publicznie zaproszenia do składania ofert – KONKURSU OFERT,
  • podjęcia negocjacji z firmami, do których skierowano zaproszenie do złożenia oferty,
  • zakupu z wolnej ręki po złożeniu oferty i przeprowadzeniu negocjacji z konkretną firmą.

   

  W uzasadnionych przypadkach, Fundacja może odstąpić od publicznego zaproszenia do składania ofert w celu podjęcia negocjacji z zachowaniem konkurencji i skierować zaproszenie do składania ofert do określonych firm. W przypadku skierowania zaproszenia do złożenia oferty do określonych firm, do postępowania konkursowego zastosowanie mają przepisy niniejszego Regulaminu: części A i B. 3.

   

  W wyjątkowych i uzasadnionych szczególnymi okolicznościami wypadkach Fundacja może dokonać zakupu wyrobu medycznego z wolnej ręki.

1. Przetarg
 • Zakupiony sprzęt
  • Kardiomonitory
  • Inkubatory
  • Defibrylator
  • Pompy strzykawkowe
  • Pulsoksymetry
  • CPAP-y
  • Respiratory
 • Data i temat

  1. Przetarg naszej Fundacji odbył się jesienią 1993 r. W jego trakcie zakupiliśmy sprzęt dla kardiochirurgii. 

2. Przetarg
 • Data i temat

  2. Przetarg został przeprowadzony w dniach 3-6.10.1994. Kupowaliśmy sprzęt dla neonatologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Inkubatory
  • Stanowiska do resuscytacji
  • Pompy strzykawkowe
  • Pulsoksymetry
  • CPAP-y
  • Lampy do fototerapii
  • Respiratory
  • USG
  • Kardiomonitory
3. Przetarg
 • Data i temat

  W czasie 3. Przetargu w dniach 30-31.10.1995 r. kupowaliśmy sprzęt dla onkologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Kolonofiberoskop pediatryczny
  • Rezonans magnetyczny
  • Analizatory hematologiczne
  • Cytofluometr przepływowy
  • USG
  • Zestaw do wideotorakoskopii
  • Kardiomonitory
  • Pompy infuzyjne
  • Ultradźwiękowy aspirator chirurgiczny
  • Diatermię chirurgiczną
  • Aparaty do napromieniania
  • Mikroskopy
  • Igły, cewniki, vascuporty
4. Przetarg
 • Data i miejsce

  25, 26 i 27.11.1996 r. przeprowadziliśmy 4. Przetarg, w czasie którego kupowaliśmy sprzęt dla chirurgii urazowej. 

 • Zakupiony sprzęt
  • RTG
  • Artroskopy
  • Dermatomy
  • Aparaty do znieczuleń
  • Kołnierze ortopedyczne
  • Łóżka ortopedyczne
  • Stoły ortopedyczne
  • Pompy infuzyjne
  • Pulsoksymetry
  • Deski ortopedyczne
  • Nosze podbierające
  • Uniwersalne unieruchomienia głowy
  • Wiertarki chirurgiczne
  • Piły do gipsu
  • Ssaki elektryczne
  • Laryngoskopy
  • Resuscytatory
  • Aparaty do udzielania Pierwszej Pomocy
  • Stabilizatory kości
  • USG
  • Terenowe karetki pogotowia
5. Przetarg
 • Data i temat

  5. Przetarg odbył się 27 i 28.10.1997. W jego czasie kupowaliśmy sprzęt dla kardiochirurgii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Kardiomonitory
  • Inkubatory
  • Pompy strzykawkowe
  • Defibrylator
  • Respiratory
  • CPAP-y
  • EKG
  • Pulsoksymetry
  • Narzędzia chirurgiczne
  • Ssaki
6. Przetarg
 • Data i temat

  27 i 28.04.1998 r. w czasie 6. Przetargu kupowaliśmy sprzęt dla chirurgii urazowej. 

   

 • Zakupiony sprzęt
  • Ambulansy wypadkowe
  • Deski ortopedyczne
  • Nosze podbierające
  • Kołnierze pediatryczne
  • Resuscytatory
  • Laryngoskopy
  • Uniwersalne systemy unieruchomienia głowy
7. Przetarg
 • Data i temat

  15 i 16.12.1998r. w czasie 7. Przetargu kupowaliśmy sprzęt dla chirurgii urazowej. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Kardiomonitory
  • Stoły operacyjne
  • RTG jezdne
  • RTG z ramieniem C
  • Wiertarki chirurgiczne z trepanami
  • Łóżka ortopedyczne
  • Pompy infuzyjne
  • Zestawy do stabilizacji zewnętrznej
  • Aparaty do znieczuleń
  • Łóżka rehabilitacyjne
  • Instrumentarium chirurgiczne
  • Elektrokoagulator śródoperacyjny bipolarny
8. Przetarg
 • Data i temat

  27 i 28.10.1999 r. kupowaliśmy sprzęt dla neonatologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Inkubatory
  • RTG jezdne
  • Pulsoksymetry
  • Stanowiska do resuscytacji
  • Aparaty do mikrometod
 • Wprowadzenie Konkursów Ofert

  W 1999r. wprowadzono regulamin procedury stosowanej przy rozpatrywaniu i negocjowaniu ofert złożonych na zaproszenie Fundacji w celu podjęcia negocjacji z zachowaniem konkurencji zwanej - Konkursem Ofert.

9. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  09.12.1999 R. kupowaliśmy sprzęt dla neonatologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Kardiomonitory
10. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  21.03.2000 r. podczas 10. Konkursu Ofert kupowaliśmy sprzęt nefrologii.

 • Zakupiony sprzęt
  • aparaty do automatycznej dializy otrzewnowej
  • centralne stacje uzdatniania wody do dializ
  • pojazdy sanitarne do przewozu dzieci na dializy
11. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  17.11.2000 r. w czasie 11. Konkursu Ofert kupowaliśmy sprzęt dla nefrologii i urologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • aparaty do plazmaferezy-hemofiltracji
  • aparaty do badań urodynamicznych
  • aparaty do reutylizacji dializatorów
  • cystoskopy pediatryczne
  • pompy infuzyjne
  • kardiomonitory
12. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  06.12.2000 odbył się 12. Konkursu Ofert, w czasie którego kupowaliśmy sprzęt dla nefrologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • aparaty do hemodializ
  • aparat do cytometrii przepływowej
  • aparaty do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi ABPM
13. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  13. Konkurs Ofert odbył się 15.05.2001. Kupowaliśmy sprzęt dla nefrologii oraz neonatologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Cyfrowe uniwersalne ultrasonografy z kolorowym Dopplerem
  • Cyfrowe wysokiej klasy ultrasonografy z kolorowym Dopplerem
    
 • Konkurs obserwowała Deloitte&Toche

  Zadaniem firmy Deloitte&Toche było obserwowanie przebiegu negocjacji z zachowaniem konkurencji oraz wydanie niezależnej opinii w zakresie zgodności przebiegu postępowania z regulacjami Fundacji i zachowania zasad konkurencji w trakcie negocjacji.

  W wyniku poczynionych przez nas obserwacji stwierdzamy, iż nie zaobserwowaliśmy żadnych faktów, które mogłyby być uznane za odstępstwa od przyjętych i przekazanych do wiadomości wszystkim oferentom zasad postępowania konkursowego przy zawieraniu przez Fundację kontraktów na zakup sprzętu medycznego. Nie zaobserwowaliśmy również żadnych faktów, które mogłyby być uznane za naruszenie zasady równego traktowania oferentów w przeprowadzonym postępowaniu.

14. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  12.11.2001 r.  odbył się 14. Konkurs Ofert, w czasie którego kupowaliśmy sprzęt dla neonatologii.

 • Zakupiony sprzęt
  • urządzenie do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych - 440 szt.
  • kliniczny audiometr impedancyjny - 22 szt.
  • urządzenie do rejestracji otoemisji akustycznych - 42 szt.
  • kliniczny audiometr tonalny - 10 szt.
  • urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych - 32 szt.
  • urządzenie do doboru i testowania parametrów akustycznych aparatów słuchowych - 8 szt.
  • urządzenie do programowania aparatów słuchowych - 8 szt.
  • urządzenie do audiometrii wzmacnianej bodźcami wzrokowymi - 16 szt.
  • wziernik pośredni - 60 szt.
  • laser diodowy - 7 szt.
15. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  17.05.2002 odbył się 15. Konkurs Ofert, który został poświęcony zakupom dla ośrodków onkologii dziecięcej. 

 • Zakupiony sprzęt

  15 samochodów użytkowo-osobowych typu mini van

17. Konkurs Ofert
  brak wpisów
18. Konkurs Ofert
  brak wpisów
19. Konkurs Ofert
  brak wpisów
20. Konkurs Ofert
  brak wpisów
21. Konkurs Ofert
  brak wpisów
22. Konkurs Ofert
  brak wpisów
23. Konkurs Ofert
  brak wpisów
24. Konkurs Ofert
  brak wpisów
25. Konkurs Ofert
  brak wpisów
27. Konkurs Ofert
  brak wpisów
28. Konkurs Ofert
  brak wpisów
29. Konkurs Ofert
  brak wpisów
30. Konkurs Ofert
  brak wpisów
31. Konkurs Ofert
  brak wpisów
32. Konkurs Ofert
  brak wpisów
33. Konkurs Ofert
  brak wpisów
34. Konkurs Ofert
  brak wpisów
35. Konkurs Ofert
  brak wpisów
36. Konkurs Ofert
  brak wpisów
37. Konkurs Ofert
  brak wpisów
38. Konkurs Ofert
  brak wpisów
39. Konkurs Ofert
  brak wpisów
40. Konkurs Ofert
 • Data

  14-15.11.2013 r. odbył się 40. Konkurs Ofert. 

 • Zakupiony sprzęt
  • bilirubinometry – 177 sztuk oferowanych przez firmę DRÄGER
  • inkubatory zamknięte – 148 sztuk z oferty firmy DRÄGER
  • kardiomonitory – 175 sztuk zaproponowanych przez DUTCHMED
  • lampy do fototerapii – 164 sztuki oferowane przez PHILIPS
  • stanowiska resuscytcyjne – 153 sztuki z oferty firmy DRÄGER
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
41. Konkurs Ofert
 • Data

  41. Konkurs Ofert odbył się 21-22.10.2014 r.

 • Zakupiony sprzęt
  • Wózek leżący – 38 szt. – wybrano urządzenia marki ArjoHuntleigh zaproponowane przez RMR
  • Tomograf komputerowy – 2 szt. – wybrano urządzenia marki TOSHIBA zaproponowane przez TMS
  • Zestaw endoskopowy giętki – 10 szt. – wybrano urządzenia marki PENTAX oferowane przez VARIMED
  • Zestaw do bronchoskopii sztywny – 7 szt. – wybrano urządzenia marki Storz oferowane przez firmę MEDIM
  • Aparat do znieczulania – 17 szt. – wybrano urządzenia oferowane przez DIAGNOS
  • Mikroanalizator – 6 szt. – wybrano urządzenia oferowane przez RADIOMETER
  • Aparat do lokalizacji naczyń –30 szt. – wybrano urządzenie marki AccuVein oferowane przez FHU INVESTMED
  • Transportowy aparat monitorujący – 68 szt. – wybrano ofertę firmy PHILIPS
  • Zestaw do trudnej intubacji – 34 szt. – wybrano ofertę firmy MEDICOM
  • Urządzenie do ogrzewania pacjenta – 9 szt. – wybrano ofertę firmy COVIDIEN
  • Ultrasonograf – 34 szt. – wybrano ofertę firmy MIRO
  • RTG z ramieniem C – 10 szt. – wybrano ofertę firmy OK MEDICAL SYSTEMS
  • Respiratory do transportu wewnątrzszpitalnego - 31 szt. wybrano urządzenia marki Hamilton oferowane przez firmę EKOMARK
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
42. Konkurs Ofert
 • Data

  42. Konkurs Ofert odbył się 04-06.05.2015 r. 

 • Zakupiony sprzęt
  • łóżka sterowane elektronicznie 100 cm – 294 szt. – Konkret
  • łóżka sterowane elektronicznie 90 cm – 675 szt. - RehaBed
  • materac przeciwodleżynowy 100 cm – 56 szt. – Real
  • materac przeciwodleżynowy 90 cm – 158 szt. – Real
  • przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR) – 16 szt. – Akson
  • podnośnik elektryczny dla pacjentów leżących – 54 szt. – Hospitec Polska
  • fotel kąpielowy – 72 szt. – Klaromed
  • wózek inwalidzki XXL z odchylanym oparciem – 72 szt. – Akson
  • pionizator do nauki chodzenia – 16 szt. – Ergolet Polska
  • rotor – 33 szt. – Polomed
  • zestaw do rejestracji EKG metodą Holtera – 10 szt. - Schiller
  • zestaw do rejestracji RR metodą Holtera – 9 szt. - Schiller
  • pompy infuzyjne – 97 szt. – Medima
  • aparat do mierzenia ciśnienia – 134 szt. - Paramedica
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
43. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  23-25.11.2015 r. kupowaliśmy sprzęt dla oddziałów pulmonologicznych. 

