Do 29. Finału WOŚP pozostało
75 dni
Pomoc indywidualna

Dofinansowanie urządzeń do rehabilitacji domowej

 

Głównym celem działań Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Pomoc indywidualna to rocznie kilkaset wybranych przez Zarząd Fundacji próśb o pomoc w rehabilitacji domowej. W związku z dużą ilością próśb, które docierają do nas, Zarząd Fundacji został zmuszony do wprowadzenia kryteriów przyznawania pomocy. Dodatkowo środki finansowe Fundacji pochodzą z ogólnopolskiej zbiórki publicznej rozliczanej bardzo szczegółowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, i ani złotówka nie może być wydana na inny cel niż określony podczas zbiórki/finału WOŚP, dlatego nigdy nie przekazujemy pieniędzy, nie finansujemy rehabilitacji, ani turnusów, nie płacimy za operacje i leki. Nie udzielamy pomocy dorosłym – tylko dzieciom i osobom niepełnosprawnym do 26. roku życia. Fundacja nie zamawia sprzętu z firm, które nie mają siedziby/ oddziałów na terenie Polski.

 

W ramach naszej pomocy dofinansowujemy zakup urządzeń potrzebnych w rehabilitacji domowej. 

 

Od 2005 roku w ramach pomocy indywidualnej Fundacja WOŚP kupiła niezbędny sprzęt dla 6 432 dzieci i wydała na ten cel

26 175 582,56 PLN!

(stan na dzień wrzesień 2020) 

 

 

Fundacja może zakupić jednej osobie sprzęt rehabilitacyjny raz na trzy lata. 

 

W celu starania się o sprzęt do rehabilitacji domowej proszę wypełnić odpowiedni formularz:  
 
 
 • faktura proforma na wybrany sprzęt rehabilitacyjny z podaniem adresu mailowego sprzedającego
 • kserokopie dokumentów o przyznanych dofinansowaniach z innych źródeł (NFZ, PCPR/MOPS, inne Fundacje)
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
 • zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania danego sprzętu
 • informacja o dochodach (np. zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, informacje z opieki społecznej, PIT-37, informacje o wysokości alimentów)
 
W ramach pomocy indywidualnej Fundacja udziela dofinansowania do zakupu wyrobu medycznego lub sprzętu rehabilitacyjnego na następujących zasadach:

1. W przypadku, gdy cena wyrobu medycznego lub sprzętu do rehabilitacji jest niższa niż kwota 5 000 PLN. lub jej równa – pomoc Fundacji wynosi do 85% jego wartości.

2. W przypadku, gdy cena wyrobu medycznego lub sprzętu do rehabilitacji przekracza kwotę 5 000 PLN. – pomoc Fundacji wynosi do 5 000 PLN.

3.    Każdy przypadek zgłoszonej prośby o dofinansowanie pomocy dziecku rozpatrywany jest przez Zarząd Fundacji indywidualnie, oznacz to, że w indywidualnych przypadkach Zarząd może odstąpić w decyzji od zasad określonych w pkt 1 i 2.

 

 • Fundacja nie będzie rozpatrywać próśb przesłanych droga elektroniczną.
 • Fundacja nie może rozpatrywać próśb niezawierających podpisanego oświadczenia o możliwości przetwarzania danych osobowych. 
 • Z powodu dużej ilości przesyłanych próśb o pomoc indywidualną - średni czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 3 miesiące. 

   

  Pytania dotyczące pomocy indywidualnej proszę kierować na adres: [email protected]


 

Aktualności
2020-10-22 10:42:43

Odwołanie 56. Konkursu Ofert

Fundacja WOŚP zawiadamia wszystkie firmy, które złożyły dokumenty formalnoprawne z zamiarem złożenia oferty wstępnej i przystąpienia do Konkursu Ofert, który miał się odbyć w dniach 3, 4, 5 i 6 listopada – że Konkurs Ofert zostaje odwołany z powodu objęcia pracowników Fundacji kwarantanną