Podczas 32. Finału WOŚP zebraliśmy:
281879118,07 PLN
Sztab Skarbon Stacjonarnych

Zbiórka w placówkach organizatora

Ten rodzaj zbiórki mogą zorganizować wyłącznie firmy, które posiadają swoje oddziały lub lokale w różnych miastach Polski.

 

Sprawdź jak twoja firma może w inny sposób wspierać Finał lub jak wspierać tych, którzy będą grać podczas Finału.


W firmach spełniających to kryterium pracownicy będą zbierać pieniądze podczas swoich zmian, a finałowa skarbona będzie umieszczona przy ich stanowisku. Z tego powodu forma zbiórki jest nieco inna od tej, do której się przyzwyczailiśmy. Zamiast wolontariusza z identyfikatorem, przy puszce kwestarskiej będzie umieszczona kopia zezwolenia na zbiórkę (oryginał zezwolenia znajduje się w centrali firmy).

1. Wybierzcie Szefa Sztabu, który będzie odpowiedzialny za całą akcję (nie musi nim być pracownik centrali firmy).

2. Zapoznajcie się z regulaminem i oświadczeniem – załącznikiem do wniosku.

3. Szef Sztabu musi zarejestrować się w Bazie Szefa Sztabu, utworzyć konto, zaakceptować regulamin i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

4. Następnie Szef Sztabu musi wydrukować wypełniony wniosek oraz oświadczenie organizatora zbiórki publicznej w sieci placówek własnych.

5. Szef Sztabu podpisuje wniosek i podbija pieczątką.

6. Prawidłowo przygotowane dokumenty muszą zostać wysłane do Fundacji do 20 listopada 2023 r. (najlepiej w formie czytelnego skanu na adres [email protected] lub pocztą na adres Fundacji WOŚP ul. Dominikańska 19c 02-738 Warszawa z dopiskiem "Sztaby").

 


UWAGA!
WNIOSEK MUSI mieć ORYGINALNY podpis! Bez oryginalnych dokumentów – Wasz Wniosek nie będzie rozpatrywany. 

Zakładasz Sztab Skarbon Stacjonarnych – ważne informacje

Przed wypełnieniem wniosku koniecznie zapoznajcie się z Regulaminem. Jeśli macie problemy z wypełnieniem wniosku lub macie pytania związane z Regulaminem, napiszcie do nas na adres [email protected].

Najważniejsze informacje dotyczące kwesty do Skarbon Stacjonarnych:

 

 

Pamiętajcie, że mamy prawo odmówić rejestracji Sztabu bez podania przyczyn. Najczęściej jednak zgoda jest przyznawana, a pismo, które otrzymacie, jest dokumentem dającym podstawę do prowadzenia działań na swoim terenie. Procedura rozpatrywania wniosku o utworzenie Sztabu rozpoczyna się w momencie, kiedy do Fundacji dotrze oryginalny, poprawnie wypełniony dokument wraz ze wszystkimi wymaganymi podpisami i pieczęcią.Podstawowym założeniem jest to, że działacie nie w imieniu, ale na rzecz Fundacji. Oznacza to, że za wszystko odpowiadacie sami. Chodzi tu głównie o wszelkie zobowiązania finansowe. Rachunki, faktury, które pojawią się przy organizacji Finału, w żadnym wypadku nie mogą być wystawione na Fundację, chyba że wcześniej zostało to uzgodnione to z działem księgowości Fundacji i otrzymaliście na to wyraźną zgodę.


Powrót do góry strony

 

Rozliczenie

Rozliczenie Sztabu, które do nas wyślecie, musi zawierać:

• Listę placówek i zebrane przez każdą z nich kwoty

Dokument rozliczenia wygenerowany z Bazy Szefa Sztabu zawierający łączną kwotę zebraną przez Sztab.

 Czytelną kserokopię dowodu wpłaty kwoty pieniędzy wykazanej w rozliczeniu.

 

Kierownik lokalu lub jego pełnomocnik jest odpowiedzialny osobiście za dobór osób upoważnionych do otwarcia Skarbony i przeliczenia zebranych w niej pieniędzy oraz za złożenie raportu do Szefa Sztabu. Szef Sztabu powinien posiadać kopię wpłat oraz protokołów otwarcia Skarbon 

Kontakt z nami

Kontakt ze Sztabami jest dla nas bardzo ważnym elementem koordynacji całej akcji. Z roku na rok coraz więcej informacji kierujemy w stronę Sztabów, dlatego prosimy Was o zapewnienie sobie co najmniej jednej niezależnej linii telefonicznej oraz konta poczty elektronicznej.W razie pytań lub wątpliwości czekamy na Wasze e-maile pod adresem: [email protected]Pamiętajcie — najbardziej aktualne informacje na temat działalności Fundacji i przygotowań do Finału znajdziecie na naszych stronach internetowych oraz w Bazie Szefów Sztabu. W założonym przez Was profilu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na bieżąco będzie pojawiać się aktualna korespondencja.Chcemy także pokazywać jak najszerzej Wasze działania i dlatego jeszcze raz bardzo gorąco zachęcamy Was do uzupełniania wydarzeń w bazie Sztabów i tworzenia własnych nowinek.Jako Szefowie Sztabów podejmujecie się niezwykle ciężkiego zadania i za to jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni. Wiemy, że to dzięki Waszym staraniom cała Polska gra rock'n'rollowo i kolorowo, a przede wszystkim bezpiecznie. Jesteśmy z Wami i gramy do końca świata i jeden dzień dłużej, a Dobre Anioły zawsze są nad nami w tych wspaniałych, radosnych chwilach! Wielkie dzięki dla Was i wszystkich pracowników Waszej firmy, którzy za Waszym pośrednictwem wsparli nasze działania! 

Aktualności
2024-07-10 11:48:29

Co to był za sezon szkoleń Pokojowego Patrolu!

W miniony weekend zakończyliśmy 214. szkolenie Pokojowego Patrolu. Na ostatnim przed 30. Pol'and'Rock Festival spotkaniu w Szadowie Młyn aż 24 kursantów otrzymało czerwone koszulki! Przekonaj się, jak wyglądał cały miniony rok dla nieocenionej załogi wolontariuszy Fundacji WOŚP.