Deklarowana kwota 31. Finału: 154 606 764 PLN
Na koncie mamy już: 36 007 936 PLN
154 606 764 PLN

Sprzęt zakupiony w ramach 62. Konkursu Ofert

Sprzęt zakupiony podczas 62. Konkursu Ofert zaczyna służyć małym pacjentom. Urządzenia zostały zakupione w ramach Programu Diagnostyki Chorób Reumatycznych u Dzieci, który jest prowadzony od 2019 roku.
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu.
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J.Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J.Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu