Kontakt
Numer konta:    58124011121111001009449739

 

Przetargi - Konkursy Ofert

 

 

 

Historia - kalendarium konkursów ofert:
 

PIERWSZY PRZETARG - JESIEŃ 1993 R.
DLA KARDIOCHIRURGII - kupiliśmy:

 • Kardiomonitory
 • Inkubatory
 • Defibrylator
 • Pompy strzykawkowe
 • Pulsoksymetry
 • CPAP-y
 • Respiratory

 

DRUGI PRZETARG - 3-6.10.1994 R.
DLA NEONATOLOGII - kupiliśmy:

 • Inkubatory
 • Stanowiska do resuscytacji
 • Pompy strzykawkowe
 • Pulsoksymetry
 • CPAP-y
 • Lampy do fototerapii
 • Respiratory
 • USG
 • Kardiomonitory

 

TRZECI PRZETARG - 30-31.10.1995 R.
DLA ONKOLOGII - kupiliśmy:

 • Kolonofiberoskop pediatryczny
 • Rezonans magnetyczny
 • Analizatory hematologiczne
 • Cytofluometr przepływowy
 • USG
 • Zestaw do wideotorakoskopii
 • Kardiomonitory
 • Pompy infuzyjne
 • Ultradźwiękowy aspirator chirurgiczny
 • Diatermię chirurgiczną
 • Aparaty do napromieniania
 • Mikroskopy
 • Igły, cewniki, vascuporty

 

CZWARTY PRZETARG - 25, 26 I 27.11.1996 R.
DLA CHIRURGII URAZOWEJ - kupiliśmy:

 • RTG
 • Artroskopy
 • Dermatomy
 • Aparaty do znieczuleń
 • Kołnierze ortopedyczne
 • Łóżka ortopedyczne
 • Stoły ortopedyczne
 • Pompy infuzyjne
 • Pulsoksymetry
 • Deski ortopedyczne
 • Nosze podbierające
 • Uniwersalne unieruchomienia głowy
 • Wiertarki chirurgiczne
 • Piły do gipsu
 • Ssaki elektryczne
 • Laryngoskopy
 • Resuscytatory
 • Aparaty do udzielania Pierwszej Pomocy
 • Stabilizatory kości
 • USG
 • Terenowe karetki pogotowia

 

PIĄTY PRZETARG - 27 I 28.10.1997 R.
DLA KARDIOCHIRURGII - kupiliśmy:

 • Kardiomonitory
 • Inkubatory
 • Pompy strzykawkowe
 • Defibrylator
 • Respiratory
 • CPAP-y
 • EKG
 • Pulsoksymetry
 • Narzędzia chirurgiczne
 • Ssaki
 •  

 

SZÓSTY PRZETARG - 27 I 28.04.1998 R.
DLA CHIRURGII URAZOWEJ - kupiliśmy:

 • Ambulansy wypadkowe
 • Deski ortopedyczne
 • Nosze podbierające
 • Kołnierze pediatryczne
 • Resuscytatory
 • Laryngoskopy
 • Uniwersalne systemy unieruchomienia głowy

 

SIÓDMY PRZETARG - 15 I 16.12.1998 R.
DLA CHIRURGII URAZOWEJ - kupiliśm
y:

 • Kardiomonitory
 • Stoły operacyjne
 • RTG jezdne
 • RTG z ramieniem C
 • Wiertarki chirurgiczne z trepanami
 • Łóżka ortopedyczne
 • Pompy infuzyjne
 • Zestawy do stabilizacji zewnętrznej
 • Aparaty do znieczuleń
 • Łóżka rehabilitacyjne
 • Instrumentarium chirurgiczne
 • Elektrokoagulator śródoperacyjny bipolarny

 

W 1999r. wprowadzono regulamin procedury stosowanej przy rozpatrywaniu i negocjowaniu ofert złożonych na zaproszenie Fundacji w celu podjęcia negocjacji z zachowaniem konkurencji zwanej - Konkursem Ofert.

