Na koncie mamy:
281879118,07 PLN

Dołącz do Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Nasz Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR), który powstał w 2006 roku, został doceniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i po latach starań od nowego roku szkolnego podstawowe czynności ratujące życie wchodzą na stałe do programu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Co za tym idzie – wznawiamy szkolenia dla nauczycieli! 

Poniżej znajdą Państwo link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie. Po wypełnieniu zgłoszenia on-line należy wydrukować wygenerowany dokument, podpisać go i przesłać na adres Fundacji WOŚP (ul. Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa). Na szkolenie zapraszamy  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (po dwóch z każdej szkoły).
Harmonogram szkoleń prowadzonych w całej Polsce uzależniony będzie od ilości zgłoszeń z danego regionu. A więc nie zwlekajcie, tylko wyślijcie zgłoszenie jak najszybciej.

Już teraz wiemy, że bardzo czekacie na szkolenia, dlatego przedstawiamy kryteria, które będą obowiązywać:

  • pierwszeństwo będą mieć szkoły podstawowe, które jeszcze nie dołączyły do naszego Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”,
  • w drugiej kolejności będziemy brać pod uwagę szkoły, które są już objęte Programem i w których są prowadzone zajęcia, ale z różnych względów brakuje przeszkolonych nauczycieli,
  • zapraszać na szkolenia będziemy również szkoły, które zostały już objęte Programem, ale niestety nie wiemy, co się u nich dzieje, bo nie przesyłają kart przeprowadzanych zajęć (obowiązkowy dokument poświadczający aktywne uczestniczenie w Programie RUR, który należy przesyłać do Fundacji przynajmniej raz w roku szkolnym). Te szkoły, przed zakwalifikowaniem na szkolenie, będziemy prosić o przesłanie informacji, co dzieje się ze sprzętem przekazanym przez Fundację WOŚP do szkoły.

Dla szkół podstawowych, które prowadzą zajęcia w ramach Programu RUR i szkół, w których pracują nauczyciele przeszkoleni przez nas, ale gdzie na ten moment zajęcia się nie odbywają, zaproponujemy szkolenie przypominające, które odbędzie się on-line. Więcej szczegółów o tym szkoleniu nadeślemy już wkrótce.

Aby przejść dalej wyszukaj szkołę po numerze REGON