Ważne informacje

Ważne informacje

O Fundacji
 • Gdzie jest Fundacja WOŚP?

  Fundacja WOŚP mieści się w Warszawie na ulicy Dominikańskiej 19c. Dokładny adres  i informacje jak dojechać znajdziesz na stronie Kontakt. 

 • Czy Fundacja WOŚP ma regionalne ośrodki?

  Nie, Fundacja WOŚP nie ma regionalnych ośrodków. Nasza siedziba mieści się wyłącznie w Warszawie. Sztaby WOŚP (organizowane podczas Finału) nie są regionalnymi ośrodkami Orkiestry. To miejsca, w których zrzeszają się ludzie chcący przygotować Finał w swojej miejscowości. Działają oni na rzecz Orkiestry, ale nie w jej imieniu.

 • Czy Fundacja działa tylko w czasie Finału i Przystanku Woodstock?

  Nie, Fundacja działa przez cały rok. Oprócz Finałów i Przystanków Woodstock zajmujemy się całoroczną działalnością medyczną. Więcej na ten temat możesz przeczytać TU.

 • Jak skontaktować się z Fundacją?

  Wystarczy wejść na tę stronę internetową (kliknij TU) by uzyskać dostęp do wszystkich możliwych dróg kontaktowania się z nami.

 • Jakie organy kontrolują Fundację WOŚP?

  Fundacja WOŚP każdego roku prowadzi pełną księgowość i skrupulatną sprawozdawczość, nasze raporty i sprawozdania otrzymują wszystkie urzędy sprawujące nadzór nad działaniami WOŚP. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (wcześniej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów wraz z odpowiednim Urzędem Skarbowym – te instytucje prowadzą bieżącą weryfikację naszej działalności. Przeczytaj więcej. 

 • Czy tylko w Polsce organizacje pozarządowe muszą zbierać pieniądze od osób prywatnych, żeby wspierać na przykład służbę zdrowia?

  Na całym świecie ludzie zakładają organizacje pozarządowe, których celem jest wspieranie ważnych dla nich kwestii. Na przykład w Wielkiej Brytanii działa ok. 163 000 organizacji wolontariackich. Ich całkowity przychód to 44 miliardy funtów, dochód od osób indywidualnych 19,4 miliardów funtów a dochód od struktur rządowych/państwowych to 15 miliardów funtów. Organizacje te zajmują się między innymi: usługami socjalnymi, kulturą i rekreacją, zdrowiem. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://data.ncvo.org.uk. Przykładami takich akcji jak nasza są np zbiórki na rzecz Great Ormond Street Hospital czy BBC Children in Need. 

Jak działać z WOŚP
 • Jak mogę wspierać działania WOŚP?

  Możecie razem z nami współpracować ( np. Finał WOŚP, Pokojowy Patrol), ale możesz także przekazać nam darowiznę. Jak nas wspierać - dowiesz się na stronie wspieraj.wosp.org.pl. Bezpośrednią wpłatę na nasze konto możecie dokonać na stronie wplacam.wosp.org.pl.

 • Chcę działać z WOŚP. Jak mogę to zrobić?

  Możliwości działania z Fundacją WOŚP jest bardzo dużo i to na wielu płaszczyznach. Sprawdź naszą listę, wybierz najbardziej odpowiednią dla Was opcję i dołącz do nas.

 • Jak zostać wolontariuszem WOŚP?

  Jeśli chcesz zbierać pieniądze w czasie Finału - zgłoś się do najbliższego sztabu. To od niego dostaniesz najważniejsze rzeczy, które umożliwią Ci kwestowanie: identyfikator, puszkę i serduszka. 

 • Gdzie znajdę listę sztabów WOŚP?

  Listę sztabów najbliższego Finału znajdziesz na naszych stronach internetowych. 

 • Ile trzeba mieć lat, żeby być wolontariuszem WOŚP?

  Każdy może zostać wolontariuszem WOŚP! W przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny musi podpisać Oświadczenie Wolontariusza. 

 • Czy osoby niepełnoletnie mogą zbierać pieniądze na WOŚP?

  Oczywiście! Pamiętaj jednak, że wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-go roku życia, kwestują pod warunkiem, że towarzyszy im osoba pełnoletnia, której dane zostały wcześniej zgłoszone Szefowi Sztabu.

 • Gdzie zbierają wolontariusze WOŚP?

  Wolontariusze zbierają pieniądze w rejonie działania swojego sztabu tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi – nie kwestują „pukając do drzwi”. 

