Na cel 29. Finału zebraliśmy już
27 115 404 PLN
Historia

Historia 28. Finałów WOŚP

1. Finał WOŚP - 3.01.1993 r.
 • Temat

  Tematem Finału były choroby serca najmłodszych pacjentów.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana: 1 535 440,68 USD

 • Kupiliśmy

  W ramach pierwszego Finału kupiliśmy:

  • Kardiomonitory
  • Inkubatory
  • Defibrylator
  • Pompy strzykawkowe
  • Pulsoksymetry
  • CPAP-y
  • Respiratory
2. Finał WOŚP - 2.01.1994 r.
 • Temat

  Tematem 2. Finału WOŚP była pomoc szpitalom noworodkowym.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 1 930 726,93 USD. 

 • Kupiliśmy
  • Inkubatory
  • Stanowiska do resuscytacji
  • Pompy strzykawkowe
  • Pulsoksymetry
  • CPAP-y
  • Lampy do fototerapii
  • Respiratory
  • USG
  • Kardiomonitory
3. Finał WOŚP - 8.01.1995 r.
 • Temat

  Podczas 3. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu dla klinik onkologicznych.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 2 816 465,36 USD. 

 • Kupiliśmy
  • Kolonofiberoskop pediatryczny
  • Rezonans magnetyczny
  • Analizatory hematologiczne
  • Cytofluometr przepływowy
  • USG
  • Zestaw do wideotorakoskopii
  • Kardiomonitory
  • Pompy infuzyjne
  • Ultradźwiękowy aspirator chirurgiczny
  • Diatermię chirurgiczną
  • Aparaty do napromieniania
  • Mikroskopy
  • Igły, cewniki, vascuporty
4. Finał WOŚP - 7.01.1996 r.
 • Temat

  4. Finał WOŚP poświęcony był ratowaniu życia dzieci, które uległy wypadkom.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 2 543 413,59 USD

 • Kupiliśmy
  • RTG
  • Artroskopy
  • Dermatomy
  • Aparaty do znieczuleń
  • Kołnierze ortopedyczne
  • Łóżka ortopedyczne
  • Stoły ortopedyczne
  • Pompy infuzyjne
  • Pulsoksymetry
  • Deski ortopedyczne
  • Nosze podbierające
  • Uniwersalne unieruchomienia głowy
  • Wiertarki chirurgiczne
  • Piły do gipsu
  • Ssaki elektryczne
  • Laryngoskopy
  • Resuscytatory
  • Aparaty do udzielania Pierwszej Pomocy
  • Stabilizatory kości
  • USG
  • Terenowe karetki pogotowia
5. Finał WOŚP - 5.01.1997 r.
 • Temat

  Tematem 5. Finału WOŚP było ratowanie dzieci z chorobami serca.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 3 062 067,29 USD

 • Kupiliśmy

   

  • Kardiomonitory
  • Inkubatory
  • Pompy strzykawkowe
  • Defibrylator
  • Respiratory
  • CPAP-y
  • EKG
  • Pulsoksymetry
  • Narzędzia chirurgiczne
  • Ssaki
 • Złote karty

  Po raz pierwszy Złote Karty telefoniczne są przedmiotami Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców podczas Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

   

6. Finał WOŚP - 4.01.1998 r.
 • Temat

  6. Finał WOŚP był poświęcony ratowaniu życia dzieci poszkodowanych w wypadkach.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana – 3 543 276,74 USD

 • Zakupiony sprzęt

  Sprzęt zakupiony po Finale:

  • Ambulansy wypadkowe
  • Deski ortopedyczne
  • Nosze podbierające
  • Kołnierze pediatryczne
  • Resuscytatory
  • Laryngoskopy
  • Uniwersalne systemy unieruchomienia głowy
  • Kardiomonitory
  • Stoły operacyjne
  • RTG jezdne
  • RTG z ramieniem C
  • Wiertarki chirurgiczne z trepanami
  • Łóżka ortopedyczne
  • Pompy infuzyjne
  • Zestawy do stabilizacji zewnętrznej
  • Aparaty do znieczuleń
  • Łóżka rehabilitacyjne
  • Instrumentarium chirurgiczne
  • Elektrokoagulator śródoperacyjny bipolarny
 • Złota Karta

  "Ktokolwiek ofiarował choćby grosz, ten zagrał w naszej orkiestrze, dając dowód , że nie jest mi obcy los polskich dzieciaków" 

  To cytat z drugiej edycji złotej karty, która trafiła na Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców podczas Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

   

7. Finał WOŚP - 10.01.1999 r.
 • Temat

  Podczas 7. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze dla ratowania życia noworodków.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 4 515 020,82 USD

 • Kupiliśmy

  Sprzęt zakupiony po Finale:

  • Inkubatory
  • RTG jezdne
  • Pulsoksymetry
  • Stanowiska do resuscytacji
  • Aparaty do mikrometod
  • Kardiomonitory
 • Złote serduszko nr 1

  Złote serduszko nr 1 - 333.333,33 USD czyli, po ówczesnym kursie, blisko 1,1 miliona złotych.

   

8. Finał WOŚP - 9.01.2000 r.
 • Temat

  Na 8. Finale WOŚP zbieraliśmy pieniądze dla ratowania życia dzieci z chorobami nerek.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 6 089 390,91 USD. 

