Podczas 32. Finału WOŚP zebraliśmy:
281879118,07 PLN
 

80 punktów diagnostyki onkologicznej

 

Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci

 

 

W ramach tego programu:

  • łącznie kupiliśmy 982 urządzenia, w tym m.in.: 93 USG, 3 rezonanse magnetyczne czy 6 tomografów komputerowych, za ponad 91,2 miliona złotych. (dane aktualne na styczeń 2024)

 

  • w całej Polsce stworzyliśmy 80 punktów diagnostyki onkologicznej u dzieci (wczesnej i zaawansowanej). Dzięki 17. Finałowi WOŚP wyposażyliśmy sieć pracowni diagnostycznych i klinik onkologicznych w 80 najnowocześniejszych aparatów USG. Dzięki temu specjaliści mogą badać dzieci z podejrzeniem występowania choroby nowotworowej.

 

 

  • wyposażyliśmy główne kliniki onkologii dziecięcej w całej Polsce w sprzęt wysokospecjalistyczny do szybkiej i dokładnej diagnozy schorzeń wykrytych przez pierwsze badania USG. Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęliśmy wiosną 2010 roku poprzez zakup 6-ciu najnowocześniejszych tomografów komputerowych – urządzeń kluczowych w diagnostyce onkologicznej. 

 

  • w 2016 roku wsparliśmy powstanie Centralnego Laboratorium Badań Genetycznych w Onkologii Dziecięcej ONCOLAB im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Laboratorium funkcjonuje przy Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Sprzęt o wartości ponad 2,7 mln PLN stanowiący wyposażenie laboratorium przekazała nasza Fundacja.

 

  • w 2016 roku kupiliśmy dwa nowoczesne rezonanse - dla Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Nowe rezonanse to dla placówek więcej możliwości w zakresie diagnostyki onkologicznej, kardiologicznej czy neurologicznej.

 

  • zwiększamy świadomość rodziców i lekarzy rodzinnych poprzez prowadzone akcje informacyjne. W tym obszarze podejmowaliśmy także próby wpłynięcia na polskie władze, by wprowadziły mechanizmy mające na celu włączenie sieci ośrodków diagnostyki onkologicznej w system dziecięcej opieki zdrowotnej w Polsce. W szczególności chcieliśmy tu doprowadzić do objęcia badań wykonywanych w stworzonych przez WOŚP pracowniach USG procedurami Narodowego Funduszu Zdrowia.

 


 

Każdego roku w naszym kraju rozpoznaje się około 1 000 nowotworów u dzieci i młodzieży do 19 roku życia (dane Krajowy Rejestr Nowotworów, stan na 2015 rok) . Nowotwory w wieku dziecięcym i młodzieńczym, pomimo stosunkowo rzadkiego występowania i systematycznej poprawy wyników terapii (obecnie 70-80% wyleczeń), powodują nadal śmierć większej liczby dzieci, niż każda inna choroba. Wśród przyczyn zgonów u dzieci powyżej pierwszego roku życia nowotwory plasują się na drugim miejscu po zatruciach, wypadkach i urazach.

 

Tymczasem wczesne zdiagnozowanie choroby nowotworowej może radykalnie zwiększyć szansę na skutecznie wyleczenie chorego dziecka i znacząco zmniejszyć odsetek niepowodzeń w terapii onkologicznej. W Polsce choroby nowotworowe rozpoznawane we wczesnym stadium stanowią jedynie 8% wszystkich zachorowań u dzieci. Dla porównania – w Europie zachodniej odsetek ten wynosi aż 25%.

 

Fundacja WOŚP w 2009 i 2010 roku, ogłosiła wsparcie diagnostyki onkologicznej u dzieci, jako cel kolejnych Finałów. W efekcie udało się zebrać środki umożliwiające polepszenie jakości diagnostyki onkologicznej w medycynie dziecięcej. Problem dotyczy nie tylko braków sprzętowych, ale także świadomości rodziców dzieci, lekarzy rodzinnych, a także rosnącej potrzeby wprowadzenia zmian systemowych ułatwiających korzystanie z ośrodków diagnostycznych. Aby w sposób skoordynowany i skuteczny zrealizować swój cel, Fundacja WOŚP postanowiła uruchomić Narodowy Program Diagnostyki Onkologicznej Dzieci.

 

W roku 2015 ponownie postanowiliśmy zakupić nowoczesny sprzęt dla głównych klinik onkologii dziecięcej. Przekazaliśmy na ten cel ze środków 23. Finału ponad 13 mln. PLN, dodatkowo ze środków 24. Finału dokonaliśmy zakupów dla onkologii za ponad 9 mln. PLN. 

 

Wierzymy, iż realizacja założeń Programu we wszystkich obszarach umożliwi osiągnięcie celu nadrzędnego, jakim jest radykalne polepszenie wykrywalności chorób nowotworowych u dzieci w pierwszym stadium, dającym szansę na całkowite wyleczenie. Aby jednak ten cel osiągnąć, konieczna będzie współpraca zarówno ze środowiskiem lekarzy onkologów, jak i lekarzy rodzinnych w całej Polsce, a także urzędnikami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

 

 

 

Aktualności
2024-05-24 16:45:00

Szkoliliśmy na Pomorzu!

23 i 24 maja instruktorzy Programu "Ratujemy i Uczymy Ratować" gościli w województwie pomorskim, gdzie przeprowadzili kolejne intensywne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli klas I-III!