 • Czy dostanę podziękowanie lub zaświadczenie, że brałem/am udział w WOŚP?

  Do Sztabu zostaną przesłane blankiety rozliczeń-podziękowań wolontariuszy, Szef Sztabu zobowiązany jest przekazać je wolontariuszom. Podziękowanie jest dowodem, że dana osoba kwestowała podczas Finału, w związku z czym Fundacja nie wystawia osobnych zaświadczeń potwierdzających iż dana osoba była wolontariuszem. 

Sprzęt od WOŚP
 • W jaki sposób szpitale starają się o sprzęt od Fundacji WOŚP?

  • Prośbę zgodną z tematem ostatniego Finału WOŚP lub któregoś z programów medycznych prowadzonych przez WOŚP należy przysłać na piśmie pocztą (wymagany podpis dyrektora).
  • Prośbę należy uzasadnić opisując sytuację danego oddziału szpitalnego poprzez wskazanie posiadanej aparatury i sprzętu oraz potrzeb, określając również ilość leczonych pacjentów oraz wszystkie inne okoliczności uzasadniające potrzebę doposażenia oddziału.
  • Należy określić dokładnie formę organizacyjno-prawną szpitala lub jednostki zgłaszającej prośbę tj. podstawę prawną prowadzonej działalności leczniczej – załączyć: odpowiednie dokumenty (poświadczone z zgodność z oryginałem) oraz oświadczenie o nieodpłatnym świadczeniu usług w danej dziedzinie na podstawie umowy z NFZ.

  Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na stronie poświęconej działalności medycznej.

 • Na jakich warunkach przekazywany jest sprzęt od WOŚP?

  Każde urządzenie medyczne przekazywane jest szpitalom w darze. Jako darczyńca, Fundacja zastrzega sobie jednak prawo kontrolowania obdarowanego (klauzule w umowie darowizny). Ponadto nakłada na obdarowanego, zgodnie z art. 893 k.c., obowiązek wykonania szeregu poleceń. Polecenia Fundacji zawarte w umowie darowizny znajdziecie na stronie www.wosp.org.pl/medycyna/sprzet

Finanse
 • Ile pieniędzy z Finału przeznaczanych jest na wsparcie Przystanku Woodstock?

  Koszty organizacji Przystanku Woodstock i częściowo Finału - tak jak koszty działalności administracyjnej –  nie są pokrywane ze środków pochodzących z Finału,  ale z darowizn celowych oraz wpłat sponsorów, o których Fundacja każdorazowo zabiega. Więcej informacji o naszych rozliczeniach znajdziecie TUTAJ. 

 • Ile kosztuje organizacja Finałów WOŚP w poszczególnych miejscowościach? Czy to prawda, że sztaby wydają więcej na organizację imprezy niż zbierają pieniędzy?

  Wszystkie koszty organizacji Finału sztaby pokrywają nie z pieniędzy zebranych w czasie Finału a z pieniędzy pozyskanych specjalnie na ten cel od sponsorów. Sztaby są zobowiązane do maksymalnej oszczędności środków finansowych przeznaczonych na zorganizowanie zbiórki publicznej i imprez jej towarzyszących, tj. do minimalizowania jej kosztów. W przypadku organizowania imprez takich jak np. koncerty szefowie sztabów są proszeni o to, żeby nie wypłacali honorariów zgodnie z ideą "Gram w finale - nie biorę kasy". Sztab może jedynie zwracać wykonawcom faktycznie poniesione przez nich koszty związane z wzięciem udziału w trakcie imprez (np. zwrot kosztów podróży). Bardzo często do udziału w organizacji imprez włączają się także miasta i lokalne ośrodki, które w Finale WOŚP widzą możliwość promocji miasta czy działań ośrodków kultury, sportu. Finał WOŚP w wielu miejscowościach jest szansą na spotkanie się i integrację ich mieszkańców. Więcej na temat organizacji Finałów w poszczególnych miastach dowiesz się z artykułu Gazety Wrocławskiej Ile kosztuje WOŚP? Jak wiele trzeba wydać, żeby dużo zebrać do puszek Wielkiej Orkiestry?. 

 • Na co Fundacja przeznacza pieniądze uzyskane w czasie Finału?

  Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej przeznacza na realizację celu danego Finału, czyli przede wszystkim na zakup sprzętu medycznego, finansowanie programów medycznych oraz częściowo na koszt organizacji Finału (m.in. koszt wydruku serduszek, plakatów, koszt obsługi wolontariatu, koszt transportu i usług przewozowych, czy koszt telekomunikacji). Wszystko to bardzo szczegółowo wykazujemy w publikowanych sprawozdaniach ze sposobu wydatkowania zebranych środków, a także na stronie www.nacoidamojepieniadze.wosp.org.pl. 

 • Czy to prawda, że WOŚP przekazuje na sprzęt tylko 50% uzbieranych pieniędzy?

  Fundacja WOŚP oprócz pieniędzy zebranych w czasie Finałów otrzymuje także przez cały rok darowizny od osób indywidualnych, wsparcie ze strony sponsorów, odsetki od lokat bankowych, a także jako organizacja pożytku publicznego pozyskuje środki w ramach 1%.  

  Fundacja WOŚP ok. 92 proc. zebranych środków przeznacza na bezpośrednią pomoc charytatywną; koszty administracyjne to jedynie ok. 8 proc. - wynika ze sprawozdania za 2012 r., które Fundacja złożyła w resorcie pracy i polityki społecznej. "Te dane mówią o wyjątkowo dużej skuteczności Fundacji" - ocenił rzecznik ministerstwa Janusz Sejmej. Jak dodał, jest to jeden z najwyższych wyników wśród fundacji i stowarzyszeń, jeśli chodzi o stosunek kosztów do wartości przekazywanej pomocy. Przeczytaj "Resort Pracy: ok 8 proc. środków to koszty administracyjne WOŚP".

   

 • Czy Fundacja WOŚP odmówiła pokazania sądowi w Złotoryi ksiąg rachunkowych?

  Przez cały czas trwania tego procesu z blogerem przekazywaliśmy dokumenty na prośbę sądu. Fundacja dostarczyła do sądu 13 dokumentów zawierających m.in. szczegółowe zestawienia operacji finansowych wraz z uzasadnieniem. W czasie procesu właśnie na podstawie tych dokumentów bloger wyciągał fragmenty, manipulował, dorabiając do nich swoją ideologię. Chcąc pokazać swoją przejrzystość dawaliśmy hejterowi oręż do kolejnych ataków nienawiści. Dlatego poprosiliśmy sąd, żeby analizą kolejnych dokumentów zajmował się sądowy biegły, audytor, fachowiec. Więcej przeczytaj TUTAJ. 

Transmisje
 • Czy TVP ponosiła koszty transmisji Finału WOŚP?

  Od kilku lat wpływy z reklam wykupionych z okazji transmisji Finału WOŚP w TVP znacznie przewyższały koszty produkcji tego przedsięwzięcia poniesione przez telewizję publiczną. TVP zyskiwało więc na transmitowaniu naszej akcji. 

  Podczas 24. Finału koszty Telewizji Polskiej wyniosły 691 300 PLN, wpływy z reklam 1 130 000 PLN, różnica wyniosła więc +438 700 PLN. 

 • Czy Fundacja WOŚP zerwała współpracę z TVP?

  Nie, Fundacja WOŚP nie zerwała współpracy z TVP. Ze strony Fundacji, 14. września 2016 roku, wystosowano list do Telewizji Polskiej S.A z zapytaniem o współpracę. Odpowiedź nie pojawiła się przez ponad miesiąc. Odpowiedziała za to telewizja TVN, która została zaprezentowana jako oficjalny nadawca 17. października 2016 r. 

  Nie oznacza to jednak całkowitego zakończenia współpracy z Telewizją Polską. Z listu przesłanego przez Prezesa TVP S.A, Jacka Kurskiego, wynika że Telewizja Polska "nie uchyli się od informowania o przebiegu i rezultacie corocznej zbiórki Orkiestry na swoich antenach". Więcej informacji na stronie wosp.org.pl

   

 • Jaką oglądalność miał zeszłoroczny Finał WOŚP?

  Na podstawie danych Nielsen Audience Measurement wynika, że 24. Finał na czterech antenach TVP oglądało średnio prawie 1,2 mln widzów. Szczegółowe informacje na stronie internetowej media2.pl.

 • Czy to prawda, że Fundacja WOŚP jako jedyna korzystała z pomocy TVP i transmitowała swoje akcje?

  Fundacja WOŚP nie była jedyną organizacją z transmisją na antenie Telewizji Polskiej. Oprócz Fundacji WOŚP Telewizja Polska transmitowała także takie akcje jak Szlachetna Paczka czy Festiwal Zaczarowanej Piosenki - Fundacji Mimo Wszystko, w które angażowała się także bezpośrednio Fundacja WOŚP, jak i jej pracownicy. 