 

ÓSMY PRZETARG - KONKURS OFERT - 27 I 28.10.1999 R.
DLA NEONATOLOGII - kupiliśmy:

 • Inkubatory
 • RTG jezdne
 • Pulsoksymetry
 • Stanowiska do resuscytacji
 • Aparaty do mikrometod

 

DZIEWIĄTY KONKURS OFERT - 09.12.1999 R.
DLA NEONATOLOGII - kupiliśmy:

 • Kardiomonitory

 

DZIESIĄTY KONKURS OFERT - 21.03.2000 R.
DLA NEFROLOGII - kupiliśmy:

 • aparaty do automatycznej dializy otrzewnowej
 • centralne stacje uzdatniania wody do dializ
 • pojazdy sanitarne do przewozu dzieci na dializy

 

JEDENASTY KONKURS OFERT - 17.11.2000 R.
DLA NEFROLOGII I UROLOGII - kupiliśmy:

 • aparaty do plazmaferezy-hemofiltracji
 • aparaty do badań urodynamicznych
 • aparaty do reutylizacji dializatorów
 • cystoskopy pediatryczne
 • pompy infuzyjne
 • kardiomonitory

 

DWUNASTY KONKURS OFERT - 06.12.2000 R.
DLA NEFROLOGII - kupiliśmy:

 • aparaty do hemodializ
 • aparat do cytometrii przepływowej
 • aparaty do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi ABPM

 

TRZYNASTY KONKURS OFERT - 15.05.2001 R.
DLA NERFOLOGII ORAZ NEONATOLOGII - kupiliśmy:

 • Cyfrowe uniwersalne ultrasonografy z kolorowym Dopplerem
 • Cyfrowe wysokiej klasy ultrasonografy z kolorowym Dopplerem

 

Zadaniem firmy Deloitte&Toche było obserwowanie przebiegu negocjacji z zachowaniem konkurencji oraz wydanie niezależnej opinii w zakresie zgodności przebiegu postępowania z regulacjami Fundacji i zachowania zasad konkurencji w trakcie negocjacji.

W wyniku poczynionych przez nas obserwacji stwierdzamy, iż nie zaobserwowaliśmy żadnych faktów, które mogłyby być uznane za odstępstwa od przyjętych i przekazanych do wiadomości wszystkim oferentom zasad postępowania konkursowego przy zawieraniu przez Fundację kontraktów na zakup sprzętu medycznego. Nie zaobserwowaliśmy również żadnych faktów, które mogłyby być uznane za naruszenie zasady równego traktowania oferentów w przeprowadzonym postępowaniu.

 

CZTERNASTY KONKURS OFERT - 12.11.2001 R.
DLA NEONATOLOGII - kupiliśmy:

 • urządzenie do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych - 440 szt.
 • kliniczny audiometr impedancyjny - 22 szt.
 • urządzenie do rejestracji otoemisji akustycznych - 42 szt.
 • kliniczny audiometr tonalny - 10 szt.
 • urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych - 32 szt.
 • urządzenie do doboru i testowania parametrów akustycznych aparatów słuchowych - 8 szt.
 • urządzenie do programowania aparatów słuchowych - 8 szt.
 • urządzenie do audiometrii wzmacnianej bodźcami wzrokowymi - 16 szt.
 • wziernik pośredni - 60 szt.
 • laser diodowy - 7 szt.

 

PIĘTNASTY KONKURS OFERT - 17.05.2002 R.
DLA OŚRODKÓW ONKOLOGII DZIECIĘCEJ - kupiliśmy
:

 • 15 samochodów użytkowo-osobowych typu mini van

 

SZESNASTY KONKURS OFERT - 26.11.2002 R.
DLA CHIRURGII NOWORODKA - kupiliśmy:

 • 31 ruchomych stanowisk zabiegowych dla noworodków kupionych od firmy DRAGER
 • 15 prostych respiratorów noworodkowych od firmy DRAGER
 • 6 respiratorów noworodkowych z możliwością HFV od firmy DUTCHMED
 • 24 respiratory noworodkowe z możliwością HFV od firmy DRAGER
 • 17 aparatów do od firmy PROMED
 • 32 inkubatory otwarte z fototerapią od firmy DRAGER
 • 47 monitorów inwazyjnych od firmy PHILIPS
 • 13 monitorów nieinwazyjnych od firmy PHILIPS
 • 30 pulsoksymetrów od firmy TYCO
 • 100 pomp strzykawkowych od firmy DUTCHMED
 • 105 pomp strzykawkowych od firmy DRAGER
 • 76 pomp objętościowych od firmy AESCULAP-CHIFA
 • 4 rentgeny z ramieniem C od firmy TIMKO
 • 6 diatermii od firmy ERBE
 • 3 stanowiska do tlenku azotu od firmy DUTCHMED
 • 3 inkubatory transportowe od firmy AxMediTec
 • 13 lamp operacyjnych oraz dwa światła czołowe od firmy ERBE
 • 45 ssaków elektrycznych od firmy ERES Medical
 • 15 wodnych materacyków grzewczych od firmy AxMediTec

 

SIEDEMNASTY KONKURS OFERT - 25.06.2003 R.
NA ODDZIAŁY PEDIATRYCZNE - kupiliśmy:

 • wagi niemowlęce - 100 szt.
 • wagi dziecięce ze wzrostomierzem - 111 szt.
 • łóżeczka niemowlęce - 250 szt.
 • łóżeczka dziecięce - 52 szt.
 • pulsoksymetry - 213 szt.
 • pompy strzykawkowe - 609 szt.
 • pompy do żywienia pozajelitowego/dojelitowego - 69 szt.
 • ssaki elektryczne - 150 szt.
 • inhalatory - 200 szt.

