Zarejestrowaliśmy już
41 008 wolontariuszy
Historia

Historia 29. Finałów WOŚP

1. Finał WOŚP - 3.01.1993 r.
 • Temat

  Tematem Finału były choroby serca najmłodszych pacjentów.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana: 1 535 440,68 USD = ok. 2, 4 MLN PLN

 • Kupiliśmy

  W ramach pierwszego Finału kupiliśmy:

  • Kardiomonitory
  • Inkubatory
  • Defibrylator
  • Pompy strzykawkowe
  • Pulsoksymetry
  • CPAP-y
  • Respiratory
 • Filmowe podsumowanie

2. Finał WOŚP - 2.01.1994 r.
 • Temat

  Tematem 2. Finału WOŚP była pomoc szpitalom noworodkowym.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 1 930 726,93 USD = ok 4 MLN PLN

 • Kupiliśmy
  • Inkubatory
  • Stanowiska do resuscytacji
  • Pompy strzykawkowe
  • Pulsoksymetry
  • CPAP-y
  • Lampy do fototerapii
  • Respiratory
  • USG
  • Kardiomonitory
 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 2. Finału WOŚP Poczta Polska wydała kartkę pocztową ze znakiem opłaty za 1500zł.

 • Filmowe podsumowanie

3. Finał WOŚP - 8.01.1995 r.
 • Temat

  Podczas 3. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu dla klinik onkologicznych.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 2 816 465,36 USD = ok 6,8 MLN PLN 

 • Kupiliśmy
  • Kolonofiberoskop pediatryczny
  • Rezonans magnetyczny
  • Analizatory hematologiczne
  • Cytofluometr przepływowy
  • USG
  • Zestaw do wideotorakoskopii
  • Kardiomonitory
  • Pompy infuzyjne
  • Ultradźwiękowy aspirator chirurgiczny
  • Diatermię chirurgiczną
  • Aparaty do napromieniania
  • Mikroskopy
  • Igły, cewniki, vascuporty
 • Filmowe podsumowanie

4. Finał WOŚP - 7.01.1996 r.
 • Temat

  4. Finał WOŚP poświęcony był ratowaniu życia dzieci, które uległy wypadkom.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 2 543 413,59 USD = ok. 6,3 MLN PLN

 • Kupiliśmy
  • RTG
  • Artroskopy
  • Dermatomy
  • Aparaty do znieczuleń
  • Kołnierze ortopedyczne
  • Łóżka ortopedyczne
  • Stoły ortopedyczne
  • Pompy infuzyjne
  • Pulsoksymetry
  • Deski ortopedyczne
  • Nosze podbierające
  • Uniwersalne unieruchomienia głowy
  • Wiertarki chirurgiczne
  • Piły do gipsu
  • Ssaki elektryczne
  • Laryngoskopy
  • Resuscytatory
  • Aparaty do udzielania Pierwszej Pomocy
  • Stabilizatory kości
  • USG
  • Terenowe karetki pogotowia
 • Filmowe podsumowanie

5. Finał WOŚP - 5.01.1997 r.
 • Temat

  Tematem 5. Finału WOŚP było ratowanie dzieci z chorobami serca.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 3 062 067,29 USD = ok. 8,8  MLN PLN

 • Kupiliśmy

   

  • Kardiomonitory
  • Inkubatory
  • Pompy strzykawkowe
  • Defibrylator
  • Respiratory
  • CPAP-y
  • EKG
  • Pulsoksymetry
  • Narzędzia chirurgiczne
  • Ssaki
 • Złote karty

  Po raz pierwszy Złote Karty telefoniczne są przedmiotami Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców podczas Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

   

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 5. Finału WOŚP Poczta Polska wydała kartkę ze znakiem opłaty za 40gr (ukazała się w grudniu 1996 r.)

 • Filmowe podsumowanie

6. Finał WOŚP - 4.01.1998 r.
 • Temat

  6. Finał WOŚP był poświęcony ratowaniu życia dzieci poszkodowanych w wypadkach.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana – 3 543 276,74 USD = ok. 12,5 MLN PLN

 • Zakupiony sprzęt

  Sprzęt zakupiony po Finale:

  • Ambulansy wypadkowe
  • Deski ortopedyczne
  • Nosze podbierające
  • Kołnierze pediatryczne
  • Resuscytatory
  • Laryngoskopy
  • Uniwersalne systemy unieruchomienia głowy
  • Kardiomonitory
  • Stoły operacyjne
  • RTG jezdne
  • RTG z ramieniem C
  • Wiertarki chirurgiczne z trepanami
  • Łóżka ortopedyczne
  • Pompy infuzyjne
  • Zestawy do stabilizacji zewnętrznej
  • Aparaty do znieczuleń
  • Łóżka rehabilitacyjne
  • Instrumentarium chirurgiczne
  • Elektrokoagulator śródoperacyjny bipolarny
 • Złota Karta

  "Ktokolwiek ofiarował choćby grosz, ten zagrał w naszej orkiestrze, dając dowód , że nie jest mi obcy los polskich dzieciaków" 

  To cytat z drugiej edycji złotej karty, która trafiła na Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców podczas Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

   

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 6. Finału WOŚP Poczta Polska wydała kartkę ze znakiem opłaty za 50gr (ukazała się w grudniu 1997 r.)

 • Filmowe podsumowanie

7. Finał WOŚP - 10.01.1999 r.
 • Temat

  Podczas 7. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze dla ratowania życia noworodków.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 4 515 020,82 USD = ok.  15,7 MLN PLN

 • Kupiliśmy

  Sprzęt zakupiony po Finale:

  • Inkubatory
  • RTG jezdne
  • Pulsoksymetry
  • Stanowiska do resuscytacji
  • Aparaty do mikrometod
  • Kardiomonitory
 • Złote serduszko nr 1

  Złote serduszko nr 1 - 333.333,33 USD czyli, po ówczesnym kursie, blisko 1,1 miliona złotych.

   

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 7. Finału WOŚP Poczta Polska wydała kartkę ze znakiem opłaty za 55gr (ukazała się w grudniu 1998 r.)