 • Zakupiony sprzęt
  • zestaw spirometr i oscylometria (13 szt.) – zwyciężyła oferta firmy MIRO
  • zestaw do badania pletyzmografii całego ciała i dyfuzji (5 szt.) – zwyciężyła oferta firmy MIRO
  • zestaw do badania polisomnograficznego (1 szt.) – zwyciężyła oferta firmy RESPIROMIX
  • aparat do badania pojemności i objętości płuc metodą wypłukiwania gazów LCI (3 szt.) – zwyciężyła oferta firmy PRO VITA POLSKA
  • urządzenie do pomiarów stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (4 szt.) – zwyciężyła oferta firmy PRO VITA POLSKA
  • urządzenie do pomiaru końcowowydechowego CO2 (1 szt.) - zwyciężyła oferta firmy RESPIROMIX
  • urządzenie terapeutyczne CPAP/BiPAP (1 szt.) - zwyciężyła oferta firmy RESPIROMIX
  • urządzenie do diagnostyki refluksu krtaniowo-gardłowego (2 szt.) – zwyciężyła oferta firmy PRO VITA POLSKA
  • aparat USG klasy premium z nawigacją (1 szt.) – zwyciężyła oferta firmy PHILIPS
  • aparat USG klasy premium (2 szt.) – zwyciężyła oferta firmy KOSMED
  • aparat USG klasy średniej (10 szt.) – zwyciężyła oferta firmy TM
  • Dla oddziałów reumatologicznych:aparat USG klasy premium (12 szt., w tym 2 aparaty z zaawansowanymi opcjami do diagnostyki kardiologicznej) – zwyciężyła oferta firmy TMS
  • densytometr (3 szt.) - zwyciężyła oferta firmy TIMK
  • Dla oddziałów kardiochirurgicznych:przewoźny aparat echokardiograficzny (5 szt.) – PHILIPS

   

  Za sumę 12.541.240 złotych zakupione zostały 63 nowoczesne urządzenia medyczne dla pediatrycznych oddziałów pulmonologicznych, reumatologicznych i kardiochirurgicznych. 

44. Konkurs Ofert
 • Data

  44. Konkursu Ofert odbył się 14-16.12.2015 r.

 • Zakupiony sprzęt
  • Aparat USG wysokiej klasy – 7 szt.- KOSMED – aparat Esaote Mylab Twice
  • Kardiomonitor – 10 szt. – aparat IntelliVue MX700 zaoferowany przez PHILIPS Polska
  • Przewoźny aparat RTG (cyfrowy) – 4 szt. – aparat Mobilet Mira Max zaproponowany przez SIEMENS POLSKA
  • Cytometr przepływowy 10-kolorowy - 1 szt. – DIAG-MED – BECTON DICKINSON
  • Aparat do identyfikacji drobnoustrojów za pomocą spektrometrii - 1 szt.- aparat Maldi Biotyper firmy Bruker zaoferowany przez DIAG-MED

  W wyniku rozpatrzenia ofert na urządzenia, w przypadku których Fundacja wystosowała indywidualne zaproszenia do złożenia ofert:

   • Rezonans magnetyczny – 2 szt.- wybrano ofertę firmy SIEMENS – w tym przypadku Fundacja wykorzystała także środki zebrane w ramach 1% podatku.
   • Aparat do analizy ilościowej zaburzeń genetycznych TaqMan RQ-PCR – 2 szt. – wybrano ofertę firmy PERLAN (w tym przypadku Fundacja nie otrzymała ofert w regulaminowym terminie Konkursu Ofert, później jednak wpłynęły dwie oferty, które Zarząd Fundacji zdecydował się rozpatrzyć przy wsparciu ekspertów). 

  W sumie na zakup wszystkich tych urządzeń Fundacja wydała 16 628 747,96 złotych ze środków zebranych w 23. Finale WOŚP oraz w ramach 1% podatku

45. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  18-20.05.2016 r. kupowaliśmy sprzęt dla godnej opieki medycznej seniorów oraz dla onkologii dziecięcej. 