  Dodatkowo, Telewizja Polska, Polskie Radio oraz spółki publicznej radiofonii regionalnej mają obowiązek nadawać audycje informujące o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego: 

  • w przypadku audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych jednostce publicznej radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego – nie mniej niż 9 minut w dobowym czasie nadawania;
  • w przypadku audycji przygotowywanych przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji, w szczególności w formach: audycji informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych – nie mniej niż 30 minut w ciągu tygodnia.

  Źródło: Obwieszczenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22. listopada 2013 r

   

Przystanek Woodstock
 • Dlaczego Fundacja WOŚP organizuje Przystanek Woodstock?

  Przystanek jest podziękowaniem za zaangażowanie w zimową zbiórkę Fundacji WOŚP. Jego organizacja jest więc bez wątpliwości jednym ze statutowych zadań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

  Paragraf 9 Statutu WOŚP mówi, iż Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez „skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych , intelektualnych i naukowych”.

  Przystanek Woodstock jest najlepszym sposobem na skupianie wokół idei Fundacji WOŚP setek tysięcy polskiej młodzieży. W trakcie festiwalu podejmowane są działania przeciwko przemocy, przeciwko narkotykom i przeciwko zagrożeniem niesionym przez uzależnienia. Propagowana jest aktywność społeczna. Elementami festiwalu są spotkania z różnymi kulturami, religiami, i poglądami gości uczestniczących w spotkaniach z uczestnikami imprezy.  Na Przystanku działalność społeczną prowadzi kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Rozwijane są także postawy proekologiczne.

 • Czy muszę mieć 18 lat, żeby pojechać na Przystanek Woodstock?

  Nie, na Przystanek Woodstock może przyjechać każdy bez względu na wiek. Jeśli jesteś jednak osobą niepełnoletnią zachęcamy do odwiedzenia nas z dorosłym opiekun

 • Co zrobić, żeby zagrać na Woodstocku?

  Zagranie na scenie Przystanku Woodstock to marzenie wielu zespołów. Tak naprawdę wcale nie jest to takie trudne! Wystarczy wziąć udział w Eliminacjach do Przystanku Woodstock. Każdy może wziąć udział w woodstockowych Eliminacjach - należy tylko wysłać płytę swojego zespołu na adres Fundacji WOŚP (ul. Dominikańska 19 C, 02-738 Warszawa, z dopiskiem "Eliminacje do Przystanku Woodstock").

 • Chciałbym pomóc organizować Przystanek Woodstock

  Jeśli chcesz pomóc w organizacji Przystanku Woodstock zapraszamy na szkolenie Pokojowego Patrolu. To grupa ludzi, którzy ukończyli nasze weekendowe szkolenie w Centrum Wolontariatu Szadowo-Młyn. Przez trzy dni spędzone  w lesie nauczyli się elementów team-buildingu, surviwalu, ukończyli kurs służb informacyjnych na imprezach masowych i kurs pierwszej pomocy. Po otrzymaniu czerwonej koszulki i certyfikatu stają się częścią ekipy, która potem pracuje z nami przez cały rok przy wszystkich podejmowanych przez nas działaniach, ale przede wszystkim w czasie Przystanku Woodstock i Finału. Dowiedz się więcej na temat ich działan. 

Historia WOŚP
 • Jak to się wszystko zaczęło?

  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została zarejestrowana w Warszawie 2 marca 1993 roku. Jej założycielami są Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Paweł Januszewicz, Walter Chełstowski, Beata Bethke. Dopiero po pierwszym Finale, który miał miejsce 3 stycznia 1993 roku, WOŚP została zarejestrowana w sądzie. Jurek o początkach: Wcześniej w ogóle nie myśleliśmy o tym, żeby zakładać Fundację, a pierwsza zbiórka pieniędzy była organizowana w oparciu o potrzeby kardiochirurgii dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. To właśnie tam istniała fundacja, która już od pewnego czasu zbierała pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.
   

  Kiedy ogłosiliśmy w telewizyjnym programie Róbta co chceta zaproszenie do pierwszego Finału, myśleliśmy o jednorazowym happeningu i wielkiej zabawie, która miała przynieść wymierne korzyści. Ale jakie? Tego nikt nawet nie przewidywał. Sukces pierwszego Finału pozwolił na podział zebranych pieniędzy pomiędzy wszystkie ośrodki kardiochirurgii dziecięcej w Polsce. Tym samym akcja nabrała znaczenia ogólnopolskiego, a nasze pierwsze zakupy w sposób istotny wpłynęły na poprawę pracy polskich kardiochirurgów dziecięcych.
   

