23. Przystanek Woodstock

Dołącz do nas!

 

Rozpoczynamy nabór do grup medycznych na 23. Przystanek Woodstock 2017!

 

Kogo szukamy?

 

- do grup medycznych (zespoły terenowe, wyjazdowe i szpital):

Podstawowym warunkiem przyjęcia do każdej grupy medycznej jest posiadanie wykształcenia medycznego (ratownik medyczny, pielęgniarka, położna, lekarz). Najlepiej z doświadczeniem, choć nie jest to wymóg formalny. Dodatkowo osoby, które chcą pracować w zespołach wyjazdowych - pożądane jest posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

 

Osoby, które mają tylko Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy również mogą się zgłosić, ale tylko wtedy, gdy ukończyli szkolenie Pokojowego Patrolu (www.wosp.org.pl/pokojowy-patrol) i brali udział w Przystanku Woodstock przynajmniej raz jako wolontariusz. Ratownicy KPP mogą pracować tylko w zespołach terenowych.

 

Studenci kierunków medycznych, z uwagi na brak jakichkolwiek uprawnień, nie są przyjmowani. Nie przyjmujemy również studentów w ramach praktyk (często dostajemy takie zapytania). Zapraszamy w struktury zabezpieczenia po uzyskaniu dyplomu. A wcześniej zachęcamy do ukończenia szkolenia Pokojowego Patrolu.

 

- do grup niemedycznych (administracyjna i technicy):

Wolontariuszy Pokojowego Patrolu, którzy odnajdą się w zarządzaniu magazynem z lekami, pracą z dokumentacją personalną lub medyczną (administracja) lub kogoś kogo śmiało możemy nazwać „złota rączka”, który nie boi się wyzwań technicznych (technicy)

 

 

Terminy: Czekamy na Wasze zgłoszenia do 30 czerwca 2017! 

 

Wysyłając zgłoszenie, deklarujecie swoją obecność w Kostrzynie nad Odrą od 31 lipca od godziny 9:00 (poniedziałek) do 6 sierpnia do godziny 16:00 (niedziela).

 

 

 

Struktura zabezpieczenia medycznego:

 

Działanie zabezpieczenia medycznego na terenie Przystanku Woodstock ma na celu przede wszystkim selekcjonowanie pacjentów, którzy potrzebują opieki medycznej (opieka nad nimi i transport do szpitali) oraz zaopatrywanie urazów w zakresie możliwym do zrealizowania w warunkach polowych. Żeby wypełnić nasze zadania powstaje struktura, która składa się z następujących elementów:

 

Centrum Dowodzenia: czyli dyspozytorzy, którzy kierują bieżąca pracą wszystkich zespołów.

Zespoły terenowe: to zespoły piesze, które w 8 rozsianych po terenie lokalizacjach pozostają w gotowości. Zespół terenowy to taki „pierwszy front" - odpowiada za weryfikację zgłoszeń z terenu imprezy i najczęściej jako pierwszy udziela pomocy.

Zespół "Scena": zadaniem tego zespołu jest weryfikacja zgłoszeń z obszaru sceny (ten zespół pracuje tylko w czasie koncertów), a także ewakuacja osób potrzebujących pomocy z obszaru dużego zagęszczenia tłumu.

Szpital polowy: mimo że mieści się hali namiotowej, to standardem i organizacją pracy zbliżony do małego SORu. Zadaniem szpitala polowego jest ocena pacjentów, stabilizacja ich stanu, kwalifikowanie do dalszych działań medycznych, zaopatrzenie w zakresie możliwym do realizacji w warunkach polowych, a w razie potrzeby kwalifikacja do transportu do szpitali zewnętrznych.

Zespoły wyjazdowe: - to zarówno quady (TRX-y) do transportowania na terenie festiwalu, jak i ambulanse do transportowania pacjentów z terenu imprezy do szpitali zewnętrznych.