 • Filmowe podsumowanie

8. Finał WOŚP - 9.01.2000 r.
 • Temat

  Na 8. Finale WOŚP zbieraliśmy pieniądze dla ratowania życia dzieci z chorobami nerek.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 25.229.564,40 PLN (6 089 390,91 USD) 

 • Kupiliśmy

  Sprzęt zakupiony po Finale:

  • 123 aparaty do automatycznej dializy otrzewnowej
  • 6 centralnych stacji uzdatniania wody do dializ
  • 7 pojazdów sanitarnych do przewozu dzieci na dializy
  • 9 aparatów do plazmaferezy
  • 14 aparatów do uzdatniania dializatorów
  • 19 kardiomonitorów nieinwazyjnych
  • 8 aparatów do badań urodynamicznych
  • 10 kpl. cystoskopów z wyposażeniem dla dzieci do badań endoskopowych z torem wizyjnym
  • 30 pomp infuzyjnych
  • 14 aparatów do hemodializ
  • 16 aparatów do ciągłego pomiaru ciśnienia krwii ABPM
  • aparat do cytometrii
  • 11 ultrasonografów dla Dziecięcych Stacji Dializ
  • 1 ultrasonograf dla kliniki kardiochirurgii dziecięcej - przekazany do Kliniki Kardiochirurgii IP-CZD
   urządzenia do operacyjnego leczenia skolioz u dzieci - przekazane do Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie
 • Złota Karta

  Po raz kolejny pod młotek trafiła Złota karta wykonana z 24 karatowego złota.

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 8. Finału WOŚP Poczta Polska wydała kartkę ze znakiem opłaty za 60gr (ukazała się w grudniu 1999 r.)

 • Filmowe podsumowanie

  <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zUaIpv13qqc?start=774" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

9. Finał WOŚP - 7.01.2001 r.
 • Temat

  Tematem 9. Finału WOŚP była diagnostyka noworodków i niemowląt.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 24.366.827,76 PLN (6 112 642,74 USD) 

 • Kupiliśmy

  Ilość zakupionego sprzętu po Finale:

  • wysokiej klasy ultrasonografów z kolorowym Dopplerem dla oddziałów Neonatologii – 6 szt.
  • urządzenie do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych - 440 szt.
  • kliniczny audiometr impedancyjny - 22 szt.
  • urządzenie do rejestracji otoemisji akustycznych - 42 szt.
  • kliniczny audiometr tonalny - 10 szt.
  • urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych - 32 szt.
  • urządzenie do doboru i testowania parametrów akustycznych aparatów słuchowych - 8 szt.
  • urządzenie do programowania aparatów słuchowych - 8 szt.
  • urządzenie do audiometrii wzmacnianej bodźcami wzrokowymi - 16 szt.
  • wziernik pośredni - 60 szt.
  • laser diodowy - 7 szt.
  • pompy insulinowe
  • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej

   

  Kupiliśmy łącznie 879 urządzeń.

 • Finałowe aukcje

  Kwota uzyskana z aukcji WOŚP - 113 222,76 PLN.

 • Złota karta

 • Filmowe podsumowanie

10. Finał WOŚP - 13.01.2002 r.
 • Temat

  10. Finał WOŚP był poświęcony ratowaniu życia dzieci z wadami wrodzonymi, a w szczególności leczeniu operacyjnemu noworodków i niemowląt.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 26 291 936,8 PLN (6 848 998,85 USD) 

 • Finał w liczbach

  Ilość Sztabów w Polsce: 836
  Ilość Sztabów na świecie: 7 (Trypolis, Berlin, Ateny, Nowy Jork, Chicago, Toronto, New Jarsey)
  Kraje, które z nami grały: USA, Kanada, Grecja i Niemcy

   

  100 000 wydrukowanych ankiet
  85 000 wolontariuszy na ulicach
  200 serduszek - tyle miał każdy wolontariusz
  3 miesiące - wiek najmłodszego wolontariusza, zbierał w Kutnie
  25 000 000 - tyle wydrukowaliśmy samoprzylepnych serduszek
  120 000 - tyle wydrukowaliśmy skarbonek

   

  Transmisje telewizyjne: 510 minut na antenie TVP 2, oprócz tego cały czas była z nami Telewizja POLONIA
  11 - z tyloma ośrodkami TVP w Polsce łączyliśmy się tego dnia
  48 - tyle telewizji kablowych prowadziło lokalne bezpośrednie transmisje z 10. Finału WOŚP

  Mieliśmy bezpośrednie łączenia z Nowym Jorkiem i Atenami!

   

  Strona internetowa www.wosp.org.pl - 2,4 miliona odsłon 
   

 • Kupiliśmy

  Ilość zakupionego sprzętu po Finale:

  • 15 samochodów użytkowo-osobowych typu mini van
  • 31 ruchomych stanowisk zabiegowych dla noworodków kupionych od firmy DRAGER
  • 15 prostych respiratorów noworodkowych od firmy DRAGER
  • 6 respiratorów noworodkowych z możliwością HFV od firmy DUTCHMED
  • 24 respiratory noworodkowe z możliwością HFV od firmy DRAGER
  • 17 aparatów do od firmy PROMED
  • 32 inkubatory otwarte z fototerapią od firmy DRAGER
  • 47 monitorów inwazyjnych od firmy PHILIPS
  • 13 monitorów nieinwazyjnych od firmy PHILIPS
  • 30 pulsoksymetrów od firmy TYCO
  • 100 pomp strzykawkowych od firmy DUTCHMED
  • 105 pomp strzykawkowych od firmy DRAGER
  • 76 pomp objętościowych od firmy AESCULAP-CHIFA
  • 4 rentgeny z ramieniem C od firmy TIMKO
  • 6 diatermii od firmy ERBE
  • 3 stanowiska do tlenku azotu od firmy DUTCHMED
  • 3 inkubatory transportowe od firmy AxMediTec
  • 13 lamp operacyjnych oraz dwa światła czołowe od firmy ERBE
  • 45 ssaków elektrycznych od firmy ERES Medical
  • 15 wodnych materacyków grzewczych od firmy AxMediTec
  • pompy insulinowe
  • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej

   

  Kupiliśmy łącznie 1404 urządzeń 

 • Finałowe aukcje

  Kwota z aukcji WOŚP - 388 918,28 PLN 

 • Złota karta

  IV edycja złotych kart 

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 10. Finału WOŚP Poczta Polska wydała kartkę ze znakiem opłaty "A"

 • Filmowe podsumowanie

11. Finał WOŚP - 12.01.2003 r.
 • Temat

  Podczas 11. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana - 30 116 786,01 PLN (7 695 614,16 USD) 

 • Finał w liczbach

  Ilość Sztabów w Polsce: 1 047
  Ilość wolontariuszy: 100 000 
  Ilość Sztabów na świecie: 13 (w niemieckim Gerlitz, czeskim Cieszynie, a także w Berlinie, Salonikach, Atenach, Trypolisie, Chicago, Nowym Yorku, New Jersey, Filadelfii, Bostonie, Vancouver, Londynie, Corciano, niedaleko Monte Cassino)
  Kraje które z nami grały: Niemcy, Czechy, Grecja, USA, Kanada i Włochy. 

