Kontakt
Numer konta:    58 1240 1112 1111 0010 0944 9739


Szkolenia Pokojowego Patrolu 

 

 

Patrolowe szkolenia oraz szkolenia pierwszej pomocy stały się już jednym z podstawowych celów Fundacji WOŚP. Dlatego powołaliśmy nasz ośrodek szkoleniowy - Uniwersytet WOŚP w miejscowości Szadowo Młyn, niedaleko Kwidzyna. To tutaj zapraszamy regularnie - szkolenia (między innymi pierwszej pomocy) zazwyczaj odbywają się co dwa tygodnie, w okresie od marca do października.


 

Szkolenia I stopnia Pokojowego Patrolu


Program szkolenia I stopnia zawiera:
- kurs udzielania pierwszej pomocy wg wytycznych American Heart Association,
- zajęcia integracyjne i survivalowe,
- zajęcia z kreowania postaw lidera,  
- kurs pracownika służb informacyjnych na imprezach masowych.

Odbycie tych szkoleń dokumentowane jest stosownymi certyfikatami, które dla wielu stają się później wielką pomocą chociażby przy prezentowaniu swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy.

 

W ramach szkolenia I stopnia uczestnicy przechodzą kurs pierwszej pomocy CPR AED (zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych z wykorzystaniem defibrylatora automatycznego AED) wg wytycznych American Heart Association. Kurs ten jest najprostszą wersją kursów resuscytacyjnych prowadzonych przez American Heart Association, uczy kursantów instynktownego podejścia do resuscytacji. Zawiera podobne algorytmy do systemów europejskich, więc łatwo go dostosować do naszej rzeczywistości. Po ukończeniu tego kursu będziecie wiedzieć w jaki sposób podejść do poszkodowanego, jak określić jego stan i w jaki sposób mu pomóc. W trakcie kursu można nauczyć się obsługi defibrylatora automatycznego. Wykłady dla naszych instruktorów przeprowadzili instruktorzy z USA. Naszymi trenerami byli: Beniamin Abo, Debra Lejeune, Bill Rosen oraz James Chebra.

 

Całe szkolenie trwa 3 dni. Rozpoczyna się w piątek rano, a kończy egzaminami w niedzielę do południa.

 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w naszych szkoleniach jest późniejszy przyjazd na festiwal Przystanek Woodstock i praca w Pokojowym Patrolu w charakterze wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu Przystanek jest (w ocenie zawodowych służb) najbardziej profesjonalnie przygotowaną i najbezpieczniejszą imprezą masową w Polsce, i dalej ma swój niepowtarzalny charakter, oparty na hasłach "Miłość! Przyjaźń! Muzyka! Stop przemocy! Stop narkotykom!!!".
 

  

W naszym Uniwersytecie WOŚP oferujemy także kursy II stopnia, doszkalające i specjalistyczne, przeznaczone dla najbardziej aktywnych Patrolowców.
 

 

Kurs dla kandydatów na Liderów i Instruktorów Pokojowego Patrolu

 

Jest to kurs przygotowujący was do pracy z młodzieżą podczas szkoleń Pokojowego Patrolu w naszym Centrum Wolontariatu a także do prowadzenia grup patrolowych podczas Finału, Przystanku Woodstock oraz podczas innych imprez organizowanych przez Fundację WOŚP.


Kurs trwa 3 dni i obejmuje następujące zagadnienia:

- komunikacja w grupie
- gry i zabawy integracyjne
- budowanie zespołu
- prowadzenie grupy
- współpraca z centrum dowodzenia
- orientacja w trudnym terenie
- kierowanie akcją ratunkową (porządkową)
- organizacja czasu wolnego
- zasady działania służb medycznych i porządkowych podczas imprez masowych
- bezpieczeństwo i odpowiedzialność w czasie wykonywanych zadań

 

Zdobyte podczas tego kursu umiejętności pozwolą Wam na podjęcie szerszej współpracy z Centrum Wolontariatu podczas organizacji szkoleń, a także podczas innych imprez organizowanych przez Fundację. Kilka osób wybranych na tym szkoleniu założy żółtą koszulkę Lidera i poprowadzi grupy podczas Przystanku Woodstock. Część zostanie natomiast wytypowana na Instruktorów Pokojowego Patrolu i będzie brała udział w organizacji szkoleń I stopnia.