 • Kupiliśmy

  Sprzęt zakupiony po Finale:

  • 123 aparaty do automatycznej dializy otrzewnowej
  • 6 centralnych stacji uzdatniania wody do dializ
  • 7 pojazdów sanitarnych do przewozu dzieci na dializy
  • 9 aparatów do plazmaferezy
  • 14 aparatów do uzdatniania dializatorów
  • 19 kardiomonitorów nieinwazyjnych
  • 8 aparatów do badań urodynamicznych
  • 10 kpl. cystoskopów z wyposażeniem dla dzieci do badań endoskopowych z torem wizyjnym
  • 30 pomp infuzyjnych
  • 14 aparatów do hemodializ
  • 16 aparatów do ciągłego pomiaru ciśnienia krwii ABPM
  • aparat do cytometrii
  • 11 ultrasonografów dla Dziecięcych Stacji Dializ
  • 1 ultrasonograf dla kliniki kardiochirurgii dziecięcej - przekazany do Kliniki Kardiochirurgii IP-CZD
   urządzenia do operacyjnego leczenia skolioz u dzieci - przekazane do Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie
 • Złota Karta

  Po raz kolejny pod młotek trafiła Złota karta wykonana z 24 karatowego złota.

9. Finał WOŚP - 7.01.2001 r.
 • Temat

  Tematem 9. Finału WOŚP była diagnostyka noworodków i niemowląt.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 6 112 642,74 USD

 • Kupiliśmy

  Ilość zakupionego sprzętu po Finale:

  • wysokiej klasy ultrasonografów z kolorowym Dopplerem dla oddziałów Neonatologii – 6 szt.
  • urządzenie do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych - 440 szt.
  • kliniczny audiometr impedancyjny - 22 szt.
  • urządzenie do rejestracji otoemisji akustycznych - 42 szt.
  • kliniczny audiometr tonalny - 10 szt.
  • urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych - 32 szt.
  • urządzenie do doboru i testowania parametrów akustycznych aparatów słuchowych - 8 szt.
  • urządzenie do programowania aparatów słuchowych - 8 szt.
  • urządzenie do audiometrii wzmacnianej bodźcami wzrokowymi - 16 szt.
  • wziernik pośredni - 60 szt.
  • laser diodowy - 7 szt.
  • pompy insulinowe
  • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej

   

  Kupiliśmy łącznie 879 urządzeń.

 • Finałowe aukcje

  Kwota uzyskana z aukcji WOŚP - 113 222,76 PLN.

 • Złota karta

10. Finał WOŚP - 13.01.2002 r.
 • Temat

  10. Finał WOŚP był poświęcony ratowaniu życia dzieci z wadami wrodzonymi, a w szczególności leczeniu operacyjnemu noworodków i niemowląt.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 6 848 998,85 USD. 

 • Finał w liczbach

  Ilość Sztabów w Polsce: 836
  Ilość Sztabów na świecie: 7 (Trypolis, Berlin, Ateny, Nowy Jork, Chicago, Toronto, New Jarsey)
  Kraje, które z nami grały: USA, Kanada, Grecja i Niemcy

   

  100 000 wydrukowanych ankiet
  85 000 wolontariuszy na ulicach
  200 serduszek - tyle miał każdy wolontariusz
  3 miesiące - wiek najmłodszego wolontariusza, zbierał w Kutnie
  25 000 000 - tyle wydrukowaliśmy samoprzylepnych serduszek
  120 000 - tyle wydrukowaliśmy skarbonek

   

  Transmisje telewizyjne: 510 minut na antenie TVP 2, oprócz tego cały czas była z nami Telewizja POLONIA
  11 - z tyloma ośrodkami TVP w Polsce łączyliśmy się tego dnia
  48 - tyle telewizji kablowych prowadziło lokalne bezpośrednie transmisje z 10. Finału WOŚP

  Mieliśmy bezpośrednie łączenia z Nowym Jorkiem i Atenami!

   

  Strona internetowa www.wosp.org.pl - 2,4 miliona odsłon 
   

 • Kupiliśmy

  Ilość zakupionego sprzętu po Finale:

  • 15 samochodów użytkowo-osobowych typu mini van
  • 31 ruchomych stanowisk zabiegowych dla noworodków kupionych od firmy DRAGER
  • 15 prostych respiratorów noworodkowych od firmy DRAGER
  • 6 respiratorów noworodkowych z możliwością HFV od firmy DUTCHMED
  • 24 respiratory noworodkowe z możliwością HFV od firmy DRAGER
  • 17 aparatów do od firmy PROMED
  • 32 inkubatory otwarte z fototerapią od firmy DRAGER
  • 47 monitorów inwazyjnych od firmy PHILIPS
  • 13 monitorów nieinwazyjnych od firmy PHILIPS
  • 30 pulsoksymetrów od firmy TYCO
  • 100 pomp strzykawkowych od firmy DUTCHMED
  • 105 pomp strzykawkowych od firmy DRAGER
  • 76 pomp objętościowych od firmy AESCULAP-CHIFA
  • 4 rentgeny z ramieniem C od firmy TIMKO
  • 6 diatermii od firmy ERBE
  • 3 stanowiska do tlenku azotu od firmy DUTCHMED
  • 3 inkubatory transportowe od firmy AxMediTec
  • 13 lamp operacyjnych oraz dwa światła czołowe od firmy ERBE
  • 45 ssaków elektrycznych od firmy ERES Medical
  • 15 wodnych materacyków grzewczych od firmy AxMediTec
  • pompy insulinowe
  • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej

   

  Kupiliśmy łącznie 1404 urządzeń 

 • Finałowe aukcje

  Kwota z aukcji WOŚP - 388 918,28 PLN 

 • Złota karta

  IV edycja złotych kart 

11. Finał WOŚP - 12.01.2003 r.
 • Temat

  Podczas 11. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 7 695 614,16 USD. 