   

  Strona internetowa www.wosp.org.pl - 6 milionów odsłon

   

 • Złote serduszko i złota karta telefoniczna

  Złote serduszko nr 3 - 87 000 PLN (serduszko nr.1 i 2 wylicytowane przez oszustów) 
  Złota karta telefoniczna nr 1 - 77 777 PLN (to rekordowa licytacja dokonana przez brokerów z Torunia)

   

 • Finałowe aukcje

  Kwota z aukcji WOŚP -697 265,79 PLN

 • Kupiliśmy

  Ilość zakupionego sprzętu po Finale:

  • wagi niemowlęce - 100 szt.
  • wagi dziecięce ze wzrostomierzem - 111 szt.
  • łóżeczka niemowlęce - 250 szt.
  • łóżeczka dziecięce - 52 szt.
  • pulsoksymetry - 213 szt.
  • pompy strzykawkowe - 609 szt.
  • pompy do żywienia pozajelitowego/dojelitowego - 69 szt.
  • ssaki elektryczne - 150 szt.
  • inhalatory - 200 szt.
  • monitory nieinwazyjne Philips - 315 szt.
  • inkubatory Dutchmed - 45 szt.
  • glukometry Johnson&Johnson – 300 szt.
  • aparaty USG Philips – 12 szt.
  • wyposażenie pracowni endoskopowych - Olympus
  • 6 torów wizyjnych z gastroskopem
  • 9 videogastroskopów pediatrycznych
  • 2 videogastroskopy noworodkowe
  • 5 videokolonoskopów pediatrycznych
  • 4 gastroskopy optyczne pediatryczne
  • 3 kolonoskopy pediatryczne
  • myjnie endoskopowe Olympus - 5 szt. min ETD
  • myjnie endoskopowe Olympus - 3 szt. ETD-3
  • dliatermie endoskopowe Erbe – 2 szt.
  • pH-metry Synecpol - 10 szt.
  • bronchofiberoskopy Medim - 5 kpl.
  • aparaty EKG Aspel - 100 szt.
  • holtery RR Aspel - 30 szt.
  • holtery EKG Ado-Med - 8 szt.
  • pompy insulinowe
  • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej

  Kupiliśmy łącznie 2906 urządzeń.    

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 11. Finału WOŚP Poczta Polska wydała kartkę ze znakiem opłaty "A"

 • Filmowe podsumowanie

12. Finał WOŚP - 11.01.2004 r.
 • Temat

  Podczas 12. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana: 27 244 441,42  (6 923 443,22 USD) 

 • Finał w liczbach

  Ilość Sztabów w Polsce: 1167
  Ilość Sztabów za granicą:20 (Berlin, Chicago, Nowy Jork, Ateny Toronto, Filadelfia, Detroit, Londyn, Freiburgu, Vancouver, Egipt, Kuwejt oraz w polskiej strefie stabilizacyjnej w Iraku)
  Kraje które z nami grały: Niemcy, Wielka Brytania, USA, Egipt, Irak, Kanada i Kuwejt
  Kupiliśmy łącznie 2153 urządzeń.    
   

   

 • Złota karta telefoniczna i Złoty medal

  Złota karta telefoniczna nr 1 - 30 000 PLN. 

   

   

  Złoty medal nr 1 - 130 000 PLN- licytowany po raz pierwszy – poświęcony Programowi Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (USZKO) 

 • Finałowe aukcje

  Kwota z aukcji WOŚP - 667 915,65 PLN. 

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 12. Finału WOŚP Poczta Polska wydała znaczek za 1,25zł w arkuszach 50-znaczkowych

 • Filmowe podsumowanie

13. Finał WOŚP - 9.01.2005 r.
 • Temat

  Podczas 13. Finału WOŚP zbieraliśmy na nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii.

 • Kwota zebrana

  29 100 650,40 PLN (9 864 292,87 USD) w tym 738 147,73 złotych (250 211,09 USD) z aukcji internetowych Allegro. 

 • Finał w liczbach

  Ilość Sztabów w Polsce: 1270
  Ilość Sztabów na świecie: 19 - w Rijad (Arabia Saudyjska) , New Westminster, Mississauga (Kanada), Atenach (Grecja), Berlinie, Freiburgu (Niemcy), Los Angeles, New Britain, Shaumburgu, Detroit, Nowym Jorku - Pomona, Chicago (USA), Brukseli (Belgia), Trypolisie (Libia), Kairze (Egipt), Wiedniu (Austria), Pettersorough (Wielka Brytania), Sztokholmie (Szwecja) oraz we wszystkich bazach wojskowych w Iraku.
  Ilość wolontariuszy: 100 000 

   

  Kupiliśmy łącznie 1020 urządzeń.    

  Strona internetowa www.wosp.org.pl - 6 milionów odsłon

 • Kupiliśmy

  Ilość zakupionego sprzętu po Finale:

  • aparaty USG - 20 szt. - Philips
  • kardiotokografy - 26 szt. - Philips
  • inkubatory zamknięte do opieki podstawowej - 109 szt. - Dutchmed
  • inkubatory zamknięte do opieki intensywnej - 29 szt. - GE MS Polska
  • inkubatory otwarte - 14 szt. - Dräger
  • stanowiska do resuscytacji - 22 szt. – Dutchmed
  • pompy insulinowe
  • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej
          

  Kupiliśmy łącznie 1020 urządzeń.

 • Złota karta telefoniczna i Złoty medal

  Złota karta telefoniczna nr 1 - 34 000 PLN

   

  Złoty medal nr 1 - 180 000 PLN - poświęcony Programowi Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków 

 • Finałowe aukcje

  Kwota z aukcji WOŚP - 738 147,73 PLN - przeznaczone na pomoc ofiarom tsunami na Sri Lance. 

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 13. Finału WOŚP Poczta Polska wydała znaczek za 1,30zł w arkuszach 50-znaczkowych

 • Filmowe podsumowanie

14. Finał WOŚP - 8.01.2006 r.
 • Temat

  Podczas 14. Finału WOŚP zbieraliśmy dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz naukę pierwszej pomocy.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana: 30 690 085,16 PLN (9 660 691,00 USD) 

 • Finał w liczbach

  Ilość Sztabów w Polsce: blisko 1400
  Ilość Sztabów za granicą: 24 (Detroit, Pomona – Nowy Jork, Schaumburg, Santa Monica, Minneapolis, w sztaby w New Britain, Edynburg, Filadelfia, Montreal, Ottawa, Mississauga, Vancouver, Sztokholm, Londyn, Dublin, Oberhausen, 3 sztaby w Berlinie, Freiburg, Wiedeń, Ateny oraz Kair)
  Kraje które z nami grały: USA, Kanada, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Austria, Grecja, Egipt, Irak.
  Ilość wolontariuszy: prawie 120 tysięcy

   

  Strona internetowa www.wosp.org.pl - 7 500 000 odsłon

   

 • Kupiliśmy

  Co kupiliśmy po Finale:

