Szkolenia

Jak działa nasz Program

Każda szkoła, która została objęta Programem Ratujemy i Uczymy Ratować zobowiązała się w zamian za przeszkolenie nauczycieli i otrzymany sprzęt, do realizacji zajęć Programu z dziećmi. Oczywiście potrzebuje do tego celu materiałów dydaktycznych dla dzieciaków w postaci podręczników i tekturowych telefonów. Są to materiały „zużywalne”, tzn. chcemy aby każde dziecko objęte zajęciami Programu RUR otrzymało na własność „Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy” oraz telefon. Są one co roku bezpłatnie wysyłane do szkół, lecz aby szkoła mogła otrzymywać takie dostawy musi spełniać jeden warunek – prowadzić regularnie zajęcia z dziećmi. Jak zatem działa cała „machina” ?


Najpierw nauczyciele jadą na szkolenie, na którym zyskują wiedzę z zakresu dydaktyki pierwszej pomocy, a także pobierają „pakiet startowy” materiałów dydaktycznych. Następnie za ich pomocą nauczyciel realizuje w szkole zajęcia Programu z dziećmi, co wiąże się rzecz jasna z rozdaniem dzieciom podręczników i telefonów, które szkoła otrzymała na szkoleniu.


Po zakończonym cyklu zajęć – na koniec semestru – nauczyciel wypełnia Kartę Przeprowadzonych Zajęć. Jest to formularz służący do raportowania kolejnych semestrów zajęć z dziećmi. Otrzymując wypełnioną Kartę Przeprowadzonych Zajęć, wiemy ile dzieci zostało objętych Programem w danym semestrze, a co za tym idzie, ile podręczników i telefonów zostało rozdanych dzieciom. W związku z tym Karta Przeprowadzonych Zajęć jest podstawą do tego, aby szkoła otrzymała od nas kolejną partię tych pomocy. Karty przyjmujemy TYLKO tradycyjną pocztą.


Kiedy do Fundacji dotrze już Karta Przeprowadzonych Zajęć  i nauczyciel potrzebuje kolejnej partii materiałów dla dzieci na kolejny semestr, wystarczy że wyśle do nas e-mail z taką informacją na adres: [email protected]


W takim e-mailu powinny się znaleźć podstawowe informacje takie jak:
• Imię i nazwisko osoby zamawiającej;
• Numer telefonu do osoby zamawiającej;
• Adres szkoły (jest to jednocześnie adres doręczenia;
• Ilość zamawianego sprzętu.


Wówczas my sprawdzamy w naszej bazie, czy ostatni semestr został już zraportowany i jeśli tak, to pakujemy paczki i wysyłamy.


 

Bicie rekordu w 2013, fot. Arek Drygas

Aktualności
2017-03-24 14:04:32

Apel Fundacji WOŚP do Prezydenta RP

Apel Fundacji WOŚP do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o niepodpisywanie ustawy, która pomija oddziały geriatryczne w polskich szpitalach.

Zobacz też