Podczas 32. Finału WOŚP zebraliśmy:
281879118,07 PLN
Konkursy Ofert

Kupujemy sprzęt medyczny

Regulamin i niezbędne informacje
 • Regulamin

  Przed przystąpieniem do Konkursu Ofert przeczytaj Regulamin Konkursu Ofert

   

  1. Fundacja WOŚP dokonuje zakupów wyrobów medycznych w celu doposażenia jednostek opieki zdrowotnej i lepszego pełnienia przez nie usług w zakresie ochrony zdrowia w trybie:
  • ogłoszonego publicznie zaproszenia do składania ofert – Konkursu Ofert
  • podjęcia negocjacji z firmami, do których skierowano zaproszenie do złożenia oferty – w trybie Konkursu Ofert
  • skierowania do kilku firm (nie mniej niż 3.) zapytania o cenę
  • zakupu z wolnej ręki po złożeniu oferty i przeprowadzeniu negocjacji z konkretna firmą

   

  1. W uzasadnionych przypadkach, Fundacja może odstąpić od publicznego zaproszenia do składania ofert w celu podjęcia negocjacji z zachowaniem konkurencji i skierować zaproszenie do składania ofert do określonych firm. W przypadku skierowania zaproszenia do złożenia oferty do określonych firm, do postępowania konkursowego zastosowanie mają przepisy niniejszego Regulaminu: części A i B.

   

  1. W wyjątkowych i uzasadnionych szczególnymi okolicznościami wypadkach Fundacja może dokonać zakupu wyrobu medycznego z wolnej ręki. 
1. Przetarg
 • Data i temat

  1. Przetarg naszej Fundacji odbył się jesienią 1993 r. W jego trakcie zakupiliśmy sprzęt dla kardiochirurgii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Kardiomonitory
  • Inkubatory
  • Defibrylator
  • Pompy strzykawkowe
  • Pulsoksymetry
  • CPAP-y
  • Respiratory
2. Przetarg
 • Data i temat

  2. Przetarg został przeprowadzony w dniach 3-6.10.1994. Kupowaliśmy sprzęt dla neonatologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Inkubatory
  • Stanowiska do resuscytacji
  • Pompy strzykawkowe
  • Pulsoksymetry
  • CPAP-y
  • Lampy do fototerapii
  • Respiratory
  • USG
  • Kardiomonitory
3. Przetarg
 • Data i temat

  W czasie 3. Przetargu w dniach 30-31.10.1995 r. kupowaliśmy sprzęt dla onkologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Kolonofiberoskop pediatryczny
  • Rezonans magnetyczny
  • Analizatory hematologiczne
  • Cytofluometr przepływowy
  • USG
  • Zestaw do wideotorakoskopii
  • Kardiomonitory
  • Pompy infuzyjne
  • Ultradźwiękowy aspirator chirurgiczny
  • Diatermię chirurgiczną
  • Aparaty do napromieniania
  • Mikroskopy
  • Igły, cewniki, vascuporty
4. Przetarg
 • Data i temat

  25, 26 i 27.11.1996 r. przeprowadziliśmy 4. Przetarg, w czasie którego kupowaliśmy sprzęt dla chirurgii urazowej. 

 • Zakupiony sprzęt
  • RTG
  • Artroskopy
  • Dermatomy
  • Aparaty do znieczuleń
  • Kołnierze ortopedyczne
  • Łóżka ortopedyczne
  • Stoły ortopedyczne
  • Pompy infuzyjne
  • Pulsoksymetry
  • Deski ortopedyczne
  • Nosze podbierające
  • Uniwersalne unieruchomienia głowy
  • Wiertarki chirurgiczne
  • Piły do gipsu
  • Ssaki elektryczne
  • Laryngoskopy
  • Resuscytatory
  • Aparaty do udzielania Pierwszej Pomocy
  • Stabilizatory kości
  • USG
  • Terenowe karetki pogotowia
5. Przetarg
 • Data i temat

  5. Przetarg odbył się 27 i 28.10.1997. W jego czasie kupowaliśmy sprzęt dla kardiochirurgii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Kardiomonitory
  • Inkubatory
  • Pompy strzykawkowe
  • Defibrylator
  • Respiratory
  • CPAP-y
  • EKG
  • Pulsoksymetry
  • Narzędzia chirurgiczne
  • Ssaki
6. Przetarg
 • Data i temat

  27 i 28.04.1998 r. w czasie 6. Przetargu kupowaliśmy sprzęt dla chirurgii urazowej. 

   

 • Zakupiony sprzęt
  • Ambulansy wypadkowe
  • Deski ortopedyczne
  • Nosze podbierające
  • Kołnierze pediatryczne
  • Resuscytatory
  • Laryngoskopy
  • Uniwersalne systemy unieruchomienia głowy
7. Przetarg
 • Data i temat

  15 i 16.12.1998r. w czasie 7. Przetargu kupowaliśmy sprzęt dla chirurgii urazowej. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Kardiomonitory
  • Stoły operacyjne
  • RTG jezdne
  • RTG z ramieniem C
  • Wiertarki chirurgiczne z trepanami
  • Łóżka ortopedyczne
  • Pompy infuzyjne
  • Zestawy do stabilizacji zewnętrznej
  • Aparaty do znieczuleń
  • Łóżka rehabilitacyjne
  • Instrumentarium chirurgiczne
  • Elektrokoagulator śródoperacyjny bipolarny
8. Przetarg
 • Data i temat

  27 i 28.10.1999 r. kupowaliśmy sprzęt dla neonatologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Inkubatory
  • RTG jezdne
  • Pulsoksymetry
  • Stanowiska do resuscytacji
  • Aparaty do mikrometod
 • Wprowadzenie Konkursów Ofert

  W 1999r. wprowadzono regulamin procedury stosowanej przy rozpatrywaniu i negocjowaniu ofert złożonych na zaproszenie Fundacji w celu podjęcia negocjacji z zachowaniem konkurencji zwanej - Konkursem Ofert.

9. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  09.12.1999 R. kupowaliśmy sprzęt dla neonatologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Kardiomonitory
10. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  21.03.2000 r. podczas 10. Konkursu Ofert kupowaliśmy sprzęt nefrologii.

 • Zakupiony sprzęt
  • aparaty do automatycznej dializy otrzewnowej
  • centralne stacje uzdatniania wody do dializ
  • pojazdy sanitarne do przewozu dzieci na dializy
11. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  17.11.2000 r. w czasie 11. Konkursu Ofert kupowaliśmy sprzęt dla nefrologii i urologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • aparaty do plazmaferezy-hemofiltracji
  • aparaty do badań urodynamicznych
  • aparaty do reutylizacji dializatorów
  • cystoskopy pediatryczne
  • pompy infuzyjne
  • kardiomonitory
12. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  06.12.2000 odbył się 12. Konkursu Ofert, w czasie którego kupowaliśmy sprzęt dla nefrologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • aparaty do hemodializ
  • aparat do cytometrii przepływowej
  • aparaty do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi ABPM
13. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  13. Konkurs Ofert odbył się 15.05.2001. Kupowaliśmy sprzęt dla nefrologii oraz neonatologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Cyfrowe uniwersalne ultrasonografy z kolorowym Dopplerem
  • Cyfrowe wysokiej klasy ultrasonografy z kolorowym Dopplerem
    
 • Konkurs obserwowała Deloitte&Toche

  Zadaniem firmy Deloitte&Toche było obserwowanie przebiegu negocjacji z zachowaniem konkurencji oraz wydanie niezależnej opinii w zakresie zgodności przebiegu postępowania z regulacjami Fundacji i zachowania zasad konkurencji w trakcie negocjacji.

  W wyniku poczynionych przez nas obserwacji stwierdzamy, iż nie zaobserwowaliśmy żadnych faktów, które mogłyby być uznane za odstępstwa od przyjętych i przekazanych do wiadomości wszystkim oferentom zasad postępowania konkursowego przy zawieraniu przez Fundację kontraktów na zakup sprzętu medycznego. Nie zaobserwowaliśmy również żadnych faktów, które mogłyby być uznane za naruszenie zasady równego traktowania oferentów w przeprowadzonym postępowaniu.

14. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  12.11.2001 r.  odbył się 14. Konkurs Ofert, w czasie którego kupowaliśmy sprzęt dla neonatologii.

 • Zakupiony sprzęt
  • urządzenie do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych - 440 szt.
  • kliniczny audiometr impedancyjny - 22 szt.
  • urządzenie do rejestracji otoemisji akustycznych - 42 szt.
  • kliniczny audiometr tonalny - 10 szt.
  • urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych - 32 szt.
  • urządzenie do doboru i testowania parametrów akustycznych aparatów słuchowych - 8 szt.
  • urządzenie do programowania aparatów słuchowych - 8 szt.
  • urządzenie do audiometrii wzmacnianej bodźcami wzrokowymi - 16 szt.
  • wziernik pośredni - 60 szt.
  • laser diodowy - 7 szt.
16. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  26.11.2002 r. odbył się 16. Konkurs Ofert poświęcony zakupom dla chirurgii noworodka. 

