Deklarowana kwota: 115 362 894 PLN
Na koncie mamy już:
69 622 361 
Pulmonologia

Diagnostyka Układu Oddechowego

 

Diagnostyka pneumonologiczna w populacji pediatrycznej do chwili uruchomienia Ogólnopolskiej Sieci Diagnostyki Układu Oddechowego u Dzieci miała słabą pozycję. Szpitalne oddziały pneumonologii dziecięcej były słabo wyposażone, a sprzęt jaki posiadału w dużym stopniu był zdekapitalizowany i stary, zwłaszcza w przypadku badań czynnościowych układu oddechowego. Działania Orkiestry, które doprowadziły do stworzenia jednolitej Ogólnopolskiej Sieci Diagnostyki Układu Oddechowego u Dzieci w oparciu o uznane ośrodki pulmonologiczne w kraju pozwoliły na zapewnienie dostępu do nowoczesnych technik diagnostycznych wszystkim potrzebującym.

 

Analizator stężenia tlenku azotu


Mianem badań czynnościowych układu oddechowego określa się techniki pomiarowe służące ocenie stanu układu oddechowego, jego właściwości fizycznych, stopnia rozwoju i charakteru i rozległości zmian spowodowanych przez choroby. Prawie każdy słyszał słowo „spirometria” – i zwykle od tego zaczyna się badanie czynnościowe układu oddechowego. Nie jest to jednak badanie przynoszące wszystkie informacje na temat stanu układu oddechowego, dodatkowo jest badaniem trudnym – i mimo wszystko nie wszędzie dostępnym. Inne, rzadziej stosowane badania: pletyzmografia całego ciała, pomiary dyfuzji, pomiary oscylometryczne czy badanie poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu uzupełniają i poszerzają wiedzę nt. stanu układu oddechowego. Pozwalają potwierdzać lub wykluczać wstępną diagnozę i mają ugruntowane miejsce w pneumonologii pediatrycznej.

 

Rabka Zdrój - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc


To co w pediatrii jest niezwykle istotne, to możliwość badań nieinwazyjnych, powtarzalnych i pozwalających na ich ocenę również w szerszym gronie specjalistów. Takie możliwości daje również przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc. To w praktyce możliwość wykorzystania  „drugiego stetoskopu” przez lekarzy specjalistów, a nowoczesne technologie poszerzające możliwości badania USG mogą dzięki upowszechnieniu tej techniki diagnostycznej znaleźć coraz szersze zastosowanie w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego u dzieci.

 

Analizator refluksu krtaniowo-gardłowego

 

Wkład i pomoc WOŚP w zorganizowanie Ogólnopolskiej Sieci Diagnostyki Układu Oddechowego u Dzieci przełożyły się w istotny sposób na zwiększenie dostępności nowoczesnych technik diagnostycznych. Podniósł się rónież poziom wykonywanych przez dziecięce oddziały pulmonologiczne badań, zapewniając jednolite standardy i możliwości postępowania, pełną wymienność danych i możliwość współpracy między ośrodkami. Wykorzystaliśmy szansę, jaka przed nami stanęła, ujednolicając i unowocześnieniając możliwości diagnostyczne w jednym z ważniejszych obszarów pediatrii – pneumonologii dziecięcej.

Zbigniew Doniec

Aktualności
2020-01-15 13:00:00

Kraków - 14 unikatowych aukcji

Królewskie miasto zagrało niesamowicie podczas 28. Finału. Szacowana kwota uzbierana przez krakowskie sztaby zbliża się do niewyobrażalnej kwoty 3 milionów złotych!