Polityka prywatności

Celem zapewnienia najwyższej jakości usług, wykorzystujemy informacje przechowywane w Twojej przeglądarce internetowej

 


Polityka Prywatności 


Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób w jaki Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dominikańskiej 19c, 02-738 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030897, REGON: 010168068, NIP: 5213003700 (dalej zwana „WOŚP”), gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o użytkownikach odwiedzających jej domeny. 


Ochrona prywatności 


WOŚP kładzie ogromny nacisk na poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy. Nie staramy się identyfikować naszych użytkowników, a zbierane, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem. 


 
Gromadzenie danych 


Jak czyni to znaczna część serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Poniżej zamieszczamy zakres informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika) 
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa, 
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, 
 • czas nadejścia zapytania,, 
 • pierwszy wiersz żądania http, 
 • kod odpowiedzi http 
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów 
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik, 
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP 


Nie łączymy powyższych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę WWW. Pliki z logami mogą być analizowane m.in. w celu określenia, częstotliwości odwiedzin konkretnych serwisów oraz znalezienia i identyfikacji potencjalnych błędów. 


Dane osobowe uzyskiwane są jedynie, gdy użytkownik udostępni je w trakcie rejestracji, przesyłając pocztę elektroniczną, wypełniając formularz, składając zamówienia na usługi lub produkty, w zapytaniach o zamawiane materiały oraz w podobnych sytuacjach, w których użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje firmie.  


Gdy dane użytkownika przekazywane są osobom trzecim, aby zrealizować usługę czy dostarczyć produkt lub w innych celach, do których zostało udzielone przez użytkownika upoważnienie, używa się takich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają absolutny rygor przestrzegania odpowiednich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa danych. 


Baza danych pozostaje w WOŚP. Przechowujemy ją w specjalnych  jednostkach przetwarzania danych bądź na serwerach firm działających w naszym imieniu i odpowiedzialnych przed nami. WOŚP nie udostępnia danych osobowych użytkownika stronom trzecim w sposób niezgody z prawem. 


 
Przechowywanie danych 


Logi będą przez nas przechowywane są przez czas nieokreślony i wspierać będą administrowanie serwisem m.in. poprzez generowanie statystyk. Ich zawartość będzie ujawniana wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem. Wasze dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w tylko w celu żądanych przez prze usług lub też w innych celach, na które użytkownik wyraził zgodę. Wyjątek stanowią przypadki, w których prawo przewiduje inaczej. WOŚP dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 


 
Pliki Cookies 


Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach WOŚP nie przechowują żadnych danych osobowych zebranych od użytkowników. 


Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z niektórych funkcji strony. 


Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu. 


Dla poszczególnych serwisów wykorzystujemy następujące pliki Cookies. 

 


wosp.org.pl

 • __cfduid
 • cookie usług firm trzecich wosp.org.pl
 • Plik "__cfduid" jest ustawiany przez usługę CloudFlare w celu identyfikowania zaufanego ruchu internetowego. Nie odpowiada to żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej, a także plik cookie nie przechowuje żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika.

 

 • act
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • c_user
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • datr
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • dpr
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • fr
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • pl
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • pnl_data2
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • presence
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • sb
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • wd
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • x-src
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • xs
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • pnl_data
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • ct0
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • external_referer
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • guest_id
 • cookie usług firm trzecich
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • personalization_id cookie usług firm trzecich .twitter.com cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

woodstockfestival.pl 

 

 • __cfduid
 • cookie usług firm trzecich
 • Plik "__cfduid" jest ustawiany przez usługę CloudFlare w celu identyfikowania zaufanego ruchu internetowego. Nie odpowiada to żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej, a także plik cookie nie przechowuje żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika.