 • Finał w liczbach

  Ilość Sztabów w Polsce: 1 047
  Ilość wolontariuszy: 100 000 
  Ilość Sztabów na świecie: 13 (w niemieckim Gerlitz, czeskim Cieszynie, a także w Berlinie, Salonikach, Atenach, Trypolisie, Chicago, Nowym Yorku, New Jersey, Filadelfii, Bostonie, Vancouver, Londynie, Corciano, niedaleko Monte Cassino)
  Kraje które z nami grały: Niemcy, Czechy, Grecja, USA, Kanada i Włochy. 

   

  Strona internetowa www.wosp.org.pl - 6 milionów odsłon

   

 • Złote serduszko i złota karta telefoniczna

  Złote serduszko nr 3 - 87 000 PLN (serduszko nr.1 i 2 wylicytowane przez oszustów) 
  Złota karta telefoniczna nr 1 - 77 777 PLN (to rekordowa licytacja dokonana przez brokerów z Torunia)

   

 • Finałowe aukcje

  Kwota z aukcji WOŚP -697 265,79 PLN

 • Kupiliśmy

  Ilość zakupionego sprzętu po Finale:

  • wagi niemowlęce - 100 szt.
  • wagi dziecięce ze wzrostomierzem - 111 szt.
  • łóżeczka niemowlęce - 250 szt.
  • łóżeczka dziecięce - 52 szt.
  • pulsoksymetry - 213 szt.
  • pompy strzykawkowe - 609 szt.
  • pompy do żywienia pozajelitowego/dojelitowego - 69 szt.
  • ssaki elektryczne - 150 szt.
  • inhalatory - 200 szt.
  • monitory nieinwazyjne Philips - 315 szt.
  • inkubatory Dutchmed - 45 szt.
  • glukometry Johnson&Johnson – 300 szt.
  • aparaty USG Philips – 12 szt.
  • wyposażenie pracowni endoskopowych - Olympus
  • 6 torów wizyjnych z gastroskopem
  • 9 videogastroskopów pediatrycznych
  • 2 videogastroskopy noworodkowe
  • 5 videokolonoskopów pediatrycznych
  • 4 gastroskopy optyczne pediatryczne
  • 3 kolonoskopy pediatryczne
  • myjnie endoskopowe Olympus - 5 szt. min ETD
  • myjnie endoskopowe Olympus - 3 szt. ETD-3
  • dliatermie endoskopowe Erbe – 2 szt.
  • pH-metry Synecpol - 10 szt.
  • bronchofiberoskopy Medim - 5 kpl.
  • aparaty EKG Aspel - 100 szt.
  • holtery RR Aspel - 30 szt.
  • holtery EKG Ado-Med - 8 szt.
  • pompy insulinowe
  • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej

  Kupiliśmy łącznie 2906 urządzeń.    

12. Finał WOŚP - 11.01.2004 r.
 • Temat

  Podczas 12. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana: 6 923 443,22 USD

 • Finał w liczbach

  Ilość Sztabów w Polsce: 1167
  Ilość Sztabów za granicą:20 (Berlin, Chicago, Nowy Jork, Ateny Toronto, Filadelfia, Detroit, Londyn, Freiburgu, Vancouver, Egipt, Kuwejt oraz w polskiej strefie stabilizacyjnej w Iraku)
  Kraje które z nami grały: Niemcy, Wielka Brytania, USA, Egipt, Irak, Kanada i Kuwejt
  Kupiliśmy łącznie 2153 urządzeń.    
   

   

 • Złota karta telefoniczna i Złoty medal

  Złota karta telefoniczna nr 1 - 30 000 PLN. 

   

   

  Złoty medal nr 1 - 130 000 PLN- licytowany po raz pierwszy – poświęcony Programowi Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (USZKO) 

 • Finałowe aukcje

  Kwota z aukcji WOŚP - 667 915,65 PLN. 

13. Finał WOŚP - 9.01.2005 r.
 • Temat

  Podczas 13. Finału WOŚP zbieraliśmy na nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana: 9 864 292,87 USD
   

 • Finał w liczbach

  Ilość Sztabów w Polsce: 1270
  Ilość Sztabów na świecie: 19 - w Rijad (Arabia Saudyjska) , New Westminster, Mississauga (Kanada), Atenach (Grecja), Berlinie, Freiburgu (Niemcy), Los Angeles, New Britain, Shaumburgu, Detroit, Nowym Jorku - Pomona, Chicago (USA), Brukseli (Belgia), Trypolisie (Libia), Kairze (Egipt), Wiedniu (Austria), Pettersorough (Wielka Brytania), Sztokholmie (Szwecja) oraz we wszystkich bazach wojskowych w Iraku.
  Ilość wolontariuszy: 100 000 

   

  Kupiliśmy łącznie 1020 urządzeń.    

  Strona internetowa www.wosp.org.pl - 6 milionów odsłon

 • Kupiliśmy

  Ilość zakupionego sprzętu po Finale:

  • aparaty USG - 20 szt. - Philips
  • kardiotokografy - 26 szt. - Philips
  • inkubatory zamknięte do opieki podstawowej - 109 szt. - Dutchmed
  • inkubatory zamknięte do opieki intensywnej - 29 szt. - GE MS Polska
  • inkubatory otwarte - 14 szt. - Dräger
  • stanowiska do resuscytacji - 22 szt. – Dutchmed
  • pompy insulinowe
  • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej
          

  Kupiliśmy łącznie 1020 urządzeń.

