Kontakt
Numer konta:    58124011121111001009449739

 

Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków 


 

 

O programie:
Program powstał w 2003 roku. Jego ideą było wprowadzenie do powszechnego użytku najnowocześniejszej i najbezpieczniejszej metody leczenia niewydolności oddechowej u noworodków, przy pomocy możliwie najlepszego sprzętu. Dzięki Programowi metodę nieinwazyjnego wsparcia oddechowego spopularyzowano w Polsce znacznie wcześniej niż w większości rozwiniętych krajów. Nasz rejestr zastosowań tej metody jest największą tego typu bazą danych na świecie. Na koniec roku 2015 w bazie danych programu odnotowano ponad 46 550  leczonych noworodków. Znaczną część naszych pacjentów stanowią najmniejsze noworodki, o masie urodzeniowej ciała poniżej 1500g. Aktywność szkoleniowo-edukacyjna programu sprawia, że efekty uzyskiwane przy pomocy techniki Infant Flow, są z roku na rok coraz lepsze. W końcu roku 2015, ogólna skuteczność wentylacji nieinwazyjnej wyniosła prawie 83%, a w grupie dzieci z masą urodzeniową ciała poniżej 1500g prawie 69%.

Tak wysoka częstość i skuteczność zastosowania wentylacji nieinwazyjnej umożliwia osiąganie przez polskie ośrodki neonatologiczne coraz lepszych wyników leczenia zarówno w wymiarze ratowania życia, jak i w aspekcie unikania szeregu bardzo poważnych powikłań wcześniactwa.

Efekty uzyskiwane przez Program spotykają się z szerokim uznaniem międzynarodowej społeczności  naukowej w dziedzinie neonatologii. Dowodem jest kilkadziesiąt opracowań, często publikowanych na prestiżowych zjazdach międzynarodowych jak i na łamach cenionych czasopism naukowych o zasięgu światowym.


Uzupełnieniem Programu Infant Flow są rejestry zastosowania urządzeń, kupowanych przez WOŚP, przeznaczonych dla leczenia trudnych przypadków niewydolności oddechowej. Należą do nich  respiratory wysokiej częstotliwości oddechu (HFO – ponad 1000 leczonych noworodków, z czego 413 w rejestrze naukowym) oraz respiratory umożliwiające zastosowanie nowatorskiej metody autoregulacji stężenia podawanego tlenu (AveaCLIO2), szacujemy liczbę  dotychczasowych zastosowań u noworodków na ponad 200 - rejestr naukowy uruchomiony w roku 2014.


Respiratory AVEA CLiO pracują w Polsce już od 2010 roku w ponad trzydziestu oddziałach intensywnej terapii noworodka.

Dzięki  tym urządzeniom możliwe  jest monitorowanie podaży tlenu podczas leczenia niewydolności oddychania u noworodków. Tlen jest lekiem, ale może być też groźną dla życia toksyną. Dlatego tak ważne jest, aby podaż tlenu ciężko chorym noworodkom była bardzo precyzyjna.


W wybranych szpitalach w Polsce jest realizowany ogólnopolski rejestr zastosowań metody automatycznej kontroli tlenoterapii. Dokładnej analizie poddano ponad 250 zastosowań metody.  Doskonale wyniki leczenia noworodków w zakresie takiej kontroli terapii tlenem powodują, że metoda ta coraz bardziej się rozpowszechnia na całym świecie.


Najważniejsze fakty i liczby:
Kupiliśmy już 464 urządzeń Infant Flow, 49 respiratorów oscylacyjnych i 32 respiratory z autoregulacją stężenia tlenu do 220 ośrodków neonatologicznych w całej Polsce.

 

 

Sponsorzy 24. Finału WOŚP