Pomoc indywidualna

Dofinansowanie urządzeń do rehabilitacji domowej

 

 

Głównym celem działań Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Pomoc indywidualna to rocznie kilkadziesiąt wybranych przez Zarząd Fundacji próśb o pomoc w rehabilitacji małych dzieci. W związku z dużą ilością próśb, które docierają do nas, Zarząd Fundacji został zmuszony do wprowadzenia kryteriów przyznawania pomocy. Dodatkowo środki finansowe Fundacji pochodzą z ogólnopolskiej zbiórki publicznej rozliczanej bardzo szczegółowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, i ani złotówka nie może być wydana na inny cel niż określony podczas zbiórki/finału WOŚP, dlatego nigdy nie przekazujemy pieniędzy, nie finansujemy rehabilitacji, nie płacimy za operacje i  nie udzielamy pomocy osobom dorosłym – tylko dzieciom. W ramach naszej pomocy dofinansowujemy zakup urządzeń potrzebnych dzieciom w rehabilitacji domowej. Fundacja może zakupić jednej osobie sprzęt rehabilitacyjny raz na trzy lata. 

 

W celu starania się o sprzęt do domowej rehabilitacji dla dziecka proszę przesłać:

1. listowną prośbę na adres biura Fundacji (Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa)
2. numery telefonów, pod którymi możemy skontaktować się z Państwem.
3. podpisane oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych (znajdziecie je na dole strony)
4. faktura proforma na wybrany sprzęt rehabilitacyjny z podaniem adresu mailowego Sprzedającego
5. informacje o dofinansowaniach wybranego sprzętu z innych źródeł (PCPR, NFZ, inne Fundacje)
6.  orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
7.  zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania danego sprzętu
8. informacje o dochodach rodziny (np. PIT-37, zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, informacje z opieki społecznej, informacje o wysokości alimentów)

 
W ramach pomocy Fundacja udziela dofinansowania do zakupu wyrobu medycznego lub sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka w wysokości:
• maksymalnie do 5000 zł. - w przypadku wysokiego kosztu wyrobu lub sprzętu rehabilitacyjnego, przewyższającego tę wartość i tylko w indywidualnych przypadkach. Oznacza to, że nie w każdym przypadku będzie to kwota 5000 zł.
• do 85% wartości wyrobu medycznego lub sprzętu rehabilitacyjnego - w przypadku, gdy jego wartość jest niższa lub równa 5.000 zł.

 

Fundacja nie będzie rozpatrywać próśb przesłanych droga elektroniczną.
Fundacja nie może rozpatrywać próśb niezawierających podpisanego oświadczenia o możliwości przetwarzania danych osobowych.
 
 
Z powodu dużej ilości przesyłanych próśb o pomoc indywidualną - średni czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 3 miesiące. Oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych:
Informujemy, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze zm.) przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska w celu koordynacji działań związanych z obsługą indywidualnych próśb o pomoc kierowanych do fundacji, oraz w celach archiwalnych. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia prośby.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, w tym również danych o stanie zdrowia zgromadzonych w ramach procesu rozpatrywania próśb w wyżej wymienionych celach.
 


_______________________                                                ____________________

Data                                                                                                    podpis rodzica

Pobierz oświadczenie

 
 
 


 
Aktualności
2018-04-23 11:00:58

Rozpoczął się 50. Konkurs Ofert Fundacji WOŚP

W sumie kupionych zostanie 5.343 urządzenia medyczne. Jednym z kluczowych zakupów w tym konkursie ofert będzie pozyskanie, w ramach akcji „Leczyć z miłością” – 4.317 leżanek oraz rozkładanych foteli dla rodziców.