Deklarowana kwota 29. Finału: 127 495 626 PLN
Na koncie mamy już:
127 495 626 

Pompy objętościowe dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Sumaryczna wartość urządzeń medycznych przekazanych szpitalowi przez Fundację tylko w czasie ostatnich dwóch lat sięga 5 mln złotych.