Na koncie mamy:
281879118,07 PLN
Szkolenia

Zdobądź przydatne umiejętności

 

Szkolenia odgrywają bardzo ważną rolę w działalności Fundacji. Z jednej strony koncentrujemy się na nauce pierwszej pomocy, z drugiej zaś szkolimy wolontariuszy chcących pomóc nam w organizacji niezliczonych wydarzeń, w których bierzemy udział.


Działalność edukacyjna stanowi jeden z podstawowych celów statutowych Fundacji. Właśnie dlatego w 2004 roku powołaliśmy nasz ośrodek szkoleniowy - Uniwersytet WOŚP w miejscowości Szadowo Młyn, niedaleko Kwidzyna. Prowadzimy w nim regularne szkolenia. Odbywają się one w okresie od lutego do listopada. 

 

Program szkolenia Pokojowego Patrolu zawiera:
- kurs udzielania pierwszej pomocy wg wytycznych American Heart Association,
- zajęcia integracyjne
- trening umiejętności pracy w grupie,
- zajęcia z kreowania postaw lidera,  
- kurs pracownika służb informacyjnych na imprezach masowych

Ukończenie szkolenia potwierdzamy stosownymi certyfikatami, które są pomocne chociażby przy prezentowaniu swoich kwalifikacji.

 

Szkolenie Pokojowego Patrolu obejmuje kurs pierwszej pomocy RKO AED (resuscytacja krążeniowo – oddechowa u osób dorosłych z wykorzystaniem defibrylatora automatycznego AED), a także RKO dzieci i niemowląt. Zajęcia prowadzimy wg wytycznych American Heart Association (AHA), której centrum treningowym jest nasz ośrodek. Nasz kurs w sposób przejrzysty i przystępny uczy instynktownego działania w sytuacjach zagrożenia życia. Sposób postępowania jest bardzo zbliżony do systemu europejskiego. W trakcie zajęć dowiesz się w jaki sposób podejść do poszkodowanego, jak określić jego stan i w jaki sposób mu pomóc. W trakcie kursu można nauczyć się obsługi defibrylatora automatycznego. Wykłady teoretyczne uzupełniamy ćwiczeniami praktycznymi – każdy uczestnik sprawdza swoje umiejętności w zaaranżowanych sytuacjach.
 
Nasi instruktorzy zostali przeszkoleni przez trenerów – instruktorów z USA. Zajęcia dla nich prowadzili Beniamin Abo, Debra Lejeune, Bill Rosen oraz James Chebra.

 

Szkolenia są prowadzone w systemie weekendowym – rozpoczynamy w piątek rano a kończymy w niedzielę ok. południa – po przeprowadzeniu egzaminów.

 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w naszych szkoleniach jest późniejszy przyjazd na Pol'and'Rock Festival i praca w Pokojowym Patrolu w charakterze wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu nasz Festiwal jest (w ocenie zawodowych służb) najbardziej profesjonalnie przygotowaną i najbezpieczniejszą imprezą masową w Polsce, i dalej ma swój niepowtarzalny charakter, oparty na hasłach "Miłość! Przyjaźń! Muzyka! Stop przemocy! Stop narkotykom!".
 

  

W ramach naszej działalności wolontariackiej mamy propozycję dla najbardziej aktywnych Patrolowców.
Osoby, które dysponują czasem i chcą pomóc nam w organizacji szkoleń oraz koordynacji działań wolontariuszy podczas wydarzeń, w które angażujemy się jako Fundacja, zapraszamy do udziału w programie stażowym. 
 

 

Program stażowy dla kandydatów na Instruktorów
Pokojowego Patrolu

 

W ramach stażu jako kandydat/ka na instruktora weźmiesz udział w kilku szkoleniach oraz wydarzeniach organizowanych lub zabezpieczanych przez Pokojowy Patrol.
Podstawowym celem stażu jest ocena Twoich kwalifikacji pod kątem naszych oczekiwań związanych z prowadzeniem szkoleń. W jego trakcie będziesz działać razem z doświadczonymi instruktorami, którzy podzielą się z Tobą swoją wiedzą i umiejętnościami praktycznymi.


Zapoznamy Cię z takimi zagadnieniami jak:

- komunikacja w grupie
- zarządzanie zespołem (w tym sytuacje kryzysowe i rozwiązywanie konfliktów)
- rozpoznanie i podział ról w grupie
- orientacja w terenie
- gry i zabawy integracyjne
- organizacja czasu wolnego
- realizacja zadań pod presją czasu
- kierowanie akcją ratunkową (porządkową)
- współpraca z centrum dowodzenia
- zasady działania służb medycznych i porządkowych podczas imprez masowych
- bezpieczeństwo i odpowiedzialność w czasie wykonywanych zadań

 

Staż kończy się podsumowaniem i omówieniem ocen dokonanych przez instruktorów. Jeżeli wynik będzie pozytywny – zaprosimy Cię do regularnej współpracy podczas szkoleń dla kandydatów do Pokojowego Patrolu.


