Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Na koncie mamy już:
38 657 329 PLN

Lubicie pomagać?

2019-01-03 17:07:26

 

Badanie CBOS opublikowane w 2018 roku, dotyczące „Aktywności Polaków w organizacjach obywatelskich” wykazały najwyższy poziom aktywności obywatelskich od 1998 roku. Wzrasta zaangażowanie Polaków w działalność społeczną – powyższy raport wykazał, że 11% respondentów deklaruje, że poświęca swój czas na pracę społeczną w organizacjach pomagających dzieciom, a prawie 10% działa na rzecz chorych, starszych i bezdomnych.

 

W 2017 roku według raportu „Aktualne problemy i wydarzenia”, opublikowane w styczniu 2018 roku przez CBOS, wynika, że Polacy w większym stopniu niż w poprzednich jedenastu latach angażowali się w różne formy działalności dobroczynnej: najczęściej przekazując pieniądze (71%, wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do roku 2016), udzielając pomocy rzeczowej (62%, wzrost o 3 punkty), rzadziej przeznaczając na tego typu cele własną pracę (25%, wzrost o 5 punktów) lub pracując jako wolontariusze (8%, wzrost o 2 punkty).

 

Kolejne badania CBOS opublikowane w marcu 2018 roku na temat „Czy Polacy są altruistami” wykazały, że ponad dwie trzecie badanych (70%) twierdzi, że obecnie trzeba być wrażliwym i gotowym do pomocy. Polacy okazują się nieco bardziej altruistyczni, niż przed dwoma laty, gdy po raz ostatni CBOS zadało identyczne pytanie - wtedy potrzebę pracy na rzecz innych zauważało 65% badanych.

 

 

Materiały CBOS

 

 

 

Przez 26. Finałów WOŚP doświadczyliśmy niesamowitego wsparcia, niezapomnianej dobroczynności (Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 951 mln PLN!) i przede wszystkim poczucia zbiorowej odpowiedzialności za problemy, które otaczają nas, nawet jeśli nie dotykają bezpośrednio nas samych. Byliśmy świadkami najwyższej szlachetności. Wolontariusze, partnerzy, sponsorzy, darczyńcy, co roku z wyjątkowym zaangażowaniem wspierali Finałowe cele tworząc największą Orkiestrę altruistów i filantropów. Ostatnie 10 Finałów to blisko 1 200 000 wysłanych identyfikatorów do wolontariuszy, w zeszłym roku padła rekordowa jednorazowa darowizna w wysokości 7 000 000 złotych!

 

 

fot. Łukasz Widziszowski

 

               

 

Polacy zdecydowanie lubią pomagać – tak wynika z najnowszego raportu, który otrzymaliśmy grudniu 2018 roku, który jest podsumowaniem badania nad zaufaniem społecznym w Polsce, przygotowanym przez firmę IQS.

Wykazały one nie tylko, że Polacy największym zaufaniem darzą Fundację WOŚP (83% respondentów), ale także, że Polacy chętnie angażują się w działania charytatywne i inicjatywy społeczne.

 

Polacy od 16 lat najbardziej ufają Fundacji WOŚP

 

 

 fot. Michał Kwaśniewski

 

 

 

Wzięcie udziału w 2018 roku zadeklarowało aż 80% ankietowanych, najczęściej wskazywali wsparcie finansowe (69%), cześć respondentów była także wolontariuszami podczas ostatniej orkiestrowego grania.

Jako najważniejsze powody wspierania WOŚP poprzez datki wymieniają:

- „Cieszę się, że mogę komuś pomóc” – 78%

- „Zbierają na bardzo potrzebne cele” – 77%

- „Mam pewność, że zebrane środki zostaną dobrze wykorzystane” – 73%

- „Wiem, że dobrze wydają zebrane pieniądze” – 69%

- „Robią bardzo dużo dla polskiej służby zdrowia” – 66%

Osoby biorące udział w badaniu jako spontaniczne skojarzenie z WOŚP najczęściej wymieniali pomoc/wsparcie (ogólne), pomoc dla dzieci, pomoc szpitalom, bezinteresowna pomoc, pomoc respondentów. Aż 96% spontanicznych skojarzeń było pozytywnych. 89% respondentów uważa, że Orkiestra zmienia życie na lepsze, a 77% WOŚP pozytywnie wpływa na ich relacje z innymi.

