Kontakt
Numer konta:    58124011121111001009449739


Pobij z nami rekord16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji co roku w połowie października organizujemy rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Naszym celem jest wspólne promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy.


W 2013 roku razem z Wami ustanowiliśmy rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Było nas wtedy 83 111 osób z 1132 instytucji! W 2015 roku udało nam się pobić nasz wyczyn i razem z 92 049 osobami z 980 instytucji pokazaliśmy, że Polacy potrafią udzielać pierwszej pomocy. Jak będzie w tym roku? To zależy od Was!


Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego rekordu oraz formularz zgłoszeniowy. Wypełnij go dokładnie, a następnie potwierdź zgłoszenie na dole strony. Pola nieobowiązkowe są oznaczone gwiazdką. Po zgłoszeniu sprawdź skrzynkę mailową. Wkrótce dostaniesz maila potwierdzającego Twój udział.


Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób (dalej zwane „Wydarzeniem”) odbywa się 17.10.2016 od godziny 12:00 do godziny 12:30.


Do 5 dni po wydarzeniu organizator lokalnego wydarzenia jest zobowiązany za pomocą specjalnego formularza otrzymanego w wiadomości mailowej potwierdzić ilość uczestników i fantomów za pomocą specjalnego formularza oraz przesłać dokumentację wideo (30 minut) i foto. Zdjęcia i filmy będzie można wysłać mailowo, za pomocą tradycyjnej poczty (nagrane na CD lub DVD) lub jeśli zostaną umieszczone w Internecie (np. na stronie szkoły lub na Youtube) - za pomocą formularza potwierdzającego. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przesłanych zdjęć lub filmów w celach promocyjnych. Osoba odpowiedzialna za organizację rekordu w danym miejscu zobowiązuje się zebrać od każdej z osób biorącej udział w Wydarzeniu lub od jej opiekunów prawnych zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora.


Organizator nie zapewnia Uczestnikom sprzętu potrzebnego do udziału w wydarzeniu (fantomy, środki do dezynfekcji, itp.).
Dane instytucji


Nazwa instytucji:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Adres:
Kod pocztowy:
Poczta:


Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie akcji
(dane do wiadomości Fundacji)

Imię i nazwisko:
Telefon:
Email:


Dane kontaktowe do publicznej wiadomości
(pole obowiązkowe dla osób, które organizują wydarzenie otwarte)

Imię i nazwisko:
Telefon:
Email:


Pozostałe informacje

Wydarzenie otwarte - dostępne dla osób z zewnątrz:
(np. dla lokalnej społeczności)
Ilość fantomów:
(na których JEDNOCZEŚNIE będzie prowadzona resuscytacja)
Ilośc uczestników:
(ilośc osób biorących udział w akcji)
Opis wydarzenia*:
(jeśli w czasie rekordu planujesz także dodatkowe atrakcje, spotkania, napisz nam)
Link do informacji na temat wydarzenia*:
(informacji na stronie szkoły, wydarzenia na Facebooku)
Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19c w calach związanych z przeprowadzeniem Bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób oraz w celach archiwalnych. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych w powyższych celach, w tym na opublikowanie danych z pola "Dane kontaktowe do publicznej wiadomości" na stronie Fundacji WOŚP dotyczącej bicia rekordu.
Zapoznałem się zpełnym regulaminem Bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób.
Wyrażając zgodę na przekazanie danych Partnerom akcji Uczestnik zgadza się na przetwarzanie przez nich tych danych wyłącznie w celach organizacyjnych dotyczących bicia rekordu. Nie jest to zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych Partnerów.


Sponsorzy 24. Finału WOŚP