W ramach Funduszu Interwencyjnego zebraliśmy:
26 195 451 PLN
Dla nauczycieli

Dla nauczycieli

Zgłoś się do Programu
 • Kto może zgłosić się do Programu?

  Jeśli jesteś nauczycielem w klasie I-III szkoły podstawowej - czekamy na Ciebie! Każda szkoła podstawowa w Polsce może przystąpić do Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" i uczyć pierwszej pomocy razem z Fundacją WOŚP.  Celem Programu jest nauka pierwszej pomocy dzieci w klasach I-III. Osobami, które najlepiej będą wiedziały jak przekazać wiedzę najmłodszym dzieciom, są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, gdyż to oni najlepiej znają swoich podopiecznych, najlepiej dobiorą metody nauczania. Stąd wymóg by w szkoleniu brali udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

    

  Większość polskich szkół już została objęta Programem RUR, jednakże może się zdarzyć, że nauczyciel z takiej szkoły, który odbył szkolenie, już w niej nie pracuje. Dlatego też nic nie stoi na przeszkodzie, aby szkoła taka zgłosiła do Programu kolejnego pedagoga, który wyraża chęć realizacji zajęć z pierwszej pomocy. 

   

   

  Pozostałe instytucje (przedszkola, szkoły ponadpodstawowe, ZHP, PCK, Państwowe oraz Ochotnicze Straże Pożarne) oraz firmy zapraszamy do zapoznania się ze specjalną ofertą szkoleniową. 

 • Jak zgłosić się do Programu?

  Żeby zgłosić się do Programu wystarczy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i wysłać na adres Fundacji WOŚP.

   
  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  ul. Dominikańska 19 C
  02-738 Warszawa 

   

  Wówczas szkoła zostaje przez nas umieszczona w kolejce szkół, które wyraziły chęć realizacji Programu.Szkolenia dla nauczycieli organizujemy na terenie całej Polski w momencie, kiedy zbierze się odpowiednia ilość chętnych szkół z regionu. Szkolenia nie są otwarte, co oznacza, że to my wysyłamy (pocztą elektroniczną) zaproszenia do konkretnych szkół, a nie nauczyciele wybierają szkolenie, na które chcą przyjechać. Jest to konieczne, gdyż dobierając szkoły na szkolenie kierujemy się regułami, które mają na celu objęcie Programem jak największej ilości dzieci oraz optymalizację kosztów. 


  Pierwszeństwo mają szkoły nieobjęte Programem, które zgłosiły się pierwszy raz na szkolenie. Szkoły nieobjęte Programem, które zostały w przeszłości zaproszone na szkolenie i z niego nie skorzystały (nikt nie przyszedł) zapraszane są w drugiej kolejności. 


  W przypadku szkół, które są objęte Programem, pierwszeństwo i bezpłatne szkolenie przysługuje szkołom, od których regularnie otrzymujemy (lub otrzymywaliśmy np.: do momentu, kiedy przeszkolony wcześniej pedagog w szkole pracował) Karty Przeprowadzonych Zajęć. Szkoły, które tych dokumentów nie wysyłają, partycypują w kosztach szkolenia.

 • Terminy szkoleń

  W momencie, gdy formularz zgłoszeniowy danej szkoły trafi do naszej Fundacji szkoła zostaje uznana za placówkę oczekującą na szkolenie. W momencie gdy z danego powiatu zgłosi się minimum 15 szkół, organizujemy szkolenie.Wtedy do placówek zakwalifikowanych na szkolenie rozsyłamy maile z informacją o miejscu i terminie szkolenia.