  Sukces Pierwszego Finału spowodował, że postanowiliśmy powołać do życia Fundację, która podjęłaby się zorganizowania następnego Finału. Czyli poszliśmy za ciosem.
   

 • Kto założył Fundację WOŚP?

  Założycielami Fundacji WOŚP są Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Paweł Januszewicz, Walter Chełstowski, Beata Bethke.

 • Kiedy po raz pierwszy użyto nazwy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?

  Nazwa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz pierwszy została użyta w programie telewizyjnym Róbta co chceta, czyli  rock’n’rollowa jazda bez trzymanki, w ferie bożonarodzeniowe 1991 roku. Autorem nazwy jest Jurek Owsiak.

O Jurku
 • Czym zajmuje się Jurek i co robi poza Fundacją?

  Jurek Owsiak w Fundacji WOŚP jest wolontariuszem, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. 

  Jurek jest jednym z założycieli Fundacji, a także pomysłodawcą i organizatorem największego festiwalu open-air w Europie, Przystanku Woodstock. 
   

  Na początku lat 90-tych, na antenie legendarnej Rozgłośni Harcerskiej założył Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników, którego członkami są wszyscy świadomi istnienia Towarzystwa, a tym samym czytelnicy niniejszej strony. W związku z tym możecie własnoręcznie wykonać swoje legitymacje.

  Jerzy Owsiak jest Prezesem Zarządu Złotego Melona. Złoty Melon to spółka, w której Fundacja WOŚP posiada 100% udziałów. Więcej o Złotym Melonie przeczytacie poniżej. 
   

  Jurek interesuje się sztuką – kolekcjonuje grafiki, rysunki i obrazy. Poza tym gra na perkusji, dużo czyta i podróżuje.

  Jurek od kilku lat prowadzi odpłatnie wykłady motywacyjne, w których przekazuje swoją wiedzę jako lider, człowiek sukcesu, współtwórca bardzo wielu projektów społecznych i kreator wielu pomysłów. Oferta ta skierowana jest przede wszystkim do dużych firm i przedsiębiorców zarządzających dużymi zasobami ludzkimi, którzy inwestują w dodatkowe narzędzia do motywacji swoich pracowników. Proszę pamiętać, ze w przeszłości Jurek pracował jako psychoterapeuta. Jest to jego jedno z, i jak sam mówi - bardzo dobre, źródło utrzymania. Więcej o Jurku dowiecie się także na jego stronie na Facebooku. 

 • Czym zajmował się Jurek przed założeniem Fundacji?

  Jurek ukończył liceum ekonomiczne mieszczące się przy ul. Chłodnej w Warszawie. Wszelkie próby podjęcia nauki na studiach niestety nie powiodły się, o co Jurek nie ma pretensji, bo jak sam mówi – dzięki temu jego losy potoczyły się tak, a nie inaczej. Próbował bez efektu swoich sił na uczelniach artystycznych – Akademia Sztuk Pięknych, a także na takich kierunkach jak filozofia, resocjalizacja, psychologia. Pod koniec lat 70-tych, tak jak wielu młodych ludzi, dostał powołanie do wojska, które wtedy było służbą obowiązkową z mianem „zaszczytna”. Obowiązek ten trwał dwa lata. Na szczęście służba wojskowa w przypadku Jurka trwała jedynie 3 miesiące, z czego półtora miesiąca spędził w jednym z największych polskich szpitali psychiatrycznych w Choroszczy, symulując chorobę psychiczną. Skutecznie, ponieważ został zwolniony ze służby, ale tylko na rok. To spowodowało, że z pacjenta, który przez ten rok miał się w Warszawie leczyć, stał się psychoterapeutą. Ukończył kursy jako amator/wolontariusz, pracował z grupą profesjonalistów leczących osoby z problemami psychiatrycznymi. Był to zwrotny punkt w jego życiu. Z wielkim szacunkiem wspomina swoich nauczycieli, którym byli m.in. Jan Kelus, Ryszard Praszke, Wojtek Ajchelberger, Jacek Santorski, Andrzej Samson czy Hans Peter.