 • Zakupiony sprzęt
  • 31 ruchomych stanowisk zabiegowych dla noworodków kupionych od firmy DRAGER
  • 15 prostych respiratorów noworodkowych od firmy DRAGER
  • 6 respiratorów noworodkowych z możliwością HFV od firmy DUTCHMED
  • 24 respiratory noworodkowe z możliwością HFV od firmy DRAGER
  • 17 aparatów do znieczulenia od firmy DATEX OHMEDA
  • 32 inkubatory otwarte z fototerapią od firmy DRAGER
  • 47 monitorów inwazyjnych od firmy PHILIPS
  • 13 monitorów nieinwazyjnych od firmy PHILIPS
  • 30 pulsoksymetrów od firmy TYCO
  • 100 pomp strzykawkowych od firmy DUTCHMED
  • 105 pomp strzykawkowych od firmy DRAGER
  • 76 pomp objętościowych od firmy AESCULAP-CHIFA
  • 4 rentgeny z ramieniem C od firmy TIMKO
  • 6 diatermii od firmy ERBE
  • 3 stanowiska do tlenku azotu od firmy DUTCHMED
  • 3 inkubatory transportowe od firmy AxMediTec
  • 13 lamp operacyjnych oraz dwa światła czołowe od firmy ERBE
  • 45 ssaków elektrycznych od firmy ERES Medical
  • 15 wodnych materacyków grzewczych od firmy AxMediTec 
17. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  25.06.2003 r. kupowaliśmy sprzęt na oddziały pediatryczne. 

 • Zakupiony sprzęt
  • wagi niemowlęce - 100 szt.
  • wagi dziecięce ze wzrostomierzem - 111 szt.
  • łóżeczka niemowlęce - 250 szt.
  • łóżeczka dziecięce - 52 szt.
  • pulsoksymetry - 213 szt.
  • pompy strzykawkowe - 609 szt.
  • pompy do żywienia pozajelitowego/dojelitowego - 69 szt.
  • ssaki elektryczne - 150 szt.
  • inhalatory - 200 szt.
18. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  13.11.2003 r. przeprowadziliśmy zakupy urządzeń medycznych dla oddziałów niemowlęcych i młodszego dziecka. 

 • Zakupiony sprzęt
  • monitory nieinwazyjne Philips - 315 szt.
  • inkubatory Dutchmed - 45 szt.
  • glukometry Johnson&Johnson - 300 szt.
  • aparaty USG Philips - 12 szt.
  • wyposażenie pracowni endoskopowych - Olympus
  • 6 torów wizyjnych z gastroskopem
  • 9 videogastroskopów pediatrycznych
  • 2 videogastroskopy noworodkowe
  • 5 videokolonoskopów pediatrycznych
  • 4 gastroskopy optyczne pediatryczne
  • 3 kolonoskopy pediatryczne
  • myjnie endoskopowe Olympus - 5 szt. min ETD
  • myjnie endoskopowe Olympus - 3 szt. ETD-3
  • diatermie endoskopowe Erbe - 2 szt.
  • pH-metry Synecpol - 10 szt.
  • bronchofiberoskopy Medim - 5 kpl.
  • aparaty EKG Aspel - 100 szt.
  • holtery RR Aspel - 30 szt.
  • holtery EKG Ado-Med - 8 szt.
19. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  19. Konkurs Ofert odbył się 15.11.2004 r. i był poświęcony zakupom urządzeń medycznych dla oddziałów niemowlęcych i młodszego dziecka.

 • Zakupiony sprzęt
  • monitory nieinwazyjne GE Medical Systems - 55 szt.
  • aparaty USG Philips - 9 szt.
  • pompy strzykawkowe EF med. - 260 szt.
  • pompy objętościowe EF med. - 18 szt.
  • aparaty RTG Philips - 5 szt.
  • aparaty EEG Elmiko - 5 szt.
  • spirometry MES - 20 szt.
  • respiratory dziecięce TYCO - 12 szt.
20. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  16.11.2005 r. odbył się się 20. Konkurs Ofert na temat zakupu sprzętu do diagnostyki i leczenia neonatologii i pediatrii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • aparaty USG - 20 szt. - Philips
  • kardiotokografy - 26 szt. - Philips
  • inkubatory zamknięte do opieki podstawowej - 109 szt. - Dutchmed
  • inkubatory zamknięte do opieki intensywnej - 29 szt. - GE MS Polska
  • inkubatory otwarte - 14 szt. - Dräger
  • stanowiska do resuscytacji - 22 szt. - Dutchmed
  • inkubatory transportowe - konkursu w tym zakresie nie rozstrzygnięto
21. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  13.01.2006 odbył się 21. Konkurs Ofert poświęcony zakupom defibrylatorów w ramach Programu "Ratujemy i Uczymy Ratować". 

 • Zakupiony sprzęt
  • 120 defibrylatorów AED 
22. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  03.03.2006 r. odbył się 22. Konkurs Ofert na zakup specjalistycznego sprzętu dla grup poszukiwawczo-ratowniczych straży pożarnych. 

 • Zakupiony sprzęt
  • kamera wziernikowa - 3 szt.
  • urządzenie do lokalizacji zasypanych żyjących osób -  4 szt.
  • pojazd czterokołowy z przyczepą - 2 szt.
  • systemy stabilizacji elementów i konstrukcji budowlanych - zestaw lekki
  • systemy stabilizacji elementów i konstrukcji budowlanych - zestaw ciężki
  • ratowniczy zestaw hydrauliczny
  • zestaw ratowniczych siłowników hydraulicznych
  • ciężki zestaw ratowniczych siłowników hydraulicznych
  • zespół oświetleniowy - 5 zestawów
  • spalinowa piła łańcuchowa do betonu
  • elektryczny udarowy młot wyburzeniowy
  • zestaw GPS - 5 zestawów
  • zestaw PSP R1 - 5 zestawów
23. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  25.04.2006 r. zorganizowaliśmy 23. Konkurs Ofert w ramach Ogólnopolskiego Programu Leczenia Pompami insulinowymi Dzieci z Cukrzycą. 

 • Zakupiony sprzęt
  • osobiste pompy insulinowe Medtronic - 200 szt.
  • osobiste pompy insulinowe Roche - 200 szt.
  • osobiste pompy insulinowe Akme - 100 szt.
24. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  20.11.2006 r. to 24. Konkurs Ofert dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach. 

 • Zakupiony sprzęt
  • aparaty RTG z ramieniem C SIEMENS - 13 szt.
  • aparaty RTG przyłóżkowe PHILIPS - 4 szt.
  • stoły operacyjne - ortopedyczne MEDEN - 11 szt.
  • napęd ortopedyczny uniwersalny AESKULAP - 18
  • napęd ortopedyczny wersja rozszerzona STRYKER - 1
  • mikronapęd ortopedyczny SYNTHES - 1
  • instrumentarium do prętów śródszpikowych SYNTHES - 13 szt.
  • zestaw stabilizatorów zewnętrznych STRYKER - 22 szt.
  • dermatomy COMESA - 16 szt.
  • łóżka ortopedyczno-wyciągowe FAMED ŻYWIEC - 70 szt.
25. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  17.04.2007r. w czasie 25. Konkursu Ofert kupowaliśmy sprzęt w ramach Ogólnopolskiego Programu Leczenia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą. 

 • Zakupiony sprzęt
  • osobiste pompy insulinowe Medtronic - 150 szt.
  • osobiste pompy insulinowe Akme - 150 szt.
  • osobiste pompy insulinowe Roche - 100 szt.
26. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  Dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach kupiliśmy sprzęt 12.11.2017 w czasie 26. Konkursu Ofert. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Aparat USG do diagnostyki ortopedycznej dzieci od firmy KOSMED - 14 szt.
  • Chirurgiczny ssak elektryczny dla dzieci od firmy OGARIT - 18 szt.
  • Pompa jednostrzykawkowa od firmy DRÄGER - 190 szt.
  • Pompa objętościowa od firmy DUTCHMED - 43 szt.
  • Wózek do transportu dzieci od firmy STRYKER - 14 szt.
  • Pulsoksymetr do monitorowania dzieci od firmy DIAGNOS - 38 szt.
  • Kardiomonitor do monitorowania parametrów życiowych dzieci od firmy PHILIPS - 82 szt.
  • Aparat do znieczulenia ogólnego dzieci firmy od GE MEDICAL SYSTEMS - 11 szt.
27. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  W ramach Ogólnopolskiego Programu Leczenia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą i dla oddziałów laryngologicznych kupowaliśmy sprzęt 31.03.2008r. w czasie 27. Konkursu Ofert. 

