Wspomaganie oddechu

Największa baza na świecie

 

Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków

 

Program powstał w 2003 roku. Jego ideą było wprowadzenie do powszechnego użytku najnowocześniejszej i najbezpieczniejszej metody leczenia niewydolności oddechowej u noworodków, przy pomocy możliwie najlepszego sprzętu. Dzięki Programowi metodę nieinwazyjnego wsparcia oddechowego spopularyzowano w Polsce znacznie wcześniej niż w większości rozwiniętych krajów. Nasz rejestr zastosowań tej metody jest największą tego typu bazą danych na świecie. Na koniec roku 2017 w bazie danych programu odnotowano ponad 52 200 leczonych noworodków. Znaczną część naszych pacjentów stanowią najmniejsze noworodki, o masie urodzeniowej ciała poniżej 1500g. Aktywność szkoleniowo-edukacyjna programu sprawia, że efekty uzyskiwane przy pomocy techniki Infant Flow, są z roku na rok coraz lepsze. W końcu roku 2016, ogólna skuteczność wentylacji nieinwazyjnej wyniosła prawie 83%, a w grupie dzieci z masą urodzeniową ciała poniżej 1500g prawie 69%.

Tak wysoka częstość i skuteczność zastosowania wentylacji nieinwazyjnej umożliwia osiąganie przez polskie ośrodki neonatologiczne coraz lepszych wyników leczenia zarówno w wymiarze ratowania życia, jak i w aspekcie unikania szeregu bardzo poważnych powikłań wcześniactwa.

Efekty uzyskiwane przez Program spotykają się z szerokim uznaniem międzynarodowej społeczności  naukowej w dziedzinie neonatologii. Dowodem jest kilkadziesiąt opracowań, często publikowanych na prestiżowych zjazdach międzynarodowych jak i na łamach cenionych czasopism naukowych o zasięgu światowym.

Uzupełnieniem Programu Infant Flow są rejestry zastosowania urządzeń, kupowanych przez WOŚP, przeznaczonych dla leczenia trudnych przypadków niewydolności oddechowej. Należą do nich  respiratory wysokiej częstotliwości oddechu (HFO – ponad 1000 leczonych noworodków, z czego 580 w rejestrze naukowym) oraz respiratory umożliwiające zastosowanie nowatorskiej metody autoregulacji stężenia podawanego tlenu (CLIO2).

Respiratory AVEA CLiO pracują w Polsce już od 2010 roku w ponad trzydziestu oddziałach intensywnej terapii noworodka. Dzięki  tym urządzeniom możliwa jest precyzyjna podaż tlenu w ilości odpowiadającej bieżącemu zapotrzebowaniu noworodków podczas prowadzonego u nich wsparcia oddechowego. Tlen jest lekiem, ale może być też groźną dla życia toksyną. Dlatego tak ważne jest, aby podaż tlenu ciężko chorym noworodkom była dokładnie określona. Funkcja CLiO2  umożliwia takie dawkowanie tlenu dzięki prowadzonemu ciągłemu pomiarowi utlenowania poprzez specjalny czujnik  umieszczony na kończynie dziecka.

W Polsce jest realizowany w wybranych szpitalach centralny rejestr zastosowań metody automatycznej kontroli tlenoterapii. Został uruchomiony w roku 2014. Uczestnikami jest 21 oddziałów intensywnej terapii noworodka. Najbardziej aktywnych 6 ośrodków tworzy polski projekt naukowy obrazujący istniejące praktyki kliniczne leczenia. Aktualnie rejestr obejmuje około 400 zastosowań tej metody podaży tlenu.

Doskonałe wstępne wyniki leczenia noworodków w zakresie automatycznej kontroli terapii tlenem powodują, że metoda ta coraz bardziej się rozpowszechnia na całym świecie. Włączamy się w europejskie badanie naukowe obejmujące 40 ośrodków, którego celem jest porównanie klinicznych  wyników leczenia z zastosowaniem metody CLiO2 w porównaniu do tradycyjnej regulacji podaży tlenu.

W czerwcu 2016r. Program został uzupełniony o zakup najdoskonalszego sprzętu dedykowanego tlenoterapii kontrolowanej u noworodków. Urządzenia Vapotherm umożliwiają bardzo delikatną, precyzyjną i skuteczną pomoc w łagodnych problemach oddechowych. Co ważne, ich stosowanie w żaden sposób nie utrudnia przytulania dzieci przez rodziców.

Urządzenia stosujące metody nieinwazyjnego wsparcia oddechu noworodków z zastosowaniem (HFNC) donosowej wentylacji wysokoprzepływowej Vapotherm przekazaliśmy do 112 podstawowych oddziałów opieki neonatologicznej.Najważniejsze fakty i liczby:
Kupiliśmy już 464 urządzeń Infant Flow, w tym 140 inkubatorów z aparatem Infant Flow na sale porodowe; 56 respiratorów oscylacyjnych HFO i 36 respiratory z autoregulacją stężenia tlenu AveaClio oraz 117 aparaty HFNC, łącznie dla 325 ośrodków neonatologicznych w całej Polsce.

 

 Stand na listopad 2018 

Aktualności
2018-12-07 13:09:37

Międzychód - Nagrali spot zapraszający na 27. Finał WOŚP

Szykują wydarzenie, jakiego jeszcze nie było! Tak o 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Międzychodzie, mówią jego mieszkańcy.