   

  Oprócz ludzi z problemami psychiatrycznymi niezwykle ważnym momentem była praca w Ośrodku Resocjalizacyjnym na warszawskiej Pradze, przy ul. Brzeskiej. Jurek działał tam z młodzieżą, która skazana przez sąd dla nieletnich, resocjalizowana była przez grupę psychologów pod wodzą Austriaka Hansa Petera.
   

  Poza tym Owsiak wraz z przyjaciółmi realizował się w działalności teatrów studenckich - najpierw SAB (Studio Artystyczno-Badawcze) prowadzone przez absolwenta warszawskiej ASP Ryszarda Kryske, a następnie w Teatrze Rekro. Wszystkie te działania umocowane były w ruchu studenckim, który w latach 80-tych był niezwykle ważnym elementem tworzącym polską kulturę.

   

  W 1976 roku Jurek wziął ślub ze swoją „klasową koleżanką”, Lidią, popularnie zwaną Dzidzią. Jego żona pozostała przy swoim nazwisku Lidia Niedźwiedzka-Owsiak. Jest absolwentką warszawskiego SGPiS, wydziału turystyki. Pod koniec lat 70-tych Jurek podjął się stałego zajęcia w Pracowni Witraży p. Teresy Marii Reklewskiej. Zdobył tam  uprawnienia mistrzowskie w cechu witrażystów. Założył własną pracownię i uruchomił ją dokładnie 13 grudnia 1981 r. Z wielkimi bólami i trudnościami tamtych dni pracownię prowadził do 1994 roku, kiedy przekazał ją swojemu bratu, Andrzejowi. Powodem  rezygnacji była propozycja ze strony TVP. W 1991 r. Jurek został zaproszony do prowadzenia autorskiego programu „Róbta co chceta, czyli rock’n’rollowa jazda bez trzymanki”.
   

  Jednocześnie z rozgłośni harcerskiej przeniósł się na stałe do Programu III Polskiego Radia, gdzie prowadził autorską audycję w magazynie „Brum”. Program „Róbta co chceta”, który tworzył wraz z Walterem Chełstowskim, realizowany był do 1996 roku i zdobył wszystkie ówczesne telewizyjne nagrody. Był to cotygodniowy (emisja w niedzielę) 20-minutowy magazyn adresowany do młodych ludzi, w którym prezentowano polską muzykę rockową, do którego zapraszano ciekawych gości i który miał atmosferę happeningu, czyli kontrolowanego bałaganu w studio. Współprowadzącą całego zamieszania była Agata Młynarska. Po roku emisji „Róbta co chceta” zaproponowano Jurkowi (wtedy jednorazowo), promocję telewizyjną akcji o dziwnej nazwie „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.
   

  Od samego początku na termin Finału przyjęto styczeń i od samego początku wyraźnie wskazywano cel zbiórki i sposób jej przeprowadzenia, który nie zmienił się do dnia dzisiejszego. W ten sposób zorganizowano pierwszą publiczną zbiórkę, w styczniu 1993 roku, i dopiero pół roku później, w czerwcu 1993 roku, zarejestrowano Fundację, której Owsiak stał się prezesem Zarządu.


  Ważnym wydarzeniem w jego działalności było także objęcie stanowiska dyrektora artystycznego festiwalu muzyki rockowej w Jarocinie. Wraz z Walterem Chełstowskim, dyrektorem generalnym festiwalu, pełnił tę funkcję w 1991 i 1992 roku, wyciągając Jarocin z lekkiej zapaści organizacyjnej.
   

  W 1994 roku Jurek wyjechał ze swoją ekipą telewizyjną na festiwal Woodstock do USA, który zorganizowany został po 25 latach od legendarnego Woodstock’69. Z czysto reporterskiej wizyty narodził się pomysł zorganizowania polskiego festiwalu Przystanek Woodstock, którego pierwsza edycja miała miejsce w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim w 1995 roku, i który do dziś organizowany jest w niezmienionej formie. Przystanek Woodstock to jeden z największych festiwali na świecie.
   

  Oprócz Jarocina i Przystanku Woodstock Jurek był współorganizatorem takich zdarzeń jak „Letnia zadyma w środku zimy” (27 stycznia 1989 r., wydawnictwa: 2-płytowy analogowy album w wydawnictwie Pronit oraz pierwsze muzyczne wydawnictwo VHS w Polsce),  „Zadyma na Torwarze” (12 października 1989 r.), „Kręcioła – cyrk Intersalto” (1990 r.), „50 rock'n'rolli na 1 maja” (1990 r., klub Fugazi), trasę koncertową WOŚP (1993 r.) czy Koncerty Bożonarodzeniowe i Wielkanocne WOŚP (w latach 2000, 2001, 2002).

