Podczas 32. Finału WOŚP zebraliśmy:
281879118,07 PLN
30. Pol'and'Rock - zapisy

Medyczny Patrol na 30. Pol'and'Rock

Kogo szukamy
 • Do grup medycznych (zespoły terenowe, wyjazdowe i punkt pomocy medycznej)

  W pierwszej kolejności do zabezpieczenia medycznego przyjmujemy osoby z pełnym wykształceniem medycznym – (Ratownik Medyczny, Pielęgniarka, Lekarz).

  Podstawowym warunkiem przyjęcia do każdej grupy medycznej jest posiadanie wykształcenia medycznego(ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz). Najlepiej z doświadczeniem, choć nie jest to wymóg formalny. Dodatkowo osoby, które chcą pracować w zespołach wyjazdowych - pożądane jest posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

   

  Osoby, które mają tylko Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy również mogą się zgłosić, ale tylko wtedy, gdy ukończyli szkolenie Pokojowego Patrolu (www.wosp.org.pl/pokojowy-patrol) i brali udział w Przystanku Woodstock/ Pol’and’Rock Festival przynajmniej raz jako wolontariusz. Ratownicy KPP mogą pracować tylko w zespołach terenowych.

   

  Studenci kierunków medycznych, z uwagi na brak jakichkolwiek uprawnień, nie są przyjmowani.

 • Do grup niemedycznych (administracyjna i technicy)

  Wolontariuszy Pokojowego Patrolu – osoby, które śmiało możemy nazwać „złotą rączką”, które nie boją się wyzwań technicznych (technicy).

 • Terminy

  Czekamy na Wasze zgłoszenia do 30 czerwca 2024! 

   

  Wysyłając zgłoszenie, deklarujecie swoją obecność na Lotnisku Czaplinek  – Broczyno od 28 lipca od godziny 9:00 (niedziela) do 4 sierpnia do godziny 16:00 (niedziela).

   

Struktura zabezpieczenia medycznego
 • Struktura

  Działanie zabezpieczenia medycznego na terenie Pol’and’Rock Festival ma na celu przede wszystkim selekcjonowanie pacjentów, którzy potrzebują opieki medycznej (opieka nad nimi i transport do szpitali) oraz zaopatrywanie urazów w zakresie możliwym do zrealizowania w warunkach polowych. 

  Centrum Dowodzenia: czyli dyspozytorzy, którzy kierują bieżąca pracą wszystkich zespołów.

  Zespoły terenowe: to zespoły piesze, które w 4 lokalizacjach pozostają w gotowości. Zespół terenowy to taki „pierwszy front" - odpowiada za weryfikację zgłoszeń z terenu imprezy i najczęściej jako pierwszy udziela pomocy.

  Zespół "Scena": zadaniem tego zespołu jest weryfikacja zgłoszeń z obszaru sceny (ten zespół pracuje tylko w czasie koncertów).

  Punkt pomocy medycznej (Szpital Polowy): Zadaniem szpitala polowego jest ocena pacjentów, stabilizacja ich stanu, zaopatrzenie w zakresie możliwym do realizacji w warunkach polowych, a w razie potrzeby transport do szpitali zewnętrznych.

  Zespoły wyjazdowe: - to zarówno quady (TRX-y) do transportowania na terenie festiwalu, jak i ambulanse do transportowania pacjentów z terenu imprezy do szpitali zewnętrznych.

  Grupa administracyjna – Administracja zajmować się będzie, gospodarowaniem lekami i środkami medycznymi, a także nadzorem nad prawidłowością dokumentacji medycznej.

  Technicy Magicy – techniczne wsparcie całego zabezpieczenia.

 • Liderzy grup

  Punkt pomocy medycznej (Szpital Polowy):

  • Dariusz Micka (20)
  • Weronika Sawicka (20)

  Zespoły wyjazdowe (87) :

  • Grzegorz Dokurno
  • Michał Rysiukiewicz
  • Mateusz Gawarecki

  Kierownicy punktów terenowych:

  • Punkt ASP – Grzegorz Firlik (14)
  • Punkt HEL – Hubert Latuszek (14)
  • Punkt GUCIO – Michał Pezda (14)
  • Punkt PASAŻ – Adam Jaszczuk (14)

  Grupa "Scena":

  • Michał Kaczmarczyk (14)

  Grupa administracyjna:

  • Joanna Pręga (6)

  Technicy Magicy:

  • Łukasz Krajewski (6)

   

  () - ilość osób w grupie

   
Jak zgłosić się do Medycznego Patrolu?
 • Jeśli kiedykolwiek brałeś udział w zabezpieczeniu medycznym organizowanym przez Fundację WOŚP - nawet jeśli nie należysz do Pokojowego Patrolu

  W tym roku zgłoszenia przyjmujemy poprzez konto w Bazie PP - uwaga obowiązuje nowa wersja bazy - instrukcja w formie infografiki poniżej lub pełna wersja TUTAJ

  Jeśli nie pamiętasz hasła - skorzystaj z funkcji jego przypomnienia. Rejestracja jest dwuetapowa.

   

  1 etap:

   

  2 etap:

  W Bazie PP wybierz lidera grupy, w której będziesz działać (możliwość wyboru lidera zostanie uruchomiona nie wcześniej niż w maju).

   

   

 • Jeśli nigdy nie brałeś udziału w zabezpieczeniu medycznym organizowanym przez Fundację WOŚP.

  Rejestracja będzie miała trzy etapy:

   

  1 etap:

  Zarejestruj się na stronie https://patrol.wosp.org.pl - instrukcja w formie infografiki poniżej lub pełna wersja TUTAJ 

  Po zaakceptowaniu przez nas Twojej kandydatury, przejdziesz do drugiego etapu.

   

  2 etap:

   

  3 etap:

  Na stronie https://patrol.wosp.org.pl (zakładka IMPREZY) wybierz lidera grupy, w której będziesz działać (możliwość wyboru lidera zostanie uruchomiona nie wcześniej niż w maju).

   

  Jeśli to Twoja pierwsza współpraca w zabezpieczeniu medycznym Pol'and'Rock Festival prosimy dodatkowo o przesłanie na [email protected] dyplomu/zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje oraz referencje (nie starsze niż 21 dni) od pracodawcy/jednostki do której należysz.