Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Podczas 27. Finału zebraliśmy:
175 938 717 PLN
Klauzule

Klauzule

Pol'and'Rock Festival
 • Obowiązek informacyjny związany z uruchomieniem monitoringu wizyjnego na terenie festiwalu Pol'and'Rock

   

  Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14,
  • W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy [email protected];
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Fundację WOŚP, czyli zapewnienie bezpieczeństwa mienia i uczestników festiwalu Pol’and’Rock za pomocą monitoringu (Art. 6 ust 1 pkt. f - RODO), oraz na podstawie Art. 11 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.
  • Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami, oraz służby informacyjne na festiwalu. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
  • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  • Twoje dane osobowe zebrane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na festiwalu za pomocą monitoringu, przetwarzane będą przez Administratora przez miesiąc od zakończenia imprezy, a potem zostaną usunięte;
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem chyba że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;
  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Poruszając się po terenie imprezy, szczególnie w miejscach objętych monitoringiem wyrażasz zgodę na rejestrację i przetwarzanie Twoich danych w zawiązku z monitoringiem;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w formie profilowania, natomiast nagrywanie wykonywane jest w sposób zautomatyzowany.

   

 • Regulamin uczestnictwa w Akademii Sztuk Przepięknych realizowanej w ramach Festiwalu Pol’and’Rock 2019
Fundacja
 • Korespondencja

  Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14,
  • W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy [email protected]g.pl;
  • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nam niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – czyli prowadzenia i obsługi korespondencji,
  • Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
  • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  • Twoje dane osobowe zebrane w celach obsługi korespondencji przetwarzane będą przez nas przez 6 lat od końca roku w którym prowadzona była korespondencja ze względu na dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami;
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem chyba że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;
  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.
 • Obowiązek informacyjny związany z monitoringiem wizyjnym na terenie siedziby Fundacji WOŚP oraz Ośrodka Szkoleniowego Szadowo-Młyn.

  Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14,
  • W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy [email protected];
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Fundację WOŚP, czyli zapewnienia bezpieczeństwa mienia Fundacji WOŚP i osób przebywających na terenach należących do niej za pomocą monitoringu (Art. 6 ust 1 pkt. f),
  • Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
  • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  • Twoje dane osobowe zebrane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenach należących do Fundacji WOŚP za pomocą monitoringu, przetwarzane będą przez Administratora przez miesiąc od momentu utrwalenia, a potem zostaną usunięte;
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem chyba że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;
  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Poruszając się po terenie siedziby Fundacji lub Ośrodka Szkoleniowego Szadowo Młyn, szczególnie w miejscach objętych monitoringiem wyrażasz zgodę na rejestrację i przetwarzanie Twoich danych w zawiązku z monitoringiem;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w formie profilowania, natomiast nagrywanie wykonywane jest w sposób zautomatyzowany.

   

 • Newsletter

  Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14,
  2. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy [email protected];
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a), w celu otrzymywania od Fundacji WOŚP najnowszych wiadomości o jej działalności w formie newsletteru,
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
  5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane aż do odwołania przez Ciebie zgody;
  7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem otrzymywania newsletteru. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania newsletteru;
  10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.
Zobacz też