W ramach walki z Covid-19 przekazaliśmy sprzęt o wartości około
70 000 000 PLN

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych - 2017