Uczymy ratować

Wyniki pierwszego etapu konkursu RUR

2015-05-14 12:11:25

Do Fundacji napłynęła cała masa prac w ramach IV edycji Konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Wybór tych najciekawszych był jak zwykle niezmiernie trudny. Półfinalistów wyłoniła Komisja Konkursowa składająca się z koordynatorów Ogólnopolskiego Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” oraz pracowników Fundacji WOŚP. Komisja wyróżniła 17 prac konkursowych, a ich autorów zaprosiła do półfinału, który polegać będzie na: nagraniu filmiku z nauki pierwszej pomocy (instruktażu dokonują dzieci) dla lokalnej społeczności (władz samorządowych, rodziców, lokalnej społeczności). 

Zakwalifikowane do półfinału prace napłynęły z następujących szkół:


Przypominamy zasady II Etapu Konkursu: 

a. Udział w II Etapie Konkursu biorą zwycięzcy I Etapu Konkursu wyłonieni przez Organizatora.
b. Do udziału w II Etapie Konkursu zakwalifikować się może maksymalnie 5 Uczestników z każdego województwa.
c. Film nie powinien być dłuższy niż 4 minuty.
d. Film powinien zostać przekazany organizatorowi w formie cyfrowej (przesłany do siedziby Organizatora na płycie CD/DVD) lub zostać zamieszczony na serwerze (organizator otrzymuje link do filmu pocztą elektroniczną na maila [email protected] ) najpóźniej w dniu 24.05.2015 (decyduje data wpłynięcia do Organizatora)


Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w Konkursie a zwycięzcom gratulujemy  i czekamy na półfinałowe filmiki.

(Koordynatorzy Programu RUR) 

POKAŻ PODOBNE
Zobacz też