Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Podczas 27. Finału zebraliśmy:
175 938 717 PLN
24. Pol'and'Rock - zapisy

Medyczny Patrol na 24. Pol'and'Rock

Kogo szukamy
 • Do grup medycznych (zespoły terenowe, wyjazdowe i szpital)
  • Podstawowym warunkiem przyjęcia do każdej grupy medycznej jest posiadanie wykształcenia medycznego (ratownik medyczny, pielęgniarka, położna, lekarz). Najlepiej z doświadczeniem, choć nie jest to wymóg formalny. Dodatkowo osoby, które chcą pracować w zespołach wyjazdowych - pożądane jest posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.
  • Osoby, które mają tylko Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, również mogą się zgłosić, ale tylko wtedy, gdy ukończyli szkolenie Pokojowego Patrolu (www.wosp.org.pl/pokojowy-patrol) i brali udział w Przystanku Woodstock przynajmniej raz jako wolontariusz. Ratownicy KPP mogą pracować tylko w zespołach terenowych
  • Studenci kierunków medycznych, z uwagi na brak jakichkolwiek uprawnień, nie są przyjmowani. 
 • do grup niemedycznych (administracyjna i technicy)
 • Terminy

  Czekamy na Wasze zgłoszenia do 29 czerwca 2018! 

   

  Wysyłając zgłoszenie, deklarujecie swoją obecność w Kostrzynie nad Odrą od 30 lipca od godziny 9:00 (poniedziałek) do 5 sierpnia do godziny 16:00 (niedziela).

Struktura zabezpieczenia medycznego
 • Struktura

  Działanie zabezpieczenia medycznego na terenie Festiwalu Pol’and’Rock ma na celu przede wszystkim selekcjonowanie pacjentów, którzy potrzebują opieki medycznej (opieka nad nimi i transport do szpitali) oraz zaopatrywanie urazów w zakresie możliwym do zrealizowania w warunkach polowych. 

   

  Centrum Dowodzenia: czyli dyspozytorzy, którzy kierują bieżącą pracą wszystkich zespołów.

  Zespoły terenowe: to zespoły piesze, które w 6 lokalizacjach pozostają w gotowości. Zespół terenowy to taki „pierwszy front" - odpowiada za weryfikację zgłoszeń z terenu imprezy i najczęściej jako pierwszy udziela pomocy.

  Zespół "Scena": zadaniem tego zespołu jest weryfikacja zgłoszeń z obszaru sceny (ten zespół pracuje tylko w czasie koncertów).

  Szpital polowy: Zadaniem szpitala polowego jest ocena pacjentów, stabilizacja ich stanu, zaopatrzenie w zakresie możliwym do realizacji w warunkach polowych, a w razie potrzeby transport do szpitali zewnętrznych.

  Zespoły wyjazdowe:  to zarówno quady (TRX-y) do transportowania na terenie festiwalu, jak i ambulanse do transportowania pacjentów z terenu imprezy do szpitali zewnętrznych.

  Grupa administracyjna: Administracja zajmować się będzie, gospodarowaniem lekami i środkami medycznymi, a także nadzorem nad prawidłowością dokumentacji medycznej.

  Technicy Magicy: techniczne wsparcie całego zabezpieczenia.

 • Liderzy grup

  (w nawiasie ilość osób w grupie)

   

  Szpital polowy:

  Barbara Kołek   (40+2)
             

  Zespoły wyjazdowe             

  Grzegorz T.  Dokurno  (80+2)

              

  Kierownicy punktów terenowych:

  Punkt Hel – Magdalena Tańska (18+1) - GRUPA ZAMKNIĘTA 

  Punkt Gucio - Michał Pezda (18+1) - GRUPA ZAMKNIĘTA 

  Punkt Grabik – Teodor Skoczyński (18+1)  - GRUPA ZAMKNIĘTA 

  Punkt Kriszna - Grzegorz Firlik (18+1) - GRUPA ZAMKNIĘTA 

  Punkt RUR – Dariusz Micka  (18+1) - GRUPA ZAMKNIĘTA 

  Punkt Kropka – Michał Kaczmarczyk (18+1) - GRUPA ZAMKNIĘTA 

             

  Grupa "Scena":

  Marek Domaradzki (14+1) - GRUPA ZAMKNIĘTA 

                                                                                                                                               

  Grupa administracyjna

  Joanna Pręga  (6+1)

   

  Technicy Magicy

  Rafał Denkiewicz (6+1)

Jak zgłosić się do Medycznego Patrolu?
 • Jeśli kiedykolwiek brałeś udział w zabezpieczeniu medycznym organizowanym przez Fundację WOŚP - nawet jeśli nie należysz do Pokojowego Patrolu

  W tym roku zgłaszasz się poprzez swoje konto w Bazie Pokojowego Patrolu. Rejestracja będzie dwuetapowa.

   

  1 etap:

  • Wejdź na www.patrol.wosp.org.pl 
  • Uaktualnij swoje dane
  • Przejdź do zakładki IMPREZY
  • Kliknij 24. Pol’and’Rock Festival 2018 Medyczny Patrol
  • Pobierz formularz zgłoszeniowy
  • Wydrukuj  i podpisz formularz zgłoszeniowy
  • Zeskanuj lub zrób zdjęcie formularza
  • Podepnij skan/zdjęcie formularza
  • Kliknij  „Wyślij zgłoszenie”
  • Potwierdzenie zgłoszenia otrzymasz w ciągu kilku dni

   

  2 etap:

  W Bazie Patrolu wybierz Lidera. 

 • Jeśli nigdy nie brałeś udziału w zabezpieczeniu medycznym organizowanym przez Fundację WOŚP.

  Rejestracja będzie miała trzy etapy:

  1 etap:

  • Zarejestruj się na patrol.wosp.org.pl 
  • po zaakceptowaniu przez nas Twojej kandydatury, możesz przejść do drugiego etapu.

   

  2 etap:

  • Wejdź na patrol.wosp.org.pl 
  • Przejdź do zakładki IMPREZY
  • Kliknij 24. Pol’and’Rock Festival 2018 Medyczny Patrol
  • Pobierz formularz zgłoszeniowy
  • Wydrukuj  i podpisz formularz zgłoszeniowy
  • Zeskanuj lub zrób zdjęcie formularza
  • Podepnij skan/zdjęcie formularza
  • Kliknij  „Wyślij zgłoszenie”
  • Potwierdzenie zgłoszenia otrzymasz w ciągu kilku dni

   

  3 etap:

  Bazie Patrolu wybierz Lidera. 

   

  Jeśli nigdy nie brałeś udziału w zabezpieczeniu medycznym lub jesteś po recertyfikacji KPP, prześlij dyplom/zaświadczenie na [email protected]

Zobacz też