Warunkiem odbycia tego szkolenia jest ukończenie kursu I stopnia, aktywne uczestnictwo w Finale WOŚP oraz w Przystanku Woodstock.
 

 


 

Kurs obsługi imprez survivalowych z wykorzystaniem technik alpinistycznych z elementami obsługi ścianki wspinaczkowej


Jest to kurs pozwalający zdobyć umiejętności z zakresu obsługi technicznej szkoleń Pokojowego Patrolu. Zdobyte podczas tego kursu umiejętności pozwolą Wam na podjęcie szerszej współpracy z Centrum Wolontariatu podczas organizacji szkoleń. Jest to jednak kurs kosztowny, a ponadto aby go ukończyć należy mieć szczególne predyspozycje fizyczne oraz aktualne badania lekarskie pozwalające do wykonywania pracy na wysokości. 

 

W jego programie znajduje się:
Omówienie i obsługa sprzętu alpinistycznego w pracach na wysokości

- Zasady bezpiecznej pracy przy stosowaniu technik i sprzętu alpinistycznego

- Zasady użytkowania i konserwacji sprzętu alpinistycznego

- Nauka wiązania węzłów

- Zasady budowy stanowisk na różnych obiektach przemysłowych i naturalnych

- Zjazdy różnymi technikami na uprzężach i deskach zjazdowych.

- Pokonywanie przepinki, odciągu, węzła w zjeździe. Zjazd kierunkowy.

- Podchodzenie po linie różnymi technikami.

- Pokonywanie przepinki, odciągu, węzła przy podchodzeniu.

- Przejście ze zjazdu do podchodzenia i odwrotnie.

- Asekuracja górna.

- Proste zasady wyciągowe i ich zastosowanie.

- Typy i budowa mostów linowych. Sytuacje awaryjne.

- Budowa kolejek linowych.

- Budowa stanowisk i obsługa skoków na linie.

 

Elementy kursu obsługi ścianek wspinaczkowych:


- Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi uprawiania wspinania w Polsce.

- Omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na sztucznych ścianach.

- Nauka podstawowych węzłów

- Ujednolicenie sposobów zakładania uprzęży, dowiązywania się do liny, typów używanych przyrządów asekuracyjnych.

- Nauka prawidłowej asekuracji i opuszczania wspinającego się - w układzie "na wędkę".

- Prawidłowe komendy, ustawienie osoby asekurującej.

- Nauka asekuracji osoby boulderującej.

- Podstawy technik wspinaczkowych najczęściej spotykanych na sztucznych ścianach.

- Nauka układania dróg wspinaczkowych odpowiednich w czasie obsługi imprez masowych.


 


 

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów American Heart Association

 

W ramach szkolenia uczestnicy przechodzą raz jeszcze kurs First Aid CPR AED (zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych z wykorzystaniem defibrylatora automatycznego AED) wg wytycznych American Heart Association, a następnie zdobywają wiedzę niezbędną instruktorowi pierwszej pomocy.

 

W czasie trzech dni uczestnicy nie tylko poznają wytyczne i przyczyny konkretnych czynności, ale także zdobywają umiejętności prowadzenia wykładów i ćwiczeń oraz pracy z różnymi grupami. Po egzaminach sprawdzających wiedzę i umiejętności kursantów, prowadzący szkolenie wybierają osoby, które po odrobieniu stażu zostają pełnoprawnymi instruktorami.

Instruktorzy AHA  prowadzą zajęcia w ramach programu RUR, nawiązują współpracę z Centrum Wolontariatu Szadowo Młyn podczas organizacji szkoleń I stopnia, szkoleń komercyjnych, a także podczas innych imprez organizowanych przez Fundację.
 

 

 


Jeśli chcielibyście wziąć udział w wybranym kursie, wyślijcie zgłoszenie na maila: patrol@wosp.org.pl i opiszcie krótko dlaczego właśnie ten, a nie inny kurs chcielibyście ukończyć. Na każde z tych szkoleń będziemy zbierali listy kandydatów i jeśli zgromadzimy odpowiednią ilość osób - postaramy się uzgodnić dostępny dla większości termin szkolenia w Szadowie-Młyn. Do zobaczenia!

 
 

Sponsorzy 23. Finału WOŚP