W ramach Funduszu Interwencyjnego zebraliśmy:
26 195 451 PLN

Scenariusz lekcji - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

2015-12-01 15:08:11
CELE ZAJĘĆ:
 
 • uczeń wie, kiedy należy prowadzić resuscytację;
 • uczeń wie, że aby utrzymać osobę nieoddychającą przy życiu trzeba pracować za jej serce – uciskać klatkę piersiową oraz zastąpić jej oddech wdechami ratowniczymi;
 • uczeń potrafi uciskać klatkę piersiową;
 • uczeń potrafi wykonać wdechy ratownicze;
 • uczeń wie, że prowadząc resuscytację należy powtarzać cykl 30 uciśnięć i 2 wdechy. 

CZĘŚĆ WSTĘPNA:

 • Przedstawienie tematu zajęć. 
 • Ćwiczenie wprowadzające – przypomnienie: jeden z uczniów wchodzi w rolę osoby poszkodowanej. Wspólnie uczniowie próbują go obudzić. Nie ma reakcji więc jeden z uczniów wykonuje telefon na numer alarmowy za pomocą tekturowej atrapy. Nauczyciel tłumaczy, że czekając na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego możemy pomóc takiej osobie. Żeby wiedzieć jaki sposób pomocy będzie właściwy musimy dowiedzieć się czy poszkodowany oddycha. Wiemy już, że pozycję boczną stosujemy u osób oddychających, a dziś dowiemy się co zrobić gdy oddechu nie ma.


CZĘŚĆ WŁAŚCIWA:
 

 • Rozmowa wprowadzająca wraz z pokazem – pokaz sprawdzenia oddechu na fantomie i stwierdzenie, że oddechu nie ma. Omówienie co oznacza brak oddechu – ta osoba nie oddycha i serce nie pracuje. Wyjaśnienie znaczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pokaz uciśnięć klatki piersiowej i wdechów ratowniczych.
 • Ćwiczenie – uciskanie klatki piersiowej. Uczniowie w kilkuosobowych grupach (każda grupa przy jednym fantomie) ćwiczą uciskanie klatki piersiowej. Wszyscy uciskając głośno liczą do 30 (zwracamy uwagę na wspólne liczenie – licząc indywidualnie dzieci często przyspieszają). Każdy uczeń wykonuje 30 uciśnięć i zmienia się z kolejnym uczniem z grupy. Ćwiczenie uciśnięć można połączyć z muzyką, aby uzyskać właściwe tempo uciśnięć. 
 • Ćwiczenie – wdechy ratownicze. Każdy uczeń dostaje balonik. Próbujemy je równocześnie nadmuchać. Następnie w grupach (przy fantomach) uczniowie kolejno próbują podać wdechy ratownicze. Zwracamy uwagę na udrożnienie dróg oddechowych i szczelność. Nauczyciel przy każdej zmianie dezynfekuje fantoma (instrukcja dezynfekcji w dalszej części podręcznika).
 • Ćwiczenie – pełny cykl resuscytacji krążeniowo oddechowej. Uczniowie w grupach przy fantomach kolejno ćwiczą cykl 30 uciśnięć i 2 wdechów.


CZĘŚĆ KOŃCOWA:
 

 • Podsumowanie zajęć – na arkuszu papieru z poprzedniej lekcji dorysowujemy strzałkę opisaną „nie ma oddechu!”, doprowadza ona do napisu „resuscytacja, 30 uciśnięć i 2 wdechy”.
 • Zadanie – zalecenie uczniom, aby opowiedziały domownikom jak udziela się pomocy osobie nieoddychającej.

 

 

 
POKAŻ PODOBNE
Zobacz też