 • Zakupiony sprzęt
  • osobiste pompy insulinowe Medtronic- 400 szt.
  • osobiste pompy insulinowe Akme - 100 szt..
  • osobiste pompy insulinowe Medtronic - 70 szt. (dla kobiet w ciąży)
28. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  24.11.2008 kupowaliśmy wyposażenie oddziałów laryngologicznych dla dzieci. 

 • Zakupiony sprzęt
  • mikroskop operacyjny - 7 szt.
  • zestaw do endoskopowych operacji nosa i zatok - 22 szt.
  • zestaw do endoskopowych operacji krtani - 6 szt.
  • zestaw do endoskopii sztywny - 24 szt.
  • nasofiberoskop - 51 szt.
  • zestaw narzedzi do mikrochirurgii ucha - 4 szt.
  • zestaw narzedzi do mikrochirurgii krtani - 4 szt.
  • videostroboskop - 5 szt.
  • rhinomanometr - 9 szt.
  • wiertarka uszna - 9 szt.
29. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  27.08.2009 kupowaliśmy wyposażenie oddziałów neonatologicznych. 

 • Zakupiony sprzęt
  • 370 urządzeń screeningowych do badania otoemisji akustycznych
30. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  30. Konkurs Ofert został zrealizowany 16.11.2009. Jego celem był zakup sprzętu medycznego dla polepszenia diagnostyki onkologicznej. 

 • Zakupiony sprzęt
  • aparat USG wysokiej klasy – 60 szt.
  • aparat USG klasy premium – 18 szt.
  • cyfrowy aparat RTG do radiografii i fluoroskopii – 7 szt.
  • aparat do znieczulania do pracowni NMR - 3 szt.
  • monitor do pracy w środowisku Rezonansu Magnetycznego – 9 szt.
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
31. Konkurs Ofert
32. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  08.10.2010 w czasie 32. Konkursu Ofert realizowaliśmy zakupy w ramach akcji "Stop Powodziom". 

 • Zakupiony sprzęt
  • Motopompy pływające – 200 szt., zwyciężyła oferta firmy KADIMEX
  • Motopompy do wody zanieczyszczonej – 100 szt., zwyciężyła oferta firmy ARIES POWER AQUIPMENT
  • Agregaty 1-fazowe – 130 szt., zwyciężyła oferta firmy FOGO
  • Agregaty 3-fazowe – 15 szt., zwyciężyła oferta firmy ARIES POWER AQUIPMENT
33. Konkurs Ofert
34. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  09.09.2011 w czasie 34. Konkursu Ofert kupowaliśmy sprzęt dla nefrologii i intensywnej terapii dziecięcej. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Aparat do ciągłych metod leczenia nerkozastępczego CRRT – 32 szt. – oferowane przez firmę GAMBRO
  • Aparat do hemodializ HD – 30 szt. – oferowanych przez FRESENIUS MEDICAL CARE
  • Stacja uzdatniania wody – 8 szt. – oferowanych przez FRESENIUS MEDICAL CARE
  • Aparat USG nefrologiczny – 17 szt. – aparaty ALOKA oferowane przez firmę MIRO
  • Aparat USG do identyfikacji naczyń – 13 szt. – aparaty MYLAB oferowane przez firmę KOSMED
  • Fotel dializacyjny – 7 szt. – oferowanych przez KONKRET
  • Łóżko-waga – 14 szt. – oferowanych przez KONKRET
  • Pompa strzykawkowa – 100 szt. – oferowanych przez DRÄGER
  • Kardiomonitor – 60 szt. – oferowanych przez PHILIPS
  • Automatyczny aparat do pomiaru ciśnienia– 40 szt. – oferowanych przez SCHILLER
  • Aparat do ciągłego 24-godz., ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego ABMP – 50 szt. – nierozstrzygnięty
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
35. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  22.11.2011 r. w czasie 35. Konkursu Ofert kupowaliśmy sprzęt dla urologii i nefrologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Tor wizyjny – 16 szt. – wybrano ofertę firmy Stryker
  • Zestaw do cystoskopii – 122 szt. – wybrano ofertę firmy Meden Inmed
  • Ureterorenoskop – 12 szt. - wybrano ofertę firmy Kosmed
  • Urządzenie do badań urodynamicznych-cystometr – 21 szt. – wybrano ofertę firmy International Service Sp. z o.o.
  • Urządzenie do badań urodynamicznych-uroflowmetr – 24 szt. – wybrano ofertę firmy International Service Sp. z o.o.
  • Pediatryczny zestaw laparoskopowy – 7 szt. – wybrano ofertę firmy Meden Inmed
  • Aparat USG – 16 szt. – wybrano ofertę firmy Miro
  • Aparat do ciągłego 24-godz., ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego ABMP – 50szt. – wybrano ofertę firmy Oxford Pol
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
36. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  W czasie 36. Konkursu Ofert , który odbył się 13.03.2012r., kupowaliśmy sprzęt dla urologii. 

 • Zakupiony sprzęt
  • 6 diatermii chirurgicznych - wybrano ofertę firmy ERBE Polska.
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt

  Sprzęt trafił do szpitali:

  • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku - Klinika Chirurgii Dziecięcej
  • Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku - Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 w Katowicach - Oddział Chirurgii i Urologii
  • Szpital Kliniczny w Poznaniu - Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
  • Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie - Oddział Urologii Dziecięcej
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu - Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
37. Konkurs Ofert
 • Data

  28.06.2012 odbył się 37. Konkurs Ofert. 

 • Zakupiony sprzęt
  • 170 szt. pomp Paradigm Veo oferowane przez firmę Medtronic
  • 286 szt. pomp Paradigm 722 oferowane przez firmę Medtronic
38. Konkurs Ofert
 • Data

  12-13.11.2012 odbył się 38. Konkurs Ofert. 

 • Zakupiony sprzęt
  • oksymetr tkankowy - 5 szt. - wybrano ofertę firmy NZ TECHNO
  • inkubator hybrydowy - 41 szt. - wybrano ofertę firmy DUTCHMED
  • inkubator zamknięty do opieki intensywnej - 29 szt. - wybrano ofertę firmy PROMED
  • stanowisko resuscytacyjne - 43 szt. - wybrano ofertę firmy DUTCHMED
  • aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków - 43 szt. - wybrano ofertę firmy DUTCHMED
  • respirator oscylacyjny - 5 szt. - wybrano ofertę firmy DUTCHMED
  • respirator z automatyczną regulacja tlenu - 12 szt. - wybrano ofertę firmy DUTCHMED
  • respirator noworodkowy - 20 szt. - wybrano ofertę firmy MAQUET
  • kardiomonitor noworodkowy - 46 szt. - wybrano oferty firm PHILIPS (22 szt. na oddziały II poziomu referencyjności), oraz DIAGNOS (24 szt. na oddziały III poziomu referencyjności)
  • monitor przezskórny - 29 szt. - wybrano ofertę firmy RADIOMETER
  • ultrasonograf noworodkowy - 31 szt. - wybrano oferty firm SIEMENS (14 szt. na oddziały II stopnia referencyjności) oraz PHILIPS (17 szt. na oddziały III stopnia referencyjności)
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
39. Konkurs Ofert
 • Data

  39. Konkurs Ofert odbył się 29.05.2013 r. 

 • Zakupiony sprzęt
  • ultrasonograf – 20 szt. – wygrała oferta PHILIPS
  • łóżko sterowane elektronicznie szer. 90cm z materacem i szafką typu ‘przyjaciel’ – 234 szt. – wygrała oferta REHA BED
  • łóżko sterowane elektronicznie szer. 100cm z materacem i szafką typu ‘przyjaciel’ – 410 szt. – wygrała oferta STOLTER
  • materac przeciwodleżynowy  szer. 90 cm – 41 szt. – wygrała oferta REAL 
  • materac przeciwodleżynowy szer. 100 cm – 93 szt. – wygrała oferta REAL
  • densytometr – 4 szt. – wygrała oferta GE
  • pompa infuzyjna – 57 szt. - wygrała oferta MEDIMA
  • ssak przenośny – 18 szt. – wygrała oferta MEDELA
  • inhalator pneumatyczny – 27 szt. – wygrała oferta ERES MEDICAL
  • aparat EKG – 22 szt. – wygrała oferta BTL
  • spirometr – 20 szt. – wygrała oferta BTL
  • zestaw do rejestracji EKG metodą  Holtera – 21 szt. – wygrała oferta BTL
  • zestaw do rejestracji RR metodą  Holtera – 21 szt. – wygrała oferta BTL
  • pionizator do nauki chodzenia – 36 szt. - wygrała oferta ALREH
  • rotor – 12 szt. - wygrała oferta KALMED
  • waga dla pacjentów siedzących – 40 szt. - wygrała oferta DUTCHMED
  • fotel kąpielowy – 40 szt. - wygrała oferta ARJOHUNTLEIGH
  • wózek inwalidzki  XXL z odchylanym oparciem – 45 szt. – wygrała oferta AKSON
  • przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR) –  53 szt. - wygrała oferta AKSON
  • podnośnik hydrauliczny dla pacjentów leżących – 47 szt. - wygrała oferta ARJOHUNTLEIGH
  • kardiomonitory - 62 szt. >IntelliVue MP5 marki PHILIPS 
40. Konkurs Ofert
 • Data

  14-15.11.2013 r. odbył się 40. Konkurs Ofert. 

