W ramach walki z Covid-19 przekazaliśmy sprzęt o wartości około
70 000 000 PLN

Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu