Podczas 32. Finału WOŚP zebraliśmy:
281879118,07 PLN
Wspomaganie oddechu

Najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze metody

Jak zgłosić się do Programu?

Każdy oddział leczący noworodki może zgłosić chęć uczestnictwa w Programie. Składa do Zarządu Fundacji prośbę o zakup sprzętu. Zobowiązuje się też do raportowania każdego użycia zastosowanej metody leczenia, w której korzysta z przekazanego przez Fundację aparatu.

 

 

Zakupy w ramach programu

Przez 20 lat trwania Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków przekazaliśmy szpitalom w darze 932 urządzenia tj.:

  • 612 aparatów nCPAP, w tym 182 inkubatory z urządzeniem do wspierania oddechu na sale porodowe
  • 149 aparatów z zastosowaniem donosowej wentylacji wysokoprzepływowej HFNC
  • 36 respiratorów z autoregulacją stężenia tlenu AveaClio
  • 95 respiratory oscylacyjne
  • 29 systemów nieinwazyjnego wspomagania oddechu Fabian
  • 9 respiratorów noworodkowy Fabian
  • 2 aparaty do podaży medycznego tlenku azotu

łącznie dla 328 ośrodków neonatologicznych w całej Polsce

 

Nasze sukcesy

  • Respiratory umożliwiające automatyczną podaż tlenu pracują w Polsce już od 2010 roku w oddziałach intensywnej terapii noworodka. Od roku 2014 działa centralny rejestr zastosowań metody automatycznej kontroli tlenoterapii. Polski rejestr automatycznej kontroli podaży tlenu u noworodków jest pierwszy w świecie.
  • Urządzenia stosujące metodę donosowej wentylacji wysokoprzepływowej (HFNC - High Flow Nasal Cannula) używane są w oddziałach wszystkich poziomów opieki nad noworodkiem. Do rejestru HFNC zgłoszono 1533 noworodki (stan na 01.12.2023 r.) Wyniki wskazują na wysoką skuteczność terapii (>90% powodzenia leczenia) oraz jej bezpieczeństwo.
  • Dzięki naszemu Programowi metodę nieinwazyjnego wsparcia oddechowego spopularyzowano w Polsce znacznie wcześniej niż w większości rozwiniętych krajów świata. Efekty uzyskiwane przez Program spotykają się z szerokim uznaniem międzynarodowej społeczności  naukowej w dziedzinie neonatologii. Dowodem jest kilkadziesiąt opracowań, prezentowanych podczas prestiżowych zjazdów międzynarodowych jak i publikowanych na łamach cenionych czasopism naukowych o zasięgu ogólnoświatowym.

 

 

Cel Programu

W roku 2003 podjęliśmy ideę Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków. Wprowadziliśmy do powszechnego użytku najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze metody leczenia niewydolności oddechowej u noworodków, przy pomocy możliwie najlepszego sprzętu. Jednocześnie wdrożyliśmy rejestry zastosowania urządzeń, aby monitorować wpływ nowych metod terapii na osiągane wyniki kliniczne leczenia noworodków. Zasadnicza zmiana, jaka nastąpiła w polskich oddziałach intensywnej terapii noworodka to zmniejszenie inwazyjności terapii. Dotychczasową intubację i wentylację mechaniczną w większości przypadków zastąpiono wsparciem nieinwazyjnym, zdecydowanie łagodniejszym i bezpieczniejszym dla noworodka.  Skuteczność wentylacji nieinwazyjnej i unikanie intubacji dotchawiczej umożliwia osiąganie przez polskie ośrodki neonatologiczne coraz lepszych wyników leczenia zarówno w wymiarze ratowania życia, jak i w aspekcie unikania szeregu bardzo poważnych powikłań wcześniactwa. Kupiliśmy łącznie 932 urządzenia do stosowania tej metody. 

dane aktualne na styczeń 2024

 

 

Dlaczego to ważne?

Jednym z największych problemów noworodka urodzonego przedwcześnie są zaburzenia oddychania. Od prawidłowego leczenia tych zaburzeń zależy nie tylko szybszy powrót do zdrowia, ale też prawidłowe dojrzewanie układu oddechowego i całe przyszłe funkcjonowanie dziecka. Delikatne, ale skuteczne i jednocześnie dostosowane do wydolności dziecka leczenie jest kluczem do sukcesu. Aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania i możliwość automatycznej podaży tlenu w oparciu o bieżący pomiar jego ilości w organizmie dziecka do filary tej terapii.

Automatyczna kontrola podaży tlenu

Tlen jest lekiem, ale też może być groźną dla życia toksyną. Dlatego ważne jest, aby podaż tlenu ciężko chorym noworodkom była dokładnie określona. Funkcja automatycznej kontroli podaży tlenu opiera się na ciągłym pomiarze utlenowania przez specjalny czujnik  umieszczony na kończynie dziecka. Dzięki temu  możliwa jest precyzyjna podaż tlenu w ilości odpowiadającej bieżącemu zapotrzebowaniu podczas prowadzonego wsparcia oddechowego. Dzięki takiej kontroli podaży tlenu udaje się uniknąć zarówno groźnego nadmiaru tlenu, jak i jego znacznego niedoboru. To oznacza, że stabilizacja utlenowania jest niewspółmiernie lepsza niż w tzw. opiece rutynowej.

Terapia wysokoprzepływowa

W roku 2016 nasz Program został uzupełniony o nową metodę leczenia niewydolności oddechowej u noworodków z użyciem tzw. terapii wysokoprzepływowej (HFNC). Urządzenia Vapotherm umożliwiają bardzo delikatną, precyzyjną i skuteczną pomoc w łagodniejszych problemach oddechowych u noworodka. Co ważne, stosowanie metody w żaden sposób nie utrudnia przytulania dzieci przez rodziców, a nawet przystawiania do piersi.

Aktualności
2024-05-24 16:45:00

Szkoliliśmy na Pomorzu!

23 i 24 maja instruktorzy Programu "Ratujemy i Uczymy Ratować" gościli w województwie pomorskim, gdzie przeprowadzili kolejne intensywne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli klas I-III!