Z grona aktywnych instruktorów wyłaniamy Liderów, którzy kierują grupami Pokojowego Patrolu organizując ich pracę podczas Pol'and'Rock Festival, Finałów WOŚP oraz wielu innych imprez,
w które się angażujemy.


Warunkiem udziału w stażu jest ukończenie szkolenia Pokojowego Patrolu oraz aktywne uczestnictwo w działaniach Fundacji (wolontariat podczas Pol'and'Rock Festival oraz Finału WOŚP).

 

 

Kurs obsługi imprez survivalowych
z wykorzystaniem technik alpinistycznych z elementami
obsługi ścianki wspinaczkowej


Jest to kurs pozwalający zdobyć umiejętności z zakresu obsługi technicznej szkoleń Pokojowego Patrolu. Zdobyte podczas tego kursu umiejętności pozwolą Wam na podjęcie szerszej współpracy z Centrum Wolontariatu podczas organizacji szkoleń. Jest to jednak kurs kosztowny, a ponadto aby go ukończyć należy mieć szczególne predyspozycje fizyczne oraz aktualne badania lekarskie pozwalające do wykonywania pracy na wysokości. 

 

W jego programie znajduje się:


- Omówienie i obsługa sprzętu alpinistycznego w pracach na wysokości

- Zasady bezpiecznej pracy przy stosowaniu technik i sprzętu alpinistycznego

- Zasady użytkowania i konserwacji sprzętu alpinistycznego

- Nauka wiązania węzłów

- Zasady budowy stanowisk na różnych obiektach przemysłowych i naturalnych

- Zjazdy różnymi technikami na uprzężach i deskach zjazdowych.

- Pokonywanie przepinki, odciągu, węzła w zjeździe. Zjazd kierunkowy.

- Podchodzenie po linie różnymi technikami.

- Pokonywanie przepinki, odciągu, węzła przy podchodzeniu.

- Przejście ze zjazdu do podchodzenia i odwrotnie.

- Asekuracja górna.

- Proste zasady wyciągowe i ich zastosowanie.

- Typy i budowa mostów linowych. Sytuacje awaryjne.

- Budowa kolejek linowych.

- Budowa stanowisk i obsługa skoków na linie.

 

Elementy kursu obsługi ścianek wspinaczkowych:


- Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi uprawiania wspinania w Polsce.

- Omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na sztucznych ścianach.

- Nauka podstawowych węzłów

- Ujednolicenie sposobów zakładania uprzęży, dowiązywania się do liny, typów używanych przyrządów asekuracyjnych.

- Nauka prawidłowej asekuracji i opuszczania wspinającego się - w układzie "na wędkę".

- Prawidłowe komendy, ustawienie osoby asekurującej.

- Nauka asekuracji osoby boulderującej.

- Podstawy technik wspinaczkowych najczęściej spotykanych na sztucznych ścianach.

- Nauka układania dróg wspinaczkowych odpowiednich w czasie obsługi imprez masowych.


 


 

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów
American Heart Association

 

W ramach szkolenia uczestnicy przechodzą raz jeszcze kurs First Aid CPR AED (zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych z wykorzystaniem defibrylatora automatycznego AED) wg wytycznych American Heart Association, a następnie zdobywają wiedzę niezbędną instruktorowi pierwszej pomocy.

 

W czasie trzech dni uczestnicy nie tylko poznają wytyczne i przyczyny konkretnych czynności, ale także zdobywają umiejętności prowadzenia wykładów i ćwiczeń oraz pracy z różnymi grupami. Po egzaminach sprawdzających wiedzę i umiejętności kursantów, prowadzący szkolenie wybierają osoby, które po odrobieniu stażu zostają pełnoprawnymi instruktorami.

Instruktorzy AHA  prowadzą zajęcia w ramach programu RUR, nawiązują współpracę z Centrum Wolontariatu Szadowo Młyn podczas organizacji szkoleń I stopnia, szkoleń komercyjnych, a także podczas innych imprez organizowanych przez Fundację.
  

 
Jeśli chcielibyście wziąć udział w wybranym kursie, wyślijcie zgłoszenie na maila: [email protected] i opiszcie krótko dlaczego właśnie ten, a nie inny kurs chcielibyście ukończyć. Na każde z tych szkoleń będziemy zbierali listy kandydatów i jeśli zgromadzimy odpowiednią ilość osób - postaramy się uzgodnić dostępny dla większości termin szkolenia w Szadowie-Młyn. Do zobaczenia!

 
 

 

Aktualności
2024-04-10 13:55:22

Za nami szkolenie RUR w Szadowie-Młyn!

W zeszłym tygodniu w Ośrodku Szkoleniowym WOŚP Szadowo-Młyn odbyło się szkolenie dla kandydatów na instruktorów WOŚP z uprawnieniami AHA (American Heart Association) w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.