Kontakt
Numer konta:    58124011121111001009449739

PETYCJA do Minister Edukacji Narodowej o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie powszechniej i obowiązkowej nauki pierwszej pomocy do szkół podstawowych


Szanowna Pani Minister,

Na mocy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, mając na uwadze prowadzony przez naszą Fundację od 2006 roku Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować", zwracamy się do Pani Minister z prośbą o zaplanowanie i podjęcie działań, które sprawią, iż od 1 września 2016 r. pierwsza pomoc będzie obowiązkowo uczona we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce zgodnie z zakresem tematycznym Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować", a informacja o tym zostanie trwale zapisana na świadectwie każdego polskiego ucznia.

Szanowna Pani Minister,

O efektach prowadzonego przez Fundację WOŚP Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" informowaliśmy Panią już wielokrotnie, tak w licznej korespondencji, jak i w czasie naszych spotkań i rozmów. Z dumą podkreślamy, iż w wyniku naszej blisko 10-letniej pracy praktycznie w każdej polskiej szkole podstawowej istnieje niezbędna systemowa podstawa do prowadzenia lekcji z pierwszej pomocy. Nauczyciele w każdej szkole dysponują wiedzą przekazaną im w intensywnym programie szkoleń zorganizowanym i sfinansowanym przez WOŚP. Każda szkoła dysponuje sprzętem i pomocami do nauki w postaci fantomów, podręczników dla uczniów (za które już od 10 lat nie musi płacić rodzic), materiałów multimedialnych i edukacyjnych związanych z pierwszą pomocą. Każda szkoła objęta jest systemem raportowania przeprowadzonych lekcji z pierwszej pomocy, a najaktywniejsze z nich angażowane są w szereg działań promujących szeroko pojętą wiedzę o pierwszej pomocy.
 

Pani Minister, ponad 2 mln polskich dzieci, dzięki uczestnictwie w prowadzonym przez Fundację Programie, poznało wiedzę o pierwszej pomocy. Ten ogromy sukces oparty jest na niespotykanym i w pełni społecznym zaangażowaniu wolontariuszy wspierających WOŚP, dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, rodziców, a na końcu samych dzieci, które z niebywałą pasją uczą się podstawowych zachowań w razie wszelkich wypadków.
 

Pani Minister, wielokrotnie już otrzymywaliśmy informacje o tym, iż dzieci ze szkół podstawowych, dzięki nauce pierwszej pomocy, potrafiły udzielić pomocy ofiarom wypadków i ratowały w ten sposób życie poszkodowanych. Informacjami tymi zresztą zawsze dzieliliśmy się z Pani Urzędem.
 

Najwyższy czas, by pierwsza pomoc stała się obowiązkowym elementem edukacji wczesnoszkolnej, a informacja o tym została na stałe wpisana na świadectwie każdego ucznia.
 

Zwracamy się więc z prośbą o podjęcie kroków na drodze prawnej, oraz na drodze organizacyjnej, by taki stan rzeczy osiągnąć. Deklarujemy przy tym wszelką i pełną pomoc z naszej strony. Oferujemy w dalszym ciągu nieodpłatne przekazywanie do szkół sprzętu i pomocy niezbędnych do prowadzenia takich lekcji. Deklarujemy, że w dalszym ciągu, poprzez współpracę z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, będziemy przekazywali wiedzę o tym jak uczyć pierwszej pomocy. Deklarujemy, że tak jak przez minione 10 lat, tak i w przyszłości każdy Finał w niezbędnej części poświęcony będzie także temu zagadnieniu, a Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" w dalszym ciągu będzie jednym z podstawowych statutowych celów działania WOŚP.
 

Szanowna Pani Minister, dokonaliśmy w polskim systemie edukacji rzeczy niezwykłej. Jest to doceniane i zauważane na świecie – niewiele jest przykładów, by organizacja pozarządowa tak znacząco przyczyniła się do systemowego poprawienia tak ważnego elementu edukacji, jakim jest pierwsza pomoc. Apelujemy, by nie zaprzepaścić tego dzieła, by na drodze formalnej utrwalić to, co przecież każdego dnia dzieje się w szkołach podstawowych w całej Polsce.
 

W poparciu naszej petycji składamy Pani Minister blisko 15 tysięcy podpisów, złożonych przez rodziców pod deklaracją w sprawie wprowadzenia obowiązku nauki pierwszej pomocy w szkołach podstawowych. Będziemy także na bieżąco uzupełniać niniejszą petycję o podpisy osób popierających naszą prośbę.
 

W terminie przewidzianym w ustawie liczymy na odpowiedź, która konkretnie określi program działań Ministerstwa Edukacji Narodowej zmierzający do wprowadzenia obowiązku nauki pierwszej pomocy w szkołach podstawowych od roku szkolnego 2016/2017 wraz ze stosowna informacją na świadectwie.
 

Z wyrazami szacunku,

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

10094
6244
13727
Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.) przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19c w calach związanych z obsługą i wysłaniem petycji do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku z tym dane osobowe osób podpisujących petycję zgodnie z Art. 5 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1195) zostaną przekazane Ministerstwu. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skutecznego podpisania petycji.


Sponsorzy 24. Finału WOŚP