  • 120 defibrylatorów AED – 13.01.2006 w ramach RUR
  • kamera wziernikowa - 3 szt.
  • urządzenie do lokalizacji zasypanych żyjących osób - 4 szt.
  • pojazd czterokołowy z przyczepą - 2 szt.
  • systemy stabilizacji elementów i konstrukcji budowlanych - zestaw lekki
  • systemy stabilizacji elementów i konstrukcji budowlanych - zestaw ciężki
  • ratowniczy zestaw hydrauliczny
  • zestaw ratowniczych siłowników hydraulicznych
  • ciężki zestaw ratowniczych siłowników hydraulicznych
  • zespół oświetleniowy - 5 zestawów
  • spalinowa piła łańcuchowa do betonu
  • elektryczny udarowy młot wyburzeniowy
  • zestaw GPS - 5 zestawów
  • zestaw PSP R1 - 5 zestawów
  • osobiste pompy insulinowe Medtronic - 200 szt.
  • osobiste pompy insulinowe Roche - 200 szt.
  • osobiste pompy insulinowe Akme - 100 szt.
  • aparaty RTG z ramieniem C SIEMENS – 13 szt.
  • aparaty RTG przyłóżkowe PHILIPS – 4 szt.
  • stoły operacyjne - ortopedyczne MEDEN – 11 szt.
  • napęd ortopedyczny uniwersalny AESKULAP – 18
  • napęd ortopedyczny wersja rozszerzona STRYKER – 1
  • mikronapęd ortopedyczny SYNTHES – 1
  • instrumentarium do prętów śródszpikowych SYNTHES – 13 szt.
  • zestaw stabilizatorów zewnętrznych STRYKER – 22 szt.
  • dermatomy COMESA – 16 szt.
  • łóżka ortopedyczno-wyciągowe FAMED ŻYWIEC – 70 szt.
  • pompy insulinowe
  • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej
             

  Kupiliśmy łącznie 858 urządzeń.   

   

 • Złota karta telefoniczna i Złoty medal

  Złoty medal nr 1 – 955 485,38 PLN- poświęcony Programowi Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków Infant Flow 
  Złota karta telefoniczna nr 1 - 50 000 PLN- GM Rekords

 • Finałowe aukcje

  Kwota z aukcji WOŚP - 955 485,38 PLN

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 14. Finału WOŚP Poczta Polska wydała kartkę ze znakiem opłaty za 1,30zł

 • Filmowe podsumowanie

15. Finał WOŚP - 14.01.2007 r.
 • Temat

  Podczas 15. Finału WOŚP zbieraliśmy po raz drugi ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i naukę pierwszej pomocy.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana: 30 377 334, 95 PLN (9 349 814,65 USD) 

 • Finał w liczbach
  • Ilość Sztabów w Polsce: 1500
  • Ilość Sztabów na świecie – 36 (Leeds, Londyn x2, Peterborough, Crewe, Reading, Sofia, Ottawa x2 , Mississauga, Montreal, Vancouver, Ateny, Al Diwanija, Dublin x2, Cork, Wilno, Tulancingo HGO, Oberhausen, Berlin x3, Hamburg, Krefeld-Essen, Freiburg, Belgrad, Edinburgh, Lwów, Schaumburg, Pomona, Detroit, Hamtramck, Schaumburg, Troy, New Britain)
  • Kraje, które z nami grały: Anglia, Bułgaria, Kanada, Grecja, Irak, Irlandia, Litwa, Meksyk, Niemcy, Serbia, Szkocja, Ukraina, USA
  • Ilość wolontariuszy: 120 000
  • Kwota z aukcji WOŚP - blisko 1 milion 300 000 PLN 
  • Strona internetowa www.wosp.org.pl - 6,6 mln odsłon
 • Kupiliśmy

  Ilość zakupionego sprzętu po Finale:

  • osobiste pompy insulinowe Medtronic - 150 szt.
  • osobiste pompy insulinowe Akme - 150 szt.
  • osobiste pompy insulinowe Roche - 100 szt.
  • Aparat USG do diagnostyki ortopedycznej dzieci od firmy KOSMED – 14 szt.
  • Chirurgiczny ssak elektryczny dla dzieci od firmy OGARIT – 18 szt.
  • Pompa jednostrzykawkowa od firmy DRÄGER – 190 szt.
  • Pompa objętościowa od firmy DUTCHMED – 43 szt.
  • Wózek do transportu dzieci od firmy STRYKER – 14 szt.
  • Pulsoksymetr do monitorowania dzieci od firmy DIAGNOS – 38 szt.
  • Kardiomonitor do monitorowania parametrów życiowych dzieci od firmy PHILIPS – 82 szt.
  • Aparat do znieczulenia ogólnego dzieci firmy od GE MEDICAL SYSTEMS – 11 szt.
  • pompy insulinowe - 46
  • oraz zakupy w ramach prowadzonych przez nas programów medycznych i pomocy indywidualnej
                 

  Kupiliśmy łącznie 1080 urządzeń.   

 • Złota karta telefoniczna i Złoty medal

  Złoty medal nr 1 – 170 000 PLN - poświęcony Programowi Leczenia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą 
  Złota karta telefoniczna nr 1 - 31 313 PLN - Super Apteka

   

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 15. Finału WOŚP Poczta Polska wydała znaczek za 1,35zł w arkuszach 50-znaczkowych

 • Filmowe podsumowanie

16. Finał WOŚP - 13.01.2008 r.
 • Temat

  Podczas 16. Finału WOŚP zbieraliśmy dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana: 32 147 538,63 PLN (13 883 627,13 USD) 

 • Finał w liczbach
  • Ilość Sztabów w Polsce: 1500
  • Ilość Sztabów na świecie: 34 (Sharana, Bedford, Newcastle Upon Tyne, Torquay, High Wycombe, Peterborough, Leicester, Nottingham, Londyn, Rijad, Sofia, Ateny, Ad Diwaniyah, Galway, Cork, Dublin, Camp Ziouani, Mississauga/Ontario, Ottawa, Montreal, Kaiserslautern, Oberhausen, Berlin, Osnabruck, Edynburg, Glasgow, Pomona, Clearwater Floryda, 2 sztaby w Schaumburgu, Chicago, New Britain, Hamtramck, Fort Lauderdale)
  • Kraje, które z nami grały: Anglia (8), Afganistan, Arabia Saudyjska, Bułgaria, Kanada (3), Grecja, Irak, Irlandia (3), Izrael – Syria, Niemcy (4), Szkocja (2), USA (8)
  • 120 tysięcy wolontariuszy
  • 120 tysięcy tekturowych puszek
  • 1600 kilometrów w powietrzu Jurek Owsiak pokonał Orkiestrolotem
  • 14 milionów widzów sumie obejrzało 16. Finał WOŚP w telewizjach TVP i TVN
  • 484 423 smsów wysłanych na orkiestrowy numer
  • Ilość wystawionych aukcji w serwisie www.aukcje.wosp.org.pl – blisko 27 tysięcy
  • Kwota z aukcji WOŚP - blisko 1 300 000 PLN
  • Pierwszy raz prowadzona była transmisja w dwóch telewizjach - TVP oraz TVN.
 • Złote serduszko i złota karta telefoniczna