 

 • act 
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • c_user
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • datr 
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • dpr 
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • fr 
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • cookie
 • usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • pnl_data2 
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • presence 
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • sb 
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • wd 
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • x-src 
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • xs 
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • pnl_data
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • ct0 
 • cookie usług firm trzecich .twitter.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • external_referer
 • cookie usług firm trzecich .twitter.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • guest_id 
 • cookie usług firm trzecich .twitter.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • personalization_id
 • cookie usług firm trzecich .twitter.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

kreciola.tv

 • __cfduid
 • cookie usług firm trzecich
 • Plik "__cfduid" jest ustawiany przez usługę CloudFlare w celu identyfikowania zaufanego ruchu internetowego. Nie odpowiada to żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej, a także plik cookie nie przechowuje żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika.

 

 • kreciola_default
 • cooki sesyjne kreciola.tv

 

 • kreciola.tv act
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • kreciola.tv c_user
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • kreciola.tv datr
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • kreciola.tv dpr
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • kreciola.tv fr
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • kreciola.tv pl
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • kreciola.tv pnl_data2
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • kreciola.tv presence
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • kreciola.tv sb
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • kreciola.tv wd
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • kreciola.tv x-src
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • kreciola.tv xs
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

 

 • kreciola.tv pnl_data
 • cookie usług firm trzecich .facebook.com
 • cookie konieczne do realizacji usług firm trzecich

zespoly.wosp.org.pl

 • zespoly_back
 • cookie sesyjne

 

 • __cfduid
 • Plik "__cfduid" jest ustawiany przez usługę CloudFlare w celu identyfikowania zaufanego ruchu internetowego. Nie odpowiada to żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej, a także plik cookie nie przechowuje żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika.

  sztaby.wosp.org.pl
 • _nssquad
 • identyfikator sesji użytkownika. Uwaga: użytkownika strony, niekoniecznie zalogowanego, oczywiście bycie zalogowanym też jest po nim rozpoznawane 

 

 • _csrf-nssquad
 • klucz CSRF

  wolontariusze.wosp.org.pl
 • _nssquad
 • identyfikator sesji użytkownika. Uwaga: użytkownika strony, niekoniecznie zalogowanego, oczywiście bycie zalogowanym też jest po nim rozpoznawane

 

 • csrf-nssquad
 • klucz CSRF 


 
Zawartość strony 


Wszelkie treści oraz zdjęcia, grafiki, schematy, wykresy itp. zamieszczone na stronie oraz przesyłane w formie newslettera stanowią przedmiot praw WOŚP oraz podlegają ochronie prawami autorskimi i własności intelektualnej. 


Prosimy o niekopiowanie, nierozpowszechnianie, niepublikowanie i nieprzetwarzanie zawartości strony w części oraz w całości. Na wykorzystywanie treści oraz pozostałych materiałów musicie uzyskać naszą pisemną zgodę.   


Informacja dotycząca danych osobowych 


Administratorem danych osobowych jest WOŚP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną 


Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. 
  


Odnośniki do innych stron 


Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do strony internetowej WOŚP. Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy zagwarantować wysokich standardów dotyczących prywatności na innych stronach internetowych, do których zamieszczamy linki, ani nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych stron, do których linki zamieszczamy. 


Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności dotyczącej tych stron.  
 


Zmiany 


W przypadku zmiany Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną do niej odpowiednie modyfikacje. 
 


Kontakt  


Jeśli masz pytania lub skargi związane z przestrzeganiem przez nas Polityki Prywatności oraz jeśli masz sugestie lub komentarze, które pozwolą nam podnieść jakość naszej Polityki Prywatności, a także jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z nami: [email protected] 

Aktualności
2018-11-13 15:52:14

"Hej ho, hej ho... do Sztabu by się szło" - Wolontariuszu zgłoś się!

Nie wiesz co robić? Rób dobro! A jeśli Twoim ulubionym zajęciem, tak jak naszym, jest pomaganie, zostań Wolontariuszem 27. Finału WOŚP! Jak? Nic prostszego. Odezwij się!

Zobacz też