Do 29. Finału WOŚP pozostało
111 dni
Festiwal

Towarzystwo Przyjaciół Słońska 'Unitis Viribus'

2016-06-09 10:14:35

Towarzystwo Przyjaciół Słońska, zgodnie ze swoimi celami statutowymi, od 2001 roku siłami swoich członków – wolontariuszy realizuje zadania w obszarach: ochrona przyrody, ochrona dziedzictwa historycznego, promocja regionu w celu budzenia w mieszkańcach Słońska dumy z miejsca, w którym żyją.

Uczestnikom festiwalu Przystanek Woodstock 2016 pragniemy przedstawić projekt pn. REZOLUCJA NN 2005 związany z historią II Wojny Światowej. W okresie rządów hitlerowskich funkcjonował w Słońsku (Sonnenburg) obóz koncentracyjny, a następnie ciężkie więzienie, w którym więziono antyfaszystów z wielu krajów świata. Przebywał tu m.in. niemiecki laureat pokojowej Nagrody Nobla Carl von Ossietzky. Dla Holendrów, Belgów, Francuzów, Norwegów i Luksemburczyków jest to znaczące miejsce pamięci o kaźni ich rodaków, członków ruchu oporu w czasie II Wojny Światowej, umieszczanych w więzieniu Sonnenburg na mocy Dekretu NN (Nacht und Nebel).

W nocy z 30 na 31 stycznia 1945 roku w obrębie murów więzienia Sonnenburg żołnierze SS rozstrzelali 819 więźniów - obywateli 17 krajów świata. Szczątki większości z nich spoczywają na cmentarzu ofiar II Wojny Światowej w Słońsku. Pamięć o nich zainspirowała członków TPS Unitis Viribus do ogłoszenia „Rezolucji NN 2005”, w której NN oznacza Nigdy i Nigdzie.

Do chwili obecnej sygnatariuszami „Rezolucji NN-2005” zostało ok. 3000 obywateli z 16 krajów świata. Jej treść jest dostępna w 12 językach turystom odwiedzającym Muzeum Martyrologii w Słońsku oraz na stronie internetowej www.rezolucjann.eu. Ideą naszą jest przetłumaczyć rezolucję na wszystkie języki świata, aby dotrzeć z nią do wszystkich mieszkańców kuli ziemskiej.

Uczestnikami festiwalu „Przystanek Woodstock” są ludzie różnych narodowości i wyznań, których łączy chęć pomagania innym i radość z pokojowego spotkania przy muzyce. Pragniemy, aby w ramach Akademii Sztuk Przepięknych przedstawić im treść „Rezolucji NN 2005” i zachęcić, aby zostali jej sygnatariuszami. 

Jesteśmy przekonani, że ten projekt zwróci uwagę uczestników Festiwalu Woodstock na wieś Słońsk - miejsce położone tuż za miedzą festiwalu i bardzo interesujące ze względu na wspaniałą historię związaną przez ponad 500 lat z Zakonem Joannitów i niezwykłe walory przyrodnicze – brama do Parku Narodowego Ujście Warty. 

(amm)

 
POKAŻ PODOBNE
Zobacz też