 

OSIEMNASTY KONKURS OFERT - 13.11.2003 R.
NA ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA ODDZIAŁÓW NIEMOWLĘCYCH

I MŁODSZEGO DZIECKA - kupiliśmy:

 • monitory nieinwazyjne Philips - 315 szt.
 • inkubatory Dutchmed - 45 szt.
 • glukometry Johnson&Johnson ? 300 szt.
 • aparaty USG Philips ? 12 szt.
 • wyposażenie pracowni endoskopowych - Olympus
 • 6 torów wizyjnych z gastroskopem
 • 9 videogastroskopów pediatrycznych
 • 2 videogastroskopy noworodkowe
 • 5 videokolonoskopów pediatrycznych
 • 4 gastroskopy optyczne pediatryczne
 • 3 kolonoskopy pediatryczne
 • myjnie endoskopowe Olympus - 5 szt. min ETD
 • myjnie endoskopowe Olympus - 3 szt. ETD-3
 • dliatermie endoskopowe Erbe - 2 szt.
 • pH-metry Synecpol - 10 szt.
 • bronchofiberoskopy Medim - 5 kpl.
 • aparaty EKG Aspel - 100 szt.
 • holtery RR Aspel - 30 szt.
 • holtery EKG Ado-Med - 8 szt.

 

DZIEWIĘTNASTY KONKURS OFERT - 15.11.2004 R.
NA ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA ODDZIAŁÓW NIEMOWLĘCYCH
I MŁODSZEGO DZIECKA - kupiliśmy:

 • monitory nieinwazyjne GE Medical Systems - 55 szt.
 • aparaty USG Philips - 9 szt.
 • pompy strzykawkowe EF med. - 260 szt.
 • pompy objętościowe EF med. - 18 szt.
 • aparaty RTG Philips - 5 szt.
 • aparaty EEG Elmiko - 5 szt.
 • spirometry MES - 20 szt.
 • respiratory dziecięce TYCO - 12 szt.

 

DWUDZIESTY KONKURS OFERT - 16.11.2005 R.
NA ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA W NEONATOLOGII I PEDIATRII - kupiliśmy:

 • aparaty USG - 20 szt. - Philips
 • kardiotokografy - 26 szt. - Philips
 • inkubatory zamknięte do opieki podstawowej - 109 szt. - Dutchmed
 • inkubatory zamknięte do opieki intensywnej - 29 szt. - GE MS Polska
 • inkubatory otwarte - 14 szt. - Dräger
 • stanowiska do resuscytacji - 22 szt. - Dutchmed
 • inkubatory transportowe - konkursu w tym zakresie nie rozstrzygnięto


 

 

DWUDZIESTY PIERWSZY KONKURS OFERT - 13.01.2006 R.
NA ZAKUP DEFIBRYLATORÓW W RAMACH PROGRAMU "RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ"

 • 120 defibrylatorów AED

 

DWUDZIESTY DRUGI KONKURS OFERT - 03.03.2006 R.
NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU  DLA GRUP POSZUKIWAWCZO - RATOWNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH - kupiliśmy:

 • kamera wziernikowa - 3 szt.
 • urządzenie do lokalizacji zasypanych żyjących osób -  4 szt.
 • pojazd czterokołowy z przyczepą - 2 szt.
 • systemy stabilizacji elementów i konstrukcji budowlanych - zestaw lekki
 • systemy stabilizacji elementów i konstrukcji budowlanych - zestaw ciężki
 • ratowniczy zestaw hydrauliczny
 • zestaw ratowniczych siłowników hydraulicznych
 • ciężki zestaw ratowniczych siłowników hydraulicznych
 • zespół oświetleniowy - 5 zestawów
 • spalinowa piła łańcuchowa do betonu
 • elektryczny udarowy młot wyburzeniowy
 • zestaw GPS - 5 zestawów
 • zestaw PSP R1 - 5 zestawów

 

DWUDZIESTY TRZECI KONKURS OFERT - 25.04.2006 R.
W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU LECZENIA POMPAMI INSULINOWYMI DZIECI Z CUKRZYCĄ - kupiliśmy:

 • osobiste pompy insulinowe Medtronic - 200 szt.
 • osobiste pompy insulinowe Roche - 200 szt.
 • osobiste pompy insulinowe Akme - 100 szt.