 

 

 

 

 

 

Najczęściej wymieniony powód wspierania Finałów poprzez uczestnictwo w wydarzeniach respondenci wymienili „Fajnie jest pomagać dobrze się bawiąc” (71%), co ciekawsze jednym z najbardziej atrakcyjnych wydarzeń podczas Finału ankietowani wymienili zbiórkę krwi (48%) oraz naukę pierwszej pomocy (46%), co tylko potwierdza, że Polacy chętnie angażują się w różne inicjatywy, potrafią się dzielić nie tylko poprzez wsparcie finansowe, ale przede wszystkim chcą posiadać umiejętność pomagania innym i być przygotowanym na ratowanie życia drugiej osoby.

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” pokazał nam, że chcemy także potrafić pomagać. Blisko 3 mln dzieci uczy się podstaw pierwszej pomocy, a sam Program objął 29 973 nauczycieli z 12 464 szkół, co stanowi 91% wszystkich szkół podstawowych w Polsce! Co roku napływają do nas informacje o Małych Bohaterach, którzy uratowali życie potrzebujących dzięki nabytym umiejętnością udzielania pomocy.

Nauczyliśmy także ponad 10 000 osób udzielania pierwszej pomocy w ramach szkolenia Pokojowego Patrolu, który angażuje się w liczne inicjatywy nie tylko organizowanych przez Orkiestrę, ale i inne organizacje pożytku publicznego oraz podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych.

 

 

 

fot. Piotr Barbachowski

 

 

 

Raport IQS zapytał również uczestników badania, którzy wspierają WOŚP czy pomagają także innym podmiotom. 83% odpowiedziało respondentów deklaruje pomoc poprzez wsparcie finansowe innych organizacji, przekazanie darowizny osobom indywidualnym np. wsparcie leczenia, a także bezpośrednią pomoc potrzebującej osobie.  

Jesteśmy szczęśliwi, że jest nas tak wiele! Zawsze gotowych by pomagać, by reagować na krzywdę, trudności, problemy. Polacy szukają obszarów, w których mogą przyczynić się do zmian na lepsze. Jesteśmy dumni, że możemy razem z Wami grać w jednej Orkiestrze. Napawacie nas dumą, jesteście motorem, który wytwarza w nas siłę i energię. Jesteście piękni!

 

 

 

fot. Dominik Malik

 

fot. Łukasz Widziszowski

 

 

 

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę IQS, z wykorzystaniem metodologii wywiadów CAWI, na reprezentatywnej próbie Polaków, na potrzeby Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Badanie zostało przeprowadzone w okresie 30.11-3.12.2018 roku. Firma korzysta z autorskich narzędzi badawczych metodologii oraz zaawansowanych technologii.

Raport przygotowała firma IQS, która przy należącej do Europejskiego Towarzystwa Badań Opinii Rynku „ESOMAR”, Organizacji Firm Badania Opinii Rynku „OFBOR” oraz Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów. Firma korzysta z autorskich narzędzi badawczych metodologii oraz zaawansowanych technologii.

 

 

 

POKAŻ PODOBNE
2018-10-29 09:48:22

WOŚP i Pol'and'Rock nominowane!

Fundacja WOŚP i Pol'and'Rock Festival, wraz z partnerami nominowane do Nagrody Publiczności konkursu "Złote Spinacze", wyłaniającego najskuteczniejsze i najbardziej kreatywne kampanie i działania komunikacyjne! Jak zwykle liczymy na Wasze wsparcie. Głos na Orkiestrę możecie oddać do 23.11!

2018-11-05 11:43:15

Największe w historii WOŚP zakupy sprzętu medycznego

Dziś rano rozpoczął się w Warszawie 51. Konkurs Ofert Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na zakup sprzętu medycznego. Za środki z 26. Finału planujemy zakupić w sumie 2814 urządzeń medycznych dla oddziałów neonatologicznych.

2018-11-07 16:37:57

45 mln złotych na sprzęt dla oddziałów noworodkowych

Fundacja kupiła 2816 urządzeń medycznych, które trafią do niemal wszystkich oddziałów noworodkowych w Polsce. Wartość wszystkich zawartych kontraktów wyniosła 45.542.821,39 złotych

2018-11-13 15:52:14

"Hej ho, hej ho... do Sztabu by się szło" - Wolontariuszu zgłoś się!

Nie wiesz co robić? Rób dobro! A jeśli Twoim ulubionym zajęciem, tak jak naszym, jest pomaganie, zostań Wolontariuszem 27. Finału WOŚP! Jak? Nic prostszego. Odezwij się!

Zobacz też