Podczas 32. Finału WOŚP zebraliśmy:
281879118,07 PLN
Klauzule

Regulaminy i klauzule

Fundacja
 • Obowiązek informacyjny związany z monitoringiem wizyjnym na terenie siedziby Fundacji WOŚP oraz Ośrodka Szkoleniowego Szadowo-Młyn.

  Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  Administrator danych i kontakt

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres pocztowy, mailowy [email protected] lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 852 32 14.

  Cel i czas przetwarzania danych

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nam niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa mienia Fundacji WOŚP i osób przebywających na terenach należących do niej za pomocą monitoringu, czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Fundację WOŚP (Art. 6 ust 1 pkt. f - RODO) - czas przetwarzania miesiąc od wykonania nagrania.

  Odbiorcy danych

  Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.

  Twoje prawa

  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Newsletter

  Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14,
  2. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy [email protected];
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a), w celu otrzymywania od Fundacji WOŚP najnowszych wiadomości o jej działalności w formie newsletteru,
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
  5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane aż do odwołania przez Ciebie zgody;
  7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem otrzymywania newsletteru. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania newsletteru;
  10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.
 • Prowadzenie korespondencji

  Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  Administrator danych i kontakt

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres pocztowy, mailowy - [email protected] lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 852 32 14.

  Cel i czas przetwarzania danych

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nam niezbędne do:

  • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – czyli prowadzenia i obsługi korespondencji - czas przetwarzania 10 lat,
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - czas przetwarzania 6 lat,

  Odbiorcy danych

  Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług w tym IT, kurierskich, pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.

  Twoje prawa

  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji, bez ich podania prowadzenie korespondencji nie będzie możliwe.

 • Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” − informujemy, że:

  1. Administratorzy danych osobowych

  Z chwilą udostępnienia Twoich danych osobowych, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19c (zwana dalej „Fundacją WOŚP”), będzie Administratorem Twoich danych osobowych. Fundacja WOŚP dokonuje współadministrowania wraz z Uniwersytetem Medyczny im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 10, który jest koordynatorem medycznym Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (zwanym dalej „Współadministratorem”).

  1. Cele i podstawy przetwarzania

  Fundacja WOŚP wraz ze Współadministratorem ustaliła, że dane medyczne Twoje i Twojego dziecka zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane w następujący sposób:

  1. Cele przetwarzania:
   1. Fundacja WOŚP - działalność statutowa w zakresie ochrony zdrowia (art. 1 Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r), - w celu wpisania do bazy Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (zwanej dalej „Bazą Programu”) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) oraz i) RODO. Fundacja WOŚP finansuje program oraz sprzęt medyczny na którym wykonywane są badania oraz ma dostęp do anonimowych, statystycznych opracowań danych, takich jak np. ilość przebadanych dzieci itp.
   2. Współadministrator – w celu prowadzenia badań naukowych, opracowywania danych statystycznych (art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 9 ust. 2 lit. j) RODO.
  2. odbiorcą Twoich danych osobowych będą:
   1. ośrodki I, II i III stopnia referencyjności uczestniczące w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków,
   2. podwykonawca Administratorów – Epigon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000302505), w zakresie świadczonych przez niego usług informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami (nie ma on prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach),
  3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres: prowadzenia Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.
  5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie chyba że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
  6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Ciebie wymaganych przez nas danych osobowych jest warunkiem wpisania danych do Bazy Programu. Pamiętaj, że wyrażenie przez Ciebie zgody, poza korzyściami dla Twojego dziecka, pozwoli na dalszy rozwój i ulepszanie programu, w ramach którego przebadaliśmy blisko 6 milionów noworodków. Szczegółowe informacje o Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków znajdują się na stronie https://www.wosp.org.pl/medycyna/programy/badania-sluchu oraz http://www.sluch.ump.edu.pl/teksty.php?plik=index.php.
  8. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

   

  • Punkt kontaktowy

  Fundacja WOŚP ustanowiła punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych Epigon sp. z o.o. pod e-mailem [email protected]; pod numerem telefonu +48 22 389 60 19 lub 602 441 055.
  Dane Współadministratora: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu e-mail: [email protected]; tel.: +48 61 854 73 17.

 • Regulamin dokonywania wpłat na rzecz Fundacji WOŚP przez wplacam.wosp.org.pl oraz Facebook
 • Obowiązek informacyjny z RODO - w związku z zawarciem umowy/porozumienia/darowizny

   

   

  Obowiązek informacyjny z RODO

  - w związku z zawarciem umowy/porozumienia/darowizny -

   

  Definicje:

  1. Dane osobowe/dane - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  2. Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, nie są jednak uznawane za odbiorców - przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; przy czym przez sformułowanie, „strona trzecia” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
  3. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  5. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

   

  Klauzula informacyjna:

  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących podmiot, z którym zawierana jest umowa/porozumienie oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za przygotowanie i wykonanie porozumienia/umowy (m.in. osoby odpowiedzialne za wypełnienie ankiet związanych ze zgłaszaniem zapotrzebowani na wyposażenie jednostek wnioskujących o darowizny; osoby wskazane w ankietach do kontaktu z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).