 • Zakupiony sprzęt
  • bilirubinometry – 177 sztuk oferowanych przez firmę DRÄGER
  • inkubatory zamknięte – 148 sztuk z oferty firmy DRÄGER
  • kardiomonitory – 175 sztuk zaproponowanych przez DUTCHMED
  • lampy do fototerapii – 164 sztuki oferowane przez PHILIPS
  • stanowiska resuscytcyjne – 153 sztuki z oferty firmy DRÄGER
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
41. Konkurs Ofert
 • Data

  41. Konkurs Ofert odbył się 21-22.10.2014 r.

 • Zakupiony sprzęt
  • Wózek leżący – 38 szt. – wybrano urządzenia marki ArjoHuntleigh zaproponowane przez RMR
  • Tomograf komputerowy – 2 szt. – wybrano urządzenia marki TOSHIBA zaproponowane przez TMS
  • Zestaw endoskopowy giętki – 10 szt. – wybrano urządzenia marki PENTAX oferowane przez VARIMED
  • Zestaw do bronchoskopii sztywny – 7 szt. – wybrano urządzenia marki Storz oferowane przez firmę MEDIM
  • Aparat do znieczulania – 17 szt. – wybrano urządzenia oferowane przez DIAGNOS
  • Mikroanalizator – 6 szt. – wybrano urządzenia oferowane przez RADIOMETER
  • Aparat do lokalizacji naczyń –30 szt. – wybrano urządzenie marki AccuVein oferowane przez FHU INVESTMED
  • Transportowy aparat monitorujący – 68 szt. – wybrano ofertę firmy PHILIPS
  • Zestaw do trudnej intubacji – 34 szt. – wybrano ofertę firmy MEDICOM
  • Urządzenie do ogrzewania pacjenta – 9 szt. – wybrano ofertę firmy COVIDIEN
  • Ultrasonograf – 34 szt. – wybrano ofertę firmy MIRO
  • RTG z ramieniem C – 10 szt. – wybrano ofertę firmy OK MEDICAL SYSTEMS
  • Respiratory do transportu wewnątrzszpitalnego - 31 szt. wybrano urządzenia marki Hamilton oferowane przez firmę EKOMARK
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
42. Konkurs Ofert
 • Data

  42. Konkurs Ofert odbył się 04-06.05.2015 r. 

 • Zakupiony sprzęt
  • łóżka sterowane elektronicznie 100 cm – 294 szt. – Konkret
  • łóżka sterowane elektronicznie 90 cm – 675 szt. - RehaBed
  • materac przeciwodleżynowy 100 cm – 56 szt. – Real
  • materac przeciwodleżynowy 90 cm – 158 szt. – Real
  • przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR) – 16 szt. – Akson
  • podnośnik elektryczny dla pacjentów leżących – 54 szt. – Hospitec Polska
  • fotel kąpielowy – 72 szt. – Klaromed
  • wózek inwalidzki XXL z odchylanym oparciem – 72 szt. – Akson
  • pionizator do nauki chodzenia – 16 szt. – Ergolet Polska
  • rotor – 33 szt. – Polomed
  • zestaw do rejestracji EKG metodą Holtera – 10 szt. - Schiller
  • zestaw do rejestracji RR metodą Holtera – 9 szt. - Schiller
  • pompy infuzyjne – 97 szt. – Medima
  • aparat do mierzenia ciśnienia – 134 szt. - Paramedica
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
43. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  23-25.11.2015 r. kupowaliśmy sprzęt dla oddziałów pulmonologicznych. 

 • Zakupiony sprzęt
  • zestaw spirometr i oscylometria (13 szt.) – zwyciężyła oferta firmy MIRO
  • zestaw do badania pletyzmografii całego ciała i dyfuzji (5 szt.) – zwyciężyła oferta firmy MIRO
  • zestaw do badania polisomnograficznego (1 szt.) – zwyciężyła oferta firmy RESPIROMIX
  • aparat do badania pojemności i objętości płuc metodą wypłukiwania gazów LCI (3 szt.) – zwyciężyła oferta firmy PRO VITA POLSKA
  • urządzenie do pomiarów stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (4 szt.) – zwyciężyła oferta firmy PRO VITA POLSKA
  • urządzenie do pomiaru końcowowydechowego CO2 (1 szt.) - zwyciężyła oferta firmy RESPIROMIX
  • urządzenie terapeutyczne CPAP/BiPAP (1 szt.) - zwyciężyła oferta firmy RESPIROMIX
  • urządzenie do diagnostyki refluksu krtaniowo-gardłowego (2 szt.) – zwyciężyła oferta firmy PRO VITA POLSKA
  • aparat USG klasy premium z nawigacją (1 szt.) – zwyciężyła oferta firmy PHILIPS
  • aparat USG klasy premium (2 szt.) – zwyciężyła oferta firmy KOSMED
  • aparat USG klasy średniej (10 szt.) – zwyciężyła oferta firmy TM
  • Dla oddziałów reumatologicznych:aparat USG klasy premium (12 szt., w tym 2 aparaty z zaawansowanymi opcjami do diagnostyki kardiologicznej) – zwyciężyła oferta firmy TMS
  • densytometr (3 szt.) - zwyciężyła oferta firmy TIMK
  • Dla oddziałów kardiochirurgicznych:przewoźny aparat echokardiograficzny (5 szt.) – PHILIPS

   

  Za sumę 12.541.240 złotych zakupione zostały 63 nowoczesne urządzenia medyczne dla pediatrycznych oddziałów pulmonologicznych, reumatologicznych i kardiochirurgicznych. 

44. Konkurs Ofert
 • Data

  44. Konkursu Ofert odbył się 14-16.12.2015 r.

 • Zakupiony sprzęt
  • Aparat USG wysokiej klasy – 7 szt.- KOSMED – aparat Esaote Mylab Twice
  • Kardiomonitor – 10 szt. – aparat IntelliVue MX700 zaoferowany przez PHILIPS Polska
  • Przewoźny aparat RTG (cyfrowy) – 4 szt. – aparat Mobilet Mira Max zaproponowany przez SIEMENS POLSKA
  • Cytometr przepływowy 10-kolorowy - 1 szt. – DIAG-MED – BECTON DICKINSON
  • Aparat do identyfikacji drobnoustrojów za pomocą spektrometrii - 1 szt.- aparat Maldi Biotyper firmy Bruker zaoferowany przez DIAG-MED

  W wyniku rozpatrzenia ofert na urządzenia, w przypadku których Fundacja wystosowała indywidualne zaproszenia do złożenia ofert:

   • Rezonans magnetyczny – 2 szt.- wybrano ofertę firmy SIEMENS – w tym przypadku Fundacja wykorzystała także środki zebrane w ramach 1% podatku.
   • Aparat do analizy ilościowej zaburzeń genetycznych TaqMan RQ-PCR – 2 szt. – wybrano ofertę firmy PERLAN (w tym przypadku Fundacja nie otrzymała ofert w regulaminowym terminie Konkursu Ofert, później jednak wpłynęły dwie oferty, które Zarząd Fundacji zdecydował się rozpatrzyć przy wsparciu ekspertów). 

  W sumie na zakup wszystkich tych urządzeń Fundacja wydała 16 628 747,96 złotych ze środków zebranych w 23. Finale WOŚP oraz w ramach 1% podatku

45. Konkurs Ofert
 • Data i temat

  18-20.05.2016 r. kupowaliśmy sprzęt dla godnej opieki medycznej seniorów oraz dla onkologii dziecięcej. 