  Złote serduszko nr 1 – 312 000 PLN - Investors TFI S.A
  Złota karta telefoniczna nr 1 – 55 000 PLN - Europejskie Centrum Odszkodowań

   

 • Kupiliśmy

  W ramach 16. Finału WOŚP kupiliśmy: 

  kardiomonitory – 12 szt.
  rtg jezdny – 1 szt.
  20 ssaków oper. i 13 inhalatorów ultradźwiękowe 
  aparat usg – 1 szt.
  pulsoksymetry – 13 szt. 
  mikroskopy operacyjne – 7 szt. 
  nasofiberoskopy – 51 szt. 
  narzędzia do mikrochirurgii krtanii – 4 kpl.
  videostroboskopy – 5 szt.  
  rhinomanometry – 9 szt. 
  zestaw do endoskopowych operacji nosa i zatok – 22 zest. 
  zestaw endoskopów sztywnych – 24 szt. 
  zestaw narzędzi do mikrochirurgii ucha – 4 zest.
  wiertarki uszne – 9 szt. 
  2 respiratory,
  6 aparatów do znieczulania 
  polisomnograf – 1 szt.
  3 lupy operacyjne 
  komora laminarna 


  Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 16. Finału WOŚP Poczta Polska wydała kartkę ze znakiem opłaty za 1,35zł

 • Filmowe podsumowanie

17. Finał WOŚP - 11.01.2009 r.
 • Temat

  Tematem 17. Finału WOŚP było wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci.

 • Kwota zebrana

  Kwota zebrana: 40 458 625 PLN (11 011 771,01 USD)

 • Finał w liczbach
  • Ilość Sztabów w Polsce: 1500
  • Ilość Sztabów za granicą: 27 (Arabia Saudyjska, Austria, Bośnia i Hercegowina, Francja, Grecja, Holandia,  Irlandia – 4 sztaby, Kanada – 3 sztaby, Kosowo, Liban, Niemcy – 4 sztaby, Szkocja, USA – 3 sztaby, Wielka Brytania – 4 sztaby)
  • Ilość wolontariuszy: 120 tysięcy 
  • Ilość wydrukowanych puszek: 120 tysięcy
  • Karty kredytowe POLCARD: 456 840,44 PLN
  • Wpływy z smsów: 3 160 870,00 PLN
  • Kwota z aukcji WOŚP - 2 119 419,70 PLN
 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Złote serduszka: 3 753 559,90 PLN
  Złote karty telefoniczne: 394 461,00 PLN

  Złote serduszko nr 1 – 1 010 000 PLN - Firma Consus sp. z o.o
  Karta telefoniczna nr 1 – 60 000 PLN - Europejskie Centrum Odszkodowań

   

 • Kupiliśmy

  W ramach 17. Finału WOŚP kupiliśmy: 

  10 ssaków
  10 pomp strzykawkowych
  3 respiratory
  sprzęt rehabilitacyjny
  5 koncentratorów tlenu
  80 aparatów USG
  7 aparatów RTG

  Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 17. Finału WOŚP Poczta Polska wydała kartkę ze znakiem opłaty za 1,45zł

 • Filmowe podsumowanie

18. Finał WOŚP - 10.01.2010 r.
 • Temat

  Temat 18. Finału WOŚP to po raz drugi: "Dla dzieci z chorobami onkologicznymi – na doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny".

 • Kwota zebrana

  Zebraliśmy: 42 877 958,06 PLN 

 • Finał w liczbach
  • Ilość Sztabów w Polsce: 1500
  • Sztaby zagraniczne: Afganistan, Arabia Saudyjska, Bośnia i Hercegowina, Grecja, Francja, Holandia, Kanada, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Austria, Egipt, Niemcy, Norwegia, USA, a także dwa Bieguny – Północny (Polska Stacja Polarna) i Południowy (Polska Stacja Antarktyczna ARCTOWSKI).
  • Ilość wolontariuszy: 120 000
  • Ilość tekturowych puszek: 120 000
  • Wpływy z smsów: 3 433 245,00 PLN
  • Karty kredytowe POLCARD: 282 699,00 PLN
 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Złote serduszko nr 1 – 1 110 000 złotych - Firma Consus sp. z o.o
  Złota karta telefoniczna nr 1 – 225 000 PLN - Bellastoma

   

 • Kupiliśmy

  Dzięki 18. Finałowi udało nam się zakupić aparaturę i sprzęt medyczny do wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci:

   • 3 aparaty do znieczulania
   • system laserowy
   • mikrotom
   • 6 tomografów komputerowych
   • kolonoskop, bronchoskop
   • aparaty do znieczulania dla pracowni MRI
   • 4 cytometry przepływowe
   • 2 neuronawigacje
   • dwugłowicowa kamera SPECT
   • 2 kardiomonitory
   • 32 pompy infuzyjne
   • 12 pulsoksymetrów
   • 27 pomp infuzyjnych
   • 2 kardiomonitory
   • hybrydyzator
   • łaźnia wodna
   • aparat do badań immunohistopatologicznych
   • lodówko-zamrażarka laboratoryjna 
    Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 
 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 18. Finału WOŚP Poczta Polska wydała kartkę ze znakiem opłaty za 1,55zł

 • Filmowe podsumowanie

19. Finał WOŚP - 9.01.2011 r.
 • Temat

  Podczas 19. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.  

 • Kwota zebrana

  Zebraliśmy: 47 248 415,05 PLN

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców
  • Suma wpłat za złote serduszka - 1 354 491,52 PLN
  • Suma wpłat za złote karty telefoniczne - 638 229,80 PLN
  • Złote serduszko nr 1 – 150 000 PLN - Investors
  • Złota karta telefoniczna nr 1 – 200 000 PLN - EuCO Legnica

   

   

 • Kupiliśmy

  Za pieniądze zebrane w czasie zbiórki podczas 19. Finału WOŚP zakupiliśmy aparaturę i sprzęt medyczny dla oddziałów nefrologicznych, urologicznych i intensywnej terapii:
   

  • cytometr przepływowy
  • 100 pomp strzykawkowych
  • 40 aparatów do pomiaru ciśnienia
  • 32 aparaty do ciągłych metod leczenia nerkozastępczego CRRT
  • 13 aparatów USG do identyfikacji naczyń
  • 17 aparatów USG nefrologicznych
  • 16 łóżek-wag i 7 foteli
  • 61 kardiomonitorów
  • 30 aparatów do hemodializ
  • 8 stacji uzdatniania wody
  • 13 zestawów do ureterorenoskopii
  • 50 rejestratorów ABMP i 21 rejestratorów
  • 16 aparatów USG urologicznych
  • 19 torów wizyjnych
  • 21 cystometrów i 24 uroflowmetrów
  • 100 cystoskopów i 22 resektoskopów
  • 8 zestawów laparoskopowych
  • zestaw endourologiczny
  • 10 diatermii
  • 7 aparatów USG
  • 4 aparaty CRRT
  • analizator parametrów krytycznych
  • 3 aparaty SphygmoCor
  • 5 pistoletów do biopsji
  • aparat MARS

  Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 

   

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 19. Finału WOŚP Poczta Polska wydała kartkę ze znakiem opłaty za 1,55zł

 • Filmowe podsumowanie

20. Finał WOŚP - 9.01.2012 r.
 • Temat

  Temat 20. Finału WOŚP: "Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą."

