Współpraca z ODN

Zorganizuj z nami szkolenie

Od początku działania Programu "Ratujemy i Uczymy Ratować", tzn. od 4 kwietnia 2006 roku szkolenia odbywały się w szkołach podstawowych. Rozwój Programu spowodował, że postanowiliśmy nawiązać współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) oraz z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli (ODN). Z początkiem 2013 roku w ramach pilotażu zaczęliśmy prowadzić szkolenia w kilku wybranych Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli. Współpraca z nimi okazała się niezwykle owocna, więc postanowiliśmy, że od nowego roku kalendarzowego będziemy prowadzić kolejne szkolenia dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego właśnie w ODNach.

 


Szkolenia odbywają się we wtorki, środy i czwartki w godzinach 09:00-15:00 i 10:00 -16:00. Na jednodniowy, sześciogodzinny kurs zapraszamy maksymalnie 40 nauczycieli czyli po 2 osoby z 20 szkół podstawowych.


Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsze dwa bloki zajęć to wykłady i ćwiczenia, obejmujące informacje dotyczące pierwszej pomocy:
- ocena stanu poszkodowanego oraz wzywanie pomocy,
- zastosowanie pozycji bocznej,
- resuscytacja krążeniowo - oddechowa.


Druga część szkolenia to praktyczne wykorzystanie nabytej podczas wykładu wiedzy, czyli wzywanie pomocy, układanie poszkodowanego w pozycję boczną oraz prowadzenie resuscytacji na fantomach.


Najważniejszą częścią szkolenia są zajęcia dotyczące dydaktyki pierwszej pomocy. Cele Programu "Ratujemy i Uczymy Ratować" są bardzo konkretne (więcej na ten temat przeczytaj w dziale „O programie”), a co za tym idzie, należy zwrócić szczególną uwagę na ich realizację. Wiedza z pierwszej pomocy, którą nauczyciel nabywa na szkoleniu jest jedynie „narzędziem” do osiągnięcia tych celów. Dlatego też podczas całego szkolenia szczególna uwaga zwracana jest właśnie na te aspekty. 


Dzięki przeszkolonym pedagogom dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności wykonywane przy osobie poszkodowanej. Celem takiego szkolenia jest przede wszystkim wdrażanie wiedzy i wyrabianie nawyków u dzieci młodszych oraz nabywanie chęci i odwagi do udzielenia pierwszej pomocy.


Oprócz wiedzy i umiejętności Fundacja zapewnia szkołom, wszystkie materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji z uczniami. Każda szkoła przystępując do Programu otrzymuje nieodpłatnie od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy komplet materiałów potrzebnych do nauki: fantomy do ćwiczeń, telefony do nauki wzywania pomocy, książki dla nauczycieli, książki dla uczniów, płyty DVD, tablice edukacyjne.


O tym jak zgłosić szkołę do Programu Ratujemy i Uczymy Ratować, a co za tym idzie, nauczycieli na szkolenie można przeczytać na stronie „Zgłoś się”.


 

materiały do nauki pierwszej pomocy, które otrzymuje każda szkoła

Aktualności
2017-03-24 14:04:32

Apel Fundacji WOŚP do Prezydenta RP

Apel Fundacji WOŚP do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o niepodpisywanie ustawy, która pomija oddziały geriatryczne w polskich szpitalach.

Zobacz też