   

  Szkolenia w roku szkolnych 2019/2020: 

  19 - 20 listopad 2019 - woj. małopolskie

  10 - 11 grudzień 2019 - woj. podkarpackie

  28 - 29 styczeń 2020 - woj. podlaskie

  4 - 5 luty 2020 - woj. lubuskie

  25 - 26 luty 2020 - woj. warmińsko-mazurskie

  10 - 11 marzec 2020 - woj. wielkopolskie

  24 - 25 marzec 2020 - woj. dolnośląskie

  21 - 22 kwiecień 2020 - woj. zachodniopomorskie

  12 - 13 maj 2020 - woj. pomorskie

  16 - 17 czerwiec 2020 - woj. mazowieckie

   

  Z przyczyn organizacyjnych terminy szkoleń mogą ulec zmianie. 

 • Pobierz formularz zgłoszeniowy i pełnomocnictwo
 • Współpraca z ODN

  Rozwój Programu spowodował, że postanowiliśmy nawiązać współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) oraz z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli (ODN). Z początkiem 2013 roku w ramach pilotażu zaczęliśmy prowadzić szkolenia w kilku wybranych Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli. Współpraca z nimi okazała się niezwykle owocna, więc postanowiliśmy, że od kolejnego roku kalendarzowego będziemy prowadzić kolejne szkolenia dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego właśnie w ODNach. 

Szkolenie dla nauczycieli
 • Jak wygląda szkolenie dla nauczycieli?

  Szkolenie w ramach programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” jest szkoleniem jednodniowym i trwa maksymalnie 6 godzin zegarowych.

   

  Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsze dwa bloki zajęć to wykłady i ćwiczenia, obejmujące informacje dotyczące pierwszej pomocy:
  - ocena stanu poszkodowanego oraz wzywanie pomocy,
  - zastosowanie pozycji bocznej,
  - resuscytacja krążeniowo - oddechowa.


  Druga część szkolenia to praktyczne wykorzystanie nabytej podczas wykładu wiedzy, czyli wzywanie pomocy, układanie poszkodowanego w pozycję boczną oraz prowadzenie resuscytacji na fantomach. 

   

  Najważniejszą częścią szkolenia są zajęcia dotyczące dydaktyki pierwszej pomocy. Cele Programu "Ratujemy i Uczymy Ratować" są bardzo konkretne, a co za tym idzie, należy zwrócić szczególną uwagę na ich realizację. Wiedza z pierwszej pomocy, którą nauczyciel nabywa na szkoleniu jest jedynie „narzędziem” do osiągnięcia tych celów. Dlatego też podczas całego szkolenia szczególna uwaga zwracana jest właśnie na te aspekty. 


  Dzięki przeszkolonym pedagogom dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności wykonywane przy osobie poszkodowanej. Celem takiego szkolenia jest przede wszystkim wdrażanie wiedzy i wyrabianie nawyków u dzieci młodszych oraz nabywanie chęci i odwagi do udzielenia pierwszej pomocy. 

 • Co otrzymuje szkoła od Fundacji WOSP?

  Oprócz wiedzy i umiejętności Fundacja zapewnia szkołom, wszystkie materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji z uczniami. Każda szkoła przystępując do Programu otrzymuje nieodpłatnie od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy komplet materiałów potrzebnych do nauki:

  • fantomy do ćwiczeń,
  • telefony do nauki wzywania pomocy,
  • książki dla nauczycieli,
  • książki dla uczniów,
  • płyty DVD.
  • tablice edukacyjne.
 • Czy na szkolenie można wysłać innego nauczyciela niż w zgłoszeniu?

  Tak. Jeżeli nauczyciel wymieniony w formularzu zgłoszeniowym nie może pojawić się na szkoleniu (z różnych powodów), dyrekcja ma prawo oddelegować innego nauczyciela. Wszelkie formalności ze zmianą osoby uczestniczącej w szkoleniu załatwiamy na miejscu szkolenia

 • Czy pieczątka szkoły jest obowiązkowa na szkoleniu

  TAK! Program RUR realizowany jest ze środków uzyskanych w czasie styczniowego finału. Co roku Fundacja rozlicza się ze wszystkich zebranych środków. Podstawą do rozliczenia programu RUR są Umowy Darowizny na sprzęt, który przekazujemy Wam do szkół. Umowa darowizny na przekazany sprzęt jest ważna tylko w momencie kiedy jest podpisana i opieczętowana, ze względu na sprawną organizację Programu zmuszeni jesteśmy wymagać od Was podpisania i opieczętowania Umowy Darowizny w czasie szkolenia. Jeżeli te formalności nie zostaną dopełnione przekazanie sprzętu szkole nie będzie możliwe.