 

DWUDZIESTY CZWARTY KONKURS OFERT - 20.11.2006 R.
DLA RATOWANIA ŻYCIA DZIECI POSZKODOWANYCH W WYPADKACH - kupiliśmy:

 • aparaty RTG z ramieniem C SIEMENS - 13 szt.
 • aparaty RTG przyłóżkowe PHILIPS - 4 szt.
 • stoły operacyjne - ortopedyczne MEDEN - 11 szt.
 • napęd ortopedyczny uniwersalny AESKULAP - 18
 • napęd ortopedyczny wersja rozszerzona STRYKER - 1
 • mikronapęd ortopedyczny SYNTHES - 1
 • instrumentarium do prętów śródszpikowych SYNTHES - 13 szt.
 • zestaw stabilizatorów zewnętrznych STRYKER - 22 szt.
 • dermatomy COMESA - 16 szt.
 • łóżka ortopedyczno-wyciągowe FAMED ŻYWIEC - 70 szt.

 

DWUDZIESTY PIĄTY KONKURS OFERT - 17.04.2007 R.
W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU LECZENIA POMPAMI INSULINOWYMI DZIECI Z CUKRZYCĄ - kupiliśmy:

 • osobiste pompy insulinowe Medtronic - 150 szt.
 • osobiste pompy insulinowe Akme - 150 szt.
 • osobiste pompy insulinowe Roche - 100 szt.

 

DWUDZIESTY SZÓSTY KONKURS OFERT - 12.11.2007 R.
DLA RATOWANIA ŻYCIA DZIECI POSZKODOWANYCH W WYPADKACH - kupiliśmy:

 • Aparat USG do diagnostyki ortopedycznej dzieci od firmy KOSMED - 14 szt.
 • Chirurgiczny ssak elektryczny dla dzieci od firmy OGARIT - 18 szt.
 • Pompa jednostrzykawkowa od firmy DRÄGER - 190 szt.
 • Pompa objętościowa od firmy DUTCHMED - 43 szt.
 • Wózek do transportu dzieci od firmy STRYKER - 14 szt.
 • Pulsoksymetr do monitorowania dzieci od firmy DIAGNOS - 38 szt.
 • Kardiomonitor do monitorowania parametrów życiowych dzieci od firmy PHILIPS - 82 szt.
 • Aparat do znieczulenia ogólnego dzieci firmy od GE MEDICAL SYSTEMS - 11 szt.

 

DWUDZIESTY SIÓDMY KONKURS OFERT - 31.03.2008 R.
W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU LECZENIA POMPAMI INSULINOWYMI DZIECI Z CUKRZYCĄ  + LARYNGOLOGIA - kupiliśmy:

 • osobiste pompy insulinowe Medtronic- 400 szt.
 • osobiste pompy insulinowe Akme - 100 szt..
 • osobiste pompy insulinowe Medtronic - 70 szt. (dla kobiet w ciąży)

 


DWUDZIESTY ÓSMY KONKURS OFERT – 24.11.2008 R.
NA WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW LARYNGOLOGICZNYCH DLA DZIECI KUPILIŚMY:

 • mikroskop operacyjny - 7 szt.
 • zestaw do endoskopowych operacji nosa i zatok - 22 szt.
 • zestaw do endoskopowych operacji krtani - 6 szt.
 • zestaw do endoskopii sztywny - 24 szt.
 • nasofiberoskop - 51 szt.
 • zestaw narzedzi do mikrochirurgii ucha - 4 szt.
 • zestaw narzedzi do mikrochirurgii krtani - 4 szt.
 • videostroboskop - 5 szt.
 • rhinomanometr - 9 szt.
 • wiertarka uszna - 9 szt.
   

 

DWUDZIESTY DZIEWIĄTY KONKURS OFERT - 27.08.2009 R. NA WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW NEONATOLOGICZNYCH KUPILIŚMY:

 • 370 urządzeń screeningowych do badania otoemisji akustycznych

 

TRZYDZIESTY KONKURS OFERT - 16.11.2009 R. NA ZAKUP  SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA  POLEPSZENIA DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ:

 • aparat USG wysokiej klasy – 60 szt.
 • aparat USG klasy premium – 18 szt.
 • cyfrowy aparat RTG do radiografii i fluoroskopii – 7 szt.
 • aparat do znieczulania do pracowni NMR - 3 szt.
 • monitor do pracy w środowisku Rezonansu Magnetycznego – 9 szt.