 • Zakupiony sprzęt

  Dla godnej opieki medycznej seniorów:

  • lokalizatory naczyń – (9 szt. plus 5 dla neonatologii) – 14 szt. - zwyciężyła oferta firmy INVESTMED
  • inhalatory – 39 szt. – zwyciężyła oferta firmy MEDBRYT
  • aparaty EKG – 36 szt. – zwyciężyła oferta firmy ASPEL
  • ssaki – 107 szt. – zwyciężyła oferta firmy INVESTMED
  • wagi fotelowe – 29 szt. - zwyciężyła oferta firmy ERES MEDICAL
  • łóżka sterowane elektronicznie szer. 90 cm z materacem i szafką typu „przyjaciel” – 1966 szt. – zwyciężyły oferty firm REHA BED (986 szt.) i METALOWIEC (980 szt.)
  • łóżka sterowane elektronicznie szer. 100 cm z materacem i szafką typu „przyjaciel” – 689 szt. – zwyciężyła oferta firmy STIEGELMEYER
    


  Dla onkologii dziecięcej:

  • pompy infuzyjne - 25 szt. – zwyciężyła oferta firmy MEDICART
  • spektrofotometry - 3 szt. - zwyciężyła oferta firmy SPECTRO-LAB
  • zestawy do przechowywania i biobankowania materiału biologicznego - 1 szt. - zwyciężyła oferta firmy SANLAB
  • zamrażarki na -80° C z wyposażeniem - 3 szt. – zwyciężyła oferta firmy SANLAB
  • wyposażenie zamrażarek do biobanku - 1 szt. – zwyciężyła oferta firmy POLGEN
  • zestaw do wirowania i przygotowania materiału biologicznego - 1 szt. - zwyciężyła oferta firmy MERANCO
  • zestaw do PCR i system dokumentacji żeli z detekcją chemiluminescencji - 1 szt. zwyciężyła oferta firmy BIO RAD
  • termocyklery 96-dołkowe - 2 szt. – zwyciężyła oferta firmy BIO RAD
  • zestaw do przygotowania próbek do analizy MRD - 1 szt. – zwyciężyła oferta firmy MERANCO
  • system dokumentacji żeli UV z transiluminatorem blue/green i drukarką - 1 szt. – zwyciężyła oferta firmy BIO RAD
  • robot do izolacji kwasów nukleinowych - 1 szt. – zwyciężyła oferta firmy ALAB GEN
  • zestaw do sekwencjonowania i analizy DNA – 1 szt. – zwyciężyła oferta firmy LIFE TECHNOLOGIES POLSKA
  • sekwenatory 8-kapilarowe – 4 szt. – zwyciężyła oferta firmy LIFE TECHNOLOGIES POLSKA
  • zestawy do analizy mikromacierzy - zwyciężyły oferty firm PERLAN (1 szt.) oraz BIOMEDICA (2 szt.)
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
46. Konkurs Ofert
47. Konkurs Ofert
 • Data

  21-23.11.2016r. 

 • Zakupiony sprzęt
  • aparaty USG -   31 szt. – zwyciężyła oferta KOSMED
  • szpitalne łóżka młodzieżowe typu ‘junior’ elektryczne – 200 szt. – zwyciężyła oferta REHA BED
  • szpitalne łóżka młodzieżowe typu ‘junior’ manualne – 681 szt. – zwyciężyła oferta METALOWIEC
  • szpitalne łóżka dziecięce tzw. ‘szczebelkowe’ -  752 szt. – zwyciężyła oferta METALOWIEC
  • aparaty EKG -  67 szt. – zwyciężyła oferta SCHILLER
  • holtery ABPM -  48 szt. – zwyciężyła oferta BTL
  • pompy strzykawkowe -  242 szt. – zwyciężyła oferta MEDICART
  • pompy objętościowe -  87 szt. – zwyciężyła oferta MEDICART
  • lokalizatory naczyń krwionośnych - 120 szt. – zwyciężyła oferta INVEST MED.
  • kardiomonitory – 123 szt. (plus 20) – zwyciężyła oferta BIAMEDITEK
  • pulsoksymetry -  118 szt. – zwyciężyła oferta MEDTRONIC
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
48. Konkurs Ofert
 • Data

  48. Konkurs Ofert odbył się w dniach 20-21.06.2017 r. 

 • Zakupiony sprzęt
  • densytometry - 3 sztuki – wygrała oferta firmy Timko
  • aparaty do mierzenia ciśnienia 65 sztuk -wygrała oferta firmy Paramedica Polska
  • podnośniki dla osób starszych - 48 sztuki - wygrała oferta firmy Ergolet
  • przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR) – 15 sztuk -wygrała oferta firmy Akson
  • wózki inwalidzkie – 400 sztuk – wygrała oferta firmy Akson
   • 95 sztuk modelu Eclips
   • 305 sztuk modelu Action 4NG
  • pionizatory – 25 sztuk -wygrała oferta firmy Ergolet
  • rotory – 53 sztuk -wygrała oferta firmy Polomed 
  • fotele kąpielowe - 60 sztuk - wygrała oferta firmy Arjohuntleigh  
  • kardiomonitory – 47 sztuk - wygrała oferta firmy Biameditek 
  • pulsoksymetry – 21 sztuk  - wygrała oferta firmy Shiller 
  • pompy strzykawkowe – 117 sztuk - wygrała oferta firmy Medicart 

   

  Ostateczna wartość zakupionego w czasie 48. Konkursu Ofert sprzętu to 7 076 807 PLN 

 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
49. Konkurs Ofert
 • Data

  49. Konkurs Ofert odbył się 20-22 listopada 2017. 

 • Zakupiony sprzęt

  W efekcie trzydniowych negocjacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nabyła dla polskiej pediatrii 3148 urządzeń medycznych. Łączny koszt zakupów wyniósł 25 mln złotych.

   

  W konkursie ofert 29 firm medycznych reprezentujących największych światowych producentów sprzętu medycznego złożyło 112 ofert. Fundacja WOŚP, w wyniku negocjacji, zakupiła:

   

  • RTG stacjonarne - 2 szt. – zwyciężyła oferta firmy SHIM-MED

  • RTG przewoźne - 3 szt. – zwyciężyła oferta firmy AGFA

  • aparaty USG (podstawowe) - 61 szt. – zwyciężyła oferta firmy EUROMED

  • aparat USG (premium) - 7 szt. – zwyciężyła oferta firmy PHILIPS

  • aparat USG (z kardiologią) - 7 szt. – zwyciężyła oferta firmy PHILIPS

  • łóżka dla dzieci (duże) - 343 szt. – zwyciężyła oferta firmy METALOWIEC

  • łóżka młodzieżowe (typu junior) - 692 szt. – zwyciężyła oferta firmy REHABED

  • łóżka dziecięce (szczebelkowe) - 560 szt. – zwyciężyła oferta firmy METALOWIEC

  • łóżka niemowlęce - 30 szt. – zwyciężyła oferta firmy STIEGELMEYER

  • fotele dla rodziców - 438 szt. – zwyciężyły oferty firm METALOWIEC (219 szt.) i E

  RGOLET (219 szt.)

  • pompy strzykawkowe - 321 szt. – zwyciężyła oferta firmy MEDICART

  • lokalizatory naczyń krwionośnych - 69 szt. – zwyciężyła oferta firmy NEOREGEN

  • pompy objętościowe - 145 szt. – zwyciężyła oferta firmy FRESENIUS

  • pulsoksymetry - 209 szt. – zwyciężyła oferta firmy VIRIDIAN

  • holtery ciśnieniowe ABPM - 30 szt. – zwyciężyła oferta firmy SCHILLER

  • kardiomonitory - 177 szt. – zwyciężyła oferta firmy BIAMEDITEK

  • aparaty EKG - 54 szt. – zwyciężyła oferta firmy BTL 

 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
50. Konkurs Ofert
 • Data

  50. Konkurs Ofert odbył się w dniach 24-25.04.2018 w Warszawie. 

 • Zakupiony sprzęt
  1. bilirubinometry - 139 szt. - zwyciężyła oferta firmy DRAGER
  2. lampy do fototerapii na statywie - 246 szt. - zwyciężyła oferta firmy DUTCHMED
  3. lampy do fototerapii łóżeczkowe - 69 szt. - zwyciężyła oferta firmy DUTCHMED
  4. aparaty KTG - 118 szt. - zwyciężyła oferta firmy EUROMED
  5. aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddechu nCPAP - 64 szt. - zwyciężyła oferta firmy LIFEMED
  6. inkubatory transportowe z aparatami nCPAP - 23 szt. - zwyciężyła oferta firmy DUTCHMED
  7. leżanki rozkładane dla rodziców na oddz. pediatryczne  - 2.971 szt. - zwyciężyła oferta firmy REHA BED
  8. fotele odchylane (z podnóżkiem) dla rodziców na oddz. pediatryczne - 1.346 szt. - zwyciężyła oferta firmy REHA BED

  Zakup zostanie sfinansowany ze środków zebranych w 25. oraz 26. Finale WOŚP.

