Deklarowana kwota: 92 143 798 PLN
Podczas 27. Finału zebraliśmy:
175 938 717 PLN

Pompy objętościowe dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Sumaryczna wartość urządzeń medycznych przekazanych szpitalowi przez Fundację tylko w czasie ostatnich dwóch lat sięga 5 mln złotych.