Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Podczas 27. Finału zebraliśmy:
175 938 717 PLN

Lubicie pomagać?

2019-01-03 17:07:26

 

Badanie CBOS opublikowane w 2018 roku, dotyczące „Aktywności Polaków w organizacjach obywatelskich” wykazały najwyższy poziom aktywności obywatelskich od 1998 roku. Wzrasta zaangażowanie Polaków w działalność społeczną – powyższy raport wykazał, że 11% respondentów deklaruje, że poświęca swój czas na pracę społeczną w organizacjach pomagających dzieciom, a prawie 10% działa na rzecz chorych, starszych i bezdomnych.

 

W 2017 roku według raportu „Aktualne problemy i wydarzenia”, opublikowane w styczniu 2018 roku przez CBOS, wynika, że Polacy w większym stopniu niż w poprzednich jedenastu latach angażowali się w różne formy działalności dobroczynnej: najczęściej przekazując pieniądze (71%, wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do roku 2016), udzielając pomocy rzeczowej (62%, wzrost o 3 punkty), rzadziej przeznaczając na tego typu cele własną pracę (25%, wzrost o 5 punktów) lub pracując jako wolontariusze (8%, wzrost o 2 punkty).

 

Kolejne badania CBOS opublikowane w marcu 2018 roku na temat „Czy Polacy są altruistami” wykazały, że ponad dwie trzecie badanych (70%) twierdzi, że obecnie trzeba być wrażliwym i gotowym do pomocy. Polacy okazują się nieco bardziej altruistyczni, niż przed dwoma laty, gdy po raz ostatni CBOS zadało identyczne pytanie - wtedy potrzebę pracy na rzecz innych zauważało 65% badanych.

 

 

Materiały CBOS

 

 

 

Przez 26. Finałów WOŚP doświadczyliśmy niesamowitego wsparcia, niezapomnianej dobroczynności (Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 951 mln PLN!) i przede wszystkim poczucia zbiorowej odpowiedzialności za problemy, które otaczają nas, nawet jeśli nie dotykają bezpośrednio nas samych. Byliśmy świadkami najwyższej szlachetności. Wolontariusze, partnerzy, sponsorzy, darczyńcy, co roku z wyjątkowym zaangażowaniem wspierali Finałowe cele tworząc największą Orkiestrę altruistów i filantropów. Ostatnie 10 Finałów to blisko 1 200 000 wysłanych identyfikatorów do wolontariuszy, w zeszłym roku padła rekordowa jednorazowa darowizna w wysokości 7 000 000 złotych!

 

 

fot. Łukasz Widziszowski

 

               

 

Polacy zdecydowanie lubią pomagać – tak wynika z najnowszego raportu, który otrzymaliśmy grudniu 2018 roku, który jest podsumowaniem badania nad zaufaniem społecznym w Polsce, przygotowanym przez firmę IQS.

Wykazały one nie tylko, że Polacy największym zaufaniem darzą Fundację WOŚP (83% respondentów), ale także, że Polacy chętnie angażują się w działania charytatywne i inicjatywy społeczne.

 

Polacy od 16 lat najbardziej ufają Fundacji WOŚP

 

 

 fot. Michał Kwaśniewski

 

 

 

Wzięcie udziału w 2018 roku zadeklarowało aż 80% ankietowanych, najczęściej wskazywali wsparcie finansowe (69%), cześć respondentów była także wolontariuszami podczas ostatniej orkiestrowego grania.

Jako najważniejsze powody wspierania WOŚP poprzez datki wymieniają:

- „Cieszę się, że mogę komuś pomóc” – 78%

- „Zbierają na bardzo potrzebne cele” – 77%

- „Mam pewność, że zebrane środki zostaną dobrze wykorzystane” – 73%

- „Wiem, że dobrze wydają zebrane pieniądze” – 69%

- „Robią bardzo dużo dla polskiej służby zdrowia” – 66%

Osoby biorące udział w badaniu jako spontaniczne skojarzenie z WOŚP najczęściej wymieniali pomoc/wsparcie (ogólne), pomoc dla dzieci, pomoc szpitalom, bezinteresowna pomoc, pomoc respondentów. Aż 96% spontanicznych skojarzeń było pozytywnych. 89% respondentów uważa, że Orkiestra zmienia życie na lepsze, a 77% WOŚP pozytywnie wpływa na ich relacje z innymi.