 • Złota karta telefoniczna i Złoty medal

  Złota karta telefoniczna nr 1 - 34 000 PLN

   

  Złoty medal nr 1 - 180 000 PLN - poświęcony Programowi Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków 

 • Finałowe aukcje

  Kwota z aukcji WOŚP - 738 147,73 PLN - przeznaczone na pomoc ofiarom tsunami na Sri Lance. 

14. Finał WOŚP - 8.01.2006 r.
 • Temat

  Podczas 14. Finału WOŚP zbieraliśmy dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz naukę pierwszej pomocy.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana: 9 660 691,00 USD

 • Finał w liczbach

  Ilość Sztabów w Polsce: blisko 1400
  Ilość Sztabów za granicą: 24 (Detroit, Pomona – Nowy Jork, Schaumburg, Santa Monica, Minneapolis, w sztaby w New Britain, Edynburg, Filadelfia, Montreal, Ottawa, Mississauga, Vancouver, Sztokholm, Londyn, Dublin, Oberhausen, 3 sztaby w Berlinie, Freiburg, Wiedeń, Ateny oraz Kair)
  Kraje które z nami grały: USA, Kanada, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Austria, Grecja, Egipt, Irak.
  Ilość wolontariuszy: prawie 120 tysięcy

   

  Strona internetowa www.wosp.org.pl - 7 500 000 odsłon

   

 • Kupiliśmy

  Co kupiliśmy po Finale:

  • 120 defibrylatorów AED – 13.01.2006 w ramach RUR
  • kamera wziernikowa - 3 szt.
  • urządzenie do lokalizacji zasypanych żyjących osób - 4 szt.
  • pojazd czterokołowy z przyczepą - 2 szt.
  • systemy stabilizacji elementów i konstrukcji budowlanych - zestaw lekki
  • systemy stabilizacji elementów i konstrukcji budowlanych - zestaw ciężki
  • ratowniczy zestaw hydrauliczny
  • zestaw ratowniczych siłowników hydraulicznych
  • ciężki zestaw ratowniczych siłowników hydraulicznych
  • zespół oświetleniowy - 5 zestawów
  • spalinowa piła łańcuchowa do betonu
  • elektryczny udarowy młot wyburzeniowy
  • zestaw GPS - 5 zestawów
  • zestaw PSP R1 - 5 zestawów
  • osobiste pompy insulinowe Medtronic - 200 szt.
  • osobiste pompy insulinowe Roche - 200 szt.
  • osobiste pompy insulinowe Akme - 100 szt.
  • aparaty RTG z ramieniem C SIEMENS – 13 szt.
  • aparaty RTG przyłóżkowe PHILIPS – 4 szt.
  • stoły operacyjne - ortopedyczne MEDEN – 11 szt.
  • napęd ortopedyczny uniwersalny AESKULAP – 18
  • napęd ortopedyczny wersja rozszerzona STRYKER – 1
  • mikronapęd ortopedyczny SYNTHES – 1
  • instrumentarium do prętów śródszpikowych SYNTHES – 13 szt.
  • zestaw stabilizatorów zewnętrznych STRYKER – 22 szt.
  • dermatomy COMESA – 16 szt.
  • łóżka ortopedyczno-wyciągowe FAMED ŻYWIEC – 70 szt.
  • pompy insulinowe
  • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej
             

  Kupiliśmy łącznie 858 urządzeń.   

   

 • Złota karta telefoniczna i Złoty medal

  Złoty medal nr 1 – 955 485,38 PLN- poświęcony Programowi Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków Infant Flow 
  Złota karta telefoniczna nr 1 - 50 000 PLN- GM Rekords

 • Finałowe aukcje

  Kwota z aukcji WOŚP - 955 485,38 PLN

15. Finał WOŚP - 14.01.2007 r.
 • Temat

  Podczas 15. Finału WOŚP zbieraliśmy po raz drugi ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i naukę pierwszej pomocy.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana: 9 349 814,65 USD

 • Finał w liczbach
  • Ilość Sztabów w Polsce: 1500
  • Ilość Sztabów na świecie – 36 (Leeds, Londyn x2, Peterborough, Crewe, Reading, Sofia, Ottawa x2 , Mississauga, Montreal, Vancouver, Ateny, Al Diwanija, Dublin x2, Cork, Wilno, Tulancingo HGO, Oberhausen, Berlin x3, Hamburg, Krefeld-Essen, Freiburg, Belgrad, Edinburgh, Lwów, Schaumburg, Pomona, Detroit, Hamtramck, Schaumburg, Troy, New Britain)
  • Kraje, które z nami grały: Anglia, Bułgaria, Kanada, Grecja, Irak, Irlandia, Litwa, Meksyk, Niemcy, Serbia, Szkocja, Ukraina, USA
  • Ilość wolontariuszy: 120 000
  • Kwota z aukcji WOŚP - blisko 1 milion 300 000 PLN 
  • Strona internetowa www.wosp.org.pl - 6,6 mln odsłon
 • Kupiliśmy

  Ilość zakupionego sprzętu po Finale:

  • osobiste pompy insulinowe Medtronic - 150 szt.
  • osobiste pompy insulinowe Akme - 150 szt.
  • osobiste pompy insulinowe Roche - 100 szt.
  • Aparat USG do diagnostyki ortopedycznej dzieci od firmy KOSMED – 14 szt.
  • Chirurgiczny ssak elektryczny dla dzieci od firmy OGARIT – 18 szt.
  • Pompa jednostrzykawkowa od firmy DRÄGER – 190 szt.
  • Pompa objętościowa od firmy DUTCHMED – 43 szt.
  • Wózek do transportu dzieci od firmy STRYKER – 14 szt.
  • Pulsoksymetr do monitorowania dzieci od firmy DIAGNOS – 38 szt.
  • Kardiomonitor do monitorowania parametrów życiowych dzieci od firmy PHILIPS – 82 szt.
  • Aparat do znieczulenia ogólnego dzieci firmy od GE MEDICAL SYSTEMS – 11 szt.
  • pompy insulinowe - 46
  • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej
                 

  Kupiliśmy łącznie 1080 urządzeń.   

 • Złota karta telefoniczna i Złoty medal

  Złoty medal nr 1 – 170 000 PLN - poświęcony Programowi Leczenia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą 
  Złota karta telefoniczna nr 1 - 31 313 PLN - Super Apteka

   

16. Finał WOŚP - 13.01.2008 r.
 • Temat

  Podczas 16. Finału WOŚP zbieraliśmy dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana: 13 883 627,13 USD

 • Finał w liczbach
  • Ilość Sztabów w Polsce: 1500
  • Ilość Sztabów na świecie: 34 (Sharana, Bedford, Newcastle Upon Tyne, Torquay, High Wycombe, Peterborough, Leicester, Nottingham, Londyn, Rijad, Sofia, Ateny, Ad Diwaniyah, Galway, Cork, Dublin, Camp Ziouani, Mississauga/Ontario, Ottawa, Montreal, Kaiserslautern, Oberhausen, Berlin, Osnabruck, Edynburg, Glasgow, Pomona, Clearwater Floryda, 2 sztaby w Schaumburgu, Chicago, New Britain, Hamtramck, Fort Lauderdale)
  • Kraje, które z nami grały: Anglia (8), Afganistan, Arabia Saudyjska, Bułgaria, Kanada (3), Grecja, Irak, Irlandia (3), Izrael – Syria, Niemcy (4), Szkocja (2), USA (8)
  • 120 tysięcy wolontariuszy
  • 120 tysięcy tekturowych puszek
  • 1600 kilometrów w powietrzu Jurek Owsiak pokonał Orkiestrolotem
  • 14 milionów widzów sumie obejrzało 16. Finał WOŚP w telewizjach TVP i TVN
  • 484 423 smsów wysłanych na orkiestrowy numer
  • Ilość wystawionych aukcji w serwisie www.aukcje.wosp.org.pl – blisko 27 tysięcy
  • Kwota z aukcji WOŚP - blisko 1 300 000 PLN
  • Pierwszy raz prowadzona była transmisja w dwóch telewizjach - TVP oraz TVN.
 • Złote serduszko i złota karta telefoniczna

  Złote serduszko nr 1 – 312 000 PLN - Investors TFI S.A
  Złota karta telefoniczna nr 1 – 55 000 PLN - Europejskie Centrum Odszkodowań

   

 • Kupiliśmy

  W ramach 16. Finału WOŚP kupiliśmy: 

  kardiomonitory – 12 szt.
  rtg jezdny – 1 szt.
  20 ssaków oper. i 13 inhalatorów ultradźwiękowe 
  aparat usg – 1 szt.
  pulsoksymetry – 13 szt. 
  mikroskopy operacyjne – 7 szt. 
  nasofiberoskopy – 51 szt. 
  narzędzia do mikrochirurgii krtanii – 4 kpl.
  videostroboskopy – 5 szt.  
  rhinomanometry – 9 szt. 
  zestaw do endoskopowych operacji nosa i zatok – 22 zest. 
  zestaw endoskopów sztywnych – 24 szt. 
  zestaw narzędzi do mikrochirurgii ucha – 4 zest.
  wiertarki uszne – 9 szt. 
  2 respiratory,
  6 aparatów do znieczulania 
  polisomnograf – 1 szt.
  3 lupy operacyjne 
  komora laminarna 


  Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 

17. Finał WOŚP - 11.01.2009 r.
 • Temat

  Tematem 17. Finału WOŚP było wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana: 11 011 771,01 USD

 • Finał w liczbach
  • Ilość Sztabów w Polsce: 1500
  • Ilość Sztabów za granicą: 27 (Arabia Saudyjska, Austria, Bośnia i Hercegowina, Francja, Grecja, Holandia,  Irlandia – 4 sztaby, Kanada – 3 sztaby, Kosowo, Liban, Niemcy – 4 sztaby, Szkocja, USA – 3 sztaby, Wielka Brytania – 4 sztaby)
  • Ilość wolontariuszy: 120 tysięcy 
  • Ilość wydrukowanych puszek: 120 tysięcy
  • Karty kredytowe POLCARD: 456 840,44 PLN
  • Wpływy z smsów: 3 160 870,00 PLN
  • Kwota z aukcji WOŚP - 2 119 419,70 PLN
 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Złote serduszka: 3 753 559,90 PLN
  Złote karty telefoniczne: 394 461,00 PLN

  Złote serduszko nr 1 – 1 010 000 PLN - Firma Consus sp. z o.o
  Karta telefoniczna nr 1 – 60 000 PLN - Europejskie Centrum Odszkodowań

   

 • Kupiliśmy

  W ramach 17. Finału WOŚP kupiliśmy: 

  10 ssaków
  10 pomp strzykawkowych
  3 respiratory
  sprzęt rehabilitacyjny
  5 koncentratorów tlenu
  80 aparatów USG
  7 aparatów RTG

  Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 

18. Finał WOŚP - 10.01.2010 r.
 • Temat

  Temat 18. Finału WOŚP to po raz drugi: "Dla dzieci z chorobami onkologicznymi – na doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny".