Grupa administracyjna – mimo, że niewidoczni, ale z bardzo odpowiedzialnymi i potrzebnymi zadaniami. Administracja zajmować się będzie dokumentacją personalną, gospodarowaniem lekami i środkami medycznymi, a także nadzorem nad prawidłowością dokumentacji medycznej.

Technicy Magicy – techniczne wsparcie całego zabezpieczenia.

 

 

Liderzy poszczególnych grup

(w nawiasie ilość osób w grupie)

 

Szpital polowy:

Marek „Brzostek” Brzostowicz (20+1)

            Kamil „Koziak” Kozłowski (20+1)
           

Zespoły wyjazdowe  (80+2):

            Grzegorz T.  Dokurno

            Andrzej „Sasek” Saski   

 

Kierownicy punktów terenowych:

            Punkt Hel – Michał „Kret” Jurczak (18+1)

            Punkt Gucio - Michał „Wodzu” Pezda (18+1)

            Punkt Grabik – Krzysztof „Refaston” Wawrzynkiewicz (10+1) 

            Punkt Gastro – Piotr „Sędzia” Sałaciński (12+1)

            Punkt Kriszna - Grzegorz „Bubel” Suchański (18+1)

            Punkt RUR – Jakub „Niedźwiedź”  Wachnicki  (18+1)

           Punkt Kropka – Michał „Młody” Kaczmarczyk (18+1)

           Punkt Łajka – Bartek Junkier (10+1)

 

Grupa "Scena":

            Bartek „Ninja” Miazgowski (14+1)

 

Grupa administracyjna/ Technicy Magicy

Monika „Mańska” Domańska (12+1)

 

 

Jak się zgłosić do Medycznego Patrolu?

 

Jeśli należysz do Pokojowego Patrolu

W tym roku zgłaszasz się poprzez swoje konto w Bazie Pokojowego Patrolu. Rejestracja będzie dwuetapowa.

1 etap:

 

2 etap:

W Bazie Patrolu wybierz Lidera: 

  • Wejdź na www.patrol.wosp.org.pl 
  • Uaktualnij swoje dane 
  • Przejdź do zakładki IMPREZY
  • Kliknij 23. Woodstock Festiwal
  • Pobierz formularz zgłoszeniowy
  • Wydrukuj  i podpisz formularz głoszeniowy
  • Zeskanuj lub dołącz zdjęcie formularza
  • Podepnij skan/zdjęcie formularza
  • Kliknij  „Wyślij zgłoszenie
  • Potwierdzenie zgłoszenia otrzymasz w ciągu kilku dni


 

Jeśli nie należysz do Pokojowego Patrolu

Osoby z wykształceniem medycznym (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny), które nie należą do Pokojowego Patrolu prosimy o przesłanie na [email protected]
 

- wypełniony i zeskanowany Kwestionariusz i Oświadczenie - niezależnie od tego, czy w przeszłości już to wypełnialiście,
- kilka słów na temat Waszego doświadczenie w pracy medyka (ukończone kursy, szkolenia, staże, doświadczenie zawodowe - CV),
- kopię dyplomu oraz prawa do wykonywania zawodu - dotyczy lekarzy i pielęgniarek

 

Ważne – w mailu napiszcie informację, do którego Lidera chcecie się zgłosić.

 

 

Przyjmujemy tylko komplety dokumentów. Niekompletne zgłoszenia nie będą przez nas rozpatrywane, dlatego sprawdźcie proszę, czy wysyłacie wszystkie wymagane dokumenty.

 

Do zobaczenia na 23. Przystanku Woodstock! 

 

Aktualności
2018-04-23 11:00:58

Rozpoczął się 50. Konkurs Ofert Fundacji WOŚP

W sumie kupionych zostanie 5.343 urządzenia medyczne. Jednym z kluczowych zakupów w tym konkursie ofert będzie pozyskanie, w ramach akcji „Leczyć z miłością” – 4.317 leżanek oraz rozkładanych foteli dla rodziców.

Zobacz też