Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Podczas 27. Finału zebraliśmy:
175 938 717 PLN
Pomoc indywidualna

Dofinansowanie urządzeń do rehabilitacji domowej

 

Głównym celem działań Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Pomoc indywidualna to rocznie kilkadziesiąt wybranych przez Zarząd Fundacji próśb o pomoc w rehabilitacji domowej. W związku z dużą ilością próśb, które docierają do nas, Zarząd Fundacji został zmuszony do wprowadzenia kryteriów przyznawania pomocy. Dodatkowo środki finansowe Fundacji pochodzą z ogólnopolskiej zbiórki publicznej rozliczanej bardzo szczegółowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, i ani złotówka nie może być wydana na inny cel niż określony podczas zbiórki/finału WOŚP, dlatego nigdy nie przekazujemy pieniędzy, nie finansujemy rehabilitacji, ani turnusów, nie płacimy za operacje i leki. Nie udzielamy pomocy dorosłym – tylko dzieciom i osobom niepełnosprawnym do 26. roku życia. Fundacja nie zamawia sprzętu z firm, które nie mają siedziby/ oddziałów na terenie Polski.

 

W ramach naszej pomocy dofinansowujemy zakup urządzeń potrzebnych w rehabilitacji domowej. 

 

Od 2005 roku w ramach pomocy indywidualnej Fundacja WOŚP kupiła niezbędny sprzęt dla 5 388 dzieci i wydała na ten cel 21 857 294,54 PLN!

(stan na dzień 27.11.2018) 

 

 

Fundacja może zakupić jednej osobie sprzęt rehabilitacyjny raz na trzy lata. 

 

W celu starania się o sprzęt do rehabilitacji domowej proszę przesłać:

1. listowną prośbę na adres biura Fundacji (Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa) - w pierwszym zdaniu prosimy o zawarcie konkretnej informacji, o jaki sprzęt się staracie, a także numer PESEL dziecka. 
2. numery telefonów, pod którymi możemy skontaktować się z Państwem.
3.fakturę proforma na wybrany sprzęt rehabilitacyjny z podaniem adresu mailowego Sprzedającego
4. informacje o dofinansowaniach wybranego sprzętu z innych źródeł (PCPR, NFZ, inne Fundacje)
5. orzeczenie o niepełnosprawności 
6. zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania danego sprzętu (prosimy o niewysyłanie historii chorób, zaświadczenie lekarskie jest wystarczającym dokumentem)
7. informacje o dochodach (np. PIT-37, zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, informacje z opieki społecznej, informacje o wysokości alimentów/renty)
8. podpisane oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych
 
W ramach pomocy indywidualnej Fundacja udziela dofinansowania do zakupu wyrobu medycznego lub sprzętu rehabilitacyjnego na następujących zasadach:

1. W przypadku, gdy cena wyrobu medycznego lub sprzętu do rehabilitacji jest niższa niż kwota 5 000 PLN. lub jej równa – pomoc Fundacji wynosi do 85% jego wartości.

2. W przypadku, gdy cena wyrobu medycznego lub sprzętu do rehabilitacji przekracza kwotę 5 000 PLN. – pomoc Fundacji wynosi do 5 000 PLN.

3.    Każdy przypadek zgłoszonej prośby o dofinansowanie pomocy dziecku rozpatrywany jest przez Zarząd Fundacji indywidualnie, oznacz to, że w indywidualnych przypadkach Zarząd może odstąpić w decyzji od zasad określonych w pkt 1 i 2.

 

  • Fundacja nie będzie rozpatrywać próśb przesłanych droga elektroniczną.
  • Fundacja nie może rozpatrywać próśb niezawierających podpisanego oświadczenia o możliwości przetwarzania danych osobowych. 
  • Z powodu dużej ilości przesyłanych próśb o pomoc indywidualną - średni czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 3 miesiące. 

     

    Pytania dotyczące pomocy indywidualnej proszę kierować na adres: [email protected]


 

Aktualności
2019-03-13 16:55:09

Kobiety Medycyny - zagłosuj na nas!

Już po raz szósty ruszył Plebiscyt KOBIETY MEDYCYNY, którego celem jest wyłonienie wyjątkowych kobiet związanych z medycyną i ochroną zdrowia. Wśród nominowanych jest Lidia Niedźwiedzka-Owsiak - dyrektor ds. medycznych naszej Fundacji!