Zarejestrowaliśmy już
48 749 wolontariuszy
Rozliczenia finansowe

Rozliczenia Finałów i roczne sprawozdania finansowe Fundacji

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy buduje swoje fundusze głównie w oparciu o zbiórkę publiczną, którą od początku istnienia Fundacji, czyli od 1993 roku prowadzi pod nazwą "Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy", a także o inne darowizny celowe.

 

I.  ROZLICZENIA FINAŁÓW WOŚP

 

Poniżej przedstawiamy sprawozdania ze sposobu wykorzystywania środków zebranych w corocznych Finałach WOŚP. Innym słowem – przedstawiamy tu kompletne rozliczenia pieniędzy przekazywanych nam co roku do skarbonek wolontariuszy czy w innych formach wsparcia Finału.

 

Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej w całości  przeznacza na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych, co wykazujemy w publikowanych  poniżej sprawozdaniach ze sposobu wydatkowania zebranych środków. Zgodnie z zapisami w ustawie o zbiórkach publicznych środki zebrane w ramach ogłoszonej zbiórki pt. Finał WOŚP w całości muszą być przeznaczone na cele zbiórki.

 

Ostateczną sumę zebranych w każdym Finale środków, potwierdzoną wyciągiem bankowym, podajemy do publicznej wiadomości tradycyjnie 8 marca. W tym samym terminie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (wcześniej do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) składamy sprawozdanie dotyczące ilości środków zebranych w ogólnopolskiej zbiórce publicznej oraz poniesionych na jej zorganizowanie kosztów.

 

W kolejnym etapie weryfikowane są prośby przesłane przez szpitale z całej Polski pod kątem tematu Finału, wysyłane są ankiety do szpitali w zakresie szczegółowego zbadania potrzeb i zasadności próśb, odbywają się konsultacje z ekspertami medycznymi. Proces ten trwać może od kilku tygodni do kilku miesięcy – w zależności od ilości potrzebnych urządzeń. 

 

Po dokonaniu analizy potrzeb i przygotowaniu wykazu sprzętu, który będziemy przekazywać do poszczególnych jednostek, odbywają się Konkursy Ofert, podczas których Fundacja wybiera spośród złożonych ofert najlepszy sprzęt i aparaturę medyczną, oraz dokonuje jej zakupu. Następnie przystępujemy do podpisywania i realizacji kontraktów. Na realizację kontraktów składa się: wyprodukowanie sprzętu, rozwiezienie do obdarowanych szpitali, zainstalowanie i przeszkolenie personelu.   Po zrealizowaniu kontraktów, po zakończeniu roku obrotowego składamy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  sprawozdanie za dotychczas rozdysponowane środki. Sprawozdanie to zawiera informacje o wysokości wydanych środków, z podziałem na temat Finału i programy prowadzone przez Fundację. Poniżej prezentujemy te właśnie sprawozdania.

  

  

Sprawozdania ze sposobu wydatkowania zebranych w efekcie Finałów WOŚP środków:
 XVI finałXVII finałXVIII FinałXIX Finał, XX Finał , XXI FinałXXII Finał, XXIII Finał, XXIV Finał 
  

 

Szczegółowe rozliczenie wydatków 25. Finału WOŚP można znaleźć na stronie:  http://nacoidamojepieniadze.wosp.org.pl  

 

 

 

 

Wstępne rozliczenie 26. Finału WOŚP 

 

 

Wstępne rozliczenie 27. Finału WOŚP  

 

 

Wstępne rozliczenie 28. Finału WOŚP  

 

 

II. ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDACJI (BILANSE)
 

Poniżej prezentujemy roczne sprawozdania finansowe Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest za okresy roczne i dlatego może różnić się od rozliczenia dotyczącego konkretnego Finału. Sprawozdania finansowe sporządzane są w oparciu o przepisy podatkowe dotyczące działalności fundacji i ustawę o rachunkowości, dlatego w tych sprawozdaniach możemy zawierać tylko takie informacje, które dotyczą działań zrealizowanych w danym 12-miesięcznym okresie. Oznacza to, że pojedynczy bilans roczny nie musi całościowo pokrywać się z cyklem realizacji celów Finału WOŚP.
 
Nasze Sprawozdanie Finansowe co roku poddajemy badaniu firmy audytorskiej, a następnie wysyłamy do:

- Internetowej Bazy Sprawozdań Finansowych Organizacji Pożytku Publicznego prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pełnej jawności naszych działań
- właściwego Urzędu Skarbowego,
a także prezentujemy na niniejszej stronie internetowej.
 
Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej (Finał WOŚP) w całości przeznacza na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych, co wykazujemy w publikowanych w części I sprawozdaniach ze sposobu wydatkowania zebranych środków.
 
Koszty działalności administracyjnej nie są pokrywane ze środków pochodzących ze zbiórki w ramach Finału WOŚP. Na tego typu koszty Fundacja pozyskuje sponsorów, przeznacza środki z darowizn otrzymanych w ciągu roku a także z odsetek od lokat bankowych.

Na koszty działalności administracyjnej składają się: koszty wynagrodzeń i świadczeń socjalnych osób zatrudnionych w biurze Fundacji, koszty utrzymania biura i środków transportu, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, prawne, kurierskie i przewozowe, materiałów biurowych, zużycie energii, czynsze, podatki i opłaty, ubezpieczenia itp. Koszty administrowania biura staramy się utrzymywać na jak najniższym poziomie.
 
Koszty organizacji Pol'and'Rock Festival i częściowo Finału - tak jak koszty działalności administracyjnej – również nie są pokrywane ze środków pochodzących z Finału,  ale z darowizn celowych oraz dzięki sponsorom, o których Fundacja każdorazowo zabiega.
 
Fundacja dziękuje wszystkim darczyńcom i sponsorom  wspierającym nasze działania!

Nasze sprawozdania finansowe są dostępne na stronie https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/. Aby wyszukać nasze sprawozdanie wystarczy wpisać numer KRS lub nazwę organizacji. 

Sprawozdania finansowe za poszczególne lata:
 2008200920102011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

 

III.  SPRAWOZDANIA ZBIÓREK WOODSTOCKOWYCH 

 

Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar zebranych podczas "zbiórki na organizację Festiwalu Przystanek Woodstock" - 2015 rok  

 
Aktualności
2021-12-01 15:00:00

Jak wesprzeć cel 30. Finału WOŚP

1 grudnia to start pierwszych form wsparcia celu 30. Finału WOŚP, czyli okulistyki dziecięcej. Od dziś akcję wesprzeć można m.in. uczestnicząc w aukcjach, dokonując wpłaty do eSkarbonek lub wysyłając SMS.