Kontakt
Numer konta:    58 1240 1112 1111 0010 0944 9739

 

Zorganizuj Finał 

Rejestracja sztabów ruszy po ogłoszeniu przez Fundację tematu 22. Finału - 16.10.2013
Termin zgłaszania sztabów mija 22.11.2013 r. 

 

W tym roku przedstawiamy Wam kilka możliwości włączenia się w organizację 22. Finału. Zapoznajcie się z ich zasadami, wybierzcie ten, który najbardziej odpowiada Waszemu pomysłowi i możliwościom, a następnie zarejestrujcie się w naszej bazie. Możecie też skontaktować się ze sztabem istniejącym już w Waszej okolicy i razem zorganizować coś na większą skalę. 

 

1. Jak założyć Sztab

 

Sztab 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tworzy się, by działać w swoim imieniu w celu przygotowania i organizacji 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w terenie otwartym, podczas którego prowadzona będzie publiczna zbiórka środków pieniężnych na rzecz WOŚP. Zanim przystąpicie do rejestracji dowiedzcie się, czy w Waszej okolicy nie ma już jakiegoś Sztabu, jeśli obok Was działa już Sztab – dołączcie do niego, może uda się zorganizować Finał na większą skalę! 
 
Zespoły, które chciałyby zagrać w czasie Finału i akceptują nasze zasady, znajdziecie w Banku Zespołów WOŚP przygotowanym przez Fabrykę Zespołów. Jeśli pojawią się problemy związane z występem zespołów - ekipa Fabryki Zespołów bardzo chętnie pomoże Wam w ich rozwiązaniu. 
 

 

 

2.Jak założyć Sztab Skarbon Stacjonarnych 


Ten rodzaj zbiórki skierowany jest tylko do firm, które posiadają swoje oddziały w różnych miastach Polski. W czasie kwesty pracownicy zbierają pieniądze podczas swoich zmian i dlatego nie ma możliwości by na stałe przy puszce przebywała jedna osoba. W tym typie zbiórki nie ma kwestujących wolontariuszy z identyfikatorami, puszka ustawiona jest na stałe w jednym miejscu wraz ze stosownym Oświadczeniem zastępującym identyfikator. Oryginał takiego Oświadczenia znajduje się w centrali. Przy każdej puszce znajdziecie jego kopię. 

Skarbona stacjonarna nie oznacza dużej puszki kwestarskiej, która może stać na przykład przed sceną w czasie koncertów. Sztab Skarbon Stacjonarnych to osobny rodzaj zbiórki. 

Regulamin 
 

 

3. Jak założyć Imprezę Zamkniętą? 

 

Imprezą Zamkniętą jest impreza kulturalno - rozrywkowa zorganizowana w ramach 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w okresie od 15 grudnia 2013 r. do 12 stycznia 2014 r. tj. do dnia 22. Finału włącznie, z której cały dochód przeznaczony jest na rzecz WOŚP. Organizator Imprezy Zamkniętej musi pamiętać, że jego wolontariusze kwestować mogą wyłącznie na terenie obiektu (budynku, w terenie ograniczonym, zamkniętym), w którym odbywa się Impreza. 

Impreza Zamknięta nie oznacza, że jest to impreza dla wybranego grona osób (biletowana lub za zaproszeniem). Impreza zamknięta nazywa się tak, ponieważ odbywa się na zamkniętym terenie, a jej wolontariusze nie kwestują na ulicy. 
 
Zespoły, które chciałyby zagrać w czasie Finału i akceptują nasze zasady, znajdziecie w Banku Zespołów WOŚP przygotowanym przez Fabrykę Zespołów.Jeśli pojawią się problemy związane z występem zespołów - ekipa Fabryki Zespołów bardzo chętnie pomoże Wam w ich rozwiązaniu. 

 
 

 

Sponsorzy 22. Finału WOŚP