Do 32. Finału WOŚP pozostały:
124 dni
Oddziały im. WOŚP

13 oddziałów imienia WOŚP w całej Polsce

Według oceny Fundacji WOŚP większość polskich oddziałów dziecięcych i noworodkowych, wyposażonych w sprzęt przekazany przez naszą Fundację, pracuje bardzo dobrze. Dlatego też staramy się wyróżniać te najlepsze, nadając im imię Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 

Aktualnie w całej Polsce pracuje 13 takich oddziałów. Jest to efekt bardzo dobrej pracy tych placówek i ich ogromnego zaangażowania w codzienne zmagania dla ratowania życia i zdrowia najmłodszych pacjentów.

 

Każdego roku spotykamy się z wieloma prośbami o możliwość nadania oddziałom dziecięcym imienia naszej Fundacji. Ostateczną decyzję podejmujemy po dokładnym przeanalizowaniu pracy oddziału. Zwracamy uwagę na fakty wskazujące, że dany oddział zapewnia pacjentom ponadstandardową opiekę medyczną. Sprawdzamy także sprawozdawczość związaną z prowadzonymi przez WOŚP w danej placówce programami medycznymi, a także badamy stan i sposób wykorzystania urządzeń medycznych przekazanych przez WOŚP.

 

Ogromne znaczenie ma dla nas aktywność lekarzy i personelu medycznego zmierzająca do rozwijania działów medycyny będących tematem kolejnych Finałów WOŚP, dlatego też oceniamy aktywność ordynatora oddziału, często związaną z korespondencją między szpitalem a Fundacją. Doceniamy takie miejsca, w których sprzęt zakupiony przez Fundację staje się impulsem do rozwoju, dodatkowych modyfikacji i inwestycji. Bierzemy też pod uwagę ocenę placówki wskazane przez konsultantów krajowych oraz rodziców pacjentów, a na końcu - opinię lokalnych mediów oraz wolontariuszy Orkiestry.

 

Bez względu na stopień referencyjności oddziału (czyli wskaźnik zaawansowania świadczonych usług medycznych), oceniamy jego pracę i w uznaniu dla wysokiej jakości opieki medycznej, przyznajemy imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Później jest to dla nas zawsze dodatkową motywacją – w miarę możliwości staramy się spełnić oczekiwania lekarzy pracujących w oddziałach imienia WOŚP związane z dodatkowym wsparciem w postaci zakupu sprzętu medycznego.

 

Imię WOŚP nadaliśmy następującym oddziałom w całej Polsce:
 

 1. Lublin – Oddział Neonatologii z Pododdziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (www.szpital.lublin.pl)
 2. Elbląg – Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka – Wojewódzki Szpital Zespolony (www.szpital.elblag.pl)
 3. Biała Podlaska – Oddział Neonatologiczny – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (www.szpitalbp.pl)
 4. Gdańsk – Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej – COPERNICUS PL Sp. z o.o (www.copernicus.gda.pl)
 5. Warszawa – Oddział Wcześniaków i Patologii Noworodka – Szpital Specjalistyczny św. Zofii (www.szpitalzelazna.pl)
 6. Ostrów Wielkopolski – Oddział Noworodkowy – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (www.szpital.osw.pl)
 7. Kraków – Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii – Szpital Uniwersytecki w Krakowie (www.su.krakow.pl)
 8. Cieszyn - Oddział Neonatologiczny -  Szpital Śląski 
 9. Łódź - Centralne Laboratorium Badań Genetycznych w Onkologii Dziecięcej ONCOLAB im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego
 10. Biała Podlaska - Ośrodek Opieki Medycznej "Domowy Szpital" (http://www.szpitalbp.pl/oddzialy/oddzial-opieki-paliatywnej.html
 11. Bochnia - Pododdział Intensywnego Nadzoru NoworodkaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej (www.szpital-bochnia.pl
 12. Poznań - Oddział Neonatologiczny II (https://www.gpsk.ump.edu.pl/)
 13. Warszawa - Oddział Neonatologii im. WOŚP w Szpitalu Południowym (https://www.szpitalpoludniowy.pl/)

 
Aktualności
2023-09-25 17:25:00

Pokojowy Patrol ponownie na Maratonie Warszawskim!

Aż 130 członków Pokojowego Patrolu włączyło się w organizację Maratonu Warszawskiego, który odbył się w minioną niedzielę. To już 18. rok współpracy Fundacji WOŚP z organizatorami tej dużej biegowej imprezy.