Kontakt
Numer konta:    58124011121111001009449739

REKORD 2014 - potwierdzenie


Poniżej znajdziesz wyciąg z regulaminu oraz formularz zgłoszeniowy do próby bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Wypełnij go dokładnie, a następnie potwierdź potwierdzenie na dole strony. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Po zgłoszeniu sprawdź skrzynkę mailową. Wkrótce dostaniesz maila potwierdzającego Twoje potwierdzenie.


Wyciąg z regulaminu:

1. Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób (dalej zwane „Wydarzeniem”) odbywa się 16.10.2014 od godziny 12:00 do godziny 12:30.
4. Po Wydarzeniu Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić ilość uczestników i fantomów wypełniając stosowny formularz (http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac/cala_polska_uczy_ratowac/rekord_potwierdzenie oraz przesłać dokumentację wideo (30 minut) i foto (nagraną na płycie DVD lub CD) na adres Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ul.Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa lub zamieścić ją w serwisie YouTube i przysłać link do filmu na adres rekord@wosp.org.pl w terminie nie późniejszym niż siedem dni od daty wydarzenia.
7. Organizator nie zapewnia Uczestnikom sprzętu potrzebnego do udziału w Wydarzeniu (fantomy, środki do dezynfekcji, itp.) poza wybranymi przez Organizatora podmiotami.


Dane instytucji


Nazwa instytucji:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Adres:
Kod pocztowy:
Poczta:


Osoba kontaktowa odpowiedzialna za przeprowadzenie akcji

Imię i nazwisko:
Telefon:
Email:


Pozostałe informacje

Ilość fantomów:
(na których JEDNOCZEŚNIE będzie prowadzona resuscytacja)

Ilośc uczestników:
(ilośc osób biorących udział w akcji)
Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19c w calach związanych z przeprowadzeniem Bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób oraz w celach archiwalnych. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych w powyższych celach.
Zapoznałem się zpełnym regulaminem Bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób.


Sponsorzy 24. Finału WOŚP