Wykaz szpitali do których został zakupiony sprzęt podczas XXX Konkursu Ofert 16.11.2009

 

TRZYDZIESTY PIERWSZY KONKURS OFERT - 24.05.2010 R. - NA WCZESNĄ DIAGNOSTYKĘ CHORÓB ONKOLOGICZNYCH

 • 6 tomografów komputerowych

Wykaz szpitali, do których zakupiliśmy sprzęt w ramach XXXI Konkursu Ofert

 

TRZYDZIESTY DRUGI KONKURS OFERT - 08.10.2010 R. - AKCJA "STOP POWODZIOM" 

 • Motopompy pływające – 200 szt., zwyciężyła oferta firmy KADIMEX
 • Motopompy do wody zanieczyszczonej – 100 szt., zwyciężyła oferta firmy ARIES POWER AQUIPMENT
 • Agregaty 1-fazowe – 130 szt., zwyciężyła oferta firmy FOGO
 • Agregaty 3-fazowe – 15 szt., zwyciężyła oferta firmy ARIES POWER AQUIPMENT

 

TRZYDZIESTY TRZECI KONKURS OFERT -  29.11.2010 R. - WSPARCIE DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ 

 • Cytometr przepływowy – 4 szt.
 • Neuronawigacja – 1 szt.
 • Kamera do badań typu SPECT – 1 szt.
 •  

Wykaz szpitali, do których trafiły zakupy w ramach XXXIII Konkursy Ofert 

 

 

TRZYDZIESTY CZWARTY KONKURS OFERT - 09.09.2011 R. - NEFROLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA DZIECIĘCA

 • Aparat do ciągłych metod leczenia nerkozastępczego CRRT – 32 szt. – oferowane przez firmę GAMBRO
 • Aparat do hemodializ HD – 30 szt. – oferowanych przez FRESENIUS MEDICAL CARE
 • Stacja uzdatniania wody – 8 szt. – oferowanych przez FRESENIUS MEDICAL CARE
 • Aparat USG nefrologiczny – 17 szt. – aparaty ALOKA oferowane przez firmę MIRO
 • Aparat USG do identyfikacji naczyń – 13 szt. – aparaty MYLAB oferowane przez firmę KOSMED
 • Fotel dializacyjny – 7 szt. – oferowanych przez KONKRET
 • Łóżko-waga – 14 szt. – oferowanych przez KONKRET
 • Pompa strzykawkowa – 100 szt. – oferowanych przez DRÄGER
 • Kardiomonitor – 60 szt. – oferowanych przez PHILIPS
 • Automatyczny aparat do pomiaru ciśnienia– 40 szt. – oferowanych przez SCHILLER
 • Aparat do ciągłego 24-godz., ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego ABMP – 50 szt. – nierozstrzygnięty

Wykaz szpitali, do których trafiły zakupy w ramach XXXIV Konkursu Ofert

 

 

 

TRZYDZIESTY PIĄTY KONKURS OFERT - 22.11.2011 R. - UROLOGIA I NEFROLOGIA

 • Tor wizyjny – 16 szt. – wybrano ofertę firmy Stryker
 • Zestaw do cystoskopii – 122 szt. – wybrano ofertę firmy Meden Inmed
 • Ureterorenoskop – 12 szt. - wybrano ofertę firmy Kosmed
 • Urządzenie do badań urodynamicznych-cystometr – 21 szt. – wybrano ofertę firmy International Service Sp. z o.o.
 • Urządzenie do badań urodynamicznych-uroflowmetr – 24 szt. – wybrano ofertę firmy International Service Sp. z o.o.
 • Pediatryczny zestaw laparoskopowy – 7 szt. – wybrano ofertę firmy Meden Inmeda
 • Aparat USG – 16 szt. – wybrano ofertę firmy Miro
 • Aparat do ciągłego 24-godz., ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego ABMP – 50szt. – wybrano ofertę firmy Oxford Pol

Wykaz szpitali, do których trafiły zakupy w ramach XXXV Konkursu Ofert

 

TRZYDZIESTY SZÓSTY KONKURS OFERT - 13.03.2012 R. - UROLOGIA 

 

 •  6 diatermii chirurgicznych - wybrano ofertę firmy ERBE Polska.

Sprzęt w najbliższych miesiącach trafi do szpitali:

 • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku - Klinika Chirurgii Dziecięcej
 • Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku - Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 w Katowicach - Oddział Chirurgii i Urologii
 • Szpital Kliniczny w Poznaniu - Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
 • Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie - Oddział Urologii Dziecięcej
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu - Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

 

TRZYDZIESTY SIÓDMY KONKURS OFERT - 28.06.2012 R.

