Do 32. Finału WOŚP pozostało
51 dni
Klauzule

Regulaminy i klauzule

Fundacja
 • Obowiązek informacyjny związany z monitoringiem wizyjnym na terenie siedziby Fundacji WOŚP oraz Ośrodka Szkoleniowego Szadowo-Młyn.

  Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  Administrator danych i kontakt

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres pocztowy, mailowy [email protected] lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 852 32 14.

  Cel i czas przetwarzania danych

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nam niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa mienia Fundacji WOŚP i osób przebywających na terenach należących do niej za pomocą monitoringu, czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Fundację WOŚP (Art. 6 ust 1 pkt. f - RODO) - czas przetwarzania miesiąc od wykonania nagrania.

  Odbiorcy danych

  Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.

  Twoje prawa

  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Newsletter

  Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14,
  2. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy [email protected];
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a), w celu otrzymywania od Fundacji WOŚP najnowszych wiadomości o jej działalności w formie newsletteru,
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
  5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane aż do odwołania przez Ciebie zgody;
  7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem otrzymywania newsletteru. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania newsletteru;
  10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.
 • Prowadzenie korespondencji

  Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  Administrator danych i kontakt

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres pocztowy, mailowy - [email protected] lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 852 32 14.

  Cel i czas przetwarzania danych

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nam niezbędne do:

  • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – czyli prowadzenia i obsługi korespondencji - czas przetwarzania 10 lat,
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - czas przetwarzania 6 lat,

  Odbiorcy danych

  Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług w tym IT, kurierskich, pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.

  Twoje prawa

  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji, bez ich podania prowadzenie korespondencji nie będzie możliwe.

 • Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” − informujemy, że:

  1. Administratorzy danych osobowych

  Z chwilą udostępnienia Twoich danych osobowych, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19c (zwana dalej „Fundacją WOŚP”), będzie Administratorem Twoich danych osobowych. Fundacja WOŚP dokonuje współadministrowania wraz z Uniwersytetem Medyczny im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 10, który jest koordynatorem medycznym Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (zwanym dalej „Współadministratorem”).

  1. Cele i podstawy przetwarzania

  Fundacja WOŚP wraz ze Współadministratorem ustaliła, że dane medyczne Twoje i Twojego dziecka zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane w następujący sposób:

  1. Cele przetwarzania:
   1. Fundacja WOŚP - działalność statutowa w zakresie ochrony zdrowia (art. 1 Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r), - w celu wpisania do bazy Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (zwanej dalej „Bazą Programu”) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) oraz i) RODO. Fundacja WOŚP finansuje program oraz sprzęt medyczny na którym wykonywane są badania oraz ma dostęp do anonimowych, statystycznych opracowań danych, takich jak np. ilość przebadanych dzieci itp.
   2. Współadministrator – w celu prowadzenia badań naukowych, opracowywania danych statystycznych (art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 9 ust. 2 lit. j) RODO.
  2. odbiorcą Twoich danych osobowych będą:
   1. ośrodki I, II i III stopnia referencyjności uczestniczące w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków,
   2. podwykonawca Administratorów – Epigon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000302505), w zakresie świadczonych przez niego usług informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami (nie ma on prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach),
  3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres: prowadzenia Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.
  5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie chyba że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
  6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Ciebie wymaganych przez nas danych osobowych jest warunkiem wpisania danych do Bazy Programu. Pamiętaj, że wyrażenie przez Ciebie zgody, poza korzyściami dla Twojego dziecka, pozwoli na dalszy rozwój i ulepszanie programu, w ramach którego przebadaliśmy blisko 6 milionów noworodków. Szczegółowe informacje o Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków znajdują się na stronie https://www.wosp.org.pl/medycyna/programy/badania-sluchu oraz http://www.sluch.ump.edu.pl/teksty.php?plik=index.php.
  8. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

   

  • Punkt kontaktowy

  Fundacja WOŚP ustanowiła punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych Epigon sp. z o.o. pod e-mailem [email protected]; pod numerem telefonu +48 22 389 60 19 lub 602 441 055.
  Dane Współadministratora: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu e-mail: [email protected]; tel.: +48 61 854 73 17.

 • Regulamin dokonywania wpłat na rzecz Fundacji WOŚP przez wplacam.wosp.org.pl oraz Facebook
 • Klauzula RODO dla rejestrujących się na webinary dla Sztabów przed 32. Finałem WOŚP
Pol'and'Rock Festival
 • Klauzula RODO

  Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, iż:

   

  1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja WOŚP z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 397 78 14;

  2) W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy [email protected];

  3) Twoje dane osobowe, zawarte w formularzu, przetwarzane będą:

  Przetwarzanie niezbędne do udziału w NDŚ:

  a) w celu rejestracji Twojego uczestnictwa w 26. Pol’and’Rock Festival ONLINE – Najpiękniejsza Domówka Świata, na terenie hali produkcyjnej Transcolor („NDŚ”), dostarczenia do Twojego biletu oraz weryfikacji tożsamości przy wejściu na NDŚ (Art. 6 ust 1 pkt. a RODO – na podstawie wyrażonej zgody);

  b) w celu archiwizacji zgody na wykorzystanie wizerunku – „zgoda wizerunek” (Art. 6 ust 1 pkt. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora);

  c) w celu ochrony ewentualnych roszczeń zawiązanych z przebiegiem NDŚ (RODO Art. 6 ust 1 pkt. f);

  Zgody fakultatywne:

  d) w celu zapisania Cię do newslettera Pol’and’Rock (Art. 6 ust 1 pkt. a RODO – na podstawie wyrażonej zgody) – ZGODA NEWSLETTER P’n’R;

  e) w celu udostępnienia Twoich danych Złoty Melon sp. z o.o., aby zapisać Cię do newslettera Siemashop (Art. 6 ust 1 pkt. a RODO – na podstawie wyrażonej zgody) – ZGODA SIEMASHOP

  4) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach;

  5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

  6) Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas przez czas określony przepisami prawa związanymi z celami przetwarzania danych, jednak nie dłużej niż 6 lat od końca roku, w którym odbyła się NDŚ (pkt 3 lit d, e i f).;

  W przypadku zapisania do newslettera, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody (pkt 3 lit d, e).

  7) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;

  8) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  9) podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie możesz uczestniczyć w NDŚ

  10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

 • Klauzula RODO Złoty Melon

  Złoty Melon sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, iż:

   

  1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Złoty Melon sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 397 78 40;

  2) W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy pisać na adres mailowy [email protected];

  3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a RODO), w celu otrzymywania od sklepu internetowego Siemashop.pl najnowszych wiadomości o jego działalności w formie newslettera.

  4) Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Złoty Melon sp. z o.o., w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach;

  5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

  6) Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas do czasu cofnięcia zgody;

  7) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;

  8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  9) Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli wysyłać Ci ofert ze sklepu internetowego z fundacyjnymi gadżetami – Siemashop.pl

  10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.