Po szkoleniu - obowiązki szkoły i Fundacji
 • Zajęcia dla dzieci OBOWIĄZKOWE

  Zadaniem nauczycieli przeszkolonych w Programie jest prowadzenie zajęć z pierwszej pomocy dla dzieci.  

   

  Dzięki przeszkolonym pedagogom dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności wykonywane przy osobie poszkodowanej. Celem takiego szkolenia jest przede wszystkim wdrażanie wiedzy i wyrabianie nawyków u dzieci młodszych oraz nabywanie chęci i odwagi do udzielenia pierwszej pomocy. 

   

  Po zakończonym cyklu zajęć – na koniec semestru – nauczyciel wypełnia Kartę Przeprowadzonych Zajęć. Jest to formularz służący do raportowania kolejnych semestrów zajęć z dziećmi. Otrzymując wypełnioną Kartę Przeprowadzonych Zajęć, wiemy ile dzieci zostało objętych Programem w danym semestrze, a co za tym idzie, ile podręczników i telefonów zostało rozdanych dzieciom. W związku z tym Karta Przeprowadzonych Zajęć jest podstawą do tego, aby szkoła otrzymała od nas kolejną partię tych pomocy. Karty przyjmujemy TYLKO tradycyjną pocztą. 

 • Dosyłka materiałów

  Każda szkoła, która została objęta Programem Ratujemy i Uczymy Ratować zobowiązała się w zamian za przeszkolenie nauczycieli i otrzymany sprzęt, do realizacji zajęć Programu z dziećmi. Materiały, które szkoła otrzymuje to materiały „zużywalne”, tzn. chcemy aby każde dziecko objęte zajęciami Programu RUR otrzymało na własność „Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy” oraz telefon. Są one co roku bezpłatnie wysyłane do szkół, lecz aby szkoła mogła otrzymywać takie dostawy musi spełniać jeden warunek – prowadzić regularnie zajęcia z dziećmi.   Po zakończonym cyklu zajęć – na koniec semestru – nauczyciel wypełnia Kartę Przeprowadzonych Zajęć. Jest to formularz służący do raportowania kolejnych semestrów zajęć z dziećmi. Otrzymując wypełnioną Kartę Przeprowadzonych Zajęć, wiemy ile dzieci zostało objętych Programem w danym semestrze, a co za tym idzie, ile podręczników i telefonów zostało rozdanych dzieciom. W związku z tym Karta Przeprowadzonych Zajęć jest podstawą do tego, aby szkoła otrzymała od nas kolejną partię tych pomocy. Karty przyjmujemy TYLKO tradycyjną pocztą.


  Kiedy do Fundacji dotrze już Karta Przeprowadzonych Zajęć  i nauczyciel potrzebuje kolejnej partii materiałów dla dzieci na kolejny semestr, wystarczy że wyśle do nas e-mail z taką informacją na adres: [email protected] 


  W takim e-mailu powinny się znaleźć podstawowe informacje:
  • Imię i nazwisko osoby zamawiającej;
  • Numer telefonu do osoby zamawiającej;
  • Adres szkoły (jest to jednocześnie adres doręczenia;
  • Ilość zamawianego sprzętu.


  Wówczas my sprawdzamy w naszej bazie, czy ostatni semestr został już zaraportowany i jeśli tak, to pakujemy paczki i wysyłamy. 

 • Pobierz kartę przeprowadzonych zajęć

  Pobierz kartę przeprowadzonych zajęć (po szkoleniu)

   

  Uzupełnioną kartę wyślij na adres Fundacji: 

  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  ul. Dominikańska 19 C
  02-738 Warszawa 

Dodatkowe akcje
 • Czy mogę zorganizować wydarzenie i poprosić o patronat Programu?

