Najbardziej hojni darczyńcy

Złote Serduszka i Karty

Nagrodami w Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców są Złote Serduszka, wykonane ze złota otrzymanego w czasie poprzedniego Finału oraz Złote Karty Telefoniczne wyprodukowane dla nas przez firmę PLAY.

 

Licytacja jest prowadzona w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od momentu rozpoczęcia pierwszego łączenia do późnych godzin wieczornych. Finał licytacji to najbardziej emocjonujący moment całodniowej transmisji z Finału WOŚP obserwowany przez miliony telewidzów oraz internautów. Udział w licytacji wiąże się z prestiżem i jest oznaką hojności na rzecz WOŚP.


Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców to jedno z najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w czasie Finału WOŚP. Złote Serduszka i Złote Karty Telefoniczne stały się najbardziej prestiżowymi symbolami społecznego zaangażowania osób i firm w 25-letniej historii Fundacji WOŚP. Cała kwota uzyskana z licytacji wspiera cel Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

 Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców, fot. P. Barbachowski

 

W dniu Finału WOŚP dla licytujących zostaje udostępniona specjalna strona internetowa, na której można zgłaszać chęć uczestnictwa w licytacji i deklarować wysokość darowizn dla Orkiestry. Oprócz tego uruchomiony zostaje specjalny numer telefonu, gdzie również można zgłaszać się i licytować wpłaty na rzecz WOŚP, walcząc o jak najwyższe numery Złotych Serduszek i Kart. Przez cały dzień tak w Internecie, jak i na antenie telewizji można obserwować przebieg licytacji, zmagania o zajęcie pierwszych miejsc i wysokości zgłaszanych darowizn.

 

Możliwość udziału jest otwarta dla wszystkich – tak osób fizycznych, jak i firm, które muszą być reprezentowane przez właściciela lub jego pełnomocnika, oraz osób prawnych, które z kolei muszą być reprezentowane zgodnie z KRS lub przez odpowiednio upoważnionego pełnomocnika. UWAGA! Osoba licytująca w imieniu firmy lub osoby prawnej musi być przygotowana do ewentualnego wykazania, na prośbę operatora, że jest prawidłowo umocowana (czyli mieć możliwość przesłania mailem lub faksem odpowiednich dokumentów). Każdy licytujący w czasie licytacji będzie występował pod wybranym przez siebie pseudonimem (którym może być nazwa firmy, marki, lub produktu) i jego dane nigdy nie zostaną nikomu udostępnione, chyba że on sam zdecyduje inaczej.

 

Licytujący, który będzie chciał licytować kwoty darowizn w wysokości 10 000 złotych i więcej, musi być przygotowany na dodatkową weryfikację swojej tożsamości poprzez podanie numeru swojej karty kredytowej. Operatorzy firmy FirstData (właściciela marki POLCARD) dokonają sprawdzenia danych właściciela podanej karty z danymi osoby licytującej i na tej podstawie dopuszczą licytującego do możliwości deklarowania kwot wyższych niż 10 000 PLN.

 

Główna część licytacji zostaje zamknięta o godzinie 21:00, o godzinie 21:30 zostanie zamknięta możliwość podwyższania kwot. Do Finału zaproszonych zostaje pierwszych 3 licytujących, tak w przypadku nagród w postaci Złotych Serduszek, jak i Złotych Kart.

 

Licytujący może, ale nie musi przyjąć zaproszenia do udziału w Finale, natomiast przyjęcie zaproszenia oznacza, że licytujący decyduje się zadeklarować kwotę darowizny wyższą niż obecnie zgłoszona jako najwyższa w licytacji. W czasie Finału Licytacji każdy z licytujących otrzyma swojego osobistego operatora (obecnego w studio przy stanowisku licytacji) i w połączeniu z nim będzie uczestniczył w Finale Licytacji.

 

Finał Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców, fot. Arek Drygas  

Licytujący, którzy w licytacji zajmą miejsca, za które otrzymają Złote Serduszka lub Złote Karty Telefoniczne, otrzymają pisemną informację o obowiązku wpłacenia zdeklarowanej kwoty. Dopiero po otrzymaniu wpłaty Fundacja WOŚP przekaże nagrody.


W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi licytacji, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem (jego przeczytanie i zaakceptowanie jest warunkiem udziału w licytacji), oraz do kontaktu z Fundacją WOŚP ([email protected], tel. +48 22 852 32 14, +48 852 32 15).

 

Nowość! 

Numery WOŚP będą dostępne z każdego poprawnie skonfigurowanego systemu wideo w Internecie poprzez następujące SIP URI:

[email protected]

[email protected]

Oznacza to, że wybierając powyższe SIP URI (SIP URI to jak numer telefonu, tylko w Internecie) można się do nas dodzwonić.


Przeczytaj regulamin

 

Za pomoc w realizacji Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców dziękujemy partnerom przedsięwzięcia, którzy udostępniają technologie, sprzęt i usługi niezbędne do zrealizowania akcji. 

 

Aktualności
2017-10-20 10:07:55

Jurek Owsiak pierwszy raz o swoim życiu i podróżach

Już 8 listopada do księgarń trafi książka, która pokaże Wam Jurka Owsiaka w zupełnie innym świetle! „Obgadywanie świata” odkrywa nieznane dotąd oblicze tego najpopularniejszego dziś w Polsce człowieka-orkiestry.

Zobacz też