W ramach Funduszu Interwencyjnego zebraliśmy:
26 195 451 PLN

Scenariusz lekcji - Bezpieczeństwo

2015-09-15 13:38:10

Omówienie najważniejszych zasad związanych z ratowaniem życia osoby poszkodowanej bez narażania siebie i innych na niebezpieczeństwo. Omawiając znaczenie bezpieczeństwa warto nawiązać do wzywania pomocy (bardzo ogólnie) jako reakcji na zagrożenie. Szczegółowe omówienie zasad wzywania pomocy odbywa się w odrębnym etapie. 


Cele: 
• uczeń pamięta, że aby zacząć kogoś ratować musi zapewnić sobie bezpieczeństwo;
• uczeń wie, że nie będzie mógł pomóc, jeśli sam nie będzie bezpieczny;
• uczeń potrafi wskazać przedmioty i sytuacje, które są niebezpieczne.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępna:
• Przedstawienie tematu zajęć.
• Ćwiczenie wprowadzające – przykład: Wypadek na placu zabaw – ktoś spadł z karuzeli, która nadal się kręci. Nauczyciel prosi jednego z uczniów, by udawał, że spadł z karuzeli. Dziecko leży lub siedzi na podłodze. Nauczyciel prosi inne dzieci, by podeszły pomóc poszkodowanemu, sam zaś wchodzi w rolę karuzeli – obraca się wokół własnej osi z rozłożonymi ramionami. Nauczyciel uprzedza, że każda z osób dotknięta przez karuzelę staje się kolejną osobą poszkodowaną – siada lub kładzie się na podłodze. Coraz więcej osób zostaje poszkodowanymi. Dzieci widzą, że nie da się bezpiecznie podejść bez zatrzymania karuzeli. Jeżeli dzieci same nie zdecydują, że trzeba zatrzymać karuzelę, nauczyciel sam się zatrzymuje i tłumaczy sytuację.


Część właściwa:
• Rozmowa wprowadzająca – co nam może zagrażać, co to jest „wypadek”, kiedy czujemy się bezpiecznie? – odniesienie do wiedzy początkowej dzieci.
•  Wyjaśnienie pojęcia „bezpieczeństwo”.
• Rozmowa – omówienie różnych przypadków – jak należy dbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osoby, której chcemy udzielić pomocy. Sytuacje na drodze, rozglądanie się, zachowanie dystansu, zwracanie się o pomoc do osób dorosłych, zgłaszanie sytuacji niebezpiecznych pod numerem alarmowym 112 (numer alarmowy – ogólnie – wzywanie straży pożarnej, policji jako reakcja na niebezpieczeństwo – wzywanie zespołów ratownictwa medycznego omówione jest w osobnej lekcji).
Ćwiczenie – Zabawa KIM – (przygotowane wcześniej rysunki różnych przedmiotów i zjawisk) – Uczniowie spośród różnych przedmiotów rozpoznają, które mogą być niebezpieczne dla nich i poszkodowanego.
Ćwiczenie – Przykład: Wypadek na drodze. Wybrani uczniowie wchodzą w role kierowców i jadą przez miejsce, w którym zdarzył się wypadek. Jedna osoba wchodzi w rolę poszkodowanego. Jedna lub więcej osób organizują pomoc – nauczyciel podpowiada co należy zrobić: zatrzymanie ruchu, jeżeli to możliwe przesunięcie poszkodowanego na pobocze, uwidocznienie niebezpieczeństwa innym użytkownikom ruchu, powiadomienie służb ratunkowych.
Rozmowa – co można zrobić żeby nie dopuścić do wypadku, jak dbać o swoje bezpieczeństwo (np. nie korzystać z uszkodzonych urządzeń, zabawek, nie biegać po śliskiej nawierzchni, schodach, uważnie obserwować co się dzieje w naszym otoczeniu).


Część końcowa:
Podsumowanie zajęć – na arkuszu papieru pod dużym hasłem „bezpieczeństwo” wspólne zapisanie sposobów na zachowanie bezpieczeństwa.
Zadanie – Zalecenie uczniom, aby w domu wśród dorosłych przeprowadziły wywiad, jak zadbać o bezpieczeństwo. Wyniki wywiadu mogą zostać dołączone do wspólnie stworzonego arkusza na kolejnej lekcji.

 
POKAŻ PODOBNE
Zobacz też