Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Podczas 27. Finału zebraliśmy:
175 938 717 PLN
Regulaminy

Regulaminy

Wolontariusze
Sztaby
Piknik pod PKiN
Zobacz też