Kontakt
Numer konta:    11 1240 1053 1111 0010 6520 8291

Lista sztabów


Poniżej znajdziesz listę sztabów najbliższego Finału. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem - zgłoś się do najbliższego sztabu. Pamiętaj - sztaby skarbon stacjonarnych i sztaby imprez zamkniętych - nie rekrutują wolontariuszy.

# Miejscowość Nazwa Sztabu Szef Sztabu Dane Kontaktowe Internet