  1. Z administratorem można skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] oraz listownie przesyłając informacje na adres: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 19 C (KRS: 0000030897, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 521-30-03-700, REGON 010168068).
  2. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oświadcza, że wyznaczyło inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: e-mail: [email protected], kontakt listowny: ul. Dominikańska 19 C, 02-738 Warszawa.
  3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na podstawie:
  • 6 ust.1 lit. b) RODO – w przypadku osób reprezentujących podmiot, z którym zawierana jest umowa/porozumienie w celu spełnienia wymogów kontraktowych (konieczność dysponowania danymi na potrzeby przygotowania i wykonania zawartej umowy/porozumienia, m.in. osób przygotowujących i wypełniających ankiety z zapotrzebowaniem na zakup sprzętu),
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku osób reprezentujących podmiot, z którym zawierana jest umowa/porozumienie w celu spełnienia wymogów ustawowych (konieczność wypełnienia przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa),
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku osób reprezentujących podmiot, z którym zawierana jest umowa/porozumienie oraz w przypadku osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie zawartego porozumienia/umowy w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
   a także marketingu bezpośredniego,
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie zawartego porozumienia/umowy z uwagi na konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakim jest komunikacja podczas w trakcie realizacji zawartego porozumienia/umowy.
  1. Zakres danych osobowych w przypadku osób reprezentujących podmiot, z którym zawierana jest umowa/porozumienie obejmuje imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email oraz NIP albo inne dane przekazane przez podmiot, z którym zawierana jest umowa/porozumienie. W przypadku osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu w ankietach lub osoby wypełniające ankiety
   z zapotrzebowaniem na sprzęt mający stanowić przedmiot darowizny, osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie zawartego porozumienia/umowy zakres danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
  2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane podmiotom trzecim. Zgodnie z obowiązującym prawem Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. doradcom, audytorom, podmiotom świadczącym usługi IT) oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądy, organy ścigania) – na podstawie posiadającego podstawę prawną żądania.
  3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, z poniższym zastrzeżeniem.

  Administrator korzysta z Microsoft 365, co może spowodować przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie Microsoft 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:

  W ramach usług Microsoft, dane wprowadzone do Microsoft 365 będą przetwarzane i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej. Zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej.

  Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych.

  Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27 

  1. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 15 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejsze porozumienie/umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie obywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 jest wymagane do zawarcia porozumienia/umowy. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia porozumienia/umowy.
  5. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
  6. Podmiot przekazujący ankietę do Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby wskazane w ankietach o treści niniejszej informacji. Podmiot, z którym zawierana jest umowa/porozumienie zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące porozumienia/umowy o treści niniejszej informacji.
Pol'and'Rock Festival
 • Klauzula RODO

  Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, iż:

   

  1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja WOŚP z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 397 78 14;

  2) W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy [email protected];

  3) Twoje dane osobowe, zawarte w formularzu, przetwarzane będą:

  Przetwarzanie niezbędne do udziału w NDŚ:

  a) w celu rejestracji Twojego uczestnictwa w 26. Pol’and’Rock Festival ONLINE – Najpiękniejsza Domówka Świata, na terenie hali produkcyjnej Transcolor („NDŚ”), dostarczenia do Twojego biletu oraz weryfikacji tożsamości przy wejściu na NDŚ (Art. 6 ust 1 pkt. a RODO – na podstawie wyrażonej zgody);

  b) w celu archiwizacji zgody na wykorzystanie wizerunku – „zgoda wizerunek” (Art. 6 ust 1 pkt. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora);

  c) w celu ochrony ewentualnych roszczeń zawiązanych z przebiegiem NDŚ (RODO Art. 6 ust 1 pkt. f);

  Zgody fakultatywne:

  d) w celu zapisania Cię do newslettera Pol’and’Rock (Art. 6 ust 1 pkt. a RODO – na podstawie wyrażonej zgody) – ZGODA NEWSLETTER P’n’R;

  e) w celu udostępnienia Twoich danych Złoty Melon sp. z o.o., aby zapisać Cię do newslettera Siemashop (Art. 6 ust 1 pkt. a RODO – na podstawie wyrażonej zgody) – ZGODA SIEMASHOP

  4) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach;

  5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

  6) Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas przez czas określony przepisami prawa związanymi z celami przetwarzania danych, jednak nie dłużej niż 6 lat od końca roku, w którym odbyła się NDŚ (pkt 3 lit d, e i f).;

  W przypadku zapisania do newslettera, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody (pkt 3 lit d, e).

  7) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;

  8) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  9) podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie możesz uczestniczyć w NDŚ

  10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

 • Klauzula RODO Złoty Melon

  Złoty Melon sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, iż:

   

  1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Złoty Melon sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 397 78 40;

  2) W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy pisać na adres mailowy [email protected];

  3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a RODO), w celu otrzymywania od sklepu internetowego Siemashop.pl najnowszych wiadomości o jego działalności w formie newslettera.

  4) Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Złoty Melon sp. z o.o., w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach;

  5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

  6) Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas do czasu cofnięcia zgody;

  7) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;

  8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  9) Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli wysyłać Ci ofert ze sklepu internetowego z fundacyjnymi gadżetami – Siemashop.pl

  10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.