W ciągu 29 lat WOŚP kupiła
66 150 urządzeń medycznych
Sztab Skarbon Stacjonarnych

Zbiórka w placówkach organizatora

Ten rodzaj zbiórki skierowany jest tylko do firm, które posiadają swoje oddziały w różnych miastach Polski. Nie obejmuje on Sztabów kwestujących na terenie otwartym. 

Sprawdź jak twoja firma może w inny sposób wspierać Finał lub jak wspierać tych, którzy będą grać podczas Finału.


W firmach spełniających to kryterium pracownicy zbierają pieniądze podczas swoich zmian, a Skarbona umieszczana jest przy ich stanowisku. Z tego powodu forma zbiórki jest nieco inna. Zamiast wolontariusza z identyfikatorem przy puszce kwestarskiej umieszczone jest stosowne Oświadczenie. Oryginał takiego oświadczenia znajduje się w centrali - przy każdej puszce znajdziecie jego kopię.

Do udziału w tym typie zbiórki firmę zgłasza jej centrala, a nie pojedyncze placówki. W przypadku zgłoszenia się pojedynczego oddziału - wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie, dlatego najpierw skontaktujcie się z Waszą centralą i namówcie ją do rejestracji całej firmy.

1. Wybierzcie Szefa Sztabu (odpowiedzialnego za całą akcję, nie musi nim być pracownik centrali).
2. Zapoznajcie się z regulaminem  i oświadczeniem – załącznikiem do wniosku.
3. Szef Sztabu rejestruje się w Bazie Szefa Sztabu – po akceptacji regulaminu wypełnia formularz zgłoszeniowy - wniosek.
4. Szef Sztabu drukuje wypełniony wniosek oraz oświadczenie organizatora zbiórki publicznej w sieci placówek własnych.
5. Szef Sztabu podpisuje wniosek.
6. Prawidłowo przygotowane dokumenty podpisane przez Szefa Sztabu i opatrzone pieczątką organizatora wysyłacie do Fundacji w formie czytelnego skanu na adres [email protected] lub pocztą na adres Fundacji WOŚP ul.Dominikańska 19c 02-738 Warszawa z dopiskiem "Sztaby".

 


UWAGA!
WNIOSEK MUSI mieć ORYGINALNY podpis! Bez oryginalnych dokumentów – Wasz Wniosek nie będzie rozpatrywany. 

Zakładasz Sztab Skarbon Stacjonarnych – ważne informacje


Kiedy wybierzecie już Szefa Sztabu, występujecie do Fundacji WOŚP z wnioskiem o założenie Sztabu. Koniecznie przed wypełnieniem wniosku zapoznajcie się z Regulaminem. Jeśli macie problemy z wypełnieniem wniosku lub macie pytania związane z Regulaminem, napiszcie do nas [email protected]

Pamiętajcie, że mamy prawo odmówić rejestracji Sztabu bez podania przyczyn. Najczęściej jednak zgoda jest przyznawana, a pismo, które otrzymacie, jest dokumentem dającym podstawę do prowadzenia działań na swoim terenie. Procedura rozpatrywania wniosku o utworzenie Sztabu rozpoczyna się w momencie, kiedy do Fundacji dotrze oryginalny, poprawnie wypełniony dokument wraz ze wszystkimi wymaganymi podpisami i pieczęcią.

Podstawowym założeniem jest to, że działacie nie w imieniu, ale na rzecz Fundacji. Oznacza to, że za wszystko odpowiadacie sami. Chodzi tu głównie o wszelkie zobowiązania finansowe. Rachunki, faktury, które pojawią się przy organizacji Finału, w żadnym wypadku nie mogą być wystawione na Fundację, chyba że wcześniej zostało to uzgodnione to z działem księgowości Fundacji i otrzymaliście na to wyraźną zgodę.

Działania Sztabu muszą być zgodne z Regulaminem Działania Sztabów 29. Finału WOŚP przeprowadzających zbiórkę publiczną w placówkach Organizatora tzw. Skarbon Stacjonarnych.  

Powrót do góry strony

 

Najważniejsze informacje dotyczące kwesty do Skarbon Stacjonarnych

- W czasie tego typu zbiórki nie ma wolontariuszy z identyfikatorami;
- Puszka najczęściej stać będzie w miejscu, w którym pracownicy mają największy kontakt z klientem (np. przy kasie);
- Przy puszce musi być kopia oświadczenia dotyczącego przeprowadzanej zbiórki, którego oryginał znajduje się w centrali firmy;
- Puszka jest przypisana do miejsca, a nie do konkretnej osoby;
- Placówki, które otrzymały od nas zgodę mogą kwestować w swoich lokalach w dniach 15.12.2020 r. – 31.01.2021r.
- Przy organizacji wydarzeń w ramach 29. Finału WOŚP pamiętajcie o obecnie obowiązujących zaleceniach i przepisach sanitarno-epidemiologicznych związanych z pandemią COVID-19.
 

Rozliczenie

Rozliczenie, które do nas wyślecie, musi zawierać:
• Listę placówek i zebraną przez każdą z nich kwotę
• Dokument generowany z Bazy zawierający ogólną kwotę zebraną przez Sztab.
• Czytelną kserokopie dowodu wpłaty kwoty pieniędzy wykazanej w rozliczeniu.

Kierownik placówki lub jego Pełnomocnik jest odpowiedzialny osobiście za dobór osób upoważnionych do otwarcia Skarbony i przeliczenia zebranych w niej pieniędzy oraz za złożenie raportu do Szefa Sztabu. Szef Sztabu powinien posiadać kopię wpłat oraz protokołów otwarcia Skarbon.

 

Kontakt z nami

Kontakt ze Sztabami jest dla nas bardzo ważnym elementem koordynacji całej akcji. Z roku na rok coraz więcej informacji kierujemy w stronę Sztabów, dlatego prosimy Was o zapewnienie sobie co najmniej jednej niezależnej linii telefonicznej oraz konta poczty elektronicznej.W razie pytań lub wątpliwości czekamy na Wasze e-maile pod adresem: [email protected] . Pamiętajcie - najbardziej aktualne informacje na temat działalności Fundacji i przygotowań do Finału znajdziecie na naszych stronach internetowych oraz w Bazie Szefów Sztabu. W założonym przez Was profilu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na bieżąco będzie pojawiać się aktualna korespondencja.Chcemy także pokazywać jak najszerzej Wasze działania i dlatego jeszcze raz bardzo gorąco zachęcamy Was do uzupełniania wydarzeń w bazie Sztabów i tworzenia własnych nowinek.Jako Szefowie Sztabów podejmujecie się niezwykle ciężkiego zadania i za to jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni. Wiemy, że to dzięki Waszym staraniom cała Polska gra rock'n'rollowo i kolorowo, a przede wszystkim bezpiecznie. Jesteśmy z Wami i gramy do końca świata i jeden dzień dłużej, a Dobre Anioły zawsze są nad nami w tych wspaniałych, radosnych chwilach! Wielkie dzięki dla Was i wszystkich pracowników Waszej firmy, którzy za Waszym pośrednictwem wsparli nasze działania! 

Aktualności
2021-09-28 08:47:51

Szesnaście lat z Maratonem Warszawskim

Wczoraj na ulicach Warszawy odbył się 43. Maraton Warszawski oraz 15. Półmaraton Warszawski. Nasi wolontariusze - Pokojowy Patrol - wspierali zabezpieczenie tego wydarzenia.