Do udziału w 15. Biegu "Policz się z cukrzycą" zgłosiło się już
1 388 osób

Pompy objętościowe dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Sumaryczna wartość urządzeń medycznych przekazanych szpitalowi przez Fundację tylko w czasie ostatnich dwóch lat sięga 5 mln złotych.