W ramach 31. Finału WOŚP zarejestrowaliśmy już
43 987 wolontariuszy
Wspomaganie oddechu

Najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze metody

Jak zgłosić się do Programu?

Każdy oddział leczący noworodki może zgłosić chęć uczestnictwa w Programie. Składa do Zarządu Fundacji prośbę o zakup sprzętu. Zobowiązuje się też do raportowania każdego użycia zastosowanej metody leczenia, w której korzysta z przekazanego przez Fundację aparatu.

 

Zakupy w ramach programu

325 ośrodków neonatologicznych w Polsce otrzymało najwyższej klasy sprzęt do terapii noworodków. Zakupiliśmy i przekazaliśmy w darze dla polskich szpitali:

  • 554 urządzeń Infant Flow, w tym 166 inkubatorów z aparatem Infant Flow na sale porodowe,
  • 119 aparatów HFNC
  • 36 respiratorów z autoregulacją stężenia tlenu AveaClio
  • 63 respiratorów oscylacyjnych HFO
  • 29 systemów nieinwazyjnego wspomagania oddechu Fabian
  • 9 respiratorów noworodkowy Fabian

 

 

 

Nasze sukcesy

  • Respiratory AVEA CLiO pracują w Polsce już od 2010 roku w ponad trzydziestu oddziałach intensywnej terapii noworodka. Od roku 2014 działa centralny rejestr zastosowań metody automatycznej kontroli tlenoterapii. Uczestnikami rejestru jest 21 oddziałów intensywnej terapii noworodka. Najbardziej aktywnych 6 ośrodków tworzy polski projekt naukowy obrazujący istniejące praktyki kliniczne leczenia. Aktualnie rejestr obejmuje około 700 zastosowań tej metody podaży tlenu. Polski rejestr automatycznej kontroli podaży tlenu u noworodków jest pierwszy w świecie.
  • Urządzenia stosujące metodę donosowej wentylacji wysokoprzepływowej Vapotherm (HFNC) używane są w 111 oddziałach podstawowej opieki neonatologicznej.
  • Do rejestru HFNC zgłoszono 361 noworodków leczonych w 50 oddziałach 1 i 2 stopnia referencji oraz 67 pacjentów 3 poziomu referencyjnego. Wyniki wskazują na wysoką skuteczność terapii (>90% powodzenia leczenia) oraz jej bezpieczeństwo (zaledwie 3 przypadki odmy opłucnowej).
  • Dzięki naszemu Programowi metodę nieinwazyjnego wsparcia oddechowego spopularyzowano w Polsce znacznie wcześniej niż w większości rozwiniętych krajów świata. Efekty uzyskiwane przez Program spotykają się z szerokim uznaniem międzynarodowej społeczności  naukowej w dziedzinie neonatologii. Dowodem jest kilkadziesiąt opracowań, prezentowanych podczas prestiżowych zjazdów międzynarodowych jak i publikowanych na łamach cenionych czasopism naukowych o zasięgu ogólnoświatowym.

 

 

Cel Programu

W roku 2003 podjęliśmy ideę Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków. Wprowadziliśmy do powszechnego użytku najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze metody leczenia niewydolności oddechowej u noworodków, przy pomocy możliwie najlepszego sprzętu. Jednocześnie wdrożyliśmy rejestry zastosowania urządzeń, aby monitorować wpływ nowych metod terapii na osiągane wyniki kliniczne leczenia noworodków. Zasadnicza zmiana, jaka nastąpiła w polskich oddziałach intensywnej terapii noworodka to zmniejszenie inwazyjności terapii. Dotychczasową intubację i wentylację mechaniczną w większości przypadków zastąpiono wsparciem nieinwazyjnym, zdecydowanie łagodniejszym i bezpieczniejszym dla noworodka.  Skuteczność wentylacji nieinwazyjnej i unikanie intubacji dotchawiczej umożliwia osiąganie przez polskie ośrodki neonatologiczne coraz lepszych wyników leczenia zarówno w wymiarze ratowania życia, jak i w aspekcie unikania szeregu bardzo poważnych powikłań wcześniactwa. Kupiliśmy łącznie 810 urządzeń do stosowania tej metody. 

 Aktualizacja danych - listopad 2021

 

 

Dlaczego to ważne?

Jednym z największych problemów noworodka urodzonego przedwcześnie są zaburzenia oddychania. Od prawidłowego leczenia tych zaburzeń zależy nie tylko szybszy powrót do zdrowia, ale też prawidłowe dojrzewanie układu oddechowego i całe przyszłe funkcjonowanie dziecka. Delikatne, ale skuteczne i jednocześnie dostosowane do wydolności dziecka leczenie jest kluczem do sukcesu. Aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania i możliwość automatycznej podaży tlenu w oparciu o bieżący pomiar jego ilości w organizmie dziecka do filary tej terapii.

Automatyczna kontrola podaży tlenu

Tlen jest lekiem, ale też może być groźną dla życia toksyną. Dlatego ważne jest, aby podaż tlenu ciężko chorym noworodkom była dokładnie określona. Funkcja automatycznej kontroli podaży tlenu opiera się na ciągłym pomiarze utlenowania przez specjalny czujnik  umieszczony na kończynie dziecka. Dzięki temu  możliwa jest precyzyjna podaż tlenu w ilości odpowiadającej bieżącemu zapotrzebowaniu podczas prowadzonego wsparcia oddechowego. Dzięki takiej kontroli podaży tlenu udaje się uniknąć zarówno groźnego nadmiaru tlenu jak i jego znacznego niedoboru. To oznacza, że stabilizacja utlenowania jest niewspółmiernie lepsza niż w tzw. opiece rutynowej.

Terapia wysokoprzepływowa

W roku 2016r  nasz Program został uzupełniony o nową metodę leczenia niewydolności oddechowej u noworodków z użyciem tzw. terapii wysokoprzepływowej (HFNC). Urządzenia Vapotherm umożliwiają bardzo delikatną, precyzyjną i skuteczną pomoc w łagodniejszych problemach oddechowych u noworodka. Co ważne, stosowanie metody w żaden sposób nie utrudnia przytulania dzieci przez rodziców, a nawet przystawiania do piersi.

Aktualności
2022-11-28 21:25:00

Spięty na 31. Finale WOŚP w Warszawie!

Spięty – charyzmatyczny frontmen Lao Che dołącza ze swoim autorskim projektem do line-upu koncertu warszawskiego 31. Finału WOŚP, który odbędzie się 29 stycznia na Placu Bankowym w Warszawie!