Kontakt
Numer konta:    58 1240 1112 1111 0010 0944 9739

 

O Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- 

Fundacji Pożytku Publicznego 

 

 

 

  

 

1 września 2004 r. zostaliśmy wpisani do centralnego rejestru organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego.

 

Co to znaczy?

Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Status ten umożliwia także przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne.

 

Co jeszcze?

Status, jaki otrzymaliśmy, stwarza dla wszystkich naszych ofiarodawców kilka możliwości:

 

Osoby prawne mogą odliczyć wartość darowizny nie przekraczającej 10% wypracowanego dochodu (art. 18 Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych)

Osoby fizyczne mogą skorzystać, odliczając darowiznę nieprzekraczającą 6% dochodu w całym roku podatkowym (art. 26 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) przez pomniejszenie o 1% obliczonego podatku należnego w zeznaniu rocznym, tj. w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia - zamiast do budżetu, można przekazać pieniądze organizacji pożytku publicznego.

 

 

Czym się zajmujemy?

 

Cel Fundacji: Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

 

Cel ten realizujemy poprzez zbiórki Finałowe, zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie sześciu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego.
 

Fundacja najczęściej kojarzy się ze styczniową publiczną zbiórką pieniędzy zwaną Finałem WOŚP. Pośród śniegów i mrozów na ulicę wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, by wspólnie zbierać pieniędzy na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację medyczny cel. Do tej pory zbieraliśmy między innymi dla:

  • Kardiochirurgii dziecięcej
  • Ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach
  • Ratowania życie niemowląt i dzieci młodszych
  • Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek
  • Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi
  • Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii

 

 

Prowadzimy sześć ogólnopolskich programów medycznych. Kliknij na program, o którym chcesz przeczytać więcej:

 

Uczymy Pierwszej Pomocy w szkołach podstawowych:

Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować".

 

Organizujemy największy otwarty europejski festiwal muzyczny Przystanek Woodstock:
Przystanek Woodstock.

 

 

Z czego jesteśmy dumni?

 


 

Zarząd Fundacji

 

Najważniejszym organem Fundacji WOŚP do podejmowania decyzji jest Konwent Fundatorów, w skład którego wchodzą wszyscy Fundatorzy (założyciele Fundacji). Konwentowi przewodniczy Prezes Fundacji. W 2002 roku postanowiono, iż funkcja Prezesa Fundacji może być pełniona przez dwie kolejne dwuletnie kadencje. Ponowny wybór Prezesa Fundacji może nastąpić po przerwie trwającej jedną kadencję. Uprawnienia Konwentu określa statut Fundacji.

 

Obecnie Prezesem Fundacji jest prof. Bohdan Maruszewski.

W Zarządzie Fundacji zasiadają trzy osoby:

Jerzy Owsiak – Prezes Zarządu Fundacji WOŚP
Piotr Burczyński – Wiceprezes Zarządu
Lidia Niedźwiedzka-Owsiak – Członek Zarządu

 

Zarząd sprawuje „władzę wykonawczą” w  naszej organizacji i odpowiada przed Konwentem Fundatorów.

Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja WOŚP ma również organ kontrolny pod nazwą Komisja Rewizyjna, która sprawuje nadzór nad całą działalnością Fundacji.

W jej skład wchodzą:

Prof. Bogumiła Milewska-Bobula
Prof. Andrzej Budaj
Prof. Michał Matysiak

 

 

Sponsorzy 23. Finału WOŚP