Do 32. Finału WOŚP pozostały:
124 dni
29. Pol'and'Rock - zapisy

Medyczny Patrol na 29. Pol'and'Rock

Kogo szukamy
 • Do grup medycznych (zespoły terenowe, wyjazdowe i punkt pomocy medycznej)

  W pierwszej kolejności do zabezpieczenia medycznego przyjmujemy osoby z pełnym wykształceniem medycznym – (Ratownik Medyczny, Pielęgniarka, Lekarz).

  Podstawowym warunkiem przyjęcia do każdej grupy medycznej jest posiadanie wykształcenia medycznego(ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz). Najlepiej z doświadczeniem, choć nie jest to wymóg formalny. Dodatkowo osoby, które chcą pracować w zespołach wyjazdowych - pożądane jest posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

   

  Osoby, które mają tylko Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy również mogą się zgłosić, ale tylko wtedy, gdy ukończyli szkolenie Pokojowego Patrolu (www.wosp.org.pl/pokojowy-patrol) i brali udział w Przystanku Woodstock/ Pol’and’Rock Festival przynajmniej raz jako wolontariusz. Ratownicy KPP mogą pracować tylko w zespołach terenowych.

   

  Studenci kierunków medycznych, z uwagi na brak jakichkolwiek uprawnień, nie są przyjmowani.

 • Do grup niemedycznych (administracyjna i technicy)

  Wolontariuszy Pokojowego Patrolu – osoby, które śmiało możemy nazwać „złotą rączką”, które nie boją się wyzwań technicznych (technicy).

 • Terminy

  Czekamy na Wasze zgłoszenia do 19 czerwca 2023! 

  (ten termin zgłoszenia gwarantuje Ci rozmiar koszulki i rodzaj kuchni taki jaki wpiszesz w formularzu)

   

  Wysyłając zgłoszenie, deklarujecie swoją obecność na Lotnisku Czaplinek  – Broczyno od 30 lipca od godziny 9:00 (niedziela) do 6 sierpnia do godziny 16:00 (niedziela).

   

Struktura zabezpieczenia medycznego
 • Struktura

  Działanie zabezpieczenia medycznego na terenie Pol’and’Rock Festival ma na celu przede wszystkim selekcjonowanie pacjentów, którzy potrzebują opieki medycznej (opieka nad nimi i transport do szpitali) oraz zaopatrywanie urazów w zakresie możliwym do zrealizowania w warunkach polowych. 

  Centrum Dowodzenia: czyli dyspozytorzy, którzy kierują bieżąca pracą wszystkich zespołów.

  Zespoły terenowe: to zespoły piesze, które w 4 lokalizacjach pozostają w gotowości. Zespół terenowy to taki „pierwszy front" - odpowiada za weryfikację zgłoszeń z terenu imprezy i najczęściej jako pierwszy udziela pomocy.

  Zespół "Scena": zadaniem tego zespołu jest weryfikacja zgłoszeń z obszaru sceny (ten zespół pracuje tylko w czasie koncertów).

  Punkt pomocy medycznej (Szpital Polowy): Zadaniem szpitala polowego jest ocena pacjentów, stabilizacja ich stanu, zaopatrzenie w zakresie możliwym do realizacji w warunkach polowych, a w razie potrzeby transport do szpitali zewnętrznych.

  Zespoły wyjazdowe: - to zarówno quady (TRX-y) do transportowania na terenie festiwalu, jak i ambulanse do transportowania pacjentów z terenu imprezy do szpitali zewnętrznych.

  Grupa administracyjna – Administracja zajmować się będzie, gospodarowaniem lekami i środkami medycznymi, a także nadzorem nad prawidłowością dokumentacji medycznej.

  Technicy Magicy – techniczne wsparcie całego zabezpieczenia.

 • Liderzy grup

  Punkt pomocy medycznej (Szpital Polowy):

  • Dariusz Micka (14)
  • Jacek Mamrocha (14)

  Zespoły wyjazdowe:

  • Grzegorz Dokurno
  • Michał Rysiukiewicz (36)
  • Kamil Brike (42)

  Kierownicy punktów terenowych:

  • Punkt ASP – Grzegorz Firlik (12)
  • Punkt HEL – Hubert Latuszek (12)
  • Punkt GUCIO – Michał Pezda (12)
  • Punkt PASAŻ – Michał Kaczmarczyk (12)

  Grupa "Scena":

  • Marek Domaradzki (14)

  Grupa administracyjna:

  • Joanna Pręga (4)

  Technicy Magicy:

  • Łukasz Krajewski (6)

   

  () - ilość osób w grupie

Jak zgłosić się do Medycznego Patrolu?
 • Jeśli kiedykolwiek brałeś udział w zabezpieczeniu medycznym organizowanym przez Fundację WOŚP - nawet jeśli nie należysz do Pokojowego Patrolu

  W tym roku zgłaszasz się poprzez swoje konto w Bazie PP. Jeśli nie pamiętasz hasła - skorzystaj z funkcji jego przypomnienia. Rejestracja będzie dwuetapowa.

   

  1 etap:

   

   

  WAŻNE: 

  W momencie deklaracji transportu na festiwal (PKT 4.) – „przyjeżdżam samochodem” zaznacz tylko jeśli będziesz kierowcą tego samochodu.

   

   

  2 etap:

  W Bazie PP wybierz Lidera grupy, w której będziesz działać (możliwość wyboru Lidera zostanie uruchomiona dopiero w drugiej połowie maja).

   

   

 • Jeśli nigdy nie brałeś udziału w zabezpieczeniu medycznym organizowanym przez Fundację WOŚP.

  Rejestracja będzie miała trzy etapy:

   

  1 etap:

  Zarejestruj się na https://patrol.wosp.org.pl

  po zaakceptowaniu przez nas Twojej kandydatury, możesz przejść do drugiego etapu.

   

  2 etap:

   WAŻNE: 

  W momencie deklaracji transportu na festiwal – „przyjeżdżam samochodem” zaznacz tylko w momencie jeśli będziesz kierowcą tego samochodu.

   

  3 etap:

  Na stronie https://patrol.wosp.org.pl (zakładka IMPREZY) wybierz Lidera grupy, w której będziesz działać (możliwość wyboru Lidera zostanie uruchomiona dopiero w drugiej połowie maja).

   

  Jeśli nigdy nie brałeś udziału w zabezpieczeniu medycznym lub jesteś po recertyfikacji KPP, prześlij dyplom/zaświadczenie na [email protected].