   

   

 • Ile Jurek Owsiak zarabia w Fundacji? Ile Jurek zarabia na Finale WOŚP i Przystanku Woodstock?

  Jak wyjaśniliśmy wcześniej, Jurek od początku Fundacji nie pobiera żadnego wynagrodzenia oraz żadnych dodatkowych gratyfikacji, premii, świadczeń, nagród czy honorariów. Jest to wykazywane w standardowych oświadczeniach finansowych, które Fundacja przedstawia odpowiednim urzędom skarbowym.
   

  Jako Prezesowi Zarządu WOŚP Jurkowi przysługuje jedynie samochód służbowy (wykorzystywany do obsługi szkoleń organizowanych przez WOŚP) oraz telefon.

  Jerzy Owsiak jest Prezesem Zarządu Złotego Melona. Złoty Melon to spółka, w której Fundacja WOŚP posiada 100% udziałów. Więcej o Złotym Melonie przeczytacie poniżej. 
   

  Jeżeli w tej sprawie cokolwiek zmieniłoby się w przyszłości, Fundacja będzie zobowiązania do zakomunikowania tego do publicznej wiadomości.

  Przeczytaj oświadczenie Jurka Owsiaka. 

 • Czy Róbta co chceta to motto życiowe Jurka Owsiaka?

  „Róbta co chceta” nigdy nie było mottem, ideologią, czy odezwą Jurka Owsiaka do narodu. Był to jedynie tytuł programu telewizyjnego, produkowanego na początku lat 90-tych przez TVP2. Pełny tytuł programu brzmiał „Róbta co chceta, czyli rock’n’rollowa jazda bez trzymanki”. Program od wielu lat nie jest już emitowany i dziś stanowi jeden z elementów historii rozwoju niezależnej telewizji w Polsce po 1989 roku.
   

  Jurek wielokrotnie podkreślał, że jest to wyłącznie tytuł programu i absolutnym nadużyciem było i jest sugerowanie, że to motto życiowe Jurka. 24 lata działalności Fundacji nie tylko w zakresie ratowania życia ludzkiego, wyraźnie pokazało, jaka filozofia towarzyszy jego działaniom – filozofia przyjaźni, dobra, wzajemnego zrozumienia i szacunku dla inności, ale także nietolerowania zjawisk dyskredytujących człowieka ze względu na jego rasę, wyznanie czy przekonania polityczne.

 • Czy rodzina Jurka pracuje w Fundacji?

  Żona Jurka, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, popularnie nazywana Dzidzią, związana jest z Fundacją od samego początku. Zasiada także w Zarządzie Fundacji, za co nie otrzymuje wynagrodzenia. Od kilkunastu lat jest także etatowym pracownikiem Fundacji, zajmuje stanowisko dyrektora do spraw medycznych  Było to postanowienie całej Fundacji, która zdecydowała, że ktoś z jej grona na stałe będzie zawodowo związany z Fundacją i w ten sposób nie tylko poprowadzi jej działania, ale będzie miał możliwość ich kontroli. Prof. Bohdan Maruszewski i prof. Piotr Burczyński na stałe pracują w szpitalu Centrum Zdrowia Dziecka. W związku tym uchwalono, że obowiązki te przejmie na siebie Lidia Niedźwiedzka – Owsiak. Decyzję o zatrudnieniu Lidii Owsiak podjął Konwent Fundatorów w oparciu o bardzo jasne przesłanki i argumenty. Podczas głosowania w tej sprawie Lidia Owsiak wstrzymała się od głosu. Była to decyzja odpowiednio udokumentowana, a umowę o pracę z Lidią Owsiak podpisała nie ona sama, tylko Prezes Fundacji Piotr Burczyński, oczywiście w oparciu o wyżej wspomnianą decyzję Konwentu Fundatorów. 

   

  Jej wynagrodzenie, jako dyrektora od spraw medycznych wynosi tyle, ile dwa przeciętne wynagrodzenia miesięczne w Polsce. Przysługuje jej służbowy samochód oraz służbowy telefon. Od samego początku, kierując pracą działu medycznego, koordynuje przebieg wszystkich Konkursów Ofert i zakupów sprzętu medycznego.
   