 • 170 szt. pomp Paradigm Veo oferowane przez firmę Medtronic
 • 286 szt. pomp Paradigm 722 oferowane przez firmę Medtronic


TRZYDZIESTY ÓSMY KONKURS OFERT - 12-13.11.2012 R.
 • oksymetr tkankowy - 5 szt. - wybrano ofertę firmy NZ TECHNO
 • inkubator hybrydowy - 41 szt. - wybrano ofertę firmy DUTCHMED
 • inkubator zamknięty do opieki intensywnej - 29 szt. - wybrano ofertę firmy PROMED
 • stanowisko resuscytacyjne - 43 szt. - wybrano ofertę firmy DUTCHMED
 • aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków - 43 szt. - wybrano ofertę firmy DUTCHMED
 • respirator oscylacyjny - 5 szt. - wybrano ofertę firmy DUTCHMED
 • respirator z automatyczną regulacja tlenu - 12 szt. - wybrano ofertę firmy DUTCHMED
 • respirator noworodkowy - 20 szt. - wybrano ofertę firmy MAQUET
 • kardiomonitor noworodkowy - 46 szt. - wybrano oferty firm PHILIPS (22 szt. na oddziały II poziomu referencyjności), oraz DIAGNOS (24 szt. na oddziały III poziomu referencyjności)
 • monitor przezskórny - 29 szt. - wybrano ofertę firmy RADIOMETER
 • ultrasonograf noworodkowy - 31 szt. - wybrano oferty firm SIEMENS (14 szt. na oddziały II stopnia referencyjności) oraz PHILIPS (17 szt. na oddziały III stopnia referencyjności)
 

TRZYDZIESTY DZIEWIĄTY KONKURS OFERT - 29.05.2013 R.

 • ultrasonograf – 20 szt. – wygrała oferta PHILIPS
 • łóżko sterowane elektronicznie szer. 90cm z materacem i szafką typu ‘przyjaciel’ – 234 szt. – wygrała oferta REHA BED
 • łóżko sterowane elektronicznie szer. 100cm z materacem i szafką typu ‘przyjaciel’ – 410 szt. – wygrała oferta STOLTER
 • materac przeciwodleżynowy  szer. 90 cm – 41 szt. – wygrała oferta REAL 
 • materac przeciwodleżynowy szer. 100 cm – 93 szt. – wygrała oferta REAL
 • densytometr – 4 szt. – wygrała oferta GE
 • pompa infuzyjna – 57 szt. - wygrała oferta MEDIMA
 • ssak przenośny – 18 szt. – wygrała oferta MEDELA
 • inhalator pneumatyczny – 27 szt. – wygrała oferta ERES MEDICAL
 • aparat EKG – 22 szt. – wygrała oferta BTL
 • spirometr – 20 szt. – wygrała oferta BTL
 • zestaw do rejestracji EKG metodą  Holtera – 21 szt. – wygrała oferta BTL
 • zestaw do rejestracji RR metodą  Holtera – 21 szt. – wygrała oferta BTL
 • pionizator do nauki chodzenia – 36 szt. - wygrała oferta ALREH
 • rotor – 12 szt. - wygrała oferta KALMED
 • waga dla pacjentów siedzących – 40 szt. - wygrała oferta DUTCHMED
 • fotel kąpielowy – 40 szt. - wygrała oferta ARJOHUNTLEIGH
 • wózek inwalidzki  XXL z odchylanym oparciem – 45 szt. – wygrała oferta AKSON
 • przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR) –  53 szt. - wygrała oferta AKSON
 • podnośnik hydrauliczny dla pacjentów leżących – 47 szt. - wygrała oferta ARJOHUNTLEIGH
 • kardiomonitory - 62 szt. >IntelliVue MP5 marki PHILIP 


CZTERDZIESTY KONKURS OFERT - 14-15.11.2013 R. 
 • bilirubinometry – 177 sztuk oferowanych przez firmę DRÄGER
 • inkubatory zamknięte – 148 sztuk z oferty firmy DRÄGER
 • kardiomonitory – 175 sztuk zaproponowanych przez DUTCHMED
 • lampy do fototerapii – 164 sztuki oferowane przez PHILIPS
 • stanowiska resuscytcyjne – 153 sztuki z oferty firmy DRÄGER