 • Zakupiony sprzęt

  Dla godnej opieki medycznej seniorów:

  • lokalizatory naczyń – (9 szt. plus 5 dla neonatologii) – 14 szt. - zwyciężyła oferta firmy INVESTMED
  • inhalatory – 39 szt. – zwyciężyła oferta firmy MEDBRYT
  • aparaty EKG – 36 szt. – zwyciężyła oferta firmy ASPEL
  • ssaki – 107 szt. – zwyciężyła oferta firmy INVESTMED
  • wagi fotelowe – 29 szt. - zwyciężyła oferta firmy ERES MEDICAL
  • łóżka sterowane elektronicznie szer. 90 cm z materacem i szafką typu „przyjaciel” – 1966 szt. – zwyciężyły oferty firm REHA BED (986 szt.) i METALOWIEC (980 szt.)
  • łóżka sterowane elektronicznie szer. 100 cm z materacem i szafką typu „przyjaciel” – 689 szt. – zwyciężyła oferta firmy STIEGELMEYER
    


  Dla onkologii dziecięcej:

  • pompy infuzyjne - 25 szt. – zwyciężyła oferta firmy MEDICART
  • spektrofotometry - 3 szt. - zwyciężyła oferta firmy SPECTRO-LAB
  • zestawy do przechowywania i biobankowania materiału biologicznego - 1 szt. - zwyciężyła oferta firmy SANLAB
  • zamrażarki na -80° C z wyposażeniem - 3 szt. – zwyciężyła oferta firmy SANLAB
  • wyposażenie zamrażarek do biobanku - 1 szt. – zwyciężyła oferta firmy POLGEN
  • zestaw do wirowania i przygotowania materiału biologicznego - 1 szt. - zwyciężyła oferta firmy MERANCO
  • zestaw do PCR i system dokumentacji żeli z detekcją chemiluminescencji - 1 szt. zwyciężyła oferta firmy BIO RAD
  • termocyklery 96-dołkowe - 2 szt. – zwyciężyła oferta firmy BIO RAD
  • zestaw do przygotowania próbek do analizy MRD - 1 szt. – zwyciężyła oferta firmy MERANCO
  • system dokumentacji żeli UV z transiluminatorem blue/green i drukarką - 1 szt. – zwyciężyła oferta firmy BIO RAD
  • robot do izolacji kwasów nukleinowych - 1 szt. – zwyciężyła oferta firmy ALAB GEN
  • zestaw do sekwencjonowania i analizy DNA – 1 szt. – zwyciężyła oferta firmy LIFE TECHNOLOGIES POLSKA
  • sekwenatory 8-kapilarowe – 4 szt. – zwyciężyła oferta firmy LIFE TECHNOLOGIES POLSKA
  • zestawy do analizy mikromacierzy - zwyciężyły oferty firm PERLAN (1 szt.) oraz BIOMEDICA (2 szt.)
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
46. Konkurs Ofert
47. Konkurs Ofert
 • Data

  21-23.11.2016r. 

 • Zakupiony sprzęt
  • aparaty USG -   31 szt. – zwyciężyła oferta KOSMED
  • szpitalne łóżka młodzieżowe typu ‘junior’ elektryczne – 200 szt. – zwyciężyła oferta REHA BED
  • szpitalne łóżka młodzieżowe typu ‘junior’ manualne – 681 szt. – zwyciężyła oferta METALOWIEC
  • szpitalne łóżka dziecięce tzw. ‘szczebelkowe’ -  752 szt. – zwyciężyła oferta METALOWIEC
  • aparaty EKG -  67 szt. – zwyciężyła oferta SCHILLER
  • holtery ABPM -  48 szt. – zwyciężyła oferta BTL
  • pompy strzykawkowe -  242 szt. – zwyciężyła oferta MEDICART
  • pompy objętościowe -  87 szt. – zwyciężyła oferta MEDICART
  • lokalizatory naczyń krwionośnych - 120 szt. – zwyciężyła oferta INVEST MED.
  • kardiomonitory – 123 szt. (plus 20) – zwyciężyła oferta BIAMEDITEK
  • pulsoksymetry -  118 szt. – zwyciężyła oferta MEDTRONIC
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
Zobacz też