   

 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
51. Konkurs Ofert
 • Data

  51. Konkurs Ofert odbył się w dniach 5-7.11.2018 w Warszawie. 

 • Zakupiony sprzęt
  • materace grzewcze żelowe dziecięce - 44 szt. – zwyciężyła oferta firmy EM-MED
  • materace grzewcze żelowe dla neonatologii - 47 szt. – zwyciężyła oferta firmy EM-MED
  • aparaty do ogrzewania gorącym powietrzem - 80 szt. – zwyciężyła oferta firmy 3M
  • kardiomonitory - 299 szt. – zwyciężyła oferta firmy VIRIDIAN
  • pulsoksymetry - 438 szt. – zwyciężyła oferta firmy PROMED
  • pompy objętościowe - 209 szt. – zwyciężyła oferta firmy MEDICARD
  • pompy strzykawkowe - 508 szt. – zwyciężyła oferta firmy MEDICARD
  • urządzenia do dekontaminacji wnętrza karetek N - 17 szt. – zwyciężyła oferta firmy GREENPOL
  • RTG jezdne - 20 szt. – zwyciężyła oferta firmy AGFA
  • ciepłe gniazdka - 421 szt. – zwyciężyła oferta firmy EM-MED
  • wagi elektroniczne noworodkowe - 343 szt. – zwyciężyła oferta firmy DUTCHMED
  • inkubatory zamknięte - 284 szt. – zwyciężyła oferta firmy DUTCHMED
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
52. Konkurs Ofert
 • Data

  52. Konkurs Ofert odbył się 7-9 maja 2019 roku w Warszawie. Konkurs był poświęcony zakupom dla specjalistycznych oddziałów dziecięcych w całej Polsce. 

 • Zakupiony sprzęt

  Orkiestra kupiła w sumie 55 urządzeń medycznych:

  • 15 stacjonarnych aparatów RTG – zwyciężyły oferty firm AGFA (5 urządzeń) oraz SIEMENS (10 urządzeń).
  • 9 rezonansów magnetycznych – zwyciężyły oferty firm SIEMENS (5 urządzeń) oraz GE (4 urządzenia)
  • 9 tomografów komputerowych klasy wyższej – zwyciężyły oferty firm SIEMENS (5 urządzeń) oraz TMS oferującej aparaty marki Canon (4 urządzenia)
  • 4 tomografy komputerowe klasy premium – zwyciężyły oferty firm SIEMENS (2 szt.) oraz TMS oferującej aparaty marki Canon (2 urządzenia)
  • 9 kardiomonitorów do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego – zwyciężyła oferta firmy VIRIDIAN
  • 9 aparatów do znieczuleń przeznaczonych do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego – zwyciężyła oferta firmy VIRIDIAN.
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt

  Zakupione przez Orkiestrę urządzenia w najbliższych miesiącach trafią do szpitali w takich miastach jak Bydgoszcz, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Katowice, Kielce, Kraków, Łomianki, Łódź, Olsztyn, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Przemyśl, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław oraz Zielona Góra. 

   

  Zobacz listę szpitali, które otrzymały sprzęy w ramach 52. Konkursu Ofert  

53. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

  53. Konkurs Ofert Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy odbył się w Warszawie. Jego celem był zakup urządzeń diagnostycznych dla specjalistycznych szpitali dziecięcych w całej Polsce. 

 • Zakupiony sprzęt
  • Aparat RTG przyłóżkowy – 13 szt. – zwyciężyła oferta firmy MKJ Radiologia (urządzenia marki GE Healthcare)
  • Zestaw endoskopów – 26 zest. - zwyciężyła oferta firmy Olympus
  • Aparat do znieczulania dzieci – 11 szt. – zwyciężyła oferta firmy Getinge
  • Aparat USG ogólnopediatryczny – 18 szt. – zwyciężyła oferta firmy Kosmed na urządzenia marki Esaote
  • Aparat USG premium – 24 szt. – zwyciężyła oferta firmy Euromed na urządzenia marki Samsung
  • Echokardiograf – 18 szt. – zwyciężyła oferta firmy Philips
     
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt
54. Konkurs Ofert
55. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

  55. Konkurs Ofert odbył się w dniach 13-14 października 2020 roku w Warsaw Plaza Hotel. Celem był zakup wyposażenia dla oddziałów neurologicznych i neurochirurgicznych.

 • Zakupiony sprzęt

  W efekcie 55. Konkursu Ofert zakupiono 49 urządzeń o wartości 27 039 788 PLN:

  • mikroskop operacyjny z funkcją zrobotyzowanej głowicy zintegrowany z nawigacją - 2 szt. - Carl Zeiss 
  • system nawigacji śródoperacyjnej zintegrowany z mikroskopem operacyjnym - 2 szt. - Medtronic
  • urządzenie do śródoperacyjnego badania USG zintegrowane z nawigacją - 2 szt. - Varimed 
  • zestaw zaawansowanych urządzeń do diagnostyki i leczenia neurochirurgicznego padaczki u dzieci - 2 szt. -  Carl Zeiss  
  • wideo EEG - 6 szt. - MA-JE-R  
  • przenośny aparat EEG - 16 szt. - ELMIKO 
  • wideo EEG z opcją pracy w charakterze holtera - 16 szt.  MA-JE-R  
  • Holter EEG - 3 szt. - ELMIKO  
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt

  Zakupiony sprzęt przeznaczony jest dla placówek medycznych zlokalizowanych w Katowicach, Łodzi, Warszawy, Białegostoku, Bydgoszczy, Chorzowa, Gdańska, Krakowa, Lublina, Nowej Soli, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia.

  Szczegółowa lista placówek dla których zakupiono sprzęt w ramach 55. Konkursu Ofert.
56. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

  56. Konkurs Ofert odbył się w dniach 26-27 kwietnia 2021 roku w Warsaw Plaza Hotel. Celem był zakup wyposażenia dla oddziałów chirurgii dziecięcej.

 • Zakupiony sprzęt

  W efekcie 56. Konkursu Ofert zakupiono 405 urządzeń za kwotę 40 681 573,64 PLN:

  • Platforma elektrochirurgiczna - 66 szt. - ERBE
  • Zestaw do wideochirurgii z zestawem instrumentarium do zabiegów:
   • 3D - 8 szt. - MEDIM
   • 4K - 4 szt. - STRYKER
   • 2D - 23 szt. - AESCULAP CHIFA
  • Instrumentarium do laparoskopii (bez aparatury do wideochirurgii, bez noworodków) - 28 szt. - AESCULAP CHIFA
  • Instrumentarium do laparoskopii (bez aparatury do wideochirurgii, z noworodkami) - 28 szt. - MEDIM
  • Aparat do neuromonitoringu śródoperacyjnego - 15 szt. - INOMED POLSKA
  • Aparat do elektromanometrii przewodu pokarmowego - 5 szt. - UROVISION
  • Aparat do elektromanometrii układu moczowego - 6 szt. - INTERNATIONAL SERVICE
  • Aparat USG  z kolorowym doplerem (sala operacyjna) - 17 szt. - ADO MED
  • Aparat USG  z kolorowym doplerem (oddział chirurgii) - 25 szt. - KOSMED
  • Dermatom z siatkownicą - 54 szt. - ZIMMER
  • Wiertarka ortopedyczna - 87 szt. - STRYKER
  • Systemy neuroendoskopii – 7 szt. - 
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt

  Zakupiony sprzęt przeznaczony jest dla placówek medycznych zlokalizowanych w Bełchatów, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chorzów, Ciechanów, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Jaworzno, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Kraków, Legnica, Lublin, Łomianki, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Ostrów Wielkopolski, Oświęcim, Piła, Płock, Poznań, Przemyśl, Puławy, Radom, Rybnik, Rzeszów, Siedlce, Słupsk, Sosnowiec, Suwałki, Szczecin, Tarnobrzeg, Tarnów, Toruń, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Wejherowo, Zabrze, Zielona Góra

  Szczegółowa lista placówek dla których zakupiono sprzęt w ramach 56. Konkursu Ofert.
57. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

  57. Konkurs Ofert WOŚP odbył się 14-15 czerwca 2021 w Hotelu Plaza w Warszawie

 • Zakupiony sprzęt

  Kupiliśmy:

  • Aparat do pozaustrojowego utlenowania krwi ECMO – 5 zest. 
  • Aparat do krążenia pozaustrojowego (płuco-serce) – 7 szt. 
  • Wymiennik ciepła do zabiegów kardiochirurgicznych – 8 szt. 
  • Echokardiograf – 5 szt. 
  • Sternotom - 7 zestawów (21 urządzeń) 
  • System do ogrzewania płynów infuzyjnych /krwi - 63 szt. 
  • Zestaw do trudnej intubacji - 52 szt. 
  • Monitor bólu - 11 szt. 
  • Aparat do terapii oddechowej wysokim przepływem - 62 szt. 
  • Urządzenie do pomiaru oksygenacji mózgowej - NIRS- 8 szt. 
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt

  23 miasta, do których trafił sprzęt: 

  • Gdańsk 
  • Katowice 
  • Kraków 
  • Warszawa 
  • Zabrze 
  • Łódź 
  • Poznań 
  • Białystok 
  • Bielsko-Biała 
  • Bydgoszcz 
  • Chorzów 
  • Częstochowa 
  • Jastrzębie-Zdrój 
  • Kielce 
  • Legnica 
  • Lublin 
  • Olsztyn 
  • Opole 
  • Rzeszów 
  • Suwałki 
  • Szczecin 
  • Toruń 
  • Wrocław 

  Sprawdź, czy do szpitala w Twojej okolicy trafił sprzęt z 57. Konkursu Ofert

58. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

  58. Konkurs Ofert odbył się 25-28 października 2021 w Hotelu Plaza w Warszawie.

 • Zakupiony sprzęt

   