 • Kwota zadeklarowana i zebrana

  Zebraliśmy: 50 638 801,30 PLN
  Kwota zadeklarowana w dniu Finału: 40 269 194,76 PLN

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Złote serduszko nr 1 – 127 777 PLN - WS Investments LTD
  Suma wpłat za złote serduszka - 1 708 500 PLN
  Złota karta telefoniczna nr 1 – 65.000 PLN - Trestelle

   

 • Finał w liczbach

  Suma wpłat za złote karty telefoniczne - 423 365 PLN
  Kwota uzyskana z smsów - 2 736 136,65 PLN (T-MOBILE - 706 840 PLN, ORANGE 919 448,55 PLN, PLAY 273 350 PLN, PLUS 836 498,10 PLN) 
  Linia TP - 19 660,60 PLN
  Wpłaty kartami kredytowymi POLCARD - 325 938 PLN
  Akcja E-Serce WOŚP - 85 352,39 PLN

   

  • W 20. Finale WOŚP uczestniczyło 120 000 wolontariuszy, zorganizowanych w około 1 700 sztabówi imprez zamkniętych.
  • Aż 33 firmy wystawiły w swoich siedzibach i oddziałach ponad 5000 skarbon stacjonarnych.
  • Orkiestra zagrała także poza granicami naszego kraju. Powstało 51 sztabów zagranicznych, między innymi w Afganistanie, Hiszpanii, Kanadzie, Szwecji, Stanach Zjednoczonych i Włoszech.
  • Najwięcej za granicą zebrano między innymi w Chicago (220 846 PLN) i w Nowym Jorku (12 152,17 PLN).
  • Jak co roku, wszystkim wrzucającym pieniądze do puszek, nasi wolontariusze rozdawali samoprzylepne serduszka, których wydrukowaliśmy aż 35 000 000 sztuk!
  • Zorganizowano 140 imprez zamkniętych.
  • Największą sumę zebrał sztab w Łodzi, który prowadziła p.Grażyna Wojdyłła – 832 692,42 PLN.  Sztab liczył 794 wolontariuszy. 
 • Kupiliśmy

  Dzięki 20. Finałowi udało się kupić: 

  • 20 respiratorów noworodkowych
  • 14 aparatów USG
  • 5 oksymetrów tkankowych
  • 37 monitorów pomiarów przezskórnych
  • 19 stanowisk resuscytacyjnych
  • 2 inkubatory do rezonansu
  • 24 kardiomonitory
  • ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka i inkubator transportowy
  • 22 kardiomonitory
  • 18 aparatów USG
  • 29 inkubatorów zamkniętych
  • 13 respiratorów noworodkowych
  • 20 aparatów USG
  • 41 inkubatorów hybrydowych
  • 43 stanowiska resuscytacyjne
  • 3 respiratory oscylacyjne
  • 12 respiratorów z automatyczną regulacją tlenu
  • 43 aparaty Infant Flow
  • aparat USG
  • 16 kardiomonitorów
  • 4 inkubatory hybrydowe
  • 7 stanowisk resuscytacyjnych
  • 3 respiratory oscylacyjne
  • 4 respiratory z automatyczną regulacją tlenu
  • 10 aparatów Infant Flow
  • 27 inkubatorów zamkniętych
  • 5 kardiomonitorów
  • sprzęt laktacyjny


  Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 20. Finału WOŚP Poczta Polska wydała znaczek za 1,95zł w bloku

   

 • Filmowe podsumowanie

  20 lat grania WOŚP cz. 1

  20 lat grania WOŚP cz. 2

21. Finał WOŚP - 13.01.2013 r.
 • Temat

  Podczas 21. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.

 • Kwota zadeklarowana i zebrana

  Kwota zadeklarowana w dniu Finału: 39 855 148 PLN
  Zebraliśmy: 50 657 747,68 PLN

  Na koncie finałowym uzbieraliśmy – 47 255 061,58 PLN (*stan na 8 marca 2013)
  Na aukcje.wosp.org.pl zebraliśmy – 3 402 686,10 PLN

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Złote Serduszka
  Serduszko 1: EuCO KRIS MAKS – 150 000 PLN
  Serduszko 2: SIÓDEMKA S.A. – 127 777 PLN
  Serduszko 3: Anonim – 100 000 PLN

   

  Złota karta

   

 • Kupiliśmy

  Dzięki zbiórce 21. Finału WOŚP kupiliśmy: 

  • aparaty USG
  • kardiomonitory
  • fotele kąpielowe
  • podnośniki
  • densytometry
  • łóżka
  • spirometry
  • aparaty EKG
  • holtery EKG
  • holtery ciśnienia
  • spirometry
  • przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne
  • wózki inwalidzkie
  • materace przeciwodleżynowe
  • ssaki
  • inhalatory
  • pompy strzykawkowe
  • rotory
  • wagi
  • pionizatory
  • aparaty USG 
  • pompy strzykawkowe
  • sprzęt rehabilitacyjny
  • aparaty Infant Flow i ruchome stanowiska do nieinwazyjnego wspomaganiamnoworodków
  • lampy do fototerapii
  • inkubatory zamknięte
  • stanowiska do resuscytacji
  • bilirubinometry
  • monitory przezskórne
  • oksymetr tkankowy
  • lampy do fototerapii
  • inkubatory zamknięte
  • stanowiska do resuscytacji
   Za środki zebrane w każdym Finale WOŚP oprócz tematu głównego zrealizowaliśmy także wsparcie dla Programów Medycznych i Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". 

  Szczegółową listę zakupionego sprzętu znajdziesz na stronie www.nacoidamojepieniadze.wosp.org.pl 

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 21. Finału WOŚP Poczta Polska wydała znaczek "A" okrągły samoprzylepny w arkusikach 6-znaczkowych oraz kartkę ze znakiem opłaty za 2,35zł

   

 • Filmowe podsumowanie

22. Finał WOŚP - 12.01.2014 r.
 • Temat

  Podczas 22. Finału WOŚP zbieraliśmy "na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów".

