1%

Przekaż 1% podatku na rzecz WOŚP

Po raz kolejny istnieje możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz WOŚP, proszone są o wskazanie w formularzu PIT naszej Fundacji poprzez wpisanie nazwy:


 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Nr KRS: 0000030897W 2016 roku zbieraliśmy na leczenie w Polsce dzieci z wadami narządu ruchu za pomocą stabilizatorów zewnętrznych, a także na zakup samochodów dla hospicjów dziecięcych. 
  

 

Możesz rozliczyć swój podatek używając specjalnego oprogramowania. 

 
 


 

Dzięki tegorocznej zbiórce 1% chcemy zakupić stabilizatory zewnętrzne, które pozwolą zespołowi Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP w Otwocku i Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM w Poznaniu kontynuować leczenie chorych z wrodzonymi, rozwojowymi i nabytymi wadami narządu ruchu oraz umożliwią rozszerzenie możliwości terapeutycznych o korekcję tych deformacji. Część chorych z uwagi na niedobory tych drogich urządzeń, ubiega się o leczenie poza granicami Polski. Koszty tego leczenia wielokrotnie przekraczają identyczne w szpitalu w Otwocku.

Rozwiązania techniczne stabilizatorów, które chcemy kupić pozwalają na wydłużanie i trójwymiarowe korygowanie kształtu kończyn. Sprzężenie tego systemu z odpowiednim programem komputerowym powoduje, że technika operacyjna i korekcja zniekształceń staje się bardzo precyzyjna. W Klinice w Otwocku wykonano dotąd, w latach 2009-2015, 101 tego typu zabiegów u dzieci i młodzieży z użyciem stabilizatorów TSF. Zakup kolejnych elementów tego systemu pozwoli na wykonywanie kolejnych zabiegów we wrodzonych i nabytych wadach narządu ruchu.

System MRS, który także zamierzamy kupić pozwała na to, żeby w określonych wskazaniach, wydłużać obie kończyny dolne jednocześnie. Ponadto dość unikalne rozwiązania techniczne zastosowane w tym instrumentarium pozwalają na „mostowanie" stawu kolanowego podczas jednoczesnego wydłużanie uda i goleni, co zabezpiecza ten staw przed podwichnięciem i pozwala na ćwiczenia zwiększające zakres ruchów podczas procesu wydłużania.

Czas zastosowania jednego aparatu jest zmienny i zależy od stopnia deformacji, wieku, powikłań w czasie jego stosowania i wynosi od 3 miesięcy do 1 roku.

Po raz kolejny pochylimy się także nad pomocą hospicjom dziecięcym. Naszym celem jest zakup samochodów dla tych instytucji. Samochody dla hospicjów kupowaliśmy już w 2002 roku. W ramach zbiórki 1% kupowaliśmy samochody w 2010 roku.

 


 

Dzięki Waszemu wsparciu w ramach 1% do tej pory Fundacja WOŚP mogła:
 

 

Aktualności
2017-01-24 14:45:58

Zaufanie do WOŚP wg Kantar Millward Brown

Kto nie zna Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? To wbrew pozorom trudne pytanie, bo aż 97% Polaków zna WOŚP chociażby ze słyszenia. Tak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Kantar Millward Brown.

Zobacz też