  W ramach 28. Finału kupiliśmy 40 respiratorów:

  • respiratory do wentylacji noworodków, niemowląt i dzieci w okresie pooperacyjnym, wyposażonych w dodatkową opcję wentylacji HFO – 19 szt. (Getinge Polska) 
  • respiratory do wentylacji noworodków, niemowląt i dzieci w okresie pooperacyjnym – 21 szt. (Ekomark) 

  W ramach 29. Finału kupiliśmy 365 urządzeń dla laryngologii dziecięcej i chirurgii głowy i szyi:

  • system mobilny endoskopii giętkiej - 33 szt. (Medicus)  
  • System wideoendoskopii giętkiej dróg oddechowych zaawansowany - 3 szt. (Olympus Polska)  
  • system endoskopii sztywnej (tor wizyjny z kamerą) - 9 szt.(Medicus)  
  • system endoskopii sztywnej 4K (tor wizyjny z kamerą 4K) - 9 szt. (Olympus Polska) 
  • system mobilny endoskopii giętkiej i sztywnej (combo) - 32 szt. (Medicus) 
  • stroboskopia - 5 szt. (Medicus) 
  • lampy czołowe laryngologiczne - 99 szt. (Plus Ultra)  
  • zestawy do usuwania ciał obcych u dzieci - 4 zestawy (Medim) 
  • egzoskopy - 2 szt. (Olympus Polska) 
  • urządzenia do wykonywania polisomnografii - 22 szt. (ResMed Polska) 
  • koblator - 9 szt. (EUMED) 
  • 49 mikroskopów 
  • mikroskop diagnostyczny - 23 szt. (Labo Clinic) 
  • mikroskop operacyjny podstawowy - 17 szt. (Medicus) 
  • mikroskop operacyjny zaawansowany - 9 szt. (Medicus) 
  • zestaw do mikrochirurgicznych endoskopowych operacji ucha - 5 szt. (MEDAG) 
  • wiertarka laryngologiczna - 9 szt. (Medicus) 
  • nóż obrotowo-ssący - 8 szt. (Medtronic) 
  • wiertarka laryngologiczna z nożem obrotowo-ssącym - 11 szt. (Medtronic) 
  • sialoendoskopia – 6 szt. (Medim) 
  • nawigacja śródoperacyjna laryngologiczna –10 szt. (Medtronic Poland) 
  • neuromonitor 4-kanałowy –13 szt. (Medtronic Poland) 
  • system diagnostyki zaburzeń przedsionkowych–podstawowy – 6 szt. (Oticon) 
  • system diagnostyki zaburzeń przedsionkowych–zaawansowany –3 szt. (Oticon) 
  • laser chirurgiczny diodowy – 13 szt. (Sharpol) 
  • laser chirurgiczny CO2 – 5 szt. (Sharpol) 
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt

  Sprzęt trafił do 105 placówek w 79 miastach:

  • Bełchatów 
  • Biała Podlaska 
  • Białystok 
  • Bielsko-Biała 
  • Bolesławiec 
  • Brzeg 
  • Bydgoszcz 
  • Bytom 
  • Chełm 
  • Chojnice 
  • Chorzów 
  • Ciechanów 
  • Częstochowa 
  • Elbląg 
  • Gdańsk 
  • Gdynia 
  • Gliwice 
  • Gorzów Wielkopolski 
  • Grudziądz 
  • Iława 
  • Inowrocław 
  • Jasło 
  • Jastrzębie-Zdrój 
  • Jelenia Góra 
  • Kalisz 
  • Katowice 
  • Kędzierzyn-Koźle 
  • Kielce 
  • Kołobrzeg 
  • Konin 
  • Koszalin 
  • Kozienice 
  • Kraków 
  • Krosno 
  • Legnica 
  • Leszno 
  • Lubań 
  • Lublin 
  • Łomianki 
  • Łódź 
  • Nowy Sącz 
  • Nysa 
  • Olsztyn 
  • Oława 
  • Opole 
  • Ostrołęka 
  • Ostrowiec Świętokrzyski 
  • Ostróda 
  • Ostrów Wielkopolski 
  • Płock 
  • Polanica Zdrój 
  • Poznań 
  • Przemyśl 
  • Radom 
  • Rzeszów 
  • Sanok 
  • Siedlce 
  • Skarżysko-Kamienna 
  • Słupsk 
  • Stalowa Wola 
  • Stargard 
  • Staszów 
  • Suwałki 
  • Szczecin 
  • Śrem 
  • Świdnica 
  • Tarnobrzeg 
  • Tarnów 
  • Toruń 
  • Wałcz 
  • Warszawa 
  • Włocławek 
  • Wrocław 
  • Zabrze 
  • Zamość 
  • Zgorzelec 
  • Zielona Góra 
  • Żary 
  • Żyrardów 

   Sprawdź, dokąd trafi sprzęt dla laryngologii
   Sprawdź listę placówek, do których trafią respiratory podstawowe
   Sprawdź listę placówek, do których trafią respiratory zaawansowane

59. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

  59. Konkurs Ofert odbył się 17.01. 2022 w Hotelu Plaza w Warszawie.

 • Zakupiony sprzęt
  • 143 USG typu FAST 
  • 131 Mechaniczna kompresja klatki piersiowej 
  • 202 Torba pediatryczna 
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt

  Sprzęt trafił do 89 dysponentów zespołów ratowniczych w całej Polsce. 

60. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

  60. Konkurs Ofert odbył się 24-26.04.2022 w Hotelu Plaza w Warszawie.

 • Zakupiony sprzęt

  urządzenia ABR – 37 szt.

  audiometr kliniczny – 27 szt. 

  audiometr podstawowy – 15 szt. 

  audiometr impedancyjny – 43 szt. 

  otoemisja akustyczna – 33 szt.

  zestaw do VRA – 7 szt. 

  zestaw do diagnostyki dysfagi (FEES) – 4 szt. 

  TITAN (zintegrowane urządzenie do peryferyjnych badań audiologicznych) - 13 szt.

 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt

  Sprzęt trafił do 159 oddziałów w 52 miastach - lista placówek i sprzętu

61. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

  61. Konkurs Ofert odbył się 27.04.2022 w Hotelu Plaza w Warszawie.

 • Zakupiony sprzęt

  Tomograf komputerowy

 • Ośrodek, który otrzymał sprzęt

  Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie

62. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

  62. Konkurs Ofert odbył się 25.10.2022 w Hotelu Plaza w Warszawie.

 • Zakupiony sprzęt

  Densytometr - 5 szt.

  USG - 3 szt.

 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt

  Sprzęt trafił do 8 szpitali - lista placówek i sprzętu

63. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

  63. Konkurs Ofert odbył się w dniach 28-30.11.2022r. w Hotelu Plaza w Warszawie. 

 • Zakupiony sprzęt
  W ramach 63. Konkursu Ofert Fundacja WOŚP zakupiła 479 urządzeń dla 83 placówek:
  • 2 mikroskopy operacyjne 
  • 4 mikroskopy z OCT 
  • 2 mikroskopy z OCT i 3D 
  • 2 mikroskopy z OCT i 3D
  • 10 stołów operacyjnych z fotelem operatora 
  • 75 wzierników pośrednich z soczewkami bez toru wizyjnego
  • 9 wzierników pośrednich z soczewkami z torem wizyjnym 
  • 38 lamp szczelinowych z tonometrem i soczewkami bez toru wizyjnego 
  • 11 lamp szczelinowych z tonometrem i soczewkami z torem wizyjnym  
  • 68 ręcznych lamp szczelinowych 
  • 50 synoptoforów 
  • 9 laserów mikropulsowych do cyklofotokoagulacji 
  • 7 laserów mikropulsowych do fotokoagulacji siatkówki
  • 11 laserów diodowych do fotokoagulacji siatkówki
  • 39 ręcznych aparatów ERG
  • 7 angio OCT klasycznych
  • 11 aparatów do pełnego badania ERG
  • 9 perymetrów komputerowych
  • 12 funduskamer szerokokątnych
  • 39 autorefraktorów stacjonarnych
  • 10 przenośnych USG
  • 9 USG z UBM
  • 27 foropterów
  • 5 unitów do chirurgii okulistycznej
  • 13 angio OCT z funkcją angiografii i fluoresceinowej z ramieniem do badania w pozycji leżącej
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt

  Sprzęt otrzymają 83 placówki - lista placówek i sprzętu 

64. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

  64. Konkurs Ofert odbył się 8 grudnia 2022 roku w Hotelu Plaza w Warszawie. Celem Konkursu był zakup urządzeń w ramach realizacji Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków.