 • Kwota zebrana

  Zebraliśmy:  14 090 521,06 USD

 • Finał w liczbach
  • Ilość Sztabów w Polsce: 1500
  • Sztaby zagraniczne: Afganistan, Arabia Saudyjska, Bośnia i Hercegowina, Grecja, Francja, Holandia, Kanada, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Austria, Egipt, Niemcy, Norwegia, USA, a także dwa Bieguny – Północny (Polska Stacja Polarna) i Południowy (Polska Stacja Antarktyczna ARCTOWSKI).
  • Ilość wolontariuszy: 120 000
  • Ilość tekturowych puszek: 120 000
  • Wpływy z smsów: 3 433 245,00 PLN
  • Karty kredytowe POLCARD: 282 699,00 PLN
 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Złote serduszko nr 1 – 1 110 000 złotych - Firma Consus sp. z o.o
  Złota karta telefoniczna nr 1 – 225 000 PLN - Bellastoma

   

 • Kupiliśmy

  Dzięki 18. Finałowi udało nam się zakupić aparaturę i sprzęt medyczny do wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci:

   • 3 aparaty do znieczulania
   • system laserowy
   • mikrotom
   • 6 tomografów komputerowych
   • kolonoskop, bronchoskop
   • aparaty do znieczulania dla pracowni MRI
   • 4 cytometry przepływowe
   • 2 neuronawigacje
   • dwugłowicowa kamera SPECT
   • 2 kardiomonitory
   • 32 pompy infuzyjne
   • 12 pulsoksymetrów
   • 27 pomp infuzyjnych
   • 2 kardiomonitory
   • hybrydyzator
   • łaźnia wodna
   • aparat do badań immunohistopatologicznych
   • lodówko-zamrażarka laboratoryjna 
    Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 
19. Finał WOŚP - 9.01.2011 r.
 • Temat

  Podczas 19. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.  

 • Kwota zebrana

  Zebraliśmy: 47 248 415,05 PLN

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców
  • Suma wpłat za złote serduszka - 1 354 491,52 PLN
  • Suma wpłat za złote karty telefoniczne - 638 229,80 PLN
  • Złote serduszko nr 1 – 150 000 PLN - Investors
  • Złota karta telefoniczna nr 1 – 200 000 PLN - EuCO Legnica

   

   

 • Kupiliśmy

  Za pieniądze zebrane w czasie zbiórki podczas 19. Finału WOŚP zakupiliśmy aparaturę i sprzęt medyczny dla oddziałów nefrologicznych, urologicznych i intensywnej terapii:
   

  • cytometr przepływowy
  • 100 pomp strzykawkowych
  • 40 aparatów do pomiaru ciśnienia
  • 32 aparaty do ciągłych metod leczenia nerkozastępczego CRRT
  • 13 aparatów USG do identyfikacji naczyń
  • 17 aparatów USG nefrologicznych
  • 16 łóżek-wag i 7 foteli
  • 61 kardiomonitorów
  • 30 aparatów do hemodializ
  • 8 stacji uzdatniania wody
  • 13 zestawów do ureterorenoskopii
  • 50 rejestratorów ABMP i 21 rejestratorów
  • 16 aparatów USG urologicznych
  • 19 torów wizyjnych
  • 21 cystometrów i 24 uroflowmetrów
  • 100 cystoskopów i 22 resektoskopów
  • 8 zestawów laparoskopowych
  • zestaw endourologiczny
  • 10 diatermii
  • 7 aparatów USG
  • 4 aparaty CRRT
  • analizator parametrów krytycznych
  • 3 aparaty SphygmoCor
  • 5 pistoletów do biopsji
  • aparat MARS

  Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 

   

20. Finał WOŚP - 9.01.2012 r.
 • Temat

  Temat 20. Finału WOŚP: "Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą."

 • Kwota zadeklarowana i zebrana

  Zebraliśmy: 50 638 801,30 PLN
  Kwota zadeklarowana w dniu Finału: 40 269 194,76 PLN

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Złote serduszko nr 1 – 127 777 PLN - WS Investments LTD
  Suma wpłat za złote serduszka - 1 708 500 PLN
  Złota karta telefoniczna nr 1 – 65.000 PLN - Trestelle

   

 • Finał w liczbach

  Suma wpłat za złote karty telefoniczne - 423 365 PLN
  Kwota uzyskana z smsów - 2 736 136,65 PLN (T-MOBILE - 706 840 PLN, ORANGE 919 448,55 PLN, PLAY 273 350 PLN, PLUS 836 498,10 PLN) 
  Linia TP - 19 660,60 PLN
  Wpłaty kartami kredytowymi POLCARD - 325 938 PLN
  Akcja E-Serce WOŚP - 85 352,39 PLN

   

