Do 29. Finału WOŚP pozostało
83 dni
Fundacja
Medycyna

Owsiak zasłużony dla województwa lubelskiego

2014-05-19 11:19:42
Polskie szpitale naprawdę się zmieniają na lepsze! Dzisiaj nastąpi otwarcie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Przy tej niesamowitej okazji Jurek Owsiak odbierze medal "Zasłużony dla województwa lubelskiego".

Wręczenie odbędzie się przy okazji uroczystego zakończenia realizacji projektu: „Podniesienie opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa epidemiologicznego w strefie nadgranicznej Unii Europejskiej" oraz otwarcia nowych obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. 

 

Komunikat Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej: 

W ramach realizacji projektu „Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa epidemiologicznego w strefie nadgranicznej Unii Europejskiej" kompleks  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczneg w Białej Podlaskiej powiększył się o dwa nowe budynki: Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych i Centrum Dydaktyczno-Administracyjne z Poradnią Rehabilitacyjną i Hotelem, zaś budynek 1D (budynek Zespołu Poradni Specjalistycznych) pozyskał dodatkowe piętro.

W budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych działalność prowadzić będą funkcjonujące już w strukturach Szpitala oddziały: ftyzjopulmonologiczny oraz chorób zakaźnych z wydzieloną dla tych oddziałów izbą przyjęć. W tym samym budynku funkcjonować będą dwie poradnie specjalistyczne: ftyzjopulmonologiczna i chorób zakaźnych. Centrum stanowić będzie zaplecze diagnostyczno - lecznicze dla okolicznej społeczności z uwzględnieniem podopiecznych ośrodka dla uchodźców.

Drugim nowo wybudowanym obiektem WSzS jest Centrum Dydaktyczno - Administracyjne. Budynek stanowić będzie bazę lokalową dla działalności komórek medycznych i administracyjnych Szpitala. Do pomieszczeń niskiego parteru przeniesiony zostanie dział rehabilitacji wraz z przychodnią rehabilitacyjną. Na parterze znajdują się pokoje biurowe a także aula wykładowa, sale szkoleniowe/demonstracyjne. Pomieszczenia do celów szkoleniowych zostały zaplanowane z myślą o pracownikach Szpitala a także o studentach odbywających tu praktyki. W budynku Centrum znajdują się również również pokoje hotelowe ze szczególnym uwzględnieniem miejsc dla matek dzieci hospitalizowanych w WSzS.

W budynku 1D, tak jak przed remontem, mieści się Zespół Poradni Specjalistycznych. Poradnie, które tymczasowo prowadziły swoją działalność w miejscach zastępczych, zostały przeniesione na pierwsze piętro budynku. Otwarcie budynku 1D - części, w której w chwili obecnej udzielane są już ambulatoryjne porady specjalistyczne nastąpiło w drugiej połowie listopada 2013 r. Na drugie piętro budynku 1D przeniesione zostaną oddziały: kardiologiczny i rehabilitacyjny. Współdziałanie tych dwóch oddziałów służyć będzie m. in. przywracaniu zdrowia i pełnej sprawności fizycznej pacjentom z ostrym zespołem wieńcowym.

Poza pracami remontowo – budowlanymi projekt zakładał również zakup sprzętu medycznego, w tym wysokospecjalistycznego. Dotychczasowe zasoby Szpitala wzbogacone zostały o nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt medyczny taki jak m. in. bodypletyzmograf wraz z aparatem do oznaczania zdolności dyfuzyjnej płuc, aparat Usg z głowicą do bronhoskopii, densytometr, Bactec - urządzenie do szybkiego wykrywania prątków, pH-metr do pomiaru ph w żołądku, OCT – tomografia komputerowa oka, funduskamera do diagnostyki chorób oka, videolaryngostroboskop, stół do trakcji kręgosłupa z elektromechanicznym sterowaniem i ustawianiem parametrów, sprzęt do krioterapii miejscowej, cyklometr rowerowy do rehabilitacji kardiologicznej (z kardiomonitorem). W ramach doposażenia WSzS zwiększona została również liczba sprzętu medycznego dotychczas wykorzystywanego w procesie diagnozowania i leczenia.

Wszelkie działania podejmowane w ramach realizacji projektu planowane były z myślą o pacjentach w celu poprawy jakości i komfortu udzielanych przez Szpital świadczeń. 

(ajo) 

 
POKAŻ PODOBNE
Zobacz też