 

 

 

 

 

 

Najczęściej wymieniony powód wspierania Finałów poprzez uczestnictwo w wydarzeniach respondenci wymienili „Fajnie jest pomagać dobrze się bawiąc” (71%), co ciekawsze jednym z najbardziej atrakcyjnych wydarzeń podczas Finału ankietowani wymienili zbiórkę krwi (48%) oraz naukę pierwszej pomocy (46%), co tylko potwierdza, że Polacy chętnie angażują się w różne inicjatywy, potrafią się dzielić nie tylko poprzez wsparcie finansowe, ale przede wszystkim chcą posiadać umiejętność pomagania innym i być przygotowanym na ratowanie życia drugiej osoby.

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” pokazał nam, że chcemy także potrafić pomagać. Blisko 3 mln dzieci uczy się podstaw pierwszej pomocy, a sam Program objął 29 973 nauczycieli z 12 464 szkół, co stanowi 91% wszystkich szkół podstawowych w Polsce! Co roku napływają do nas informacje o Małych Bohaterach, którzy uratowali życie potrzebujących dzięki nabytym umiejętnością udzielania pomocy.

Nauczyliśmy także ponad 10 000 osób udzielania pierwszej pomocy w ramach szkolenia Pokojowego Patrolu, który angażuje się w liczne inicjatywy nie tylko organizowanych przez Orkiestrę, ale i inne organizacje pożytku publicznego oraz podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych.

 

 

 

fot. Piotr Barbachowski

 

 

 

Raport IQS zapytał również uczestników badania, którzy wspierają WOŚP czy pomagają także innym podmiotom. 83% odpowiedziało respondentów deklaruje pomoc poprzez wsparcie finansowe innych organizacji, przekazanie darowizny osobom indywidualnym np. wsparcie leczenia, a także bezpośrednią pomoc potrzebującej osobie.  

Jesteśmy szczęśliwi, że jest nas tak wiele! Zawsze gotowych by pomagać, by reagować na krzywdę, trudności, problemy. Polacy szukają obszarów, w których mogą przyczynić się do zmian na lepsze. Jesteśmy dumni, że możemy razem z Wami grać w jednej Orkiestrze. Napawacie nas dumą, jesteście motorem, który wytwarza w nas siłę i energię. Jesteście piękni!

 

 

 

fot. Dominik Malik

 

fot. Łukasz Widziszowski

 

 

 

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę IQS, z wykorzystaniem metodologii wywiadów CAWI, na reprezentatywnej próbie Polaków, na potrzeby Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Badanie zostało przeprowadzone w okresie 30.11-3.12.2018 roku. Firma korzysta z autorskich narzędzi badawczych metodologii oraz zaawansowanych technologii.

Raport przygotowała firma IQS, która przy należącej do Europejskiego Towarzystwa Badań Opinii Rynku „ESOMAR”, Organizacji Firm Badania Opinii Rynku „OFBOR” oraz Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów. Firma korzysta z autorskich narzędzi badawczych metodologii oraz zaawansowanych technologii.

 

 

 

POKAŻ PODOBNE
2019-04-25 16:00:59

Dzięki Twojemu 1% uczymy pierwszej pomocy

Stałe podwyższanie standardów leczenia Polaków i powszechna nauka pierwszej pomocy wśród dzieci ze szkół podstawowych – to cel zbiórki 1% podatku dochodowego za rok 2018 przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

2019-04-05 13:40:41

Pracuj w Orkiestrze

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce, poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko "Młodszy specjalista ds. digital marketingu i mediów społecznościowych"

2019-05-07 09:47:30

Rozpoczęliśmy 52. Konkurs Ofert

W Hotelu Warsaw Plaza w Warszawie rozpoczął się dziś, organizowany przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, już 52. Konkurs Ofert na Zakup Sprzętu Medycznego. To będą rekordowe zakupy w historii WOŚP!

2019-06-13 15:37:21

Losy zwycięskiej szkoły w Programie Edukacyjnym Ratujemy i Uczymy Ratować

11 czerwca odbył się finał 8. edycji Konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. W zmaganiach zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Janikowie, która już od lat aktywnie uczestniczy w działaniach Programu.

Zobacz też