  • W 20. Finale WOŚP uczestniczyło 120 000 wolontariuszy, zorganizowanych w około 1 700 sztabówi imprez zamkniętych.
  • Aż 33 firmy wystawiły w swoich siedzibach i oddziałach ponad 5000 skarbon stacjonarnych.
  • Orkiestra zagrała także poza granicami naszego kraju. Powstało 51 sztabów zagranicznych, między innymi w Afganistanie, Hiszpanii, Kanadzie, Szwecji, Stanach Zjednoczonych i Włoszech.
  • Najwięcej za granicą zebrano między innymi w Chicago (220 846 PLN) i w Nowym Jorku (12 152,17 PLN).
  • Jak co roku, wszystkim wrzucającym pieniądze do puszek, nasi wolontariusze rozdawali samoprzylepne serduszka, których wydrukowaliśmy aż 35 000 000 sztuk!
  • Zorganizowano 140 imprez zamkniętych.
  • Największą sumę zebrał sztab w Łodzi, który prowadziła p.Grażyna Wojdyłła – 832 692,42 PLN.  Sztab liczył 794 wolontariuszy. 
21. Finał WOŚP - 13.01.2013 r.
 • Temat

  Podczas 21. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.

 • Kwota zadeklarowana i zebrana

  Kwota zadeklarowana w dniu Finału: 39 855 148 PLN
  Zebraliśmy: 50 657 747,68 PLN

  Na koncie finałowym uzbieraliśmy – 47 255 061,58 PLN (*stan na 8 marca 2013)
  Na aukcje.wosp.org.pl zebraliśmy – 3 402 686,10 PLN

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Złote Serduszka
  Serduszko 1: EuCO KRIS MAKS – 150 000 PLN
  Serduszko 2: SIÓDEMKA S.A. – 127 777 PLN
  Serduszko 3: Anonim – 100 000 PLN

   

  Złota karta

   

 • Kupiliśmy

  Dzięki zbiórce 21. Finału WOŚP kupiliśmy: 

  • aparaty USG
  • kardiomonitory
  • fotele kąpielowe
  • podnośniki
  • densytometry
  • łóżka
  • spirometry
  • aparaty EKG
  • holtery EKG
  • holtery ciśnienia
  • spirometry
  • przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne
  • wózki inwalidzkie
  • materace przeciwodleżynowe
  • ssaki
  • inhalatory
  • pompy strzykawkowe
  • rotory
  • wagi
  • pionizatory
  • aparaty USG 
  • pompy strzykawkowe
  • sprzęt rehabilitacyjny
  • aparaty Infant Flow i ruchome stanowiska do nieinwazyjnego wspomaganiamnoworodków
  • lampy do fototerapii
  • inkubatory zamknięte
  • stanowiska do resuscytacji
  • bilirubinometry
  • monitory przezskórne
  • oksymetr tkankowy
  • lampy do fototerapii
  • inkubatory zamknięte
  • stanowiska do resuscytacji
   Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 

  Szczegółową listę zakupionego sprzętu znajdziesz na stronie www.nacoidamojepieniadze.wosp.org.pl 

22. Finał WOŚP - 12.01.2014 r.
 • Temat

  Podczas 22. Finału WOŚP zbieraliśmy "na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów".

 • Kwota zadeklarowana i zebrana

  Kwota zadeklarowana w dniu Finału: 35 489 737 PLN
  Zebraliśmy: 52 448 765,49 PLN

  Na koncie finałowym uzbieraliśmy: 48 923 797,33 PLN
  Na aukcje.wosp.org.pl zebraliśmy: 3 524 968,16 PLN

   

  Nie udałoby się to, gdyby nie 120 tysięcy wolontariuszy, 1800 sztabów, w tym 50 sztabów zagranicznych. Nie udałoby się to, gdyby nie skarbony stacjonarne i imprezy zamknięte. 

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Złote serduszka:
  -nr 1: Anonim - 100 000 PLN
  -nr 2: PHU Wojciech Pięta - 50 000 PLN
  -nr 3: Bio-Gen Sp.z.o.o.. Namysłów - 40 004 PLN

  Złote karty telefoniczne:
  -nr 1: EUCO - 50 000 PLN
  -nr 2: POWERDMED www.powermed.pl - 33 000 PLN
  -nr 3: LGK.pl Gorzów Wlkp. - 15 000 PLN

   

 • Kupiliśmy

  Dzięki zbiórce 22. Finału WOŚP wsparcie uzyskało 55 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Zakupione zostały m.in. tomografy, aparaty USG, respiratory, kardiomonitory, aparaty RTG z ramieniem C, mikroanalizatory, zestawy do trudnej intubacji i wiele, wiele innych nowoczesnych urządzeń medycznych. Fundacja WOŚP doposażyła także Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (tzw. ZOL-e) w takie urządzenia jak łóżka sterowane elektronicznie, materace przeciwodleżynowe, kardiomonitory, wózki inwalidzkie, ssaki, inhalatory i wiele innych urządzeń zapewniających komfort opieki i leczenia pacjentów w podeszłym wieku. Nasza pomoc trafiła do 99 instytucji zajmujących się pomocą osobom starszych: Oddziałów Geriatrycznych i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych.  

  Szczegółowe rozliczenie wydatków 22. Finału WOŚP można znaleźć na stronie: www.nacoidamojepieniadze.wosp.org.pl.

23. Finał WOŚP - 11.01.2015 r.
 • Temat

  Podczas 23. Finału WOŚP zbieraliśmy „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.

 • Kwota zadeklarowana i zebrana

  Kwota zadeklarowana w dniu Finału: 36 228 912 PLN
  Zebraliśmy: 53 109 702,83 PLN

  W formie środków pieniężnych otrzymaliśmy 52 504 364,27 PLN, w tym na orkiestrowych aukcjach zebraliśmy 3 036 253,01  PLN.

  W darach rzeczowych na rzecz WOŚP otrzymaliśmy sprzęt medyczny wartości 605 338,56 PLN. 

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Złote Serduszka:
  -nr 1: Euco - 222 000 PLN
  -nr 2: Bio-Gen - 200 000 PLN
  -nr 3: Anonim - 100 000 PLN

  Złote Karty telefoniczne:
  - nr 1: EUCO - 60 000 PLN
  - nr 2: La Fabrique Musicale - 40 000 PLN
  - nr 3: Powermed - 30 000 PLN

 • Ciekawostki

  Wspierały nas także wszystkie lokalne telewizje, rozgłośnie radiowe oraz dzienniki i czasopisma. Od 1 do 31 stycznia 2015 w całej Polsce ukazało się 2 839 artykułów prasowych poświęconych Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

  W kolejnej edycji Finału WOŚP uczestniczyło 120 000 wolontariuszy, 1800 sztabów, organizatorów imprez zamkniętych i firm wystawiających skarbony stacjonarne. Zagraliśmy też na świecie. Ponad 40 sztabów zagranicznych pokazało jak bawią się i pomagają Polacy. Byliśmy  między innymi w Nowym Jorku, Rzymie, Londynie, Paryżu, Dublinie, Reykjaviku, Oslo, Dubaju czy na Gibraltarze. Dołączyli do nas także żołnierze z KFORU (Międzynarodowych Sił Pokojowych NATO, działających na terenie Kosowa).

  Jak co roku, wszystkim wrzucającym pieniądze do puszek, nasi wolontariusze rozdawali samoprzylepne czerwone serduszka. Wydrukowaliśmy ich, podobnie jak w latach poprzednich, 35 milionów sztuk.

   

   

24. Finał WOŚP - 10.01.2016 r.
 • Temat

  Podczas 24. Finału WOŚP zbieraliśmy na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. 

 • Kwota zadeklarowana i zebrana

  Kwota zadeklarowana w dniu Finału: 44 047 594 PLN
  Zebraliśmy: 72 696 501,53 PLN!

  Na aukcje.wosp.org.pl zebraliśmy: 4 449 705, 66 PLN 

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Serduszka, wygrali:

  Maciej Szperliński – 670 000 PLN
  Bracia Haidar – 655 999 PLN
  Roman Roszkiewicz – 222 222 PLN
   
  Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Karty, wygrali:

  Euco – 165 000 PLN
  At Krotoszyn – 136 000 PLN
  Bio-Gen Namysłów – 100 000 PLN  

 • Ciekawostki

   
  Nawet 1,96 Gb/s – wyniósł maksymalny ruch internetowy podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  To o ponad połowę więcej niż w poprzednim roku, zaś w porównaniu do wyniku sprzed dwóch lat natężenie wykorzystania łączy wzrosło ponad dwukrotnie – wynika z danych Atmana. 

   

  Ponad 500 000 złotych wyniosły wpłaty kartą przez telefon i internet. To najlepszy wynik w historii Finałów WOŚP.  

25. Finał WOŚP - 15.01.2017 r.
 • Temat

  W czasie 25. Finału WOŚP zbieraliśmy dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. 

 • Kwota zadeklarowana i zebrana

  Kwota zadeklarowana na zakończenie 26. Finału WOŚP: 62 418 767 PLN

  Podczas 25. Finału WOŚP zebraliśmy: 105 570 801,49 PLN

   

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Serduszka, wygrali:
  Serduszko 1: Roman Roszkiewicz - 333 333 PLN
  Serduszko 2: EUCO LEGNICA - 262 000 PLN
  Serduszko 3: Bio-Gen Sp.zo.o. Namysłów - 130 000 PLN

   

  Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Karty Play, wygrali:
  Karta 1: EUCO Legnica - 50 000 PLN
  Karta 2: EuCOcar Legnica - 16 000 PLN
  Karta 3: MASTERBOT.PL - 10 777 PLN

 • Ciekawostki

  Internauci, uczestniczący w aukcjach Allegro dla WOŚP i wrzucający złotówki do Wirtualnej puszki w aplikacji mobilnej, dwukrotnie pobili ubiegłoroczny wynik przekazując aż 9 327 716,54 PLN. 

26. Finał WOŚP - 14.01.2018 r.
27. Finał WOŚP - 13.01.2019 r.
28. Finał WOŚP - 12.01.2020
 • Temat

  Podczas 28. Finału WOŚP gramy cla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. 

 • Kwota zadeklarowana i zebrana

  Kwota zadeklarowana 28. Finału WOŚP: 115 362 894 PLN

  Kwota zebrana 28. Finału WOŚP: 186 133 610,66 PLN

   

  Na kwotę zebraną w 28. Finale WOŚP złożyły się: zbiórka publiczna (116 707 864,39 PLN), darowizny przekazane na cel akcji poprzez kanały elektroniczne (68 804 108,17 PLN) oraz dary rzeczowe w postaci sprzętu medycznego, który WOŚP przekaże bezpośrednio szpitalom (o wartości 621 668,10 PLN). Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły 4 910 592,81 PLN.

   

  Czytaj więcej na temat ogłoszenia wyniku 28. Finału WOŚP w 2020 roku

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Serduszka, wygrali:

  Bio-Gen Łódź  – 250 000 PLN

   
  Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Karty, wygrali:

  ITA TOOLS – 111 111 PLN

29. Finał WOŚP - 10.01.2021