  Do jej obowiązków należy:

  • organizowanie konkursów ofert na zakup sprzętu medycznego,
  • dokonywanie wszelkich dodatkowych zakupów sprzętu medycznego,
  • stała korespondencja i utrzymywanie kontaktu ze wszystkimi oddziałami dziecięcymi (jest ich ok. 600), które posiadają sprzęt medyczny zakupiony przez Fundację, którym sprzęt ma zostać zakupiony i które realizują z WOŚP ogólnopolskie programy medyczne,
  • kontrola pięciu programów medycznych prowadzonych przez WOŚP.

   

  Do jej zadań także należy osobista ocena wszystkich próśb indywidualnych, które wpływają do Fundacji i podejmowanie decyzji o ich realizacji. Na końcu odpowiada przed Zarządem Fundacji za pracę całego biura WOŚP. Znakomite efekty działań Fundacji są w głównej mierze rezultatem jej bardzo odpowiedzialnej, pełnej zaangażowania i profesjonalizmu pracy.

   

  Córka Jurka i Dzidzi, Ola Owsiak, już nie pracuje w Fundacji. Pracowała tu głównie jako specjalista do spraw PR w kontaktach międzynarodowych.

   

 • Jak Jurek dał sobie radę z wadą wymowy (jąkaniem)?

  Jurek Owsiak i jego wada wymowy to czasy sięgające jeszcze szkoły podstawowej. Sam nie ukrywa, że aktywność w stosunku do ludzi, wszelkiego rodzaju działania otwarte na wspólne bycie ze sobą i wspólne realizacje różnych pomysłów niezwykle pomogły mu w przełamaniu tej wady.
   

  Nigdy się nie leczył, nie korzystał z żadnych poradni. Jak sam twierdzi, tylko lepszy lub gorszy stan duchowy wpływa na płynność jego wymowy. Jest to naturalne, bo istotnie są momenty, kiedy nagle jąkanie daje o sobie znać, a są też chwile, że – jak mówi Jurek - człowiek po prostu o tym zapomina. Z tą przypadłością jest się związanym do końca, dlatego Jurek chętnie swoją postawą stara się wspierać innych, którzy mają z jąkaniem problemy. Jak podkreśla – ważna jest determinacja i wielka wola, by ograniczyć swoje niedoskonałości, ale jak przekonuje Owsiak – można je także polubić. Czasy się zmieniają i ludzie są bardzo wyczuleni na tolerancję wobec osób, które z lepszym lub gorszym skutkiem walczą ze swoimi wadami, takimi jak chociażby jąkanie.

   

Złoty Melon
 • Czym jest Złoty Melon?

  Złoty Melon to spółka, w której Fundacja WOŚP posiada 100% udziałów. Powołanie spółki podyktowane było przede wszystkim chęcią wyraźnego oddzielenia działalności statutowej od działalności gospodarczej a oddzielny podmiot gospodarczy oznacza czytelny i przejrzysty sposób prowadzenia działalności.  Spółka ma za zadanie wspierać Fundację w zakresie jej działalności, pomagać w optymalizacji kosztów i pozyskiwaniu dodatkowych źródeł przychodów, które są przekazywane do Fundacji w postaci dywidendy.  Dzięki temu, że Fundacja WOŚP założyła spółkę Złoty Melon z o.o. -  korzysta ze zwolnień podatkowych, z których nie mogłaby korzystać, gdyby bezpośrednio prowadziła działalność gospodarczą. Więcej o jego działalności przeczytacie na stronie zlotymelon.pl 

 • Czy Jurek Owsiak jest właścicielem Złotego Melona?

  Nie. Jerzy Owsiak jest Prezesem Zarządu Złotego Melona. Decyzją Rady Nadzorczej Spółki, od listopada 2012 roku, po 10 latach istnienia firmy i pracy wolontariackiej Jurka na jej rzecz, w pełnym wymiarze czasowym zajmuje się on zarządzaniem Złotym Melonem, za co pobiera comiesięczne wynagrodzenie. Jurek Owsiak, jako prezes spółki prawa handlowego (Złoty Melon Sp. z o.o.). odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim prywatnym majątkiem. Ponieważ Jurek i Lidia Owsiak nie mają rozdzielności majątkowej, de facto odpowiedzialność ta dotyczy ich obojga. Tym bardziej zasadna jest rola kontrolna Lidii nad działalnością spółki. Nie możemy przy tym zapominać, że tak Spółka, jak i sama Fundacja, posiada rozbudowane organy kontroli takie Komisja Rewizyjna WOŚP, czy Rada Nadzorcza Złotego Melona. 

Zobacz też