 • Kwota zadeklarowana i zebrana

  Kwota zadeklarowana w dniu Finału: 35 489 737 PLN
  Zebraliśmy: 52 448 765,49 PLN

  Na koncie finałowym uzbieraliśmy: 48 923 797,33 PLN
  Na aukcje.wosp.org.pl zebraliśmy: 3 524 968,16 PLN

   

  Nie udałoby się to, gdyby nie 120 tysięcy wolontariuszy, 1800 sztabów, w tym 50 sztabów zagranicznych. Nie udałoby się to, gdyby nie skarbony stacjonarne i imprezy zamknięte. 

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Złote serduszka:
  -nr 1: Anonim - 100 000 PLN
  -nr 2: PHU Wojciech Pięta - 50 000 PLN
  -nr 3: Bio-Gen Sp.z.o.o.. Namysłów - 40 004 PLN

  Złote karty telefoniczne:
  -nr 1: EUCO - 50 000 PLN
  -nr 2: POWERDMED www.powermed.pl - 33 000 PLN
  -nr 3: LGK.pl Gorzów Wlkp. - 15 000 PLN

   

 • Kupiliśmy

  Dzięki zbiórce 22. Finału WOŚP wsparcie uzyskało 55 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Zakupione zostały m.in. tomografy, aparaty USG, respiratory, kardiomonitory, aparaty RTG z ramieniem C, mikroanalizatory, zestawy do trudnej intubacji i wiele, wiele innych nowoczesnych urządzeń medycznych. Fundacja WOŚP doposażyła także Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (tzw. ZOL-e) w takie urządzenia jak łóżka sterowane elektronicznie, materace przeciwodleżynowe, kardiomonitory, wózki inwalidzkie, ssaki, inhalatory i wiele innych urządzeń zapewniających komfort opieki i leczenia pacjentów w podeszłym wieku. Nasza pomoc trafiła do 99 instytucji zajmujących się pomocą osobom starszych: Oddziałów Geriatrycznych i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych.  

  Szczegółowe rozliczenie wydatków 22. Finału WOŚP można znaleźć na stronie: www.nacoidamojepieniadze.wosp.org.pl.

 • Filmowe podsumowanie

23. Finał WOŚP - 11.01.2015 r.
 • Temat

  Podczas 23. Finału WOŚP zbieraliśmy „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.

 • Kwota zadeklarowana i zebrana

  Kwota zadeklarowana w dniu Finału: 36 228 912 PLN
  Zebraliśmy: 53 109 702,83 PLN

  W formie środków pieniężnych otrzymaliśmy 52 504 364,27 PLN, w tym na orkiestrowych aukcjach zebraliśmy 3 036 253,01  PLN.

  W darach rzeczowych na rzecz WOŚP otrzymaliśmy sprzęt medyczny wartości 605 338,56 PLN. 

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Złote Serduszka:
  -nr 1: Euco - 222 000 PLN
  -nr 2: Bio-Gen - 200 000 PLN
  -nr 3: Anonim - 100 000 PLN

  Złote Karty telefoniczne:
  - nr 1: EUCO - 60 000 PLN
  - nr 2: La Fabrique Musicale - 40 000 PLN
  - nr 3: Powermed - 30 000 PLN

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 23. Finału WOŚP Poczta Polska wydała znaczek za 2,35zł w arkusikach 9-znaczkowych

   

 • Ciekawostki

  Wspierały nas także wszystkie lokalne telewizje, rozgłośnie radiowe oraz dzienniki i czasopisma. Od 1 do 31 stycznia 2015 w całej Polsce ukazało się 2 839 artykułów prasowych poświęconych Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

  W kolejnej edycji Finału WOŚP uczestniczyło 120 000 wolontariuszy, 1800 sztabów, organizatorów imprez zamkniętych i firm wystawiających skarbony stacjonarne. Zagraliśmy też na świecie. Ponad 40 sztabów zagranicznych pokazało jak bawią się i pomagają Polacy. Byliśmy  między innymi w Nowym Jorku, Rzymie, Londynie, Paryżu, Dublinie, Reykjaviku, Oslo, Dubaju czy na Gibraltarze. Dołączyli do nas także żołnierze z KFORU (Międzynarodowych Sił Pokojowych NATO, działających na terenie Kosowa).

  Jak co roku, wszystkim wrzucającym pieniądze do puszek, nasi wolontariusze rozdawali samoprzylepne czerwone serduszka. Wydrukowaliśmy ich, podobnie jak w latach poprzednich, 35 milionów sztuk.

   

   

 • Filmowe podsumowanie

24. Finał WOŚP - 10.01.2016 r.
 • Temat

  Podczas 24. Finału WOŚP zbieraliśmy na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. 

 • Kwota zadeklarowana i zebrana

  Kwota zadeklarowana w dniu Finału: 44 047 594 PLN
  Zebraliśmy: 72 696 501,53 PLN!

  Na aukcje.wosp.org.pl zebraliśmy: 4 449 705, 66 PLN 

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Serduszka, wygrali:

  Maciej Szperliński – 670 000 PLN
  Bracia Haidar – 655 999 PLN
  Roman Roszkiewicz – 222 222 PLN
   
  Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Karty, wygrali:

  Euco – 165 000 PLN
  At Krotoszyn – 136 000 PLN
  Bio-Gen Namysłów – 100 000 PLN  

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 24. Finału WOŚP Poczta Polska wydała znaczek za 2,35zł w kształcie serduszka w arkusikach 6-znaczkowych • Ciekawostki

   
  Nawet 1,96 Gb/s – wyniósł maksymalny ruch internetowy podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  To o ponad połowę więcej niż w poprzednim roku, zaś w porównaniu do wyniku sprzed dwóch lat natężenie wykorzystania łączy wzrosło ponad dwukrotnie – wynika z danych Atmana. 

   

  Ponad 500 000 złotych wyniosły wpłaty kartą przez telefon i internet. To najlepszy wynik w historii Finałów WOŚP.  

 • Filmowe podsumowanie

25. Finał WOŚP - 15.01.2017 r.
 • Temat

  W czasie 25. Finału WOŚP zbieraliśmy dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. 

 • Kwota zadeklarowana i zebrana

  Kwota zadeklarowana na zakończenie 26. Finału WOŚP: 62 418 767 PLN

  Podczas 25. Finału WOŚP zebraliśmy: 105 570 801,49 PLN

   

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Serduszka, wygrali:
  Serduszko 1: Roman Roszkiewicz - 333 333 PLN
  Serduszko 2: EUCO LEGNICA - 262 000 PLN
  Serduszko 3: Bio-Gen Sp.zo.o. Namysłów - 130 000 PLN

   

  Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Karty Play, wygrali:
  Karta 1: EUCO Legnica - 50 000 PLN
  Karta 2: EuCOcar Legnica - 16 000 PLN
  Karta 3: MASTERBOT.PL - 10 777 PLN

 • Ciekawostki

  Internauci, uczestniczący w aukcjach Allegro dla WOŚP i wrzucający złotówki do Wirtualnej puszki w aplikacji mobilnej, dwukrotnie pobili ubiegłoroczny wynik przekazując aż 9 327 716,54 PLN. 