CZTERDZIESTY PIERWSZY KONKURS OFERT - 21-22.10.2014 R.
 • Wózek leżący – 38 szt. – wybrano urządzenia marki ArjoHuntleigh zaproponowane przez RMR
 • Tomograf komputerowy – 2 szt. – wybrano urządzenia marki TOSHIBA zaproponowane przez TMS
 • Zestaw endoskopowy giętki – 10 szt. – wybrano urządzenia marki PENTAX oferowane przez VARIMED
 • Zestaw do bronchoskopii sztywny – 7 szt. – wybrano urządzenia marki Storz oferowane przez firmę MEDIM
 • Aparat do znieczulania – 17 szt. – wybrano urządzenia oferowane przez DIAGNOS
 • Mikroanalizator – 6 szt. – wybrano urządzenia oferowane przez RADIOMETER
 • Aparat do lokalizacji naczyń –30 szt. – wybrano urządzenie marki AccuVein oferowane przez FHU INVESTMED
 • Transportowy aparat monitorujący – 68 szt. – wybrano ofertę firmy PHILIPS
 • Zestaw do trudnej intubacji – 34 szt. – wybrano ofertę firmy MEDICOM
 • Urządzenie do ogrzewania pacjenta – 9 szt. – wybrano ofertę firmy COVIDIEN
 • Ultrasonograf – 34 szt. – wybrano ofertę firmy MIRO
 • RTG z ramieniem C – 10 szt. – wybrano ofertę firmy OK MEDICAL SYSTEMS
 • Respiratory do transportu wewnątrzszpitalnego - 31 szt. wybrano urządzenia marki Hamilton oferowane przez firmę EKOMARK
CZTERDZIESTY DRUGI KONKURS OFERT 04-06.05.2015 R. 
 • łóżka sterowane elektronicznie 100 cm – 294 szt. – Konkret
 • łóżka sterowane elektronicznie 90 cm – 675 szt. - RehaBed
 • materac przeciwodleżynowy 100 cm – 56 szt. – Real
 • materac przeciwodleżynowy 90 cm – 158 szt. – Real
 • przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR) – 16 szt. – Akson
 • podnośnik elektryczny dla pacjentów leżących – 54 szt. – Hospitec Polska
 • fotel kąpielowy – 72 szt. – Klaromed
 • wózek inwalidzki  XXL z odchylanym oparciem – 72 szt. – Akson
 • pionizator do nauki chodzenia – 16 szt. – Ergolet Polska
 • rotor – 33 szt. – Polomed
 • zestaw do rejestracji EKG metodą  Holtera – 10 szt. - Schiller
 • zestaw do rejestracji RR metodą  Holtera – 9 szt. - Schiller
 • pompy infuzyjne – 97 szt. – Medima
 • aparat do mierzenia ciśnienia – 134 szt. - Paramedica

CZTERDZIESTY TRZECI KONKURS OFERT 23-25.11.2015 r. 

I. Dla oddziałów pulmonologicznych:
 • zestaw spirometr i oscylometria  (13 szt.) – zwyciężyła oferta firmy MIRO
 • zestaw do badania pletyzmografii całego ciała i dyfuzji (5 szt.) – zwyciężyła oferta firmy MIRO
 • zestaw do badania polisomnograficznego (1 szt.) – zwyciężyła oferta firmy RESPIROMIX
 • aparat do badania pojemności i objętości płuc  metodą wypłukiwania gazów LCI (3 szt.) – zwyciężyła oferta firmy PRO VITA POLSKA
 • urządzenie do pomiarów stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (4 szt.) – zwyciężyła oferta firmy PRO VITA POLSKA
 • urządzenie do pomiaru końcowowydechowego CO2 (1 szt.) - zwyciężyła oferta firmy RESPIROMIX
 • urządzenie terapeutyczne CPAP/BiPAP (1 szt.) - zwyciężyła oferta firmy RESPIROMIX
 • urządzenie do diagnostyki refluksu krtaniowo-gardłowego (2 szt.) – zwyciężyła oferta firmy PRO VITA POLSKA
 • aparat USG klasy premium z nawigacją (1 szt.) – zwyciężyła oferta firmy PHILIPS
 • aparat USG klasy premium (2 szt.) – zwyciężyła oferta firmy KOSMED
 • aparat USG klasy średniej (10 szt.) – zwyciężyła oferta firmy TMS

II. Dla oddziałów reumatologicznych:
 • aparat USG klasy premium (12 szt., w tym 2 aparaty z zaawansowanymi opcjami do diagnostyki kardiologicznej) – zwyciężyła oferta firmy TMS
 • densytometr (3 szt.) - zwyciężyła oferta firmy TIMKO

III. Dla oddziałów kardiochirurgicznych
 • przewoźny aparat echokardiograficzny (5  szt.) – PHILIPS


CZTERDZIESTY CZWARTY KONKURS OFERT 14-16.12.2015 r. 
 