 • Zakupiony sprzęt

  Fundacja WOŚP kupiła 95 urządzeń:

  • Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu noworodków nCPAP – 34 szt. 
  • Inkubator transportowy z respiratorem – 10 szt. 
  • Respirator do wentylacji noworodków, niemowląt i dzieci (z opcją HFO) – 26 szt. 
  • Aparat do terapii oddechowej wysokim przepływem - 25 szt.  
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt

  Fundacja zakupiła sprzęt do 58 placówek w 52 miastach. 
  Zapoznaj się z wykazem ośrodków, do których trafią urządzenia

65. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

  65. Konkurs Ofert odbył się 4 kwietnia 2023 roku w Hotelu Warsaw Plaza. Celem postępowania stały się zakupy uzupełniające dla okulistyki dziecięcej, która była tematem 30. Finału, a także wybór angiokardiografu dwupłaszczyznowego. 

 • Zakupiony sprzęt

  Fundacja zakupiła 120 urządzeń za w sumie 17 058 238,40 złotych

  • Angiokardiograf 2-płaszczyznowy (1 szt.) - wybraliśmy ofertę firmy SIEMENS
  • Autorefraktometr ręczny (68 szt.) - oferta firmy POLYMED
  • Synoptofor (50 szt.) - oferta firmy Medical Partner
  • Wyposażenie Centrum Symulacji Okulistycznej (1 szt.) - oferta firmy ABJ-VISION. 
 • Wykaz ośrodków, dla których zakupiono sprzęt

  Fundacja WOŚP kupiła urządzenia dla 75 placówek w 56 miastach w całym kraju.

  Sprawdź listę placówek

66. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

  66. Konkurs Ofert odbył się w dniach 22-24 maja 2023 roku w Hotelu Warsaw Plaza. Celem postępowania stały się zakupy sprzętu medycznego do walki z sepsą, czyli realizacja założeń 31. Finału WOŚP. 

 • Zakupiony sprzęt

   

  W wyniku 66. Konkursu Ofert Fundacja WOŚP zakupiła 476 urządzeń za 194 450 919,6 PLN. Urządzenia trafią do 206 placówek w 151 miastach.

  • 38 aparatów do automatycznej identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów od firmy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
  • 13 systemów szybkiej identyfikacji ognisk epidemicznych wywołanych przez szczepy wielolekoporne od firmy Diag-Med. Grażyna Koncecka 
  • 43 automatyczne systemy do posiewu krwi od firmy bioMérieux Polska Sp. z o.o. 
  • 124 urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej (MALDI TOF) od firmy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. 
  • 99 analizatorów do diagnostyki molekularnej i wykrywania mechanizmów oporności typu multiplex PCR od firmy bioMérieux Polska Sp. z o.o. 
  • 45 systemów automatycznych do ilościowego oznaczania lekowrażliwości (MIC) od firmy Argenta Sp. z o.o. 
  • 7 analizatorów do wykrywania we krwi produktów amplifikacji bakterii/ i grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego TITU od firmy Biomedica Poland Sp.z o.o.
  • 8 zautomatyzowanych systemów posiewów próbek mikrobiologicznych od firmy TRIOS PL
  • 99 komór laminarnych od firmy ALCHEM GRUPA SP. Z O.O.
   
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt


  Zakupiono sprzęt do 206 placówek w 151 miastach.

  Sprawdź listę placówek, dla których zakupiono sprzęt


67. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

   

  Pierwsza część 67. Konkursu Ofert odbyła się 10 października 2023 roku w siedzibie Fundacji WOŚP, a druga część 67. Konkursu Ofert – 23-24 października 2023 roku. 

 • Zakupiony sprzęt

   

  Celem pierwszej części 67. Konkursu Ofert był wybór systemu do diagnostyki i treningu chodu Motek Grail dla szpitala ortopedycznego w Poznaniu.

  23 i 24 października Fundacja kontynuowała zakupy, skupiając się tym razem na wyborze rezonansu magnetycznego (17. już rezonansu w historii WOŚP), urządzeń do oznaczania lekowrażliwości (i ewentualnie identyfikacji) bezpośrednio z dodatniej próbki krwi oraz urządzeń AABR do przesiewowego badania słuchu (w ramach rozszerzania Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków).

  Kupiliśmy:

  • 20 urządzeń do oznaczania lekowrażliwości (i ewentualnie identyfikacji) bezpośrednio z dodatniej próbki krwi - od firmy Argenta
  • 54 urządzenia AABR do przesiewowego badania słuchu - od firmy MEDICUS
  • rezonans magnetyczny dla Szpitala Klinicznego im. Jonschera w Poznaniu - od firmy Siemens Healthcare
 • Wykaz ośrodków, które otrzymały sprzęt

   

  System do diagnostyki i treningu chodu Motek Grail zakupiony w ramach pierwszej części 67. Konkursu Ofert trafi do Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu.

  Rezonans magnetyczny, który zakupiliśmy podczas 67. Konkursu Ofert, trafi do Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zakładu Radiologii Pediatrycznej w Szpitali Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

  Zobacz listę placówek, dla których zakupiono 20 urządzeń do oznaczania lekowrażliwości (i ewentualnie identyfikacji) bezpośrednio z dodatniej próbki krwi oraz 54 urządzenia AABR do przesiewowego badania słuchu!

   

68. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

  68. Konkurs Ofert odbył się 5 grudnia 2023 roku w Hotelu Warsaw Plaza. Celem postępowania stały się zakupy sprzętu dla okulistyki dziecięcej. 

 • Zakupiony sprzęt


  Podczas 68. Konkursu Ofert kupiliśmy:

  • zestawy do endoskopowej chirurgii dróg łzowych - 2 sztuki od firmy MEDTRONIC
  • mikroskop konfokalny do dokładnej oceny struktury rogówki – 4 sztuki od firmy CONSULTRONIX
  • urządzenie do bezinwazyjnej oceny przedniego odcinka oka ANTERION – 5 sztuk od firmy CONSULTRONIX
  • urządzenie do wykonywania zabiegów CROSS-LINKING – 1 sztukę od firmy LUMIBIRD
  • urządzenie do oceny progresji krótkowzroczności MYAX - 2 sztuki od firmy TOPCON
  • urządzenie do mikrooceny fotoreceptorów siatkówki, nabłonka barwnikowego oraz struktury naczyń siatkówki RTX1 - 2 sztuki od firmy IN VIEW
  • symulator do nauki badania dzieci w kierunku retinopatii wcześniaków - 4 sztuki od firmy ABJ VISION

   

 • Wykaz ośrodków, które otrzymają sprzęt
69. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

  69. Konkurs Ofert odbył się w dniach 12-13 lutego. Celem Konkursu był zakup urządzeń w ramach Programu Diagnostyki Chorób Reumatycznych.

 • Zakupiony sprzęt

  Podczas 69. Konkursu Ofert kupiliśmy łącznie 40 urządzeń dla 16 placówek w 14 miastach.

  Pierwszego dnia kupiliśmy 17 specjalistycznych aparatów USG w ramach Programy Diagnostyki Chorób Reumatycznych. Natomiast 13 lutego kupiliśmy sprzęt do badań genetycznych w onkologii dzieci dla 2 istniejących w Polsce ośrodków w Łodzi i Lublinie:

  • Mikroskop fluorescencyjny do badań genetycznych FISH – 1 szt. 
  • Sekwenator nowej generacji do diagnostyki patomorfologicznej Genexus – 1 szt. 
  • Sekwenator nowej generacji Nexseq2000 – 2 szt. 
  • Sekwenator 8 kapilarny IVD – 1 szt. 
  • Stacja pipetująca- biorobot – 3 szt. 
  • Stacja Fluidyczna do mikromacierzy – 2 szt. 
  • Aparat do digitalPCR  IVD – 1 szt. 
  • System  do optycznego mapowania genomu – 2 szt. 
  • Aparat do PCR w czasie rzeczywistym – 3 szt. 
  • 8-kanałowy spektrofotometr mikroobjętościowy UV-Vis NanoDrop™ - 2 szt. 
  • Mikroobjętościowy spektrofotometr UV-Vis NanoDrop™ One/OneC – 1 szt. 
  • Mikser cieplny z wymiennymi blokami – 2 szt. 
  • Zamrażarka -80oC – 2 szt. 
 • Wykaz ośrodków, które otrzymają sprzęt

  Sprzęt działać będzie w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie, Sopocie, Sosnowcu, Suchej Beskidzkiej, Szczecinie, Śremie, Ustroniu, Włoszczowie i Wrocławiu.

70. Konkurs Ofert
 • Data i miejsce

   70. Konkurs Ofert odbył się 5 marca. Celem Konkursu był zakup urządzenia do reedukacji chodu i rehabilitacji kończyny górnej.

 • Zakupiony sprzęt

  Podczas 70. Konkursu Ofert zakupiono zestaw do reedukacji chodu i rehabilitacji kończyny górnej.

 • Wykaz ośrodków, które otrzymają sprzęt

  Oddział Neurologiczno-Rehabilitacyjny w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu w okolicach Warszawy.