Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Podczas 27. Finału zebraliśmy:
175 938 717 PLN
Dla dyspozytorów

Projekt inicjatywy wspierającej system ratownictwa medycznego

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w marcu 2013 roku zaangażowała się w projekt inicjatywy wspierającej system ratownictwa medycznego.  Decyzja o podjęciu tych działań była sprowokowana tragicznymi zdarzeniami, które doprowadziły do śmierci osób potrzebujących pomocy – w tym dzieci, o których opiekę medyczną Fundacja WOŚP w szczególności się troszczy.  W porozumieniu z Ministrem Zdrowia powołana została grupa robocza, w której skład wchodzili przedstawiciele Ministerstwa oraz Fundacji.

Intensywna praca, spotkania, dyskusje przyniosły efekt w postaci dokumentu: „Projekt inicjatywy wspierającej system ratownictwa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem dyspozytorów medycznych”, który został złożony na ręce Ministra Zdrowia w pierwszej połowie maja 2013 roku. Przedstawiony projekt zawierał propozycję zmian w sposobie zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytorów, którzy mieliby korzystać z narzędzia wspomagającego decyzję w postaci algorytmów wywiadu dyspozytorskiego. Ogromnym wsparciem w tworzeniu projektu było zaangażowanie Stowarzyszenia Dyspozytorów Medycznych w Polsce, które konsultowało projekt i na każdym etapie wyraźnie sygnalizowało potrzeby dyspozytorów. Wdrożenie takiego narzędzia zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa (minimalizując potencjalne błędy w dysponowaniu), a także wspiera dyspozytora medycznego w jakże trudnej codziennej pracy. 

Realizacja projektu wymagała działania w kilku obszarach. Pierwszy z nich dotyczył umocowania nowych procedur w obowiązujących przepisach prawnych – czyli zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego  wydanym na podstawie art.27 ust.5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Przygotowanie algorytmów wywiadu stanowiło drugi aspekt realizacji projektu. Przygotowanie podręcznika zawierającego rzetelnie przygotowane przez zespół specjalistów pytania i rekomendacje dla dyspozytorów. Dla praktycznego zastosowania ważne było to, aby jednocześnie przygotować oprogramowanie komputerowe zawierające procedury. Fundacja WOŚP podjęła współpracę w tym zakresie z wydawnictwem Medycyna Praktyczna, które ma największe doświadczenie zarówno w szkoleniu,  jak i przygotowywaniu procedur postępowania dla dyspozytorów medycznych.

Trzecim obszarem, wynikającym z wcześniejszych elementów, jest wdrożenie – ujęte w projekcie jako program szkoleniowy. Ma on pozwolić na wprowadzenie w życie wypracowanych zasad postępowania na wszystkich stanowiskach dyspozytorskich w kraju w stosunkowo krótkim czasie.
 

 
 
Aktualności
2019-03-13 16:55:09

Kobiety Medycyny - zagłosuj na nas!

Już po raz szósty ruszył Plebiscyt KOBIETY MEDYCYNY, którego celem jest wyłonienie wyjątkowych kobiet związanych z medycyną i ochroną zdrowia. Wśród nominowanych jest Lidia Niedźwiedzka-Owsiak - dyrektor ds. medycznych naszej Fundacji!