 • Aparat USG wysokiej klasy – 7 szt.- KOSMED – aparat Esaote Mylab Twice
 • Kardiomonitor – 10 szt. – aparat IntelliVue MX700 zaoferowany przez PHILIPS Polska
 • Przewoźny aparat RTG (cyfrowy) – 4 szt. – aparat Mobilet Mira Max zaproponowany przez SIEMENS POLSKA
 • Cytometr przepływowy 10-kolorowy - 1 szt. – DIAG-MED – BECTON DICKINSON
 • Aparat do identyfikacji drobnoustrojów za pomocą spektrometrii - 1 szt.- aparat Maldi Biotyper firmy Bruker zaoferowany przez DIAG-MED


W wyniku rozpatrzenia ofert na urządzenia, w przypadku których Fundacja wystosowała indywidualne zaproszenia do złożenia ofert:

 • Rezonans magnetyczny – 2 szt.- wybrano ofertę firmy SIEMENS – w tym przypadku Fundacja wykorzystała także środki zebrane w ramach 1% podatku.
 • Aparat do analizy ilościowej zaburzeń genetycznych TaqMan RQ-PCR – 2 szt. – wybrano ofertę firmy PERLAN (w tym przypadku Fundacja nie otrzymała ofert w regulaminowym terminie Konkursu Ofert, później jednak wpłynęły dwie oferty, które Zarząd Fundacji zdecydował się rozpatrzyć przy wsparciu ekspertów)
CZTERDZIESTY PIĄTY KONKURS OFERT 18-20.05.2016 r. 

Dla godnej opieki medycznej seniorów:
 • lokalizatory naczyń – (9 szt. plus 5 dla neonatologii) – 14 szt. - zwyciężyła oferta firmy INVESTMED
 • inhalatory – 39 szt. –  zwyciężyła oferta firmy MEDBRYT
 • aparaty EKG – 36 szt. – zwyciężyła oferta firmy ASPEL
 • ssaki – 107 szt. – zwyciężyła oferta firmy INVESTMED
 • wagi fotelowe – 29 szt. - zwyciężyła oferta firmy ERES MEDICAL
 • łóżka sterowane elektronicznie szer. 90 cm z materacem i szafką typu „przyjaciel” – 1966 szt. – zwyciężyły oferty firm REHA BED (986 szt.) i METALOWIEC (980 szt.)
 • łóżka sterowane elektronicznie szer. 100 cm z materacem i szafką typu „przyjaciel” – 689 szt. – zwyciężyła oferta firmy STIEGELMEYER 


Dla onkologii dziecięcej:
 • pompy infuzyjne - 25 szt. – zwyciężyła oferta firmy MEDICART
 • spektrofotometry - 3 szt.  - zwyciężyła oferta firmy SPECTRO-LAB
 • zestawy do przechowywania i biobankowania materiału biologicznego - 1 szt. - zwyciężyła oferta firmy SANLAB
 • zamrażarki na -80° C z wyposażeniem - 3 szt. – zwyciężyła oferta firmy SANLAB
 • wyposażenie zamrażarek do biobanku - 1 szt. – zwyciężyła oferta firmy POLGEN
 • zestaw do wirowania i przygotowania materiału biologicznego - 1 szt. - zwyciężyła oferta firmy MERANCO
 • zestaw do PCR i system dokumentacji żeli z detekcją chemiluminescencji - 1 szt. zwyciężyła oferta firmy BIO RAD
 • termocyklery 96-dołkowe - 2 szt. – zwyciężyła oferta firmy BIO RAD
 • zestaw do przygotowania próbek do analizy MRD - 1 szt. – zwyciężyła oferta firmy MERANCO
 • system dokumentacji żeli UV z transiluminatorem blue/green i drukarką - 1 szt. – zwyciężyła oferta firmy BIO RAD
 • robot do izolacji kwasów nukleinowych - 1 szt. – zwyciężyła oferta firmy ALAB GEN
 • zestaw do sekwencjonowania i analizy DNA – 1 szt. – zwyciężyła oferta firmy LIFE TECHNOLOGIES POLSKA
 • sekwenatory 8-kapilarowe – 4 szt. – zwyciężyła oferta firmy LIFE TECHNOLOGIES POLSKA
 • zestawy do analizy mikromacierzy - zwyciężyły oferty firm PERLAN (1 szt.) oraz BIOMEDICA (2 szt.)
 

Sponsorzy 24. Finału WOŚP