Zarejestrowaliśmy już
48 749 wolontariuszy
27. Pol'and'Rock - zapisy

Medyczny Patrol na 27. Pol'and'Rock

Kogo szukamy
 • Do grup medycznych (zespoły terenowe, wyjazdowe i punkt pomocy medycznej)

  W pierwszej kolejności do zabezpieczenia medycznego przyjmujemy osoby z pełnym wykształceniem medycznym – (Ratownik Medyczny, Pielęgniarka, Lekarz)

  Podstawowym warunkiem przyjęcia do każdej grupy medycznej jest posiadanie wykształcenia medycznego(ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz). Najlepiej z doświadczeniem, choć nie jest to wymóg formalny. Dodatkowo osoby, które chcą pracować w zespołach wyjazdowych - pożądane jest posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

   

  Osoby, które mają tylko Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy również mogą się zgłosić, ale tylko wtedy, gdy ukończyli szkolenie Pokojowego Patrolu (www.wosp.org.pl/pokojowy-patrol) i brali udział w Przystanku Woodstock/ Pol’and’Rock przynajmniej raz jako wolontariusz. Ratownicy KPP mogą pracować tylko w zespołach terenowych.

   

  Studenci kierunków medycznych, z uwagi na brak jakichkolwiek uprawnień, nie są przyjmowani. 

 • do grup niemedycznych (administracyjna i technicy)
 • Terminy

  Czekamy na Wasze zgłoszenia do 20 czerwca 2021! 

  (ten termin zgłoszenia gwarantuje Ci rozmiar koszulki i rodzaj kuchni taki jaki wpiszesz w formularzu)

   

  Wysyłając zgłoszenie, deklarujecie swoją obecność na Lotnisku Makowice – Płoty od 26 lipca od godziny 9:00 (poniedziałek) do 30 lipca do godziny 16:00 (niedziela).

   

Struktura zabezpieczenia medycznego
 • Struktura

  Działanie zabezpieczenia medycznego na terenie Festivalu Pol’and’Rock ma na celu przede wszystkim selekcjonowanie pacjentów, którzy potrzebują opieki medycznej (opieka nad nimi i transport do szpitali) oraz zaopatrywanie urazów w zakresie możliwym do zrealizowania w warunkach polowych. 

  Centrum Dowodzenia: czyli dyspozytorzy, którzy kierują bieżąca pracą wszystkich zespołów.

  Punkt Wymazów COVID: punkt w którym wykonywane są wymazy.

  Zespoły terenowe: to zespoły piesze, które w 3 lokalizacjach pozostają w gotowości. Zespół terenowy to taki „pierwszy front" - odpowiada za weryfikację zgłoszeń z terenu imprezy i najczęściej jako pierwszy udziela pomocy.

  Zespół "Scena": zadaniem tego zespołu jest weryfikacja zgłoszeń z obszaru sceny (ten zespół pracuje tylko w czasie koncertów).

  Punkt pomocy medycznej: Zadaniem punktu pomocy medycznej jest ocena pacjentów, stabilizacja ich stanu, zaopatrzenie w zakresie możliwym do realizacji w warunkach polowych, a w razie potrzeby transport do szpitali zewnętrznych.

  Zespoły wyjazdowe: - to zarówno quady (TRX-y) do transportowania na terenie festiwalu, jak i ambulanse do transportowania pacjentów z terenu imprezy do szpitali zewnętrznych.

  Grupa administracyjna – Administracja zajmować się będzie, gospodarowaniem lekami i środkami medycznymi, a także nadzorem nad prawidłowością dokumentacji medycznej.

  Technicy Magicy – techniczne wsparcie całego zabezpieczenia.

   Nowa rzeczywistość wymaga od nas podczas rozpoczęcia i pierwszych godzin Festiwalu przesunięcia sił i środków do punktów wymazowych.

 • Liderzy grup

  (w nawiasie ilość osób w grupie)

   

  Punkt wymazów COVID:

  • Ariel Szczotok (5+1)
  • Grzegorz Suchański (5+1)

   

  Punkt pomocy medycznej:

  • Dariusz Micka  (8+1)
  • Piotr Sałaciński (8+1)

   

  Zespoły wyjazdowe             

  • Grzegorz  Dokurno i Andrzej Saski  (54+2)   

        

  Kierownicy punktów terenowych:

  • Punkt ASP – Bartosz Junkier (10+1)
  • Punkt HEL - Michał Pezda (8+1)
  • Punkt przy COVID – Michał Kaczmarczyk (8+1)

             

  Grupa "Scena":

  • Marek Domaradzki (10+1)

                                                                                                                        

  Grupa administracyjna

  • Joanna Pręga (2+1)

   

  Technicy Magicy

  • Łukasz Karczemny (4+1)

   

Jak zgłosić się do Medycznego Patrolu?
 • Jeśli kiedykolwiek brałeś udział w zabezpieczeniu medycznym organizowanym przez Fundację WOŚP - nawet jeśli nie należysz do Pokojowego Patrolu

  W tym roku zgłaszasz się poprzez swoje konto w Bazie Pokojowego Patrolu. Rejestracja będzie dwuetapowa.

   

  1 etap:

   

   

  2 etap:

  W Bazie Patrolu wybierz Lidera. 

 • Jeśli nigdy nie brałeś udziału w zabezpieczeniu medycznym organizowanym przez Fundację WOŚP.

  Rejestracja będzie miała trzy etapy:

   

  1 etap:

  Zarejestruj się na https://patrol.wosp.org.pl

  po zaakceptowaniu przez nas Twojej kandydatury, możesz przejść do drugiego etapu.

   

  2 etap:

   

  3 etap:

  Bazie Patrolu wybierz Lidera. 

   

  Jeśli nigdy nie brałeś udziału w zabezpieczeniu medycznym lub jesteś po recertyfikacji KPP, prześlij dyplom/zaświadczenie na [email protected].