  Jeśli jesteście organizatorem przedsięwzięcia promującego pierwsza pomoc i chcecie uzyskać honorowy patronat Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” lub zaprosić Jurka Owsiaka lub Instruktorów WOŚP do komitetu honorowego, zapoznajcie się z obowiązującymi procedurami i koniecznymi do uzyskania patronatu dokumentami dostępnymi tutaj: regulamin i wniosek

 • Zakończenie roku - świadectwa szkolne

  Co roku zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej zachęcamy, żeby na świadectwie szkolnym dzieci, które zostały przeszkolone w ramach naszego Programu - w miejscu przeznaczonym na szczególne osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi wpisać informację:  „Uczeń brał udział w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzonym przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Każdej szkole zainteresowanej docenieniem swoich uczniów wysyłamy za darmo hologramy.

Najczęściej zadawane pytania
 • Czy odbycie szkolenia Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować "jest wypełnieniem § 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 roku, czyli dopilnowaniem przeszkolenia pracowników szkoły z zakresu pierwszej pomocy?

  Niestety nie. Szkolenie Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" nie jest tożsame z kursem pierwszej pomocy! Co prawda szkolenie to zawiera w sobie tematy związane z podstawowymi czynnościami ratowniczymi, lecz jego podstawową treścią jest DYDAKTYKA pierwszej pomocy. Zakres wiedzy z pierwszej pomocy, która jest przekazywana na szkoleniu jest dostosowany do dzieci z klas I – III w związku z czym obejmuje on jedynie podstawowe czynności ratujące życie.

 • Chcielibyśmy, aby przedstawiciele fundacji przeszkolili dzieci u nas w szkole. Czy to możliwe?

  Niestety nie. Instruktorzy szkolący w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, są przez cały tydzień w trasie, szkolą kolejne grupy nauczycieli. W weekendy szkolą w czasie szkoleń Pokojowego Patrolu. W związku z tym nie mamy fizycznej możliwości aby przeprowadzać innego rodzaju szkolenia, pokazy. Poza tym większość naszych instruktorów nie posiada wykształcenia pedagogicznego. Właśnie dlatego chcemy, aby to nauczyciele jako specjaliści od uczenia dzieci prowadzili zajęcia Programu w szkołach.

 • Nie reprezentujemy Szkoły Podstawowej, lecz prowadzimy zajęcia z pierwszej pomocy z dziećmi (np.: w przedszkolu, gimnazjum, domu kultury). Czy możemy otrzymać podręczniki?

  Niestety nie. Materiały dydaktyczne Programu są stworzone dla dzieci w określonym wieku (7-10 lat), więc użycie ich na zajęciach z dziećmi w innym wieku byłoby bezcelowe. Poza tym, aby prawidłowo wykorzystać podręcznik na zajęciach z dziećmi, należy przejść szkolenie Programu RUR, co wyklucza możliwość użycia tych materiałów przez osobę nieprzeszkoloną w tym zakresie.

 • Wysłaliśmy zgłoszenie już dawno temu, a nadal nie otrzymaliśmy zaproszenia na szkolenie. Dlaczego?

  Po pierwsze sprawdźcie dokładnie swoją skrzynkę e-mail. Być może przegapiliście e-mail z zaproszeniem. Szkolenia organizujemy w momencie, kiedy z danego regionu zbierze się odpowiednia ilość szkół chętnych do przystąpienia do Programu. Może zatem być tak, że z danej okolicy tylko Wasza szkoła zgłosiła chęć realizacji Programu. Sugerujemy wówczas powiedzieć o naszym Programie kolegom i koleżankom z innych szkół. Być może jeszcze nie wiedzą o Programie RUR?

 • Czy możemy wysłać na szkolenie więcej niż 2 nauczycieli?

