Do 29. Finału WOŚP pozostało
111 dni
Fundacja

WPROST o Fundacji i Złotym Melonie

2013-03-24 21:32:59
Tygodnik WPROST zajął się w tzw. artykule śledczym, napisanym przez redaktora Michała Majewskiego, prowadzoną przez Fundację WOŚP spółką Złoty Melon. Spotykacie jej nazwę, kiedy trzymacie w ręku nasze płyty DVD, albo kiedy nosicie jedną z kilkuset tysięcy do tej pory wyprodukowanych podkoszulek z serduszkiem Orkiestry.

Artykuł dość rzetelnie wyjaśnia zasady naszego działania, ale uważamy, że można dopowiedzieć kilka zdań, aby dokładnie przedstawić działalność Spółki Złoty Melon. Proszę przeczytajcie i artykuł (www.wprost.pl), i nasz tekst. Będziecie mieli jasność sytuacji, z której my – Fundacja – jesteśmy bardzo dumni, czyli z dzisiejszego statusu Złotego Melona.

Już za chwilę poczujecie jego moc na kolejnym Przystanku Woodstock.

A na dodatkowe dwa słowa Jurka zaprasza na OWSIAKNET.PL gdzie na gorąco komentujemy publikację Tygodnika WPROST:

http://owsiaknet.pl/video/62566291

(Jurek)
 
 Złoty Melon

Spółka Złoty Melon jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała by współdziałać z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w zakresie jej działalności i w której Fundacja WOŚP posiada 100% udziałów. Wyodrębnienie spółki podyktowane było przepisami, a przede wszystkim chęcią wyraźnego oddzielenia działalności statutowej Fundacji WOŚP od dodatkowej (zarobkowej). Oddzielny podmiot gospodarczy oznacza bowiem czytelny i przejrzysty sposób prowadzenia działalności.

Co więcej, Fundacja WOŚP korzysta ze zwolnień podatkowych, z których nie mogłaby korzystać, gdyby bezpośrednio prowadziła działalności gospodarczą.

Firma Złoty Melon:

- prowadzi sprzedaż internetową produktów z logo Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, z której dochód w całości przekazywany jest na realizację celów statutowych WOŚP;
- zajmuje się organizacją imprez - w tym jednego z większych plenerowych festiwali, jakie odbywają się w Europie - Przystanku Woodstock;
- jest największym wydawcą płyt DVD z polską muzyką rockową w wersji "live" - dotychczas wydanych zostało 31 albumów z koncertami zarejestrowanymi podczas Festiwali Przystanek Woodstock;
- bierze aktywny udział w organizacji Finałów Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
- i w końcu, we współpracy z Fundacją WOŚP oraz instruktorami certyfikowanymi przez American Heart Association, prowadzi szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo oddechowej, pierwszej pomocy i defibrylacji

W praktyce oznacza to, że na przykład koszulki z serduszkiem Orkiestry możemy sprzedawać, tak samo jak kubki, smycze, płyty DVD , CD i inne gadżety, dzięki czemu z zysku wypracowanego w ciągu roku Złoty Melon wspiera działalność statutową Fundacji. Oprócz produkcji i sprzedaży przedmiotów z logo WOŚP, Złoty Melon prowadzi także komercyjne szkolenia w zakresie pierwszej pomocy. Oferta ta skierowana jest głownie do firm, instytucji i innych podmiotów, które chcą przeszkolić swoich pracowników w zakresie podstawowych zasad pierwszej pomocy.

I tak w ostatnich trzech latach Złoty Melon przekazał Orkiestrze z zysku 696 tys. złotych i nadal sprawnie prowadzi działalność, dzięki której spółka dynamicznie się rozwija. Pozwoliło nam to m.in. na rozbudowę Centrum Wolontariatu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Szadowo-Młyn, gdzie od 11 lat szkolimy młodzież w zakresie pierwszej pomocy. Nasze kursy ukończyło już ponad 8000 osób.

W Spółce Złoty Melon zatrudnionych jest 6 osób. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która działa na własny rozrachunek, która płaci podatki, odprowadza składki ZUS i rozlicza się tak jak każda spółka z o.o. funkcjonująca w Polsce.

