W ramach Funduszu Interwencyjnego zebraliśmy:
26 195 451 PLN
Kardiochirurgia

Wspieramy kardiochirurgię dziecięcą

 

W Polsce istnieje 9 ośrodków kardiochirurgii dziecięcej w tym jeden niepubliczny, w których wykonywanych jest łącznie 2730 operacji wad wrodzonych serca, w tym 1860 operacji w krążeniu pozaustrojowym i 870 bez użycia krążenia pozaustrojowego. Liczba wykonywanych operacji wad wrodzonych serca nie zmienia się istotnie od 2008 roku (2215). W roku 2014 wykonano w Polsce największą liczbę operacji wad wrodzonych serca, tj 2730. Biorąc pod uwagę częstość występowania wad wrodzonych serca t.j ok. 8 na 1000 żywo urodzonych, a także ilość urodzeń w Polsce w roku 2014 (ok. 350 tys.),  w przybliżeniu można przyjąć, że w Polsce rodzi się ok. 2800 dzieci z wrodzonymi wadami serca, a więc liczba zbliżona do ilości wykonywanych operacji.


Specyfiką polskiej kardiochirurgii jest fakt, że rodzą się i są leczone operacyjnie noworodki i dzieci  z wszystkimi, najbardziej złożonymi rodzajami wad wrodzonych serca w tym z sercem jednokomorowym. Do niewątpliwych osiągnięć polskiej kardiochirurgii dziecięcej należy wprowadzenie od ok. 5 lat wspomagania serca u dzieci przy pomocy sztucznych komór, a także transplantacja serca u dzieci i młodzieży. 
 

1. Finał WOŚP, 3 stycznia 1993 r. - tematem Finału były choroby serca najmłodszych pacjentów. Zebraliśmy 1 535 440,68 USD.

5. Finał WOŚP, 5 stycznia 1997 r. - tematem Finału ratowanie dzieci z chorobami serca. Zebraliśmy 3 062 067,29 USD.

23. Finał WOŚP, 11 stycznia 2015 r. - celem Finału WOŚP był zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej pediatrii i zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Dzięki zbiórce kupiliśmy przewoźne aparaty echokardiograficzne. 

 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ciągu 25 lat działalności w ramach wsparcia dla kardiochirurgii zakupiła ponad 555 urządzeń za kwotę 20 055 353,22 PLN

 

Europejska Baza Danych Operacji Wad Wrodzonych Serca u Dzieci 

 

Od 2016 roku Fundacja WOŚP finansuje dostęp 9 polskich ośrodków kardiochirurgii dziecięcej do Europejskiej Bazy Danych Operacji Wad Wrodzonych Serca  u Dzieci. W bazie zgromadzone są szczegółowe dane dotyczące przebiegu i wyników leczenia dzieci z wrodzonymi wadami serca w Europie i na świecie (30% danych pochodzi spoza Europy). Obecnie w bazie znajdują się opisy ponad 200 000 operacji przeprowadzonych przez 387 ośrodków z 82 krajów. Baza prowadzona jest przez Europejskie Towarzystwo Kardiochirurgów Dziecięcych (ECHSA), a jej siedzibą od 1999 roku jest Polska. W 1.01.2016 roku z powodów konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania bazy została wprowadzona opłata za dostęp do niej. Opłata od szpitala wynosi 750 Euro za rok. Celem zbierania i analizy danych o przebiegu i wynikach leczenia wad serca u dzieci jest poprawa jakości terapii i zwiększenie szans tych dzieci na normalne, zdrowe życie. Z tego powodu Fundacja WOSP uznała, że dostęp ten jest niezbędny polskim kardiochirurgom i zobowiązała się do sfinansowania go. 

 

Więcej na temat bazy można przeczytać na stronie http://echsacongenitaldb.org

Aktualności
2020-08-05 10:51:47

Rekordowa oglądalność 26. Pol’and’Rock Festival online

W nocy z 2 na 3 sierpnia zakończyła się 26. edycja Pol’and’Rock Festival, czyli Najpiękniejsza Domówka Świata, która w całości transmitowana była w internecie. Znamy wyniki oglądalności.