  Niestety nie ma takiej możliwości. Aby jak najszybciej zrealizować cel wprowadzenia nauki I pomocy wśród dzieci z klas I-III zrezygnowaliśmy ze szkolenia każdej szkoły indywidualnie (poświęcając 1 dzień każdej szkole podstawowej, szkoląc nieprzerwanie 365 dni w roku zajęłoby to prawie 40 lat). Dlatego też – aby utrzymać wysoki standard naszych szkoleń oraz jak najszybciej zrealizować cel Programu – organizujemy szkolenia dla 15-20 szkół zapraszając na nie po 2 przedstawicieli z każdej placówki. Powstaje w ten sposób dość liczna 40-osobowa grupa szkoleniowa.

 • Chcielibyśmy poinformować media o szkoleniu lub zajęciach z pierwszej pomocy. Czy możemy to zrobić?

  Oczywiście. Jesteśmy jak najbardziej za medialną promocją Programu, sami też staramy się informować lokalne media o zaplanowanym szkoleniu. Zachęcamy więc również i Was do informowania mediów o szkoleniu.

 • Czy nauczyciel biorąc udział w szkoleniu przyjmuje na siebie jakieś zobowiązania?

  Tak, jedno – nauczyciel biorąc udział w szkoleniu Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" zobowiązuje się do bezterminowej realizacji zajęć Programu z dziećmi w szkole oraz do utrzymania współpracy pomiędzy szkołą, a Fundacją na zasadach określonych na szkoleniu (znajdują się one również w dziale mówiącym o realizacji programu).

Kontakt
 • Raportowanie szkoleń w celu otrzymaniu dosyłki materiałów dydaktycznych

  Jeśli macie pytanie odnośnie raportowania kolejnych semestrów zajęć z dzieciakami w szkole, to najlepszym miejscem aby je zadać jest adres [email protected].

  WAŻNE: nie przyjmujemy pod tym adresem (ani żadnym innym adresem e-mail) zeskanowanych Kart Przeprowadzonych Zajęć.

 • Zamawianie dosyłki materiałów

  Jeśli wysłaliście już Kartę Przeprowadzonych Zajęć i chcecie zamówić dosyłkę bezpłatnych podręczników i telefonów dla dzieci, uczyńcie to pisząc e-mail pod adres [email protected]g.pl.

 • Współpraca ze szkołami, pytania dotyczące zajęć z dziećmi

  Jeśli zapomnieliście czegoś o czym była mowa na szkoleniu, lub macie pomysł na ciekawe zajęcia, lecz nie jesteście pewni, czy będą one zgodne z celami Programu, możecie się w każdej chwili z nami skonsultować. Najlepiej jeśli zrobicie to bezpośrednio z koordynatorem grupy instruktorów z Waszego szkolenia, gdyż jest to osoba z którą już się poznaliście. Grupą Południe kieruje Katarzyna Grzelak i możecie do niej pisać na adres [email protected].

 • Współpraca z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli

  Jeśli rodzą się Wam pytania odnośnie terminów szkoleń, czy też współpracy pomiędzy Fundacją, a danym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli najlepiej jeśli skierujecie je bezpośrednio do Jacka Pawuski. Odbiera on Waszą pocztę pod adresem [email protected].

 • Prośby o patronat, dodatkowe wydarzenia związane z nauką pierwszej pomocy

  Macie pomysł na zorganizowanie imprezy związanej z Programem Edukacyjnym "Ratujemy i Uczymy Ratować" i chcecie żebyśmy objęli ją patronatem? Chcecie wziąć udział w akcjach Cała Polska Uczy Ratowaćorganizowanych przez Fundację? Promujecie Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" w mediach i chcecie nam o tym powiedzieć? Piszcie na  [email protected].

 • Inne pytania

  Jeżeli Wasza sprawa nie pasuje do żadnego z powyższych tematów, przedstawcie ją w wiadomości wysłanej na ogólny adres [email protected].

Zobacz też