Spółka Złoty Melon, jako spółka należąca do Fundacji, świadczy także usługi w stosunku do sponsorów i partnerów WOŚP. Są to głownie firmy, dzięki którym możemy realizować dwa największe przedsięwzięcia Fundacji – Finał oraz festiwal Przystanek Woodstock. Przychody związane z tymi działaniami są największą częścią rocznych przychodów Złotego Melona i to na nich opieramy realizację projektów Fundacji, przy znaczącym obniżeniu kosztów po stronie samej Fundacji.

Dla przykładu – tak wysoki przychód Złotego Melona możemy uzyskać dzięki wykorzystaniu w kampaniach reklamowych partnerów WOŚP wizerunku Jurka. Za te kampanie środki otrzymuje tylko i wyłącznie spółka, a nie osobiście Jurek Owsiak.

Jeśli chcecie zobaczyć aktualne produkcje Złotego Melona, zapraszamy do Siemashopu (www.siemashop.pl).


Samochód Jurka

Pierwszym samochodem, który kupiła Fundacja WOŚP, był czerwony Fiat 125P. Kupiony był z drugiej ręki i w ramach filozofii oszczędności. Okazało się, że kosztował nas trzy razy drożej, ponieważ regularnie się psuł i odmawiał współpracy. Wiele lat temu Zarząd Fundacji podjął więc jedną z najważniejszych decyzji w naszej pracy. Realizując zadania Fundacji chcemy korzystać z nowoczesnych technologii, dzięki którym będziemy mogli efektywnie pracować. Jeśli dzisiaj w naszym biurze jest około 50 komputerów, to są to wysokiej klasy urządzenia, pracujące w środowisku złożonym z nowoczesnych serwerów, urządzeń sieciowych i rozwiązań zabezpieczających dane.

Podobnie jest z naszą flotą samochodową. Ma ona swoje przeznaczenie i dla przykładu Land Rover jest typowym samochodem do pracy w terenie, którą wykonuje regularnie kilka razy w miesiącu (m.in. szkolenia w Centrum Wolontariatu WOŚP Szadowo-Młyn). Jurek korzysta z różnych samochodów będących we flocie Fundacji, w tym także z Land Rovera.

Dzięki temu, w jaki sposób działa Fundacja i jaką osiąga skuteczność, mamy ogromne możliwości negocjacyjne, z których z radością korzystamy. Samochody są „obrandowane”, z dokładną informacją także o sponsorach. Takie informacje znajdziecie na fundacyjnym Land Roverze, na BMW, czy na busach Mercedesa. Taki standard działań utrzymujemy od niemal samego początku istnienia Fundacji WOŚP. Zasada ta wynika z naszych doświadczeń we wspieraniu polskiej medycyny. Od zawsze kupowaliśmy najlepsze, a nie najtańsze urządzenia. Dobre urządzenia się nie psują, nie wymagają kosztów serwisowych i dziś sprzęt przekazany przez WOŚP stanowi podstawę nowoczesnego wyposażenia oddziałów ratujących zdrowie i życie dzieci w całej Polsce.


Dzidzia

Żona Jurka, Lidia Owsiak, od samego początku istnienia Fundacji jest członkiem Zarządu WOŚP, a głównie odpowiada za działalność medyczną fundacji. Kiedy z biegiem czasu działalność ta nabierała coraz większego rozmachu (od początku istnienia Fundacja wydała na sprzęt przekazany szpitalom ponad pół miliarda złotych) powstała konieczność stworzenia w fundacji stanowiska dyrektora zarządzającego 5-osobowym działem zajmujących się tym zakresem zadań. Naturalnym było, że na stanowisku tym 10 lat temu zatrudniona została żona Jurka, która do tego czasu wykonywała te same obowiązki jako wolontariusz.

Lidia Owsiak to zwykły pracownik, który 8 godzin pełni swoje obowiązki, ma szeroki zakres odpowiedzialności, ogromną wiedzę i kompetencje (co potwierdzić mogą lekarze z blisko 600 oddziałów szpitalnych w Polsce)  i także należną z tego tytułu pensję.

Jako członek Zarządu nadal nieodpłatnie koordynuje pracę całego biura WOŚP.

Prezesem Zarządu Złotego Melona jest Jerzy Owsiak. Decyzją Rady Nadzorczej Spółki, od listopada 2012 roku, po 10 latach istnienia firmy i pracy wolontariackiej Jurka na jej rzecz, w pełnym wymiarze czasowym zajmuje się on zarządzaniem Złotym Melonem, za co pobiera comiesięczne wynagrodzenie.

Jurek Owsiak, jako prezes spółki prawa handlowego (Złoty Melon Sp. z o.o.). odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim prywatnym majątkiem. Ponieważ Jurek i Lidia Owsiak nie mają rozdzielności majątkowej, de facto odpowiedzialność ta dotyczy ich obojga. Tym bardziej zasadna jest rola kontrolna Lidii nad działalnością spółki. Nie możemy przy tym zapominać, że tak Spółka, jak i sama Fundacja, posiada rozbudowane organy kontroli takie Komisja Rewizyjna WOŚP, czy Rada Nadzorcza Złotego Melona.

Wielokrotnie na różnych spotkaniach, zwłaszcza z lekarzami, czyli odbiorcami naszych urządzeń, podkreślałem, aby podziękowania wysyłać na adres mojej żony, bo jej dział i jej zespół czuwa nad realizacją wszystkich naszych planów.- wielokrotnie podkreśla Jurek Owsiak. – To ja dostaję najczęściej podziękowania, dyplomy, choć wszem i wobec oświadczam, że nie wyobrażam sobie, aby Fundacja mogła na co dzień funkcjonować bez jej pracy. To jej charakter powoduje, że nie jest na pierwszym planie jak ja, ale nasze ostatnie wystąpienie telewizyjne mogło pokazać, że momentami moje „szaleństwo” fantastyczne uzupełnia się z jej spokojem i rozsądkiem.


Wykłady

Jurek od kilku lat prowadzi odpłatnie wykłady motywacyjne, w których przekazuje swoją wiedzę jako lider, człowiek sukcesu, współtwórca bardzo wielu projektów społecznych i kreator wielu pomysłów. Oferta ta skierowana jest przede wszystkim do dużych firm i przedsiębiorców zarządzających dużymi zasobami ludzkimi, którzy inwestują w dodatkowe narzędzia do motywacji swoich pracowników. Proszę pamiętać, ze w przeszłości Jurek pracował jako psychoterapeuta. Jest to jego jedno z, i jak sam mówi - bardzo dobre, źródło utrzymania.


Przystanek Woodstock

Fundacja WOŚP prowadzi tylko taką działalność, jaka wynika z jej statutu.

Paragraf 9 Statutu WOŚP mówi, iż Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez „skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych , intelektualnych i naukowych”.

Przystanek Woodstock jest najlepszym sposobem na skupianie wokół idei Fundacji WOŚP setek tysięcy polskiej młodzieży. W trakcie festiwalu podejmowane są działania przeciwko przemocy, przeciwko narkotykom i przeciwko zagrożeniem niesionym przez uzależnienia. Propagowana jest aktywność społeczna. Elementami festiwalu są spotkania z różnymi kulturami, religiami, i poglądami gości uczestniczących w spotkaniach z uczestnikami imprezy.  Na Przystanku działalność społeczną prowadzi kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Rozwijane są także postawy proekologiczne.

Na końcu - Przystanek jest podziękowaniem za zaangażowanie w zimową zbiórkę Fundacji WOŚP. Jego organizacja jest wiec bez wątpliwości jednym ze statutowych zadań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Środki, jakie na ten cel przeznacza Fundacja nie mogą pochodzić i absolutnie nie pochodzą ze zbiórki. Są to środki pochodzące z bezpośrednich wpłat sponsorów na rzecz Fundacji, z darowizn otrzymanych w ciągu roku, a także z odsetek od lokat bankowych.
POKAŻ PODOBNE
Zobacz też