 • Znaczki i kartki pocztowe

  Z okazji 25. Finału WOŚP stworzyliśmy "znaczek" WOŚP, który można było nakleić na swoich przesyłkach pocztowych. Nie było to potwierdzenie opłaty pocztowej, ale ozdobnik korespondencji.

   

   

 • Filmowe podsumowanie

26. Finał WOŚP - 14.01.2018 r.
27. Finał WOŚP - 13.01.2019 r.
28. Finał WOŚP - 12.01.2020
 • Temat

  Podczas 28. Finału WOŚP gramy cla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. 

 • Kwota zadeklarowana i zebrana

  Kwota zadeklarowana 28. Finału WOŚP: 115 362 894 PLN

  Kwota zebrana 28. Finału WOŚP: 186 133 610,66 PLN

   

  Na kwotę zebraną w 28. Finale WOŚP złożyły się: zbiórka publiczna (116 707 864,39 PLN), darowizny przekazane na cel akcji poprzez kanały elektroniczne (68 804 108,17 PLN) oraz dary rzeczowe w postaci sprzętu medycznego, który WOŚP przekaże bezpośrednio szpitalom (o wartości 621 668,10 PLN). Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły 4 910 592,81 PLN.

   

  Czytaj więcej na temat ogłoszenia wyniku 28. Finału WOŚP w 2020 roku

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Serduszka, wygrali:

  Bio-Gen Łódź  – 250 000 PLN

  Liczba potwierdzonych zgłoszeń to 185 Złotych Kart oraz 156 Złote Serduszka.

  Poza pulą darczyńcom udało się zdobyć 74 Złote Serduszka oraz 86 Złotych Kart.
   
  Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Karty, wygrali:

  ITA TOOLS – 111 111 PLN

 • Filmowe podsumowanie

29. Finał WOŚP - 31.01.2021
 • Temat

  Finał z głową - na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

   

 • Kwota deklarowana i zebrana

  Kwota zadeklarowana 29. Finału WOŚP: 127 495 626 zł

  Kwotę zebraną 29. Finału WOŚP 210 813 830,10 zł

   

  Na wynik zbiórki składają się:  

  • wpłaty do puszek w wysokości 75 583 135,42 PLN (36,09%),  
  • wpłaty elektroniczne w wysokości 133 870 715,29 PLN (63,91%)
  • dary rzeczowe, czyli sprzęt od firm medycznych, o wartości 1 359 979,39 PLN (0,65% kwoty)

   

  Aukcje charytatywne Allegro:
  30 135 000 PLN z 205 180 aukcji

   

  Czytaj więcej na temat ogłoszenia wyniku 29. Finału WOŚP w 2021 roku

 • Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców

  Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Serduszka, wygrali:


  1. Bio-Gen Łódź - 677 777 PLN 

  2. InPost - 402 000 PLN 

  3. JBL - 310 444 PLN 

   

  Suma za Złote Serduszka 4 429 978 PLN   
  Licytację Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której nagrodami były Złote Karty, wygrali:


  1. ITA TOOLS - 181 818 PLN

  2. K&B&M - 177 777 PLN

  3. NalezySie - 163 000 PLN

   

  Suma za Złote Karty: 1 642 911 PLN

 • Ciekawostki

  Transmisja 29. Finału WOŚP była rekordowo długa i trwała aż 27 godzin! 
  Średnio 800 000 wyświetleń zyskała transmisja na facebookowej stronie WOŚP, natomiast relacja Youtubie, która była pokazywana w dwóch częściach, osiągnęła w pierwszej odsłonie 49 200 wyświetleń i kolejnej 124 100.

  W 15. Biegu WOŚP "Policz się z cukrzycą" wzięło udział 15 887 biegaczy, którzy łącznie przebiegli aż 130 932 km.

  Zebrana w 22 160 eSkarbonkach napędzanych przez Mastercard kwota to 17 840 237 zł. To ponad 29 razy więcej niż w roku ubiegłym. W kulminacyjnym momencie w niedzielę 31 stycznia do eSkarbonki trafiało sześć wpłat na sekundę, zasilając ją kwotą 6 907 zł w ciągu każdej minuty. Średnia wpłata była 5% wyższa niż w czasie 28. Finału i wynosiła 55,85 zł. Dzięki akcji #MastercardGrazWOSP na Twitterze zebrano kwotę 358 365 zł.

  Bezpieczeństwo podczas 29. Finału WOŚP 

  Wolontariusze: 

  • 3 maseczki (1 od Play, 2 FFP2) 
   • 250 tys. najwyższej jakości certyfikowanych maseczek ochronnych klasy FFP2,  
   • zgodnych ze standardem europejskim EN 149:2001 
   • posiadających atest Polskiego Zakładu Higieny

  Sztaby dostały: 

  • Płyn do dezynfekcji dostarczony w opakowaniach 1,5,10 litrów 
  • plakaty i naklejki, które będą przypominać o zasadach, których należy przestrzegać, by zminimalizować ryzyko zakażenia, m.in.: 
  • zachowanie odstępu,  
  • zakrywanie ust i nosa,  
  • dbanie o dezynfekcję rąk,  
  • mycie rąk w prawidłowy sposób. 

  Wolontariusze mogli umówić się na wizytę w Sztabie (odbiór puszki, rozliczenie) na konkretną godzinę przy pomocy aplikacji Booksy.

   

   

 • Najciekawsze liczby

  Finałowe studio 

  2600 m2 - powierzchnia całego studia 

  ponad 1000 punktów świetlnych  

  172 z tych punktów tworzyło piramidę, która stała przed studiem, przechadzający się po Placu Defilad będą mieli możliwość dowiedzieć się, co się dzieje w środku, poznać harmonogram i partnerów wydarzenia.  

  80 ciężarówek przywiozło i odwiozło konstrukcję studia 

  140 ton ważyła cała konstrukcja namiotu

   

  550 terminali w 239 miejscach 

   

  22 160 eSkarbonek    

   

  15 887 biegaczy w 3 500 miastach  

  130 932 przebiegniętych kilometrów 

   

  Stronę WOŚP w dniu Finału odwiedziło w sumie ponad milion unikalnych użytkowników, a liczba odsłon serwisu przekroczyła 7 000 000

  Średnio 800 000 wyświetleń zyskała transmisja na facebookowej stronie WOŚP, natomiast relacja Youtubie, która była pokazywana w dwóch częściach, osiągnęła w pierwszej odsłonie 49 200 wyświetleń i kolejnej 124 100.

   

   

 • Filmowe podsumowanie