Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Podczas 27. Finału zebraliśmy:
175 938 717 PLN

Konferencja dla dyspozytorów medycznych - 2013

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w marcu 2013 roku zaangażowała się w projekt inicjatywy wspierającej system ratownictwa medycznego.
Zobacz też