Podczas 32. Finału WOŚP zebraliśmy:
281879118,07 PLN
Oddziały im. WOŚP

13 oddziałów imienia WOŚP w całej Polsce

Według oceny Fundacji WOŚP większość polskich oddziałów dziecięcych i noworodkowych, wyposażonych w sprzęt przekazany przez naszą Fundację, pracuje bardzo dobrze. Dlatego też staramy się wyróżniać te najlepsze, nadając im imię Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 

Aktualnie w całej Polsce pracuje 13 takich oddziałów. Jest to efekt bardzo dobrej pracy tych placówek i ich ogromnego zaangażowania w codzienne zmagania dla ratowania życia i zdrowia najmłodszych pacjentów.

 

Każdego roku spotykamy się z wieloma prośbami o możliwość nadania oddziałom dziecięcym imienia naszej Fundacji. Ostateczną decyzję podejmujemy po dokładnym przeanalizowaniu pracy oddziału. Zwracamy uwagę na fakty wskazujące, że dany oddział zapewnia pacjentom ponadstandardową opiekę medyczną. Sprawdzamy także sprawozdawczość związaną z prowadzonymi przez WOŚP w danej placówce programami medycznymi, a także badamy stan i sposób wykorzystania urządzeń medycznych przekazanych przez WOŚP.

 

Ogromne znaczenie ma dla nas aktywność lekarzy i personelu medycznego zmierzająca do rozwijania działów medycyny będących tematem kolejnych Finałów WOŚP, dlatego też oceniamy aktywność ordynatora oddziału, często związaną z korespondencją między szpitalem a Fundacją. Doceniamy takie miejsca, w których sprzęt zakupiony przez Fundację staje się impulsem do rozwoju, dodatkowych modyfikacji i inwestycji. Bierzemy też pod uwagę ocenę placówki wskazane przez konsultantów krajowych oraz rodziców pacjentów, a na końcu - opinię lokalnych mediów oraz wolontariuszy Orkiestry.

 

Bez względu na stopień referencyjności oddziału (czyli wskaźnik zaawansowania świadczonych usług medycznych), oceniamy jego pracę i w uznaniu dla wysokiej jakości opieki medycznej, przyznajemy imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Później jest to dla nas zawsze dodatkową motywacją – w miarę możliwości staramy się spełnić oczekiwania lekarzy pracujących w oddziałach imienia WOŚP związane z dodatkowym wsparciem w postaci zakupu sprzętu medycznego.

 

Imię WOŚP nadaliśmy następującym oddziałom w całej Polsce:
 

 1. Biała Podlaska – Oddział Neonatologiczny – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (www.szpitalbp.pl)
 2. Biała Podlaska - Ośrodek Opieki Medycznej "Domowy Szpital" (www.szpitalbp.pl/oddzialy/oddzial-opieki-paliatywnej.html
 3. Bochnia - Pododdział Intensywnego Nadzoru NoworodkaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej (www.szpital-bochnia.pl
 4. Cieszyn - Oddział Neonatologiczny -  Szpital Śląski (szpitalslaski.pl/)
 5. Elbląg – Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka – Wojewódzki Szpital Zespolony (www.szpital.elblag.pl)
 6. Gdańsk – Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej – COPERNICUS PL Sp. z o.o (www.copernicus.gda.pl)
 7. Kraków – Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii – Szpital Uniwersytecki w Krakowie (www.su.krakow.pl)
 8. Lublin – Oddział Neonatologii z Pododdziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (www.szpital.lublin.pl)
 9. Łódź - Centralne Laboratorium Badań Genetycznych w Onkologii Dziecięcej ONCOLAB im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego (pediatria.umed.pl/oncolab/)
 10. Ostrów Wielkopolski – Oddział Noworodkowy – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (www.szpital.osw.pl)
 11. Poznań - Oddział Neonatologiczny II - Szpital Kliniczny UM (www.gpsk.ump.edu.pl/)
 12. Warszawa – Oddział Wcześniaków i Patologii Noworodka – Szpital Specjalistyczny św. Zofii (www.szpitalzelazna.pl)
 13. Warszawa - Oddział Neonatologii - Szpital Południowy (ww.szpitalpoludniowy.pl/)

 
Aktualności
2024-06-12 11:40:00

WOŚP w mediach zagranicznych

Spoglądając na wszystkie działania w minionych miesiącach, czujemy ogromną radość, że udało nam się razem z Wami tyle osiągnąć i, co również bardzo ważne, że nasze starania